De Openbaring van de Eindtijd

Jezus wilde helemaal geen geloof of kerk oprichten ...
Hij heeft zelfs gewaarschuwd dat het Duister zou handelen in zijn naam. Hoe ironisch is het dat kerken instrumenten in handen van het Duister zijn, ook al zijn veel oprechte en onbewust levensvatbare lichtwezens lid geworden van veel van die kerken.

- Amitakh

We zitten midden in een informatieoorlog, waar veel bewustzijn en meerdere dimensies bij betrokken zijn. Daarom zijn er ook groepen die dit een oorlog tussen tijdzones en tijdlijnen noemen. Het reikt ver en diep. Talloze partijen zijn spelers of toeschouwers. Er is echt lichtbewustzijn bij betrokken, gevallen duister bewustzijn, en een heleboel kunstmatig bewustzijn. Echt een heleboel kunstmatig, doorgeprogrammeerd bewustzijn.

Over deze Eindtijd wordt in andere tijdzones alleen maar verteld en gezongen. Wij bevinden ons in de echte Eindtijd, die in andere tijdzones onterecht wordt aangekondigd. Sommigen van ons kunnen zich herinneren of in elk geval het vermoeden koesteren dat we heel, heel veel moeite hebben gedaan om ons nu hier te bevinden.

Midden in die Eindtijd.
Midden in het einde der tijden.
Het einde van alle tijd, overal.

The Lamb will defeat
the Dragon and its Beast
at the end of time
in the battle of Armageddon.

- Amitakh
(Uit: John the Divine versus the Anunnaki God)

Een visioen opnieuw bekijken

Kan je vanuit jouw incarnatie in deze tijdzone opnieuw kijken naar een openbaring of visioen dat je hebt gehad in een ander lichaam in een ander leven in een andere tijdlijn? Voor veel mensen is dit een volslagen belachelijk idee, maar ik neem het zeer serieus.

Amitakh was vroeger actief lid van de katholieke kerk. Toen ze vijftien jaar was, zei ze dat ze de Openbaring van Johannes op latere leeftijd zou uitleggen. De gelovigen om haar heen zeiden dat dit een mysterieus en onverklaarbaar deel uit de bijbel is, waar niemand goed mee uit de voeten kan. Het staat vol symbolen die op veel manieren kunnen worden geduid.

Wat Amitakh heeft gedaan, is niet zo maar haar interpretatie van dit boek over de eindstrijd van het Licht tegen het Duister bedenken. Nee, ze kon zelf verbinding maken met het oorspronkelijke visioen en er gewoon naar kijken, omdat ze in dat leven zelf Johannes (John the Divine) was.

(N.B. Johannes uit de Openbaring was een Attas, een Reddingswerker van het Licht en een profeet, niet te verwarren met Johannes de Doper. Iemand dopen om hem zo de hemel in te kunnen loodsen is zonder meer een duistere Anunnaki-gedachtevorm.)

De corruptie van het visioen

Op energetisch niveau, voordat het Duister deze Openbaring had besmet en verwrongen, was het duidelijk dat het Licht de zijnen zou terughalen en zich voor altijd van het Duister zou afscheiden en dat het Duister zou ophouden te bestaan. In de corrupte versie van de Openbaring heeft het Duister zichzelf een kans op overleving gegeven.
- Amitakh

Steeds meer mensen weten al dat er met bijbelteksten is geknoeid, maar met name in de Openbaring is de oorspronkelijke boodschap van het echte licht doelbewust verdraaid en onzichtbaar gemaakt.

Revelations, de Openbaring van Johannes, gaat over de eindtijd, over de strijd tussen het duister en het licht. Armageddon. En die eindtijd is nu. Wat Johannes zag in zijn visioen is een boodschap van het Licht aan gevangen lichtwezens in verschillende tijden. Het werd opgetekend om te worden doorgegeven en verspreid. Maar het Duister heeft willen voorkomen dat deze heldere boodschap lichtwezens door de tijden heen zou bereiken.

Op energetisch niveau heeft het duister de boodschap verzwakt door hem op te delen in hoofdstukken en versregels. Het is al moeilijk genoeg om een boodschap uit een visioen goed in woorden om te zetten. Dat omzetten van de energie en symbolen in woorden is een lastige klus. Maar door die tekst op te hakken in stukjes kan je de energie van de boodschap aantasten of zelfs helemaal teniet doen. Dat is gebeurd.

Bovendien heeft het duister overal boodschappen, symbolen en hele tekstdelen toegevoegd of ergens tussen geplakt. Die toevoegingen gaan over de Anunnaki God. Door de echte god en de nepgod allebei God te noemen, raken veel mensen in verwarring omdat ze denken dat het om dezelfde god gaat.

Hetzelfde geldt voor engelen: er zijn engelen van het echte licht in het visioen, maar het duister heeft verzen over zijn gevallen engelen-dienaars, zoals Michael, toegevoegd. Ook werd het visioen misbruikt om kerken te promoten, die van meet af aan in handen zijn geweest van het duister.

De Grote Correctie werd een Reddingsmissie

Even een toelichting over dat terughalen van lichtwezens. Het Licht heeft er meerdere pogingen op zitten in verschillende tijdzones om alle bewustzijn dat zichzelf had verloren in tijd en ruimte weer terug te laten keren naar huis. Het ging aanvankelijk om ALLE bewustzijn, dat is dus inclusief het gevallen bewustzijn dat we Duister noemen. De Grote Correctie was dus het plan om alle bewustzijn terug te halen en alle spelen in de polariteit stop te zetten.

Het betreft twee grote fasen. Tijdens de eerste Missie ging het snel fout met de lichtwerkers omdat ze onmiddellijk werden besmet en ingelijfd door het Duister. Ze waren niet voorbereid op de aard van het Kwaad. De tweede lichting lichtbewustzijn werd ook besmet, maar minder corrupt; eerder zwaar in slaap gebracht en doorgeprogrammeerd dan compleet ingelijfd.

Alle pogingen waren niet alleen op niets uitgelopen; ze hadden de situatie zelfs verergerd en het duister juist gevoed. De energie van ingelijfde lichtwerkers werd langzaam opgepeuzeld om duistere scheppingen langer draaiende te houden. Het licht werd zelfs uitgelachen door de Grote Piraat, die minachting ging ontwikkelen voor de zwakheid van zijn tegenstander.

Uiteindelijk moest het Licht de ondoenlijke beslissing nemen om de algemene reddingspogingen te staken en alleen het bewustzijn dat nog te redden was, te komen terughalen naar huis. Dit is de huidige Reddingsmissie. Er zijn mensen die zelf actief op zoek zouden willen gaan naar de uitgang, maar de boodschap in het visioen van Johannes is dat lichtbewustzijn pas na de Eindstrijd in de Eindtijd wordt bevrijd. En die tijd is nu.

De waanzin van het duister

De Grote Correctie veranderde dus van een missie om iedereen terug naar huis te halen in een missie om alleen het levensvatbare echte Lichtbewustzijn terug te halen, voordat de stekker eruit kon. Maar het Duister accepteerde dat niet. Het Duister had zo lang zo veel macht kunnen uitoefenen in zijn eigen scheppingen, dat de waanzin hem naar het hoofd was gestegen.

De basis-gedachtegolf van het Duister was geworden: Als ik WIL dat het zo is, dan is het zo. Punt. Ik ben alles. Mijn wil is wet. Ik schep wat IK wil. En iedereen moet buigen voor mij en mijn wil en iedereen moet mij aanbidden en vereren. Ik ben de schepper van Al Dat Is en er is geen andere god dan ik.

Dit is geen prettige leefomgeving voor lichtbewustzijn. Maar de Eindstrijd is er ingewikkelder door geworden, want het duister zegt niet: jammer, het spel is uit. Nee, hij zegt: Het Spel is Al Dat Is en Ik ben dat Spel. Het Duister weigert gevangen lichtwezens los te laten. Soms vraag je je af of hij gewoon een slechte, onsportieve verliezer is of dat de complete waanzin echt heeft toegeslagen. Hoe het ook zij, dit maakt de eindtijd-eindstrijd-reddingsmissie een heel stuk ingewikkelder.

Anunnaki toevoegingen aan de Openbaring van Johannes

Amitakh heeft er tientallen bladzijdes aan gewijd. Duistere toevoegingen, vrij samengevat, zijn: wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe; kerken zijn woningen van God; alle engelen zijn te vertrouwen.

De toorn van een jaloerse god die kan haten: zulke gedachtevormen zijn zo zwaar gepolariseerd dat ze voor lichtwezens heel eenvoudig herkenbaar zijn. Teksten zoals: laat nu zien dat je heel, heel veel spijt hebt van jouw verschrikkelijke zonden, want anders zal de toorn van god zich genadeloos over jou uitstorten. Dat zijn allemaal Anunnaki-toevoegingen. Dit is niet moeilijk. Het is zelfs kinderspel als je eenmaal weet dat er twee goden en twee soorten engelen in de corrupte Openbaring worden genoemd.

De eindtijd-openbaring volgens John the Divine/Amitakh

Vertaald naar wat er in het heden aan de gang is, is dit de uitleg van Johannes/Amitakh.

Tijdens deze missie is het Licht nog uitsluitend geinteresseerd in het terughalen van lichtbewustzijn dat nog kan overleven. Dat is lichtbewustzijn dat in deze zee van curruptie zijn wil heeft behouden en zich niet heeft overgeleverd aan het duister. Er wordt geen onderzoek meer verricht naar de aard van het duister of de oorzaak van de val en er wordt niet meer onderhandeld met het duister.

Op het materiele vlak is de Overmeesteraar aan de macht en het Licht wil die macht helemaal niet overnemen, want alle materiele scheppingen gaan ophouden te bestaan. Een krachtig getal dat het duister hier misbruikt is 22. Dat getal staat voor de 22 delen op aarde waarin de Anti-Christus-energie is verdeeld. Het is geen toeval dat er 22 Openbaringen zijn.

Eindstrijd in de eindtijd: de drie ruiters van de apocalyps

In het visioen zag Amitakh geen vier ruiters maar drie, die in gevecht zijn met Jezus de spirituele strijder.

Er is geen wit paard en ook geen ruiter op een wit paard, maar Jesus die in een stralend wit licht verschijnt. Zijn missie is het bevrijden van de Lichtwezens die door het Duister gevangen worden gehouden. Het Duister weigert hen te laten gaan en vecht tegen hun verlossing. Er is een oorlog voor nodig, een eindstrijd in de eindtijd.

Er zijn drie ruiters in het visioen en die staan voor drie buitenaardse Anunnaki groeperingen die met hun fysieke legers op aarde oorlogen uitvechten.

De bruine ruiter

is gekleed in bruine kleren en rijdt op een kastanjebruin paard. Hij staat voor de Anunnaki Reptilianen op aarde. Er zijn meerdere Anunnaki rassen op aarde aanwezig, maar de Reptilianen houden zich heel direct bezig met aardse zaken. Reptilianen zijn Archons, Engelen van het duister. Ze worden door vele andere buitenaardsen gevreesd.

De zwarte ruiter

staat voor de Vulturieten, een rivaliserend Anunnaki-ras met zijn eigen leger. In de bijbel staat dat de ruiter een weegschaal in zijn hand heeft, wat slinks suggereert dat hij iets te maken heeft met rechtspraak. Maar Johannes zag geen weegschaal. De zwarte ruiter hield in zijn hand een zwarte lantaarn die geen licht verspreidde. Die staat voor de genadeloze wreedheid van de Vulturieten. Ze zijn zeer duister.

Behold a pale horse

staat er in de bijbel. Ziedaar een bleek paard. In het visioen ziet Johannes een ruiter in zilverkleurige kleding op een grijs paard. Deze ruiter staat voor de Anunnaki Grijzen en hun leger. Greys zijn niet zachtzinnig en zeer gewetenloos. Zij zijn een van de vier grote Anunnaki groepen op aarde, en sommige Grijzen zijn ook Duistere Engelen.

Bij de Anunnaki-oorlogen die nu woeden op aarde zijn dus drie partijen betrokken. De Grijzen vochten aanvankelijk met de Reptilianen tegen de Vulturieten, maar ze zijn overgelopen naar de Vulturieten in de laatste fase van de oorlogen en vechten nu dus tegen de Reptilianen.

Engelen van licht waarschuwen mensen voor de komende oorlogen tussen mensen, oorlogen die zijn veroorzaakt door de Anunnaki, vol rampen en ellende. Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen zullen kunstmatig worden opgewekt door de Anunnaki en hun menselijke handlangers.

In dit visioen ziet Johannes hoe de oorlogen tussen Anunnaki-groepen onderling uit de hand lopen en vijf maanden lang zullen woeden. Geplaagd door rampen, honger en ellende zullen uiteindelijk de levenden jaloers zijn op de doden.

Drie grote rampen

Amitakh heeft in haar werk al vaker gesproken over drie grote rampen die de aarde zullen teisteren. En nee, dat is geen wraak van een toornige god die zondaars komt straffen. De eindtijd-strijd gaat over het licht dat zijn lichtwerkers komt ophalen tegen het duister dat liever tijdens zijn ondergang zo veel mogelijk ander bewustzijn met zich mee wil sleuren.

Drie grote rampen zullen de aarde overkomen.
De eerste zal velen doen opschrikken, maar velen overleven dit.
De tweede zal meer slachtoffers eisen,
maar de derde zal verschrikkelijk zijn
en slechts weinigen zullen dit overleven.

De eerste ramp is de Boxing Day Tsunami, de tsunami op tweede Kerstdag in 2004 waarbij bijna een kwart miljoen mensen omkwamen. Die overstromingen waren veroorzaakt door een Anunnaki-groepering.

De tweede ramp zijn de Anunnaki-oorlogen waar wij ons nu in bevinden. Ze zouden vijf maanden duren, en snel worden gevolgd door de laatste ramp die weinig overlevers kent.

John zag moderne wapens in zijn visioen die hij moeilijk in woorden kon beschrijven. Hij beschrijft de paarden van de ruiters die hoofden hebben als leeuwen, waar vuur en rook en zwavel uit komt.

9:18 Door deze drie werd een derde van de mensen gedood,
door het vuur, en de rook, en de zwavel, die uit hun monden kwamen.
9:19 Want hun kracht zit in hun monden, en in hun staarten:
want hun staarten waren als slangen,
en hadden hoofden, waarme zij konden kwetsen.
De tweede ramp is voorbij, en zie, de derde volgt snel.

De boodschap van de Lichtengel was dat het Lam de Draak en zijn Beest zou verslaan in de strijd van Armageddon. Over de uitleg van al die symbolen in de Openbaring gaat de volgende pagina.

7 juni 2020

Het Lam, de Draak en het Beest

Home