Scientology
en het interview met Dane Tops

Wie is de geestelijke vader van de regressietherapie en Remote Viewing?
Waarom gebeurden er zo veel ongelukken bij de Mind Control experimenten in Montauk?
Waarom was Scientology een luis in de pels van de Illuminati?


De informatie van Amitakh Stanford en de Freedom Teachings over Scientology is of lijkt tegenstrijdig. In een recent interview van Project Camelot vertelt een insider hoe de Illuminati de Scientology-beweging hebben geinfiltreerd en karaktermoord hebben gepleegd op zijn stichter, Ron L. Hubbard.

Amitakh over de Ma-cou-vors

(Bron: Promenade #1, maart 2008)
Een groep buitenaardsen in menselijke lichamen die zich openlijk verzet tegen de schandelijke methoden van de Anunnaki om mensen te onderdrukken en uit te buiten, zijn leden van de Scientologybeweging. Zowel van binnenuit als van buitenaf gezien is de beweging niet wat het lijkt. Deze informatie kan zelfs voor leden uit hogere regionen een verrassing zijn.

In het hoofdstuk over Exopolitiek vertelt Amitakh Stanford over een buitenaardse groep die de 'Ma-cou-vors' worden genoemd en hun banden met Scientology. Een aantal Ma-cou-vors op aarde zijn zich bewust van de situatie waarin ze zich bevinden en hebben contact behouden met hun voorouderlijke buitenaardse oorsprong. Hun speciale missie is ontdekt door de Anunnaki. Hun groeiende macht werd als een bedreiging ervaren. Vandaar dat de beweging zowel van binnenuit als van buitenaf is aangevallen om hem omver te werpen en Scientology een slechte naam te bezorgen.

Die aanvallen richten zich vaak op de enorme bedragen die sommige leden moeten betalen om weer een stukje verder te komen op de ‘brug naar absolute vrijheid’. Die hoge bedragen en de trainingsmethoden zien er zeer verdacht uit voor buitenstaanders. Hoe bewuster de leden worden, hoe loyaler en hoe minder ze aan de buitenwereld zullen doorgeven.

Een aantal leden zijn op de hoogte van de plannen van de Anunnaki om de mensen verder te onderdrukken door verslavende middelen zoals medicijnen en drugs, alcohol, nicotine, cafeine, pedofilie, pornografie en meer. Niet alleen buitenstaanders maar ook de meeste leden van de Scientology beweging zijn niet op de hoogte van het échte doel van de beweging. De schadelijke Anunnaki programmeringen die de aarde overspoelen worden door de Scientology-beweging voor een deel teniet gedaan of verzacht. Mensen die hun chakra’s reinigen maken ook de effecten van dergelijke programmeringen ongedaan, vaak zonder dat ze beseffen wat dat voor gevolgen heeft.

Thetan

Scientology leert dat er in elk menselijk lichaam een wezen woont, dat het lichaam bestuurt: de thetan. Dit onsterfelijke spirituele wezen wordt vaak de menselijke ziel genoemd. Het wordt omschreven als dat deel van jou dat zich ervan bewust is dat het bewustzijn heeft; jouw identiteit als individu. De thetan is de echte JIJ.

Ron Hubbard gaf lang geleden deze definitie: “Een thetan heeft geen massa, geen golflengte, geen energie, geen meetbare eigenschappen. Alleen in theorie neemt een thetan een plek in ruimte en tijd in. De geest of spirit is geen ding; het is een schepper van dingen.” Het woord zou zijn afgeleid van het Griekse Theta. Theta zou binnen Scientology staan voor levenskracht of het leven zelf.

Toen thetans te veel opgingen in hun eigen scheppingen vergaten ze wie ze waren. Ze vergaten ook hun spirituele en scheppende kracht en gingen zichzelf beschouwen als belichaamde wezens.

Het aannameproces waarbij een thetan steeds een nieuw lichaam gaat bewonen kennen we als reincarnatie. Met elke aanname gaat de thetan verder op in deze materiële schepping. Het herstel van de oorspronkelijke vermogens van een thetan is een van de officiële doelen van de Scientology Kerk.

Wie lid wordt begint met het opruimen en schoonmaken van een lichaam dat vol trauma’s zit, ook van vorige levens. Bovendien is het zwaar geprogrammeerd. Als die opruiming in fasen heeft plaatsgevonden bereikt men de toestand die clear (helder, schoon) wordt genoemd. De niveaus daarna heten de OT-niveaus ('operating' = 'werkende, functionerende' thetan) waarbij de thetan los van zijn fysieke lichaam steeds meer macht kan uitoefenen over materiële werelden.

Lichaams-thetan

Ieder lichaam wordt bewoond door een thetan. Maar er zijn ook ‘body thetans’ betrokken bij elk lichaam. Een lichaamsthetan is het bewustzijn van een buitenaards wezen dat zich aan een lichaam vastklampt omdat het ergens in zijn verleden zijn vrije wil is kwijt geraakt.

Kennis over deze aangehechte lichaamsthetans wordt pas laat aan de Scientology leden bekend gemaakt: bij OT-niveau III. Elk mens heeft tot soms meer dan duizend van deze lichaams-thetans bij zich, waar hij zich van moet zien te bevrijden.

ThE-Tans volgens de Freedom Teachings

De ThE-tans zijn volgens de Freedom Teachings een duistere gevallen engelengroepering; de Scientology Kerk is hun mantelorganisatie. Ze heten Thetans omdat ze afkomstig zijn uit het Theta Orion Zwaard stelsel. Binnen het aardse speelveld waar meerdere groepen om de macht strijden, zijn de Thetans een groep die de laatste jaren aan macht heeft gewonnen. Ze staan bekend om hun slechte humeur maar ook om hun intelligentie.

Thetans zouden momenteel de drijvende kracht zijn achter de threshold (= drempel)-technologie. De naam verwijst naar de drempel tussen het fysieke en het etherische niveau: daar is deze technologie actief en in staat om elke molecule in het universum gevangen te zetten en mee te sleuren, een groot zwart gat in. Door activatie van de drempeltechnologie ontstaat de Drempel-Spiraal of Slangen-Spiraal, die is afgestemd op de Gulden Snede spiraal: een volledig parasitaire energie-oogstmachine.

De methode van ThE-tans is om een lichaam binnen te dringen en van binnenuit te consumeren, door er alle levensenergie aan te onttrekken. Thetans zouden eruit zien als de science fiction-figuur Wraith.

Bij het interpreteren van de informatie van de Freedom Teachings en Amitakh Stanford moeten we rekening houden met de informatie van Dane Tops, die uitlegt dat de Scientology beweging niet meer is wat het was. De Kerk is van binnenuit door 'een mysterieuze kracht' overgenomen. De Scientology Kerk is nu in handen van een duistere groepering, die ook nog eens zijn best doet om Scientology in de publieke opinie zwart te maken om de kracht van de loyale leden te kunnen breken.

Zowel de Freedom teachings als Amitakh spreken van twee grote duistere buitenaardse groeperingen, waarvan er een in deze eindtijd het overwicht had, maar die in macht heeft moeten inboeten ten gunste van een andere groep. Scientology in zijn zuivere vorm maakt zich volgens Amitakh sterk om de effecten van de onderdrukkende technologie zo veel mogelijk teniet te doen.

Samenvatting
Project Camelot interview: Dane Tops
September 2009

In 1982 schreef een lid van de Scientology Kerk onder het pseudonym Dane Tops een brief, waarin hij beschrijft hoe de Scientology beweging in de voorgaande jaren is overgenomen door een mysterieuze kracht. Hij uit zijn vermoeden dat Ron L. Hubbard geleidelijk buiten spel is gezet binnen zijn eigen organisatie.

De oorspronkelijke technieken van Hubbard waren krachtig, effectief en bevrijdend voor de menselijke geest. Hubbard’s intentie was om de verworven macht zo in te zetten dat de gehele mensheid ervan kon profiteren.

Dane Tops schreef de brief naar twintig andere leden van de Kerk. Er ontstond een explosief sneeuwbal effect, want de ontvangers van de brieven kopieerden hem en stuurden hem door naar andere leden, die hetzelfde deden. Het gevolg van de brief was dat duizenden goed getrainde, talentvolle en loyale Scientology-leden massaal opstapten. Ze verlieten de Kerk en begonnen hun eigen groepjes waarin ze werkten met Hubbard’s oorspronkelijke leer en technieken.

In het Interview met Project Camelot vertelt Dane Tops hoe Scientology onderuit is gehaald. Hij beschrijft hoe de technieken van Hubbard die door integere mensen gebruikt worden, paranormale vermogens op een betrouwbare manier tot dramatisch hoge niveaus kunnen activeren. Verder beschrijft hij hoe regeringen en geheime diensten van Rusland en de Verenigde Staten besloten dezelfde technieken ook te gaan gebruiken voor hun eigen duistere doelen.

Ron Hubbard werd het doelwit van een Black Operation, zo’n geheim regeringsproject dat officieel niet bestaat. De Illuminati namen de Kerk over en bewerkten de technieken zodanig dat ze weinig meer voorstellen, terwijl nieuwe leden er kapitalen voor moeten neertellen.

In 1982 overkwam Dane Tops iets dat hij zelf beschrijft als een ET-contact. Hij werd overspoeld met een diepzinnig begrip van de basisprincipes waar Hubbard mee werkte terwijl hij drie maanden lang geen voedsel, water of slaap nodig had. Terwijl Project Camelot Dane als een klokkenluider beschouwt, zegt hij dat Hubbard de echte klokkenluider was. Hij bracht de verborgen agenda’s en duistere praktijken naar buiten van de Amerikaanse belastingdienst, de medische sector en de psychiatrie. Zijn voornaamste boodschap was dat we hier op aarde gevangen zitten, en de ware identiteit van de mens doelbewust en met geweld aan hem wordt onthouden.

Fragmenten uit het interview

Dane Tops: Na 1975 had Scientology al een slechte naam gekregen in de publieke opinie. Toen ik de brief in 1982 schreef, hadden de Illuminati de zaak al helemaal in handen. En het was hun bedoeling om die negatieve beeldvorming te stimuleren. De Kerk was al helemaal corrupt en nog maar een zwak aftreksel van wat het ooit geweest is.

In de vijftiger jaren beschreef Ron Hubbard paranormale vaardigheden waar nog nooit iemand van had gehoord. Zijn ontdekkingen en technieken hebben geleid tot kennis die nu algemeen gebruikt wordt in Zwarte Mind Control Operaties, persoonlijke therapievormen zoals regressietherapie en hypnose, zelfhulpgroepen, nieuwe godsdiensten, sekten en algemene medische kennis.

Al in de jaren veertig liet Hubbard zien dat een mens alles wat hem overkomt opslaat, en dat er geen stukje geheugen is dat niet kan worden teruggehaald. Dat was ongelooflijke en schokkende informatie. Hij ontwikkelde technieken waardoor mensen herinneringen konden ophalen van toen ze heel jong waren of zelfs nog in de baarmoeder zaten. Met zijn technieken kon iedereen zich alles herinneren uit zijn eigen geschiedenis. De feiten waren controleerbaar en bleken te kloppen.

Toen Hubbard’s boek Dianetics verschenen was in 1950, werd hij door de Russen benaderd. Die hadden namelijk wel door dat de technieken die hij in dat boek beschrijft, ook duistere doelen kunnen dienen. Ze kunnen worden ingezet voor paranormale oorlogvoering en mind control.

De buitenlichamelijke waarnemingen zou je kunnen gebruiken om te spioneren en op afstand informatie te verkrijgen over vijandelijke doelen. Gedachten van anderen kunnen op afstand worden beinvloed. De Russen begonnen met het testen en trainen van kinderen. De Verenigde Staten volgde.

Dane beseft nu dat in de jaren vijftig de eerste ufo’s waren neergestort met soms nog levende ET’s aan boord. Zowel de Russen als de Amerikanen beseften dat er een ET-probleem was en waren bang voor hen vanwege hun technologische voorsprong.

Met behulp van Hubbard’s technieken kwamen er herinneringen terug aan het bestaan van veel soorten buitenaardsen, van oorlogen tussen planeten en oorlogen in de vroege geschiedenis van de aarde; herinneringen over het bestaan van intelligente robots, klonen, cyborgs, noem maar op.

In de media wordt Hubbard standaard afgeschilderd als een science fiction schrijver die het heeft over interplanetaire oorlogen. In de Amerikaanse serie South Park is een aflevering gewijd aan Scientology. In koeienletters staat op het scherm: “DIT IS WAT DE LEDEN VAN SCIENTOLOGY WERKELIJK GELOVEN”, terwijl het volgende verhaal wordt verteld.

75 miljoen jaar geleden was er een Galactische Federatie die bestuurd werd door de duistere heer Xenu. (Mwuhahahah – je hoort hem gemeen lachen op de achtergrond). Xenu vond dat zijn Heelal overbevolkt was, dus verzamelde hij een hoop aliens van verschillende planeten en liet ze bevriezen. Ze werden in ruimteschepen naar de aarde vervoerd en gedumpt in vulkanen op Hawai.

Toen waren ze niet meer bevroren maar dood. Hun zielen stegen op en werden gevangen door een grote zielenvanger die Xenu boven die vulkanen had opgesteld. Ze werden naar een ander gebouw van Xenu op aarde gebracht waar ze werden gehersenspoeld. De zielen moesten dag in dag uit naar filmpjes kijken die hen deden geloven in het bestaan van een nepwerkelijkheid.

Daarna liet Xenu de zielen los. Ze zwierven over het aardoppervlak in een mist van verwarring. Toen de mens op aarde kwam, vonden ze lichamen waar ze zich aan vast konden klampen. Dat doen ze tot op heden nog steeds en ze veroorzaken zo onze angsten, verwarring en problemen.. Jaja, Ron Hubbard heeft de wereld een ongelooflijke waarheid nagelaten! (einde fragment South Park)

Deze zielen die zich aan mensen hechten heten Lichaams-Thetans.

In de jaren zestig kwam Hubbard naar buiten met de informatie dat dit universum druk bewoond is met intelligent leven en verschillende lichaamsvormen. Als Hubbard was geraadpleegd toen de ufo’s waren neergestort, dan zou hij ambassadeurs hebben gestuurd om toegang te verkrijgen tot de intenties van de buitenaardse groepen.

De Russen deden verwoede pogingen om Hubbard in dienst te nemen. De koude oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland was niet echt, behalve voor de mensheid op de laagste niveaus. Het was een afleidingsmanoeuvre. Achter de schermen werkten Amerika en Rusland samen terwijl ufo’s hun luchtruim schonden en hen slapeloze nachten bezorgden.

Paranormale vaardigheden

De Illuminati wilden Hubbard’s technieken dus aan de ene kant graag zelf gebruiken. Aan de andere kant wilden ze niet dat ze ter beschikking zouden worden gesteld aan het grote publiek, of achter de schermen ingezet ten bate van de hele mensheid, zoals Hubbard’s streven was.

Wat leerde men met behulp van die technieken dan zoal? Mensen konden leviteren (in de lucht zweven), anderen konden dwars door materie heen kijken. Men kon zijn lichaam verlaten en elders op onderzoek uit gaan, dingen laten materialiseren of verwarmen, en auto’s zijwaarts verplaatsen om een ongeluk te voorkomen.

Toen bleek dat Hubbard niet met hen wilde samenwerken, besloten de Russen in te breken in zijn woning en zijn materialen te stelen. Ze pasten zijn technieken aan voor Russische Mind Control projecten. De VS volgde later. Moderne Mind Control programma’s en de zgn. Manchurian Candidates, de mind control slaven van een Illuminati-groep, werden uitgewerkt tot een soort kunstvorm. De Montauk-stoel staat in detail beschreven in Hubbard’s werk. Een dergelijke stoel is door de tijd heen vaker gebruikt en informatie erover zit in ons collectieve geheugen. Er is niets nieuws onder de zon!

Via verschillende mensen haalde Hubbard de herinnering terug over technieken om de menselijke geest te besturen met behulp van geweld en hypnose. Hij wilde de effecten daarvan ongedaan maken door een wereldleger van Scientology-leden te trainen dat de mensheid kon helpen ontwaken uit zijn slaap der vergetelheid. De mens zou zijn verleden weer kennen.

Volgens Hubbard is de mens geen lichaam of brein maar een spirituele entiteit. De geschiedenis van elk individu staat opgetekend in zijn lichaamscellen, maar ook rond zijn lichaam; Hubbard beschreef dat als de Mind of Geest rond elk lichaam. Elke persoon heeft geen ziel maar is een ziel.

Hubbard kwam uit een gebied waar spiritisten seances hielden; het was een rage. Hij hoorde hoe Madame Blavatsky een dier had gedood dat zich 40 mijl verderop bevond. Die demonstratie is goed gedocumenteerd. Hubbard wilde wetenschappelijk begrijpen hoe dat kon.

Hij ontdekte helingtechnieken en begreep dat trauma en pijn uit ons verleden inderdaad een negatieve invloed op ons hebben. Deze effecten konden worden tenietgedaan. Hij ontdekte technieken om mensen hun verleden volledig te laten herinneren. Deze ontdekkingen bood hij de psychiatrie aan, maar hij moest al gauw beseffen dat men niet werkelijk geinteresseerd was in geestelijke en lichamelijke heling. Men wilde mensen verdoven, hersenoperaties uitvoeren en gebruik maken van elektrische schokken.

Hubbard begon toen zijn eigen Black Ops: hij gebruikte zijn technieken om zowel de psychiatrie als de belastingdienst te bespioneren en hun kwalijke praktijken aan de kaak te stellen. En met succes.

Ingo Swann

Hubbard wilde dus niet voor de Russen werken, maar leden die de diverse stadia of niveaus binnen de Scientology Kerk doorliepen konden hun successen beschrijven in een tijdschrift. De Russen vonden dus snel genoeg anderen die zich wel lieten inhuren.

Ingo Swann was zo iemand die door de regering werd aangenomen. Aan het Stanford Onderzoeksinstituut werkte hij met andere leden van Scientology aan de studie van paranormale verschijnselen. Ingo moest bijvoorbeeld objecten verwarmen; de temperatuursverhogingen werden opgemeten. Later werd Ingo bekend als de vader van Remote Viewing – het schouwen op afstand. Hij was dus de echte ‘vader’ helemaal niet en bovendien gebeurt er niets op afstand: je reist buiten je fysieke lichaam, vaak met meer waarnemings-vermogen dan je normaal in je lichaam hebt.

Ingo kreeg de opdracht de maan te bezoeken. Dat deed hij en zo kwam de regering er achter dat er allerlei buitenaardsen op de maan waren. En heel bewuste ET’s nog wel, want ze waren in staat Ingo’s aanwezigheid op te merken.

Onze regeringen werkten als bezetenen aan het ontwikkelen van telepatische vaardigheden om de buitenaardsen bij te kunnen benen. Hubbard beschreef dat mensen van nature over telepatische vaardigheden beschikken, maar dat die door mind control technieken zijn lam gelegd. Toen hij zijn medewerking aan de regering weigerde, werd hij zelf een bedreiging voor hen en moest vluchten. Hij heeft zich lang op zee verstopt.

Hubbard in isolatie

Ergens in de jaren zeventig kreeg Hubbard een hartaanval waarna zijn persoonlijkheid drastisch veranderde. Misschien werd hij vervangen door een kloon. Op het eind van zijn leven interesseerde zijn levenswerk hem weinig meer en hield hij zich bezig met muziek. Hij liet zowel de kerk als zijn missie in de steek: zijn uiterst dringende missie en race tegen de klok om de planeet te redden. Een moedig man werd een bange wezel.

Eind jaren zeventig werd Hubbard van zijn gezin gescheiden en konden zijn vrouw en kinderen niet meer met hem praten. Zijn vrouw werd in de gevangenis gegooid en zijn kinderen konden hem niet bereiken. Hij werd dus geisoleerd om zijn werk te gronde te kunnen richten.

Dane had contact met Hubbard’s kinderen, die niet konden vermoeden dat hun machtige vader het slachtoffer was van geheime regeringsprojecten. Er waren bakken geld voor nodig om hem uit de handen van de regering te houden. Het geld werd ook gebruikt om de duistere activiteiten van Illuminatigroepen te kunnen bespioneren.

Er zijn verslagen dat Hubbard in verschillende versies werd waargenomen, met verschillende garderobes en zelfs verschillende lichaamslengte. Dane is er dan ook niet van overtuigd dat de Hubbard die in 1986 stierf, de echte was. Complete kloontechnologie is door buitenaardsen ter beschikking gesteld aan mensen sinds de jaren zestig. Die technologie wordt nu gebruikt om problematische leiders aan te pakken.

Het infilteren van de Kerk

De Scientology beweging was enorm gegroeid. Alle leden waren wereldwijd verbonden door een missie waar men heilig in geloofde. Hubbard had voorspeld dat als de organisatie versplinterd zou raken, de beweging zijn macht, zuiverheid en veel van zijn effectiviteit zou verliezen.

De IRS (Amerikaanse belastingdienst) en de CIA beheren de Scientology Kerk nu. De technieken stellen weinig meer voor. De Kerk is nu geen bedreiging meer en Hubbard wordt in het openbaar belachelijk gemaakt. Weinig mensen kunnen nu nog buiten hun lichaam reizen, leviteren of hun auto zijwaarts verplaatsen tijdens het rijden. Er is een enorme campagne opgezet om deze ‘kunstjes’ als onbelangrijke trucs af te schilderen, zelfs binnen de New Age beweging.

De technieken van Hubbard kunnen een mens leren niet langer de slaaf van zijn lichaam te zijn. En de regering wil natuurlijk niet dat mensen weten dat dit mogelijk is, en bovendien leren hoe dat moet. De Illuminati bedachten een plan om te zorgen dat de leden van de kerk zich tegen hun leider zouden keren. Hubbard zei dat onwetendheid van de massa een van de voornaamste onderdrukkingsmethoden van de Illuminati is. We leven hier in een decor als Truman in de Truman Show.

Belangrijke mind control technieken van Hubbard zijn toegepast op mensen als Duncan O’Finioan in een programma waarin supersoldaten worden gekweekt. Duizenden kinderen met paranormale aanleg zijn gekidnapt en in dergelijke mind control programma's terecht gekomen, waar wordt gewerkt met pijn, drugs en hypnose (P-D-H-ing: Pain, Drugs, Hypnosis).

Duistere buitenaardse groepen hebben de Amerikaanse regering nu in handen en zij gebruiken Hubbard's technieken niet om herinneringen te herstellen maar juist te vernietigen. We hebben die herinneringen allemaal en kunnen er niet bij, omdat we allemaal geimplanteerd zijn.

Opmerkelijke details uit de rest van het interview

Hubbard studeerde samen met Aleister Crowley. Technieken om toegang te krijgen tot duistere krachten bestonden al. Maar technieken om daarvan los te komen waren er niet veel, en dat is nu juist wat Hubbard ontdekte.

*
Na het verschijnen van Dianetics werd veel hersenonderzoek opgezet en was er een explosie van onderzoek, studies en nieuwe therapieën zoals rebirthing. In geen van deze gebieden wordt Hubbard nu nog erkend als de (voor)vader van de toegepaste technieken.

*
De Scientology Kerk is door middel van kinderen uit zo'n speciaal project geinfiltreerd en aangevallen. Die kinderen uit The Messenger Org (De Boodschapper Organisatie) kregen posities binnen de Kerk waarbij ze de volwassenen moesten aansturen. Er waren honderden kinderen. Uiteindelijk waren er drie kinderen van hooguit twaalf die onderling vochten om de leiding over de Kerk. Een van hen won en heeft de macht in handen. Deze kinderen waren boodschappers.

Ze waren geprogrammeerd met enorme ego's en konden doen wat ze maar wilden. Niemand kon op het laatst nog met Ron spreken, behalve de kinderen. Hele groepen van die kinderen vormden een soort Gestapo. Ze waren al vroeg bij hun ouders weggehaald en getraind om te overheersen. In de jaren tachtig vond de echte overname plaats.

*
Dane gelooft dat de FBI, de CIA, IRS (belastingdienst), AMA (medische organisaties) en de psychiatrie hebben samengewerkt om Scientology af te breken, omdat Hubbard hen bespioneerde en hun eigen belastende documenten publiceerde; ook omdat hij ziekten begon te genezen in de jaren 50. Hij publiceerde lijsten met hun misdaden inclusief datum, plaats, tijd en namen.. zo maak je wel vijanden. Maar het voornaamste was wel dat Hubbard een directe bedreiging was voor de Anunnaki. Die willen niet dat de mens geneest van zijn geheugenverlies. Hubbard dacht dat de Anunnaki vertrokken waren. Hij wist niet dat ze hier nog steeds aanwezig zijn.

*
Dane: "In de huidige kerk wordt Hubbard als een goeroe vereerd. Ze vertellen de leden dat hij is gestorven omdat hij verder wilde naar zijn volgende niveau en dat zijn lichaam hem tegenhield. Wat een leugens! Ze maken nu films over hem waarin hij wordt afgebeeld als een opgevaren meester. Hij zou het walgelijk hebben gevonden."

*
Toen de Scientology Kerk was overgenomen, had iedereen wel in de gaten dat er iets goed mis was. Maar niemand stapte nog op. Er was ongeloof, maar ook loyaliteit, zegt Dane, eigenlijk net als de burgers van de Verenigde Staten nu hebben! De Kerk ging zich steeds meer als een totalitair regime gedragen. Men eiste 10% van het inkomen van de leden die de technieken in de praktijk van hun bedrijf toepasten.

*
Een van de Scientology wijsheden is de Wet van de Derde Partij. Als twee partijen een conflict hebben dat maar niet wil oplossen, dan moet er sprake zijn van een derde, onzichtbare partij. De kern van Dane's brief naar de leden was dan ook de vraag: Wie is die derde partij? Welke onzichtbare vernietiger valt de Kerk van binnenuit aan? De brief sloeg in als een bom, maar heeft niet tot gevolg gehad dat de Scientology beweging zijn eenheid en macht kon herstellen.


Granen: heerlijk, natuurlijk en gezond?

Home