Interview met Marc Macdonald

Psychiater en schrijver van het boek The United States of Fear
How America Fell Victim to Mass Delusional Psychosis

Verwarring over seksuele identiteit

Ik werk als docent Engels in de bovenbouw van een middelbare school in Breda. De programmerende invloed van giftige gedachtevormen in het lesmateriaal is mij vaak duidelijk, maar meestal zijn er meerdere niveaus van onderliggende programmeringen.

Verwarring zaaien over seksuele voorkeur en identiteit, zeker bij leerlingen die in de puperteit zijn, kon ik wel herkennen als een corrupte verborgen agenda. Dit soort verwarring bevordert de programmeerbaarheid van mensen. Het normaliseren van het abormale is een bekende propagandatechniek. Dit speelt al jaren op middelbare scholen in Nederland. Paarse Vrijdag en werkgroepen op school die afwijkende seksuele geaardheid of transgender problematiek onder de aandacht van de leerlingen brengen, vallen de norm aan.

Onderstaande samenvattende vrije vertaling van een interview met Marc Macdonald werpt licht op een diepere laag van programmeringen die een duistere agenda van de volksmenners blootlegt. Het verhaal van Marc heeft betrekking op Amerika, maar zeker ook op Europa waar de overname van de schoolsystemen eveneens volledig heeft plaatsgevonden.

Interview met Marc Macdonald:
Stuur je kinderen niet meer naar school

Marc: Een paar jaar geleden zou ik hebben gezegd dat er goede en slechte openbare scholen zijn. Ik zou ouders hebben geadviseerd op zoek te gaan naar een goede school. Nu niet meer.

Het openbare schoolsysteem is niet alleen een complete mislukking; het kan niet meer worden gered. Op scholen wordt politiek gedachtegoed opgelegd aan alle kinderen en scholen hebben nu zelfs geen andere functie meer.

De mensen moeten hun kinderen van school halen en op plaatselijk niveau hun eigen scholen stichten en alles vanaf de grond opnieuw zelf opbouwen. Dat is de enige manier om het corrupte, totaal overgenomen openbare schoolsysteem onderuit te halen.

Universiteiten zijn nog erger. Het zijn slangenkuilen, indoctrinatiekampen, waar jouw kinderen na vier jaar altijd slechter uit komen. Ze zullen geloven dat Amerika een verachtelijk, racistisch land is, dat mannen op seks beluste roofdieren zijn, dat vrouwen overal worden misbruikt door slechte mannen. En we zouden steeds maar moeten opkomen voor alle minderheids-groeperingen. Deze perverse, vernietigende filosofie wordt opgelegd aan onontwikkelde leerlingen van 17 of 18 jaar en dit zal hen voor het leven tekenen.

Mijn vertrouwen in het systeem is in de afgelopen jaren ingestort. Ik volgde vroeger nog wel richtlijnen vanuit de psychiatrie; nu denk ik dat de richtlijnen die bedoeld zouden moeten zijn om kinderen geestelijk bij te staan, hen juist doelbewust schade toebrengen.

Een van de laatste publicaties bericht dat men achter het idee staat om op geboortecertificaten geen geslacht meer te vermelden. Dit is een politiek, ideologisch standpunt dat is bedacht om opzettelijk een scheur te veroorzaken in de sociale netwerken in onze samenleving. Het zorgt voor verwarring en conflict.

Mannelijkheid en vrouwelijkheid

In mijn praktijk heb ik door de jaren heen gezien hoe gezonde uitdrukkingsvormen van mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn aangevallen en onderdrukt. In de laatste twee jaar zijn voorheen cultureel normale omgangsvormen zelfs volledig ingestort.

Jonge mannen hebben nu het vermogen niet meer om hun verlangen naar vrouwen op een gezonde manier uit te drukken, of om sociaal en met woorden goed met vrouwen om te gaan. Veel van mijn patienten willen niet eens meer een relatie hebben. Ze spelen nu videospellen en kijken naar pornografie. Dat is veiliger en gemakkelijker en ze kunnen niet worden afgewezen. Ze hebben het opgegeven en zichzelf buiten spel gezet.

Vrouwen zijn ook in de war. Ze voelen zich eenzaam, niet aantrekkelijk genoeg, in de steek gelaten, ze kunnen geen man vinden en ook geen moeder worden.

Deze kloof tussen mannen en vrouwen is gapend groot geworden. De constante aanval op mannelijkheid en het afschilderen van vrouwelijkheid als slachtoffer van doorlopend misbruik eist nu zijn tol. De propagandaleugen is dat vrouwen geheel los van mannen succesvol moeten zijn en dat mannen en vrouwen elkaar niet nodig hebben.

De mannen en vrouwen die met dit gedachtegoed zijn vergiftigd komen in mijn praktijk en het gaat helemaal niet goed met hen. De jonge mannen weten niet wat ze moeten doen, de jonge vrouwen zijn depressief en angstig. Ze praten niet meer met elkaar zoals vroeger. Ze bewandelen hun eigen afzonderlijke wegen en als dit zo doorgaat zullen ze elkaar niet meer kunnen en willen vinden.

Als in de volgende generatie de structuur van het gezin is afgebroken, zal het doel zijn bereikt. De maatschappij functioneert dan niet meer, gemeenschapszin is totaal verdwenen. Mensen worden dan afhankelijk van de staat, van grote bedrijven en de staatsmedia. Ze bouwen niet meer op elkaar, op vrienden en familie in hechte gemeenschappen.

Historisch gezien hebben mensen zich nooit laten vertellen door hun overheid welke (voornaam)woorden ze moesten gebruiken (beste dames en heren laten vervangen door beste reizigers of geacht publiek) of welke medicatie ze moesten innemen (vaccinaties), of welke boeken op scholen verplicht waren. Dat lukt nu wel en we pikken het, omdat onze interpersoonlijke relaties en verbondenheid zijn verbroken.

Als je de relatie tussen mannen en vrouwen in een samenleving vermoordt, wordt jouw werk als onderdrukker een fluitje van een cent. Nu kan je de kinderen afpakken van ouders die ruzie maken. Je kunt ouders of de buren oppakken en naar een kamp afvoeren. In een volk met mensen zonder geslacht is er geen verlangen meer om met elkaar samen te zijn of voor elkaar op te komen. En vanuit die positie van complete isolatie wendt een afgestompt mens zich tot de staat.

Dat is het plan.
Daar gaan we met zijn allen naartoe.

(Marc Macdonald, interview juni 2022)

Home