Positief denken -
ten koste van alles?


Aan alle dommelende, ontwakende
en ontwaakte lichtwezens


Een ware plaag is het: mensen die stug volhouden
dat je altijd maar positief moet denken, wat er ook gebeurt.
Waarom kan deze programmering storend zijn voor lichtwezens?

Valkuilen van het duister


Het is in het belang van ongeziene krachten
dat de mens zijn spirituele kern verwaarloost Ė voor zover aanwezig -
en dat hij zich vol enthousiasme verliest
in het beleven van zijn incarnatie in het hier en nu.
Het merendeel van de mensheid ervaart zijn leven in dit hologram
als zijn eerste en enige werkelijkheid.
Dit leven is dan alles wat hij heeft en het is echt.
Het draait om relaties, werk, kinderen, vakanties,
bezit, afleiding en vermaak.

Een groot deel kan zich niet in een dergelijke illusie verliezen,
omdat ziekte, armoede en lijden hun dagelijks leven kenmerkt.

Steeds meer zoekers naar waarheid proberen, vaak tegen de klippen op,
waarheid van corruptie en misleiding in deze wereld te onderscheiden.
Velen zijn na talloze incarnaties verstrengeld geraakt in de netten,
de programmeringen van godsdiensten of de New Age beweging.

Het duister is een graver van vele valkuilen.
De beste zijn die waar je op de bodem geen spijkerbed
maar zacht mos en een fraai uitzicht aantreft
Ė de zoveelste virtuele werkelijkheid -
en misschien nog een paar gevallen lotgenoten,
met wie je de tijd aangenaam kunt doorbrengen.
Terwijl je elkaars wonden likt kom je die valkuil niet uit
en zul je ook geen poging doen eraan te ontsnappen.
Uiteindelijk wil je zelfs niet meer weten dat je in die valkuil zit.

Het duister weet het maar al te goed:
de beste gevangenissen zijn geestelijk -
die welke jij zelf in stand helpt houden.

De mens en polariteit

Er bestaan religieuze of sekte-achtige groeperingen
die de eigen groepsleden als broeders en zusters beschouwen
en de rest van de wereld als duister en vijandig.

De andere pool wordt geprogrammeerd te denken
dat alle mensen een grote familie zijn.
Ook het 'wij-zijn-allen-broeders-en-zusters'
dient een typische New Age agenda.
Je kunt dan niemand buitensluiten die zich als een parasiet gedraagt
en buitensporige zwart-gat-eigenschappen vertoont.

Drie soorten 'menselijk' bewustzijn

In de gnostiek zijn er drie soorten bewustzijn
die een menselijk lichaam kunnen bewonen of besturen.
Afhankelijk van hun achtergrond en geschiedenis
kunnen die verder worden onderverdeeld.

1.
Kunstmatige wezens hebben geen spirituele kern.
Ze zijn in alles kopieŽn: ideeŽn, gedachten, gedrag, wensen, levensdoelen.
In moreel opzicht zijn ze niet door en door slecht,
maar ze begrijpen niet wat een zuivere gedachtevorm is.
Ze leven nu eenmaal in dit corrupte levensveld en weten niet beter:
consumptie, verspilling, leven ten koste van elkaar,
competitie, concurrentie en lijden zijn normaal.
Ze worden gekenmerkt door vervlakking, middelmatigheid, volgzaamheid.
Sommigen hebben een duistere opdracht die ze plichtmatig uitvoeren.


2.
De lichtwezens zijn onderverdeeld in drie groepen.
Een deel is gevallen, is het contact met zijn spirituele essentie kwijt.
Deze wezens zitten gevangen in een of meerdere van de valkuilen van het duister,
vaak geteisterd door diverse verslavingen die hun leven sturen.
Het trieste is, dat ze zich soms nog wel kunnen herinneren
hoe corrupt de gedachtevormen zijn die ten grondslag liggen
aan materiŽle werelden. Hun lijden kan groot zijn.

Een tweede groep lichtwezens is gehypnotiseerd, zwaar verdoofd, versuft,
doorgeprogrammeerd, en daardoor vergeten wie ze zijn.
In dommelende toestand vertoont hun gedrag veel overeenkomsten
met dat van de kunstmatige wezens.
Maar wanneer ze ontwaken, zijn ze in staat tegen het duister te vechten
om zichzelf te bevrijden uit al die webben van verstrengeling
en opgelegde corrupte gedachtevormen.

De derde groep lichtwezens is ondertussen ontwaakt of bezig te ontwaken
uit de toestand van diepe hypnose. Dat wil zeggen
dat ze vraagtekens leren plaatsen bij alles wat Ďnormaalí heet
in het dagelijks leven van robots, van gevallen en duistere wezens,
bij relaties, gewoonten in groepen en sociale structuren
die we Ďonze maatschappijí noemen.

Zij die ontwaken worden opgewacht en verleid om opnieuw in slaap te sukkelen.
Ze worden bestookt met misleidende informatie om hen over te halen
een doolhof, een casino, een spirituele imitatiewereld te betreden.
Sommigen vallen alsnog en gaan tot de eerste groep behoren.
Anderen kunnen tijdelijk wel worden misleid,
maar krijgen dat, geleid door hun innerlijk licht, steeds in de gaten.

Zo groeit bij deze ontwaakte lichtwezens het besef dat het dagelijks leven
een ondergeschikte nepwerkelijkheid vormt,
die door het duister wordt bestuurd.
Ze leren het belang van hun leven of incarnatie
ondergeschikt te maken aan hun spirituele agenda.
Die bestaat in de eerste plaats uit overleven in spirituele zin
en het herstel van contact met hun innerlijk weten.
Ze beseffen dat ze zich in een duistere wereld bevinden,
die hun thuis niet is. En dat ook nooit zal worden.


3.
Duistere wezens , de derde groep, kent een tweedeling.
Er is een deel dat op mechanische wijze zijn leven manifesteert
op basis van vele corrupte gedachtevormen,
waar volgens hen niets mis mee is.
De natuur is prachtig: voedselketens, verspilling en consumptie
horen daar gewoon bij. Ze hebben geen herinneringen aan werelden
waarin lijden geen plaats heeft en parasieten niet bestaan.
De meesten weten niet dat ze hulpjes van het duister zijn.

Een gevaarlijker soort duisterling heeft meer bewustzijn.
Dat wil zeggen dat zij hun rol in het geheel beter begrijpen.
Ze weten dat ze deel uitmaken van een duistere hiŽrarchie.
Ze weten dat het uitbuiten en uitbaten van lichtwezens
en van wezens die lager op de ladder staan, hun agenda is
en dat ze deze duistere gevangenis die de aarde heet
goed moeten bewaken, naar tevredenheid van de gevangenisdirecteur -
die in dienst staat van de Demiurg.
Meestal willen ze bewuste scheppers zijn van hun virtuele werkelijkheden.

Manifestatiekracht binnen duistere werelden

MateriŽle werelden zijn allemaal virtuele werkelijkheden.
Binnen een virtuele werkelijkheid kan men naar hartenlust
nieuwe virtuele werkelijkheden scheppen:
fysiek, emotioneel, mentaal, astraal, ideologisch.

Deze scheppingprocessen zijn wel onderworpen aan bepaalde universele wetten
die met polariteit te maken hebben: aantrekken, afstoten,
het vastzitten en rondjes draaien binnen een invloedsfeer;
met typische dimensionele kenmerken.
De wereld is op subtiel niveau een zeer complex geheel
van virtuele werkelijkheden binnen virtuele werkelijkheden
in onnoemelijk veel soorten en maten.

In tovenaars- en New Age kringen, evenals in geheime sektes,
is men zwaar onder de indruk van de mogelijkheden
die er zijn om binnen virtuele werkelijkheden van alles en nog wat te manifesteren.
Maar een ontwaakt lichtwezen beseft dat deze Ďscheppingskrachtí
betrekking heeft op materiŽle, geestelijke gevangenissen, op secundaire werkelijkheden.
Als hij er kennis over wil vergaren,
dan is dat om zich beter te kunnen verdedigen tegen het duister,
en om zijn spirituele agenda uit te kunnen voeren:
het bevrijden van gehypnotiseerde, verdoofde lichtwezens uit deze gevangenis.

Je zou kunnen visualiseren dat je deze aardse wereld ontstijgt
en dan buiten aardse of zelfs kosmische sferen terecht komt.
Je zou zelfs het gevoel kunnen krijgen dat jouw spirit vrij is
en zo ver aan het vliegen is. Maar dat is dan een illusie,
de zoveelste virtuele werkelijkheid die je hier kunt scheppen,
en die energetisch op een leugen berust.

De ontwerper van een computerspel kan zich vrij voelen,
meer vrij dan de spelers van zijn spel,
maar zowel de ontwerpers als de spelers worden onderworpen aan een illusie,
waarin ze zich meer of minder kunnen verliezen.
Hun bewustzijn kan letterlijk versmelten met zo'n virtuele werkelijkheid.

Kunstmatige en duistere wezens lopen daarbij geen risico of gevaar.
Maar dommelende, ontwakende en ontwaakte lichtwezens wel.

Het gevaar van positief denken

Onder positief denken verstaat men:
Overal de lichtzijde van zien binnen virtuele werkelijkheden,
overal het beste van maken binnen virtuele werkelijkheden,
die men als primair beschouwt;
blijven hopen op betere tijden binnen materiele werelden,
de ander steeds een nieuwe kans geven in de hoop dat zijn duistere essentie licht wordt,
geloven in de goedheid van mensen of hun ontwikkeling binnen het kader van evolutie;
weigeren te erkennen dat je het slachtoffer bent of kunt zijn van duistere praktijken.

(N.B. Over slachtoffer-denken:
In de New Age beweging waart de gedachte als een virus rond,
dat je geen slachtoffer bent en niet mag zijn, omdat je zo jouw tegenstander kracht en macht geeft.
Ook mag je niet in het slachtofferbewustzijn blijven vastzitten
en blijven klagen over wat jou is aangedaan of overkomen.
Dat laatste klopt wel, maar in spirituele en energetische zin is er een strijd
tussen licht, dat zijn mede-licht wil bevrijden dat hier als energiebron wordt misbruikt,
en het duister, dat zijn energiebronnen niet kwijt wil.
Door het duister niet te beschouwen als een van beide natuurlijke polen 'die bij het geheel horen'
maar als parasitair, is het zeer wel in staat om slachtoffers te maken.
Het duister heeft heel veel slachtoffers gemaakt,
o.a. om universa, aardse incarnaties en de natuur draaiende te houden.)

Dit 'Positief denken' heeft een bepaalde betekenis voor jou,
afhankelijk van jouw spirituele aard.

Als een robot erop staat positief te denken:
laat hem zijn gang gaan. Het is zijn leven en het is alles wat hij heeft.

Als een gevallen lichtwezen erop staat positief te denken:
laat hem. Het zal zijn lijden misschien wat kunnen verzachten.

Als een gehypnotiseerd lichtwezen erop staat positief te denken:
waarschuw hem. Hij loopt gevaar! Hij is nog in staat
te ontwaken en zijn strijd te leveren om los te komen
uit de wurggreep van het duister.
Positief denken betekent voor hem dat zijn oordeel vertroebelt,
wanneer hij moet leren duistere wezens van lichte te onderscheiden.
Door de val van het positief denken kan hij virtuele werkelijkheden niet meer als zodanig herkennen,
waardoor hij ze veel energie geeft ten koste van zijn spirituele agenda.
Hij kan de kracht van het positief denken wel gebruiken om zijn virtuele werkelijkheden
in zijn eigen voordeel te manipuleren, zonder het bewustzijn te verliezen waar hij mee bezig is.

Als een duister wezen erop staat positief te denken:
Je zult hem niet kunnen tegenhouden, als hij zich bewust is
van zijn manifestatiekracht in virtuele werkelijkheden.
Hij handelt in overeenstemming met zijn duistere spirituele agenda.
Ook kan het zijn dat hij te onbewust is op het niveau van zijn persoonlijkheid
om te begrijpen waar hij mee bezig is.

Wat doe je nu als iemand uit jouw omgeving erop staat
dat jij altijd positief moet denken, of jou ongevraagd dit goedbedoelde advies geeft?
Op zo'n moment gaat het erom te beseffen dat jij jouw eigen spirituele agenda hebt.
Het is zeer goed mogelijk dat die ander deze agenda niet met jou deelt.
Als je dit inziet, hoef je niet gefrustreerd of geirriteerd te zijn.
Jij bent verantwoordelijk voor jouw agenda,
niet voor die van de mensen om je heen.

Onderscheidingsvermogen

Tja, dan rest er nog een groot probleem voor ontwakende lichtwezens.
Want het is niet zo moeilijk een zwarte tovenaar te herkennen
die bezig is virtuele werkelijkheden naar zijn hand te zetten.
De charmeur die jou betovert, verleidt en gouden bergen belooft.
Maar veel moeilijker is het om onderscheid te maken
tussen een gevallen lichtwezen dat zijn wilskracht kwijt is,
en een gehypnotiseerd lichtwezen dat nog kan ontwaken.
Vaak geef je mensen in de praktijk het voordeel van de twijfel.

Maar: doe dit bewust!
Laat het geen programmering of basisinstelling worden.
Een slapend lichtwezen dat kan ontwaken, zal informatie gaan verwerken,
een innerlijke drang voelen om te veranderen,
en zal zichzelf zo stap voor stap deprogrammeren.
Hij zal zijn wereldbeeld en gedrag aan willen passen,
ook als dat pijn doet.

Een gevallen lichtwezen kan het vaak mooi vertellen,
maar zal in de praktijk van het dagelijks leven
niet in staat blijken zich te bevrijden uit verslavingen,
webben van corrupte religieuze of New Age gedachtevormen
en schadelijke sociale contacten.

Je geeft iemand dus een, twee, drie keer het voordeel van de twijfel.
Misschien zelfs vier, vijf of zes ..
maar dan komt er toch echt een eind aan.
Dan heb je de verantwoording om je conclusies te trekken
en passende maatregelen te nemen.

Het is veel eenvoudiger om jouw energetische verdediging
op te willen trekken tegen een duister wezen,
dan tegen een gevallen lichtwezen.
Maar een gevallen lichtwezen kan zijn eigen energie niet vasthouden
en staat al zijn licht af aan de duistere collectieven waarin hij is ingelijfd.
Dat is een keiharde energetische waarheid
waar geen positieve gedachten of krachtige visualisaties
iets aan kunnen veranderen.
Door hem of haar toch steeds aandacht en energie te geven
voed je op indirecte wijze het duister.
Dat is een harde les die het echte licht hier heeft moeten leren.
En NIET binnen het kader van legitieme evolutiecycli.

Het einde van het lijden op het materiŽle vlak komt nu in zicht.
De stekker gaat eruit. Ook dat is een energetische waarheid
die niet beÔnvloedbaar is door visualisaties
of zogenaamde positieve gedachten van mensen,
die deze materiŽle werelden in stand willen houden of redden.

Er bestaat hier geen vrijheid behalve in het innerlijk weten dat het lijden hier eindig is,
dat het duister vele kansen heeft gekregen om terug te keren naar huis Ė
en die heeft geweigerd. Alle oneindigheidssymbolen ten spijt
waar het duister zo graag mee paradeert: die stekker gaat er toch uit.

augustus 2009


In de prullenbak: boeken van Jozef Rulof

Home