2. Orbs zijn engelen en opgevaren meesters

Deze mening treffen we aan op New Age sites die ervan uit gaan dat we een evolutionaire sprong in bewustzijn gaan maken, dat we wonen in een prachtig universum en dat wij allen broeders en zusters zijn. Het kwaad in absolute zin bestaat voor hen niet. Orbs staan voor hen in verband met engelen, opgevaren meesters of ander 'verder geëvolueerd' bewustzijn, dat mooie boodschappen komt brengen.

Er wordt contact gelegd met de orbs die vertellen over de mooie tijd die eraan komt voor de mensheid, en de tijdelijke nare tijd van chaos waar we even doorheen moeten ..

Oosterhout, februari 2013 ©Monique Spangenberg


Definities van orbs:
• Orbs zijn engelen
• Orbs zijn opgevaren meesters
• Orbs zijn lichtwezens
• Orbs zijn onze gidsen en raadgevers
• Orbs zijn de aureolen die zichtbaar waren rond het hoofd van heiligen.

Oosterhout, februari 2013 ©Monique Spangenberg


Een "orb-lezeres" beweert dat orbs beschermers van de ziel zijn. Meer hoeven we eigenlijk niet van orbs te weten, zegt ze: ze zijn vreugde, blijdschap, vriendelijkheid .. als je ze roept komen ze en je kunt een hoop lol met ze hebben.

Een typisch New Age standpunt is dat alles licht is en tot de Bron behoort en ooit terug naar huis zal gaan - dus ook alle orbs.


3. Orbs: Ufo's en buitenaardsen


Orbs - introductie

Home