Amitakh Stanford tegen Australische verslaggeefster:
“Ik ben een buitenaardse met een missie.”

Gail Galloway is verslaggeefster.
Op 11 september 2008 verscheen het volgende artikel van haar hand
in de Southern Free Times in Stanthorpe, Australië.


Demonstranten uit lezing verwijderd

Dit is het merkwaardige verhaal van een arts, een advocaat en een vrouw
die beweert dat ze buitenaards is.

Het verhaal begint met de publicatie van een mild artikel
in de Border Post over een arts uit Stanthorpe. Nadat hij “meer dan twintig jaar
door de wereld had gereisd en een verscheidenheid aan onderwerpen m.b.t de menselijke geest
en het menselijk lichaam had onderzocht”, stond deze arts op het punt
om een serie “openbare lezingen” te geven. Als je dieper graaft, blijkt dat dit verhaal
eigenlijk vele jaren eerder begon in de VS, in de staat Montana.
Deze arts, Joseph Chiappalone, was daar directeur van een obscure organisatie
die te boek stond als een “kerk”, die sterke banden had met de UFO-beweging
en voorspellingen over het einde der tijden.

Vanuit het perspectief van een groot universum bewoond door duistere krachten
inzoemend op de sleur van een plattelandsstadje op de planeet Aarde,
bevindt dokter Chiappalone zich nu in een kleine gemeenschap
in de nabijheid van twee ex-echtgenoten, waarvan hij ondertussen is vervreemd.
Een van hen is nu getrouwd met een man die in alle opzichten zijn aartsvijand lijkt te zijn.
Protesterende voormalige volgelingen van de dokter, evenals fanatieke nieuwe aanhangers
bevinden zich verspreid over de Zuidelijke Downs en de Gordel van Graniet.
In zekere zin is dit een vreemde plek om een medische kliniek te openen
die volgens Dr. Chiappalone patiënten helpt
om de “enorme druk van het moderne leven” aan te kunnen.

Dit waren de ingrediënten van een mengsel dat nogal explosief bleek te zijn
tijdens een openbare bijeenkomst vorige week.
Een vol zaaltje met ruim vijftig mensen had zich nauwelijks in zijn stoel genesteld,
toen de problemen begonnen. Van meet af aan was een groepje demonstranten aanwezig,
dat uiting gaf aan bezwaren en uit de lezing werd verwijderd. Toen het publiek weer tot rust kwam,
wist een der demonstranten door de deur naar binnen te glippen.
De dokter verwelkomde hem hoogst persoonlijk met de woorden: “daar gaat weer zo’n lastpost”.
Men kon een speld horen vallen, terwijl de indringer ruggespraak leek te houden
met de spreker van die avond. De dokter wees naar de deur, schreeuwde “eruit, eruit!”
en riep de hulp in van een van de mensen uit het publiek.
Er werd getrokken en geduwd voordat de nieuwkomer uiteindelijk naar buiten werd gewerkt,
waarna de deur van binnenuit op slot werd gedaan.

Het publiek werd gevraagd “de ogen te sluiten” en even “diep adem te halen”,
maar het mocht niet zo zijn omdat een mobiele telefoon af ging die de kwetsbare rust verstoorde.
Nadat het publiek het verzoek had gekregen om hun mobieltjes af te zetten,
en er een stilte viel, ging het mobieltje van de dokter zelf af.
Ondanks het komische van die situatie bleef de sfeer gespannen.
De deur moest weer worden geopend om iemand uit het publiek,
die zich niet op zijn gemak voelde onder de omstandigheden, te laten gaan.

Drie demonstranten konden zich toen weer naar binnen wurmen,
en de schermutselingen gingen verder. De politie moest eraan te pas komen.
Sindsdien heeft de politie zich van elk commentaar onthouden.
Duidelijk werd wel dat men buiten met de demonstranten heeft gesproken,
maar de lezing zelf is niet verstoord.
Een aanwijzing over het verhaal dat hier achter kan zitten
kwam in de vorm van de vragenlijst die Dr. Chiappalone had verspreid
onder de mensen die zijn lezing hadden bijgewoond.
Hierin vroeg hij zijn publiek om feedback over onderwerpen
waar men in geďnteresseerd zou kunnen zijn voor toekomstige lezingen.
Dit waren vragen die men niet zou verwachten van een doorsnee arts:

“Hebt u ooit paranormale ervaringen gehad?”

“Heeft u wel eens een UFO gezien?”

Twee opvallend afwezigen bij dit Stanthorpse relletje waren Steffan Stanford,
een advocaat die publieke aandacht heeft getrokken
door een dierenopvangcentrum te vestigen in de gordel van Graniet,
en door gratis maaltijden te serveren aan bejaarden;
en zijn vrouw Amitakh, ex-echtgenote van Dr. Chiappalone.
De heer Stanford is door Dr. Chiappalone beschuldigd van fraude,
omdat hij zijn asiel ATTBAR (Attas Beethoven Animal Rescue) heeft opgegeven
als een liefdadigheidsinstelling; giften zouden voor de belasting aftrekbaar zijn,
maar dit bleek achteraf niet zo te zijn. Ondanks hun meningsverschillen
blijkt dat de heer Stanford en Dr. Chiappalone iets delen:
hun bewondering voor de vrouw waar ze beiden mee getrouwd zijn, Amitakh –
en dat ondanks het feit dat ze claimt geen gewone vrouw te zijn maar een buitenaardse.

Zij heeft eerder geschreven naar de Free Times met buitengewone claims
over contact met buitenaardsen, maar vorige week ging ze een stap verder.
“Ik ben een buitenaardse met een missie”, vertelde ze aan de Free Times,
en voegde eraan toe dat ze “zich geen zorgen maakte over wat de media daarvan zouden vinden.”

Zowel haar huidige als haar voormalige echtgenoot –
die bizar genoeg op aangrenzend grondgebied wonen –
aanvaarden haar claims wonderlijk genoeg zonder meer.
Dr. Chiappalone beschreef haar eerder deze week als
“een van de prachtigste vrouwen die ik ooit ben tegengekomen.”

Deze sentimenten zijn niet wederzijds,
want mevrouw Stanford beweert onder andere dat ze ooit naar Stanthorpe is verhuisd
om aan Dr. Chiappalone te ontsnappen, na hun scheiding in het noorden van Queensland.
Ze beweert dat ze heeft geprobeerd een straatverbod voor hem te verkrijgen -
wat volgens Dr. Chiappalone niet waar is – en dat hij haar stalkt.

Terwijl de beweringen en tegenbeweringen niet van de lucht zijn, is een ding duidelijk:
zowel Amitakh als haar voormalige echtgenoot zijn productieve schrijvers geweest,
en sprekers werkzaam in een bloeiende subcultuur in de Verenigde Staten,
die was gewijd aan het paranormale en het spirituele.
Het is zelfs zo dat de Gordel van Graniet gastvrijheid biedt aan twee van de grootste sterren
uit die marginale subculturele stroming gewijd aan een doemdenkende ufo-beweging.

Dr. Chiappalone heeft tegen de Free Times gezegd
dat de plaatselijke bevolking zich niet laat afschrikken
door zijn connecties met paranormale grenswetenschappen.
“De mensen hebben me op het internet nagetrokken,
en ze zijn geboeid door wat ze aantreffen. Ze zeggen:
dit is een man die kan nadenken, deze man is een diepzinnig denker.”

Toch staat hij erop dat zijn praktijk in Stanthorpe “zuiver medisch” is,
maar “ik maak mijn patiënten niet belachelijk als ze kruiden
of homeopathische middelen gebruiken.” Zijn stijl lijkt wel aan te slaan in Stanthorpe,
want Dr. Chiappalone verklaart dat hij nu verreweg de meest bloeiende praktijk van de stad heeft.

Zijn aanpak vindt steun buiten zijn eigen kliniek bij de plaatselijke raadsvrouwe Sue Rawson,
die beweert dat “Dr. Chiappalone het beste is dat Stanthorpe had kunnen overkomen.”
Ze heeft al veel mensen naar hem doorverwezen,
en in veel gevallen zijn de resultaten “ronduit wonderbaarlijk”.
Volgens haar “kan hij er best merkwaardige ideeën op na houden,
maar als het om zijn praktijk gaat is hij uitzonderlijk goed.”

Die “merkwaardige ideeën” van Dokter Chiappalone en zijn voormalige echtgenote
zijn wel heel erg merkwaardig. Aan de ene kant hebben ze het over 11 september
en Zionistische samenzweringen, en theorieën over chemtrails (fijne druppeltjes
chemicaliën die doelbewust zouden worden verspreid in onze atmosfeer door vliegtuigen).
Dit soort theorieën tref je echter wel vaker aan, zowel extreem links als rechts.

Maar er zijn ook duistere en lichtere kanten aan hun verhaal,
die niet opgaan in de stroom van gangbare theorieën.

Een voorbeeld van een lichtere kant is dat Amitakh Stanford heeft verklaard
dat de ontmoeting van de Deense kroonprins Frederick en de Australische Mary Donaldson
in een pub in Sydney geen toeval is geweest.
Het stel is “met zorg uitgekozen om een belangrijke rol te spelen
in een verbond tussen het gewone volk en regeringen.”
De volksgekte rond Mary komt hierop neer, volgens Amitakh:
water zal een schaars goed worden wanneer de aarde verwarmt.
Denemarken bezit Groenland en door het verbond van Australië met het Antarctische gebied
beheersen deze twee landen grote hoeveelheden kostbaar ijs.

Een voorbeeld van de duistere kant is dat zowel mevrouw Stanford
als haar voormalige echtgenoot het politieke toneel niet gekleurd zien
in termen van rood versus blauw, socialistisch versus kapitalistisch,
maar eerder “Reptiliaans” versus “Giers”;
twee partijen zouden strijden om de macht
tegen de achtergrond van een wereld die aan het vergaan is.

Zo heeft Dr. Chiappalone bijvoorbeeld het einde van de wereld in het jaar 2000 voorspeld,
en toen er niets gebeurde heeft hij die datum aangepast na de aanval op de Twin Towers.
“Tegen 2003 zal het uit de hand lopen en zullen er atoomwapens worden gebruikt,
zoals ik al eerder heb voorspeld,” schreef hij. “De nucleaire winter
zal worden onderbroken door een meteoorinslag in 2007
die de dood van nog eens 2 miljard mensen zal veroorzaken.”
De genadeklap op de planeet zou in 2019 vallen in de vorm van een “gigantische meteoor.”

De heer Stanford is net zo min een gewone advocaat als Dr. Chiappalone een gewone huisarts is.
Hij komt uit Noord Amerika en heeft zelfs een historische roman geschreven over Thomas Jefferson,
getiteld “A Common Scent”; het boek is opgedragen aan de Goddelijke Moeder (Divine Mother).
En dat is, misschien ook niet toevallig, een van de namen
waaronder Amitakh op het internet bekend staat, afgekort tot “DM”.

Dr. Chiappalone heeft ondertussen aangegeven dat,
ondanks de opwinding van de bijeenkomst van vorige week,
hij zijn plannen doorzet om de plaatselijke bevolking scholing te geven
over gezondheids- en andere kwesties.
"Ik heb een paar lezingen gegeven bij de Italiaanse club
ik ga er nog een geven over hartafwijkingen;
er staat ook een avond gepland bij de Internationale Club op 30 september.”

Terwijl zijn tegenstanders vastbesloten zijn de bevolking te waarschuwen
om de “medicijnen” van deze dokter vooral niet zo maar in zijn geheel te slikken,
heeft hij zijn plan getrokken.
En wat Amitakh betreft – die verklaarde nogal raadselachtig,
dat haar “werk er nu bijna op zit.”


Stanthorpe, september 2008


William Henry over sterrenpoorten, Saddam Hoessein en Nabuchadnezzar

Overzicht vertalingen

Home