Leuren Moret Update
Oktober 2016 - Deel 2

Ze hebben onze kinderen gegijzeld.
Velen zijn onze kinderen niet meer.
Onze universiteiten zijn niet meer veilig.

- Leuren Moret

Niet te repareren DNA

Door de straling waaraan mensen, planten en dieren nu worden blootgesteld, verandert het DNA. De straling van de atoomproeven uit de vorige eeuw, bijvoorbeeld. Die heeft eerst plaatselijk schade aangericht, maar door weer en wind en de stroming van de oceanen is die straling nu over de hele wereld verspreid.

Hetzelfde geldt voor de atoombommen op Japan, voor Tsjernobyl, Fukushima, en het gebruik van atoomwapens door het Amerikaanse leger en alle groeperingen waar zij aan hebben geleverd. Na een tijdje is de straling overal.

Mijn pruimenboom had dit jaar wel zeven of acht pruimen die helemaal met elkaar vergroeid waren. Je ziet het ook bij druiven uit de supermarkt. In mijn omgeving zie ik merels en kauwen die gitzwart horen te zijn, maar die nu ook witte veren hebben. Dit alles is volgens Leuren geen aardige speling der natuur, maar bewijs voor het feit dat het DNA van plant, dier en mens door elkaar gehusseld raakt en beschadigd.

Fukushima in de doofpot

Hillary Clinton heeft met Japan afgesproken dat de Verenigde Staten gewoon doorgaan met het importeren van Japanse vis en auto’s. Metingen om de radioactiviteit van voeding vast te stellen en die ooit standaard werden uitgevoerd, zijn nu geschrapt en onnodig verklaard, want alles is immers veilig. Wat dacht je wat.

De Amerikaanse overheid liegt zich dood over de stralingsniveaus. Er wordt doorlopend gesjoemeld met cijfers. Maar het is wel mogelijk om aan cijfers te komen over werkelijke stralingsniveaus. Leuren noemt Bob Nichols die wekelijks ruim veertig uur stopt in het samenstellen van rapporten over straling in Amerikaanse steden.

De Becquerel is een eenheid waarmee radioactiviteit gemeten wordt. Eén Bq. betekent dat er van een stof per seconde één atoomkern desintegreert, dus vervalt. 60 CPM (counts per minute) = 1 Bq; normale waarden zijn 5 tot 20 CPM. Bob Nichols geeft in zijn wekelijkse verslagen aan, dat alle Amerikaanse steden nu waarden boven de 1000 CPM hebben, en sommige zelfs meer dan 1500 CPM.

En dit betekent maar een ding: we worden uitgeroeid, zegt Leuren; de radioactiviteit zit in ons drinkwater en voedsel. Er worden belachelijke leugens verteld over meetapparatuur die niet goed functioneert. De radioactiviteit kan via HAARP worden gedirigeerd naar gebieden die men wil aanvallen. De armste wijken zijn vaak doelwit, maar ook rijke mensen die land bezitten.

De nucleaire vervuiling tast ook metalen aan: bruggen, voertuigen, vliegtuigen. Het Wigner effect houdt in dat atomen in een vaste stof niet goed op hun plek blijven zitten door de radioactieve straling. Er worden als het ware elektronen uit het metaal “gestolen”, waardoor metalen constructies en vliegtuigen hun betrouwbaarheid verliezen.

Veel activisten die bezig waren de wereld in te lichten over wat er in Fukushima is gebeurd zijn aangevallen. Ze zijn nu dood, of hebben geen baan meer, of zijn hun gezin kwijt. Ze kunnen op afstand doelwit worden van EMF (elektromagnetische frequenties)-wapens.

Elektronische terreur

Het is mogelijk om vanuit de lucht signalen naar de aardbodem te sturen en zo te meten wat er onder de grond zit aan mineralen, olie en andere bodemschatten. Deze frequentie-metingen zijn gebruikt door de Elite om te bepalen welke gebieden op aarde ze in handen willen hebben en waar ze de gewone bevolking willen verjagen.

Een radiogolf kan als wapen tegen burgers en andere levende wezens worden gebruikt. Er zijn frequenties die onze biologische lichamen synchroniseren. De warmtegolven die door ons lichaam heen gaan bevatten informatie, die kan worden gelezen of gemanipuleerd. Bill Gates en Microsoft hebben hun systemen ontwikkeld om mensen met behulp van infrarode golven aan te kunnen vallen, ook vanuit de lucht.

Hun onderzoek naar de verschillende frequenties in al onze lichaamsdelen is ver gevorderd. Die frequenties kunnen worden nagebootst. Zo zou je een lichaam kunnen helpen helen, maar ook kunnen aanvallen of verlammen.

Het onderzoek naar agressie in het dierenrijk is al decennia oud. Nu kan het worden toegepast op groepen mensen. Er zijn al systemen die werken met microgolven in stadions. Zo kan je je bepalen of je een rustige mensenmassa wil die ordelijk het stadion zal verlaten, of een wilde menigte die niet tot bedaren te brengen is. Er lopen momenteel 19 patenten op deze technologie.

I-phones als wapens

De sociopaten hebben al vaker studenten of soldaten als proefkonijnen gebruikt. Denk aan LSD in de hippie-beweging, of vaccins die op legereenheden zijn getest. Nu is volgens Leuren jouw kind niet meer veilig op een Amerikaanse universiteit. Elektronica wordt daar op grote schaal gebruikt om de studenten te programmeren.

De I-phone is een belangrijk wapen in de strijd geworden. Ooit op de markt gebracht als een onweerstaanbaar speeltje voor Millennials. Hollywood heeft de film “Cell” op de markt gebracht, over een miljonair die mobieltjes weggeeft die mensen verandert in gestoorde idioten. Velen zullen dit opvatten als een vermakelijke beeldspraak en niet meer dan dat.

Maar dit is geen science fiction. Alle “smart”-technologie waarmee je in en om jouw woning van alles kunt regelen, zoals licht, verwarming etc, maakt deel uit van deze agenda. Niet gebruiken dus. Naast de smart homes en de smart buildings staan de smart cars die zonder bestuurder kunnen rijden op het programma. Al die smart-netwerken tasten de lichamen van mensen aan.

In Californië zijn studenten getraind om hun I-phones die zijn voorzien van 9 tot 10 speciale mini-antennes als wapen te gebruiken. Door de telefoon op iemand te richten kan je verlammende frequenties uitzenden: de persoon zal zich niet meer kunnen bewegen.

In steden kan de riolering worden gebruikt om bepaalde frequenties door te geven aan de hele bevolking. Er zijn al veel experimenten met stemming-beheer uitgevoerd: zo kan je massa’s mensen vrolijk of ingetogen maken, maar ook kwaad, of depressief. Het is zeker geen toeval dat zoveel jongeren zich depressief voelen. En het is ook geen toeval dat de Disney/Pixar-film uit 2015 “Inside Out” over “mood control” gaat, want dat is een onderdeel van de lopende Mind Control experimenten.

De reactie op de film in Amerika was dat er meer zelfmoorden gepleegd werden en dat mensen enorme emotionele uitbarstingen in het openbaar hebben. Ze zijn gewoon zichzelf niet.

HAARP en Mind Control

Japan zou drie verschillende mind control bases hebben in Antarctica. Amerika heeft er ook een paar en er zouden er in totaal minstens 20 op Atarctica zijn. De Russen hebben de 7 sterkste HAARP-zenders ter wereld. Al die apparatuur daar is al tijden aan het knoeien met het aardmagnetisch veld, omdat denkprocessen alleen kunnen functioneren in contact met dat aardmagnetisch veld waar de mens zich fysiek in bevindt. Het spreekt voor zich dat de universiteiten daar niets over vermelden, en zich fanatiek en exclusief richten op de hersenen en de veelbelovende toekomst van de neuro-wetenschappen.

Mind Control technologie is ondertussen veel verder gevorderd dan in de tijd van MK Ultra. Het is deels ondergebracht bij het Tesla-onderzoek. Er bestaan nu mogelijkheden om iemands gedachten te lezen. Elke gedachte bestaat uit golven die leesbaar te maken zijn. Er lopen experimenten met het meten van gedachten van mensen in een menigte. Als jij daar als een van de weinige niet-robots tussen loopt, kan je eenvoudig worden opgemerkt.

Stanford en het Stanford Research Institute zijn direct verbonden met Tavistock en Chatham House in Engeland. Mensen in het leger zijn doorgaans niet op de hoogte van wat er speelt. De transmissies vanuit Antarctica beslaan de hele planeet. Dit alles was ooit opgezet in het geheim door de VS en Rusland, waarbij de koude oorlog een rookgordijn vormde.

Nano-technologie

In het Livermore laboratorium worden kernwapens ontwikkeld. Vraag je toch eens af, zegt Leuren, hoe normaal het is dat er twee universiteiten betrokken zijn bij het ontwikkelen van kernwapens? Waarbij de leidinggevenden gewoon worden aangesteld en meestal kunnen blijven zitten waar ze zitten als ze voldoen aan de verwachtingen van hun poppenspelers? Dat slaat nergens op als universiteiten centra zijn waar men kennis en expertise op de gewone bevolking overdraagt; maar het is logisch als je bedenkt dat bankiers het voor het zeggen hebben.

In Livermore is ontdekt dat nanodeeltjes zich als antennes gedragen. Ze kunnen frequenties ontvangen en weer opnieuw uitzenden. In een experiment werd een liedje naar een nanodeeltje verzonden, dat het weer kon verzenden.

En dit betekent dat men nu bezig is het menselijk lichaam te veranderen op moleculair en atomair niveau. Men kan chromosomen veranderen en mitochondriën. Deze technologie is buitengewoon gevaarlijk, maar de betrokken wetenschappers lijken alleen maar enthousiast. Velen gebruiken de term “transhumanisme” om deze nieuwe mens aan te duiden.

Satanisme en prostitutie-ringen op universiteiten

De verhalen van Leuren over wat er nu gaande is op Amerikaanse universiteiten lijken maar moeilijk te geloven. Ze beweert dat bepaalde groeperingen die zich voorheen schuil hebben gehouden nu onder hun steen vandaan zijn gekropen. Zo verbergt Monsanto niet langer het feit dat ze in Californië de universiteit UC Davis hebben overgenomen en het daar voor het zeggen hebben.

Leuren werd gebeld door een bezorgde moeder die zei dat haar dochter weg wilde van die universiteit omdat ze bewaar maakte tegen het satanisme, maar dat het haar onmogelijk werd gemaakt over te stappen naar een andere universiteit.

Het satanisme hangt samen met het verkrijgen van macht over een corrupte werkelijkheid. Mensenhandel, prostitutie van jonge meisjes en ook kinderen, en drugs. Monsanto is door de Jezuieten geschapen en staat ook aan de basis van wereldwijde drug-cirkels.

De jonge studentes die zich laten prostitueren worden beheerd via hun I-phones. Ze kunnen door middel van bepaalde frequenties hun beloning ontvangen en zijn niet langer afhankelijk van ouderwetse drugs die het lichaam afbreken. Maar er worden nog steeds grote hoeveelheden drugs verstekt aan universiteiten.

Er is op grote schaal geexperimenteerd met het uitzenden van zelfmoord-frequenties. Ook die berichten worden in de media onderdrukt. Er zijn voorbeelden van meer dan 200 zelfmoorden in een omgeving op een enkele avond.

Een Jezuiet zou volgens de wetten van het Vaticaan nooit paus kunnen worden. Het feit dat nu een Jezuiet paus is geworden, zegt Leuren, geeft aan dat we al in de eindfase van het Eindspel zitten. En als je begrijpt dat regeringen terroristen zijn die doen alsof ze op terroristen jagen, dan worden de acties en verdragen van onze politici een heel stuk begrijpelijker en inzichtelijker. De oplichter die advies geeft over hoe je kunt voorkomen dat je opgelicht wordt – bankiers zijn er volop en openlijk mee bezig.

Het duister kruipt onder zijn steen vandaan en baadt zich in het kunstlicht van zijn teloorgaaande schepping.

Harald Kautz-Feiten, verzinsels en de 5G samenzwering

Zie ook over Leuren Moret:
Interview met Leuren Moret, CMN, 2008
Over Google en DNA-manipulaties
Fukushima - lezingen april 2011
Leuren Moret, Fukushima Update 2013
Leuren Moret Update, October 2016- deel 1

Home