De Deep State, Q en agenda's

Deel 1 over de Q beweging
Q en 'social engineering'

Dit zijn serieus roerige tijden.
Ik krijg steeds meer het idee van een toneelstuk dat wordt opgevoerd.
Zijn de hoofdrolspelers zich bewust van hun eigen agenda?
Of zijn ze al zo ver van huis dat ze helemaal opgaan in hun rol?
Welke rol is weggelegd voor het publiek en de figuranten?

Er komen thema’s naar boven in de Q-beweging die bij mij momenteel een hoop alarmbellen doen rinkelen. Laten we eerst een aantal mogelijke agenda's bespreken. Deze gaan allemaal uit van bemoeienis vanuit andere dimensies, net zoals Q dat doet. Het is wat mij betreft de voornaamste reden dat deze beweging het onderzoeken waard is!


Agenda 1
Licht tegen duister - bevrijding van de mens op aarde

De eerste mogelijkheid is dat Q niet alleen eerlijk is over zijn eigen agenda, maar ook is wie hij claimt te zijn. De Deep State is het duister en het Q-team, Trump, de White Hats en alle legeronderdelen wereldwijd die tegen de Deep State vechten zijn het licht. Het Amerikaanse leger en zijn bondgenoten zijn de Redders van de mensheid (Saviors of Mankind). Het is een zero-sum game, dus er valt geen koek te verdelen. Een van beide partijen gaat hier winnen en dat kan alleen ten koste van de ander.

Deze Schaduwoorlog, Stille Oorlog of Informatieoorlog is er een op leven en dood. Je gaat niet vreedzaam samenleven met mensenofferaars die hun duivelse meesters dienen. De scharrelslaven gaan zichzelf met behulp van Q bevrijden.

Bezwaar tegen deze interpretatie is dat het licht – het echte licht – niet gaat lopen rondbazuinen dat het licht is met een goed plan om hier het duister te verslaan. Het echte licht wil niet winnen in een hologram dat parasitair van aard is en waar de stekker uit moet; het echte licht wil besmet lichtbewustzijn bevrijden dat hier gevangen zit. Dus een regelrechte zegetocht van het licht in dit door en door corrupte hologram is ronduit verdacht.

Het is wel mogelijk dat de Q-groep gelooft in het heil van een vlucht naar een afgezonderde tijdlijn, waar het leven goed lijkt. Je wordt dan gegijzeld door het Zomerland-gedachtegoed: een nep-leven in een simulatiespel waar je je naar hartelust mag vermaken, zonder dat je door hebt dat je gevangen zit.

Als maffiabendes het op aarde voor het zeggen hebben, moet je je serieus afvragen wie er sterk genoeg is om deze verknipte tegenstander op aarde te verslaan.

Agenda 2
Controlled opposition: Q = Deep State

De Q-beweging is een slimme Deep State controlled opposition strategie. Tegenstanders zijn eigenlijk medestanders die zijn getraind om de rol van tegenstander te spelen. Zo kunnen de Slechte en Goede Acteurs, de Zwarte en Witte Hoeden een complete show opvoeren en mensen bedonderen.

Wat hier misschien niet klopt, is dat het onderdrukken van mensen niet gebeurt via bewustwording van de toestand waarin ze zich bevinden door te laten zien hoe ze zijn gehersenspoeld. Als je decennia lang bent bezig geweest een communicatiesysteem op te bouwen en een taal te spreken die de domme slavenbevolking niet kon lezen en niet kon spreken, dan maak je wel heel veel kapot door zulke informatie op straat te gooien, ook al weet je van tevoren dat de grote massa dit niet zal oppakken.

Maar als de aard van dit hologram door nieuwe technologie gaat veranderen of al is veranderd, dan is dat juist geen ramp. De oude tijden zijn dan sowieso voorbij en dan heb je opeens heel veel informatie om te delen en vertrouwen te winnen. Als de verborgen agenda is om echt bewustzijn mee te nemen naar een ander hologram (ascensie), dan is deze agenda wel mogelijk. Je breekt het oude paradigma af en reikt een nieuw wereldbeeld aan.

De Q-beweging gebruikt het tegenargument dat er al minstens zes moordaanslagen op Trump zijn verijdeld, maar dat dat kan gewoon een leugen zijn.

Agenda 3
Alien warfare: van de regen in de drup

De Deep State staat in verband met een groep duistere wezens uit een andere dimensie en Q staat in verband met een hele andere groep wezens, ook uit een andere dimensie. Beide groepen willen het hier voor het zeggen hebben. Het Q-team en Trump manipuleren de scharrelslaven om zo hun tegenstanders te kunnen verslaan en als dat eenmaal is gebeurd, zullen de scharrelslaven nog steeds niet vrij zijn. Dit is een 'van de regen in de drup-situatie' met meerdere tegenstanders die elkaars vijanden zijn.

De Deep State moet worden verslagen en dat is de Agenda van Q. De gekozen strategie is het aanreiken van vele puzzelstukjes aan verzamelaars, die deze eigenlijk grotendeels allang in handen hadden. Door scheutig puzzelstukjes te blijven uitdelen, win je het vertrouwen van steeds meer mensen.

Wie dat Witte Konijn volgt en mee dat konijnenhol in springt, heeft dan toch weer de Grote Parasiet gevolgd. Het konijnenhol blijkt een wormgat naar een afgezonderde tijdlijn, dat wordt verkocht als ascensie naar een hogere dimensie. Je komt dan - alweer - terecht in het schuurtje in de achtertuin van een gestoorde gek.

Agenda 4
Ingrijpen vanuit hogere regionen

De Deep State met zijn tijdmanipulaties en wormgattechnologie verstoort andere wezens, ander bewustzijn dat misschien niet bijzonder veel om mensen geeft, maar wel wil dat het verminken van deze hele Levensboom (Tree of Life) stopt. Door hun uitbuiting van deze tijdlijn vanuit een andere dimensie richt de Deep State zo veel schade aan dat er besloten is om van hogerhand in te grijpen. Als de ordeverstoorders zijn verslagen zullen mensen daarna echt met rust worden gelaten.

Dit zou toch mooi zijn, nietwaar? Al bestaat bestaat er wel een oude militaire wet die zegt dat elk machtsvacuum weer snel zal worden opgevuld.

Agenda 5
Sociaal experiment op zieleniveau

Dit is een spel of simulatie waaraan wezens hebben toegestemd om deel te nemen. De zielen in dit spel onderzoeken met elkaar of het mogelijk is om piratenbewustzijn (= gevallen bewustzijn) dat zich heeft afgewend van de bron en niet meer terug wil naar huis, toch te kunnen genezen. Is gevallen, besmet lichtbewustzijn hopeloos verloren of niet? Als dit de echte onderliggende agenda is dan is de inzet van dit spel enorm.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Het Piratenbewustzijn is echt en weet niet dat dit een spel is. Of de Lichtwezens zijn echt en hebben zich laten opsluiten in dit spel om te onderzoeken of het mogelijk is gevallen zielen te bekeren, en moesten daarvoor ook vergeten dat dit een spel is. Misschien zijn beide partijen kopietjes van bewustzijn (inclusief jij en ik), of alle partijen zijn echt.

Agenda 6
Twee Spelen, twee ascensiepaden

Volgens de Matrix V auteur worden er op aarde twee spelen gespeeld. Bij het ene spel zijn buitenaardsen betrokken, bij het andere spel vrije zielen. De buitenaardsen ontwikkelen zich bijzonder sloom omdat ze zich als collectief ontwikkelen en maar één leven tegelijk achter elkaar hebben. Ze staan telepatisch in contact met hun eigen soort en herinneren zich vorige levens. Ze kennen hun plaats binnen de Galactische, interstellaire gemeenschap of ze komen daar juist tegen in opstand. Hun speelveld is veel groter dan de aarde: er zijn veel andere werkelijkheidsvelden waar ze naartoe kunnen, maar hun ascensiepad is dat van de slak. Het schiet totaal niet op als je zo aan elkaar vast zit.

De vrije ziel hecht juist waarde aan individualiteit, avontuur en ontdekking en heeft zo veel mogelijk incarnaties tegelijkertijd. Zolang het goed gaat houdt elke incarnatie wel een directe verbindingslijn met zijn thuisfront (de bovenziel) in stand, maar soms gaat het mis en verongelukt zo’n incarnatie in spirituele zin. Ontwikkeling van de bovenziel kan met al die simultane incarnaties spectaculair snel plaatsvinden.

Het speelveld wordt tenslotte ook nog bevolkt door de Minions, de slaven die zijn geschapen om een meester te dienen. Die snappen er de ballen van, maar kunnen heel goed kopieren en plakken. Er is geen evolutiepad voor Minions. Het zijn figuranten met een kunstmatige intelligentie.

Binnen deze agenda zou Q een manier zijn van buitenaardsen om de vrije zielen, Simultaanspelers, hun spel in te sleuren en zo te laten verongelukken. Het is mogelijk dat ze niet begrijpen dat ze daarmee de vliegende vaart van zo’n vrije ziel kunnen stuiten. Een meer sinistere agenda is dat ze dit juist heel doelbewust doen.

Agenda 7
Therapie voor besmet lichtbewustzijn

Spelende scheppers hebben ooit per ongeluk de polariteit geschapen: dat was de Hemelse Vergissing. Er ontstond kleur en licht en geluid en vorm en het leek prachtig, maar in al die schone schijn zijn legioenen lichtwezens verongelukt. Er ontstonden vervormde wezens die onherkenbaar waren getransformeerd; piraterij en uitbuiting werd hun manier van leven.

Allerlei reddingspogingen vanuit de Bron waren tevergeefs. Het Piratencollectief werd steeds sterker en ging steeds minder subtiel te werk. De ene Reddingswerker na de andere sneuvelde op het slagveld. Die gingen niet gewoon dood, maar werden ingelijfd als zombies in het Piratencollectief. Een doodenge griezelfilm was het. De Grote Piraat werd steeds zieker en gestoorder en begon in zijn eigen grootsheid en glorie te geloven, totdat hij zichzelf compleet verloor in zijn eigen fantasiewereld, waarover hij de controle op den duur kwijt was. Er ontstonden virtuele werkelijkheden binnen virtuele werkelijkheden binnen virtuele werkelijkheden. Niet te volgen, niet te overzien.

Een Lichtwezen, bewapend met innerlijk geloof in goedheid en zonder kennis van de aard van de Parasiet, heeft hier geen schijn van kans. En toen die Piraat steeds machtiger werd en het voortbestaan van het Al bedreigde, maakte het thuisfront er een eind aan. Alle stekkers gingen eruit en al het bewustzijn dat gevangen zat in de materie ging eraan. Geen enkele Reddingswerker kon mee terug naar huis. Geen enkel gevallen lichtwezen kwam terug. Dit is de geschiedenis van het bestaan van tijd, en het is al officieel opgeheven.

Dit was een enorme klap voor de lichtwezens thuis, vooral omdat zij niet konden begrijpen wat er was gebeurd. Daarom is er een simulatiespel gemaakt om deze bewustzijnseenheden te laten ervaren hoe de parasiet in materiele werelden zijn manifestatiekracht begon te misbruiken en hoe machteloos het licht was om het mee terug naar huis te nemen.

Dat is het doel van deze simulatie. Deze wereld is niet echt, maar toch ongelooflijk belangrijk voor de genezing van gewonde lichtzielen. Slechtheid en een parasitaire instelling was niet door het licht verzonnen, maar wel onbedoeld geschapen. De eindverantwoordelijkheid voor het bestaan van dat zieke duistere bewustzijn ligt bij het licht.

Conclusie

Er kunnen veel meer agenda's bestaan dan deze zeven. De werkelijke agenda kan onzichtbaar of onbegrijpelijk zijn voor bewustzijn in een incarnatie. Bovendien ligt het voor de hand dat oude agenda's soms niet goed worden afgerond en programma's niet goed worden opgeheven en gewoon doorlopen. De scheppende kracht van tegengestelde intenties weergalmt door vele tijdlijnen. Bovendien is het mogelijk dat delen van agenda's dienen om het lijden van alle partijen op korte termijn in te perken, waarbij grote overkoepelende agenda's buiten beeld blijven.

Het lezen van agenda's is niet simpel als je midden in de modder en dikke mist zit, tussen partijen die het water graag troebel houden en jouw zicht zo beperkt mogelijk.


6 juli 2019

Amitakh over exopolitiek:
Buitenaardse gevechten over de rug van de mensheid


Home