Q en 'social engineering'

Deel 1 over de Q beweging

Als je bereid bent de Q-beweging te onderzoeken, dan komt er heel veel op je af. De Q-drops van het Q-team (wie zijn dat?), de tweets en publieke uitspraken vol verborgen boodschappen van Donald Trump (wie schrijft die?), een groeiende groep Q/Trump-decodeurs (wie zijn dat?), met hun wereldwijd explosief groeiende groepen volgers op social media. Al die volgers vormen een Q-leger van ontwakenden en ontwaakten, die op hun beurt proberen zo veel mogelijk dommelaars uit hun omgeving wakker te maken.

Wat is dit?
En wat staat er op het spel?


Wat is social engineering?

Social engineering is de studie van het bespelen van mensenmassa’s. Door geloofssystemen, kennis en subtiele energie te manipuleren kan je gewenst gedrag doelbewust veroorzaken. Beruchte organisaties die zich hierin hebben verdiept, zijn in handen van de Deep State: het Tavistock Institute en het Stanford Research Centre. Algemene bevindingen maar ook uitkomsten van speciale projecten zijn zo veel mogelijk geheim gehouden. Een slaveneigenaar ziet het immers zeker niet als zijn plicht om zijn slaven op de hoogte te houden van wat hij uitvreet. Af en toe lekt er toch wat uit en begrijpen kleine netwerkjes wel wat er gebeurt, maar die hebben geen noemenswaardige invloed op de grote massa.

Het Q-team weet wat social engineering is. Laten we voorlopig aannemen dat Q geen verborgen agenda heeft. Als je een schoon huis wilt (‘clean the house’) en corruptie tot aan de top gaat aanpakken (‘drain the swamp’), en daarbij ondertussen slapende mensenmassa’s helpt ontwaken (‘the great awakening’) door hen via geheime boodschappen verslag te doen van de vorderingen in deze stille oorlog (‘silent war’), dan ben je wel bezig met iets unieks. Het bestaan van het internet is voorwaarde voor het helpen ontwaken van de massa.

De Cabal/Illuminati/Deep State/Elite heeft social engineering ontwikkeld en misbruikt om mensenmassa’s te onderwerpen aan hun duistere plannen. Q lijkt bezig te zijn dezelfde kennis te gebruiken om tijdens deze stille oorlog een stille revolutie te ontketenen die op vreedzame wijze moet verlopen. Is dat mogelijk?

Het gevecht van licht tegen duister

Een van de manieren waarop Deep State altijd in staat is geweest om de scharrelslavenbevolking te onderdrukken, was door hen via subtiele energie en andere dimensies te manipuleren, terwijl via de universiteiten (= de programmeercentra) de boodschap doorkwam dat er in dit opzicht niets kan worden bewezen. En als je het bestaan van iets niet erkent, hoef je je er ook niet tegen te verdedigen of je aandacht erop te richten. Je wordt een weerloze sukkel.

Toen het bestaan van die subtiele energie en andere dimensies zich op latere leeftijd opnieuw aan mij openbaarde, moest ik eerst mijn eigen aardse persoonlijkheid overtuigen en dat heb ik ervaren als een soort aardverschuiving. Daarna kwam ik in rustiger vaarwater, maar toen zat ik toch met het probleem dat ik was omgeven door geprogrammeerde mensen die ik niet kon overtuigen van het belang van mijn boodschap. De vragen die ik interessant vond, vonden de mensen om mij heen tijdverspilling. Het maken van deze site werd een soort drang van binnenuit: mensen bereiken die wél begrijpen wat belangrijk is voor je spirituele overleving.

Niemand uit mijn familie- en vriendenkring leest mijn site, met uitzondering van mensen die ik al jaren geleden via deze site heb ontmoet in de tijd dat ik nog workshops gaf. Voor mij was het schrijven van de pagina’s voor deze site altijd verbonden met innerlijk contact met mijn spirituele familie, ook al kan ik het aantal lichtwezens dat ik persoonlijk in deze incarnatie ken na 60 jaar nog steeds tellen op de vingers van één hand. Ik ken wel veel wezens die balanceren op het koord van levensvatbaarheid in spirituele zin. Als ik te veel ondergedompeld raak in dit leven, dan reken ik mijzelf daartoe.

Wat is Q dan aan het doen? Hij zegt dat Q het licht is dat hier vecht tegen het duister. Hij weet dat dit gevecht alles te maken heeft met het bestaan van andere dimensies en energie die we subtiel zullen noemen. Hij weet dat de duistere tegenstander in essentie over kunstmatig bewustzijn beschikt. Laat dat tot je doordringen: de tegenstander is wat in het Engels AI-heet: Artificial Intelligence, Kunstmatige Intelligentie.

De taal die Q spreekt

Terwijl het Q-leger groeit en wij hier in Nederland van bijzonder weinig op de hoogte zijn, zeker niet van het woeden van die silent war, begint de Q-aanhang zijn eigen taal te spreken. Eerst dacht ik dat dit niet zo slim was van Q, omdat je dan meer moeite moet doen om anderen wakker te maken en over de streep te halen. Maar later begreep ik dat de ontwakenden elkaars vangnet zijn en elkaar moeten opvangen. Dit is een voorwaarde voor vreedzaam succes.

Als je voldoende steun uit je directe omgeving kunt halen, ben je eerder bereid vreselijke waarheden over de wereld waarin je dacht te leven onder ogen te zien. Je kunt dan samen huilen en samen rouwen, zonder agressief te worden. Als je die mogelijkheid niet hebt, ontstaat er woede, frustratie of wanhoop die zich kan kanaliseren in openbaar agressief gedrag of zelfmoord. Als Q echt wil dat dit proces van ontwaken vreedzaam verloopt, dan moet je werken vanuit een solide basis en zorgen dat mensen elkaars steun en opvang worden. Het lijkt erop dat dit inderdaad Q’s bedoeling is.

Beeldspraken uit de Q-beweging

Ben jij bereid die Rode Pil te kiezen en wakker te worden?
Hoe diep durf je het konijnenhol in te gaan?
Klaar voor de MOABS en D5?
Herken je de Clowns en de Slechte Acteurs in het Circus?
Wat bedoelt Trump als hij het over de Muur heeft?

Het verhaal van de Rode Pil komt uit de film “the Matrix” en is uitermate toepasselijk. In de film krijgt hoofdrolspeler Neo te horen dat de werkelijkheid aan hem is opgedrongen. Je bent geboren in slavernij, in een gevangenis. Als je dat niet wil weten, moet je de Blauwe Pil kiezen en blijven geloven in de droom die een loopje neemt met je bewustzijn. Je kiest dan voor verzonkenheid of onderdompeling, helemaal opgaan in het spel van jouw dagelijks leven. Maar als je bereid bent om die Rode Pil door te slikken, dan krijg je de werkelijkheid in zijn volle rauwe walgelijkheid te zien. De Q-beweging heeft ervoor gekozen die Rode Pil door te slikken.

Als je die rode pil hebt ingeslikt, dan moet de waarheid over de wereld waarin je leeft langzaam tot je door gaan dringen. Je springt dan als het ware net als het witte konijn in Alice in Wonderland het konijnenhol in en het avontuur kan beginnen (down the Rabbit Hole/follow the White Rabbit). Je komt leugens tegen, webben van leugens die om elkaar heen geweven zijn.

Sommige informatie zal licht verteerbaar zijn, zoals een corrupte politicus die zich niet aan zijn campagnebeloftes heeft gehouden. De eerste informatie die nu vrij is gekomen, gaat over het nep-onderzoek dat de Democraten hebben opgestart om Trump te beschuldigen van samenspannen met Rusland om de presidentsverkiezingen in 2016 te kunnen winnen (= The Witch Hunt; The Russia Hoax). Nu gaat men ontdekken dat de D’s (Democraten, lees: de Deep State) zelf de hele kluit hebben belazerd en dat de Obama-regering Trump tijdens zijn campagne en daarna heeft bespioneerd (Spygate). De supercomputer die hiervoor in gebruik is genomen heet de Hamer (the Hammer).

Omdat er buitengewoon veel informatie over leugens en corruptie naar buiten zal komen, heeft Q het over D5, de code voor lawinegevaar van de ergste categorie. Die lawine (the Avalanche) wordt door de Fox 3 Amigos ondubbelzinnig aangekondigd. Bij Fox 3 News zitten drie presentatoren, twee mannen en een vrouw, die zich in het geheim bij de Q beweging hebben aangesloten en die nu van Q allerlei informatie toegespeeld krijgen over wat er komen gaat.

Het zijn de Black Hats die tegen de White Hats vechten in deze Silent War. Dat zijn de mensen uit het leger en geheime diensten die aan de kant van de Deep State staan (black hats) of aan de kant van het licht/Q/Trump (White Hats). De Black Hats die bij de CIA werken noemt Q Clowns In America. Alle pionnen die de Deep State in het speelveld heeft opgesteld zijn Bad Actors in een Circus.
Ze spelen allemaal toneel en er zijn scripts voor het spelen van die rollen.

De Muur

The WALL means more than you know.
The FIGHT for the WALL is for so much more.
Q

In een van zijn decoderingen concludeert SB2: De Deep State heeft geprobeerd om een zeer schadelijke versie van 5G Amerika binnen te brengen en bepaalde frequenties in te zetten als wapens tegen de Amerikaanse bevolking. Dit was onderdeel van het 16-jarenplan om Amerika ten val te brengen. Het was de eindstrijd, maar Hillary verloor de verkiezingen en hun plan werd doorkruist.

Er is inferieur staal geimporteerd onder Obama met het doel het Amerikaanse leger te verzwakken. Het 5G netwerk dat men aan het bouwen was, zou Amerika hebben omgetoverd in een enorm gebied vol robots, op afstand bestuurbare zombies. Dit wapen zou het IQ van mensen enorm verlagen en hun DNA veranderen.

De Muur die Trump aan het bouwen is, gaat dus niet over de stroom vluchtelingen die kunstmatig op gang is gebracht door de DS. Het gaat om het aanpakken van criminele netwerken (drugs, mensen, organen) en het beschermen van Amerika tegen de dodelijke vorm van 5G die op het menu stond. Die enorme som geld die Trump nodig heeft, is dus niet alleen maar bedoeld voor het bouwen van die fysieke muur aan de grens met Mexico.

Trump zegt letterlijk dat het gaat om bescherming tegen allerlei soorten wapens en legers “uit alle dimensies”. Wat een vreemde bewoording is dat... Hij zegt dat het Amerikaanse volk nu is bevrijd en klaar is voor een onschadelijke vorm van 5G. Het buiten spel zetten van HUAWEI was daarbij van groot belang. Hier in Nederland staan de zaken er anders voor, maar Huawei heeft beloofd ons niet te zullen bespioneren en Google gaat daarop toezien. O, gelukkig maar. En omdat Nederlanders het meest nuchtere volk van Europa zijn, en dus het minst weerbaar in spirituele zin, gaan wij hoogst waarschijnlijk met z'n allen in de rij staan voor deze Blauwe Pil. Of zou Q hier ook iets voor elkaar kunnen krijgen?

Elite draaiboeken

De Elite heeft meerjarenplannen. Als het eeuwen duurt om iets uit te voeren, dan kent men niet het ongeduld dat de mens zo eigen is. Het is voor kunstmatig bewustzijn geen enkel probleem om de uitvoering van een plan over meerdere generaties uit te strijken. Bovendien ben je in het voordeel als je niet zoals wij met onze incarnaties gevangen zit in de tijd die je door jouw lichaam als lineair moet ervaren. Als je vanuit andere dimensies kunt opereren, kun je springen van de ene tijdlijn naar de andere of van de ene plek naar de andere. Wees dus niet onder de indruk van het schijnbare geduld van deze tegenstander.

De Elite heeft dus plannen liggen en draaiboeken voor allerle situaties die ze kunnen voorzien. Plan A, Plan B, Plan C. Maar wat nu als jouw tegenstander ook in staat is vanuit andere dimensies te opereren? Het Q-team werkt echt niet exclusief van binnenuit in deze gemanipuleerde tijdlijn. En dus kunnen er nu situaties ontstaan waarin eenheden van de Deep State opeens zonder draaiboek en instructies zitten. Dan worden deze ingelijfde Bad Actors opeens hele slechte acteurs, want ze gaan haperen. Ze weten niet meer op welk programma ze moeten draaien. Hier mikt Q op.

Verborgen agenda's

We wonen in een werkelijkheidsveld waarin mensen die gewoon aankondigen wat ze gaan doen en precies zeggen waar het op staat, niet zo ver komen. Wat is de verborgen agenda van Q? Ik heb wel een vermoeden.

Voor echte lichtwezens die herinneringen hebben aan de Bron, aan wat we Thuis noemen, is het beheersen van een incarnatie nooit een doel op zich. Je houdt je staande om je missie te kunnen volbrengen. Het zijn duisterlingen die hun manifestatiekracht binnen hun incarnatie misbruiken en daar geen enkele moeite mee hebben. Genieten van een leven als levensdoel. Onsterfelijkheid nastreven.

Als je beseft dat je een lichtwezen bent die op esoterisch niveau hier ‘tijdelijk’ gevangen zit en hier niet thuis hoort, dan weet je ook dat wanneer het ergste kwaad hier buiten westen wordt geslagen, deze hele schepping nog steeds niet deugt. Deze schepping zelf is gebaseerd op duistere gedachtevormen en ook als er geen mensen en kinderen meer worden geofferd in deze zieke tijdlijn, dan bestaan we hier nog steeds ten koste van elkaar en moet nog steeds die stekker eruit.

Dit is geen welles-nietes discussie. Als je begrijpt wat ik hier zeg, voel je tot in het diepst van je wezen wat ik bedoel. Als je het eeuwige leven in dit computerspel aangeboden zou krijgen, in een jong en gezond lichaam en voor altijd, dan hoef je daar echt niet over na te denken. Het is overduidelijk een waardeloos, walgelijk idee.

Mei 2019


Q, de Deep State en agenda's
Home