Een bericht van de Spelontwerpers
over niveaus van ontwaken

Je hebt dit eerder meegemaakt. Je hebt eerder dit punt bereikt in andere Eindspelen. Er bestaan meer niveaus van ontwaken dan je voor mogelijk houdt vanuit het perspectief van jouw incarnatie. Je bent hier gekomen om jouw integriteit uit te dagen, te testen en te herstellen.

De gebrekkige integriteit van jouw biologische incarnatie is veroorzaakt op een onstoffelijk niveau door de schepper in jou. In dit Spel gaat het om de heropvoeding van jouw inderdimensionale zelf, jouw multidimensionale zelf of hoger zelf. Om dat doel te bereiken moet je een brug slaan tussen jouw incarnatie en jouw hoger zelf.

Niveau 1 Ontmoeting met het Duister

Het bewustzijn verbonden met jouw incarnatie ontmoet het Kwaad en de Corruptie in dit Spel en begint te ervaren hoe machtig het is. Het Duister heeft een oneigenlijk voordeel in dit hologram. Waarom zijn duistere krachten zo machtig in deze nachtmerrie? Wat is de oorsprong van het kwaad? Dat zijn vragen die ertoe doen.

Niveau 1 Valkuilen in het Spel

Er zijn valkuilen binnen elk niveau van ontwaken die jouw voortgang tegenhouden.

Valkuil 1
Je vraagt je niet langer af waar het kwaad vandaan komt. Je leidt jouw leven en maakt er het beste van. Je dompelt jezelf onder in jouw incarnatie en komt geen stap verder in het Spel.

Valkuil 2
Je herkent hogere delen van jezelf en ongeziene werkelijkheidsgebieden terwijl je jouw incarnatie beschouwt als onbetekenend en nederig. Als je gezoorzaamt aan hogere, niet-fysieke machten die jij buiten jezelf projecteert, zal je niet verder komen naar het volgende niveau. Blinde gehoorzaamheid aan God, goden, engelen, hogere entiteiten, of buitenaardsen houden je gevangen op dit bewustzijnsniveau.

Valkuil 3
Spirituele arrogantie is een andere valkuil. Je gelooft dat je over alle informatie beschikt die je nodig hebt om verder te komen.

Niveau 2 Het Duister onderzoeken

Als je begint te begrijpen dat onderzoek naar de oorsprong van het Kwaad belangrijk is voor jouw spirituele ontwikkeling, dan beland je in het tweede niveau van ontwaken. Het kan ook zijn dat jou iets tragisch overkomt, waardoor je ook jouw onderzoek naar de aard van het Duister zult beginnen.

Nu zullen niet-fysieke delen van jou proberen in contact te treden met jouw incarnatie. Toen je nog op niveau 1 functioneerde, begreep je deze communicaties niet of je negeerde ze. Als je nu moedig genoeg bent om die innerlijke verbindingen te versterken, kan je informatie ontvangen over de ware aard van dit Spel en over de ware aard van het Duister.

Steeds als je informatie uit de spiegel verwerkt, zal je niet verder komen zonder innerlijke leiding die je kunt vertrouwen.

Niveau 2 Valkuilen in het Spel

Je kunt een slachtoffer blijven of bang, waardoor jouw ontwikkeling stagneert. Als je te ongeduldig bent of roekeloos kan je proberen je te verbinden met te veel delen van jezelf of anderen tegelijk. Je krijgt dan meer informatie dan je kunt verwerken. Zonder doelgerichtheid of wanneer je gaat valsspelen, kan je jouw incarnatie instabiel maken. Je kunt zelfs in een inrichting belanden.

Wie manipuleert jou? In plaats van de oorsprong van het Kwaad te onderzoeken, zou je kunnen beginnen uit te vogelen hoe dit spel in elkaar zit. Het wordt jouw doel om de aard van het Spel te ontrafelen en te wijzen op het bestaan van de onzichtbare poppenspelers die zich ophouden in de schaduwen.

Omdat je niet meer weet dat je ermee hebt ingestemd hier te komen om jouw integriteit en ware intenties op de proef te stellen, zou je kunnen concluderen dat je hier gevangen wordt gehouden door een Duister, Onversneden Kwaad dat jou hier tegen jouw wil vasthoudt en dat jou hier heeft binnengelokt. Aan anderen laten zien hoe de Matrix functioneert en wie de duistere krachten zijn kan nu jouw doel worden, in plaats van de oorsprong van het Kwaad binnen jouzelf te onderzoeken.

Alle spelers herkennen eerst de Schaduwen in de Spiegel voordat zij de schaduwen binnen hun eigen wezen herkennen. Zolang je de relatie tussen jouzelf en de Demiurg ontkent, vecht je tegen een tegenstander buiten jouzelf, een schaduw op de wand van een grot, een weerspiegeling in de Spiegel. Je geeft de schuld aan deze kwade parasitaire krachten buiten jouzelf, en zolang je dat doet blijf je op niveau twee.

Love and lighters kunnen zich verbinden en identificeren met hogere onstoffelijke scheppingsniveaus die velen het Christusbewustzijn noemen. Dit is het niveau van de verantwoordelijke schepper die niet corrupt is. Sommige spelers kunnen zich de ervaring van leven in wonderbaarlijke hologrammen herinneren (zonder kunstmatig bewustzijn) waarin geen enkele deelnemer iets naars kan overkomen. De valkuil is dat je direct terug wilt naar dit bewustzijnsniveau door al jouw schaduwen achter te laten.

Spirituele arrogantie blijft een valkuil. Als je arrogant wordt omdat jouw incarnatie meer vooruitgang heeft geboekt dan velen om je heen, blijf je ook vastzitten op niveau 2. Je kunt zelfs worden teruggeworpen naar het eerste niveau. Dit spel kan genadeloos zijn!

Niveau 3 Het Duister en de Spiegel begrijpen

Als je gaat inzien dat je verbonden bent met alle schaduwen in deze schepping, en met alle spelers die ook in dit Spel zitten, dan kan je de spiegels gaan begrijpen en lezen. Dat verandert het hele Spel drastisch. Het gooit jouw wereldbeeld omver en je zult nu na het lezen van de Spiegel vanzelf naar binnen keren op zoek naar de corruptie binnen jezelf.

Het ontdekken van corruptie binnen jouzelf is een van de doelen van dit Spel. Dit is niet gemakkelijk. De Spiegel zit vol angstaanjagende, duwende en trekkende energie en machtige krachten die scheppingswetten negeren. Hierdoor ontstaat overduidelijke onrechtvaardigheid, zo veel onverbloemde corruptie, zoveel ompolingen en verdraaiingen van waarheid! Je bent hier in een lichaam om dit allemaal uit de eerste hand te ervaren. Kan je nu volledig gaan beseffen dat jij mede-schepper bent van al die ongebalanceerde energie in de Spiegel?

Als je werkt aan jezelf, op zowel individueel als collectief niveau, dan verandert de Spiegel. Dit betreft het herkennen en omzetten van corrupte gedachtevormen. Herkennen buiten jezelf in de Spiegel, daarna herkennen binnen jezelf, daarna omzetten binnen jezelf.

Niveau 3 Valkuilen in het Spel

Steeds als jouw incarnatie bezig is een brug te bouwen naar jouw eigen hoger zelf, wordt het alledaagse leven een avontuur. Patronen die eerst onzichtbaar waren, zie je nu overduidelijk. Opeens krijg je onverwachte antwoorden op vragen die voorheen onbeantwoord bleven. Je kunt zelfs antwoord krijgen op vragen die je jaren, zelfs tientallen jaren geleden hebt gesteld!

Veel informatie ziet er erg interessant uit en je wilt er veel aandacht aan besteden, zoals informatie over vorige levens, voorouders, buitenaardsen, engelen, entiteiten in andere werkelijkheidsgebieden, en de opzet van dit Spel. Als je jouw doel niet in het oog houdt, kan je jezelf onderweg voor de zoveelste keer kwijt raken.

Je zult corrupte delen van jezelf tegenkomen binnen jouw eigen veld. Je kunt jouw eigen hoger zelf helpen de waarheid onder ogen te zien over gemechaniseerd bewustzijn vanuit jouw fysieke standpunt, maar dat lukt beter als je begrijpt dat jouw biologische bestaansniveau helemaal niet onbelangrijk is! Je kunt hogere delen van jezelf niet dwingen het licht van jouw waarheid te zien, maar als je voet bij stuk houdt, schijnbaar tegen de klippen op, dan zal jouw licht uiteindelijk doorbreken.

Dit is mogelijk. Laten we elke speler helpen, ongeacht op welk niveau van bewustzijn hij ook aan het worstelen is. Als we een arrogante Engel binnen ons eigen wezen moeten overuigen, of een arrogante Zwarte Tovenaar, laten we dat dan doen. Onze biologische incarnaties kunnen onverwachte helden worden in dit episch verhaal van de Mens.

6 december 2020
Je speelt hier het Spel der Spiegels.

De puzzelmethode
Leven op Aarde: het Spiegelspel

Home