Harald Kautz
Feiten, verzinsels en de 5G samenzwering

Interview met Shai Danon
Oktober 2019

Waarheid onderscheiden

Volgens Harald Kautz is dat alleen mogelijk voor mensen die nog in direct contact staan met hun hoger zelf. Voor echte mensen dus. Want de mainstream media komen met een verhaal dat je meestal niet kan controleren. Wat “samenzweringsheoretici” allemaal vertellen, kan je vaak ook niet controleren. Het enige dat je dan op weg kan helpen is voelen. Het antwoord zit niet in het brein.

Harald: “Als ik de waarheid spreek, resoneert die waarheid door mijn hele lichaam. Als ik lieg, is die resonantie er niet. Als ik een tekst lees, doe ik dat altijd met de intentie om om verbinding te maken met de persoon die de tekst heeft geschreven. Er bestaat een niet-plaatstelijke interactie. Ik kan mij verbinden met de persoon die de tekst heeft geschreven en zijn of haar intentie voelen.

Als je in verbinding staat met je eigen hoger zelf, kan je voelen wat de motieven en intenties zijn van degene die de tekst heeft geschreven. Het vermogen om dat te voelen is precies het tegenovergestelde van een biorobot. Die kan dat niet. Een echt mens heeft compassie en passie. Degenen die proberen om biorobots van ons te maken, zetten de energie van het hart op non-actief. Ze willen dat we alleen mentaal actief zijn.”


Een menselijk mentaal energieveld kan worden nagemaakt, omdat het uit een talige structuur bestaat. De onderdrukkers willen mensen dus beperken tot mentale activiteit en gedachten alleen, zonder nog iets te voelen.

Wetenschap: twee soorten

Er zijn op aarde twee soorten wetenschap. De ene soort is verbonden met de openbare universiteiten en publicaties die bestemd zijn voor gewone mensen. De andere soort is verbonden met het leger (‘the military industrial complex’). Onderzoeksresultaten worden pas 30 tot 60 jaar later gepubliceerd, wanneer de betreffende inzichten en technologie allang achterhaald of verouderd zijn.

Iedereen die in het leger onderzoek doet of werkt, heeft NDA’s getekend (Non Disclosure Agreements, geheimhoudingsverklaringen). De President van een land, niet alleen in de Verenigde Staten, is een marionet en weet dat meestal zelf ook. Presidenten komen en gaan. Ze staan helemaal niet aan het hoofd van iets van betekenis.

De gewone universiteiten werken vooral met materiële zaken, zoals het bouwen van auto’s of gebouwen of andere dingen. Ze laten allerlei cruciale en ingewikkelde elektromagnetische vergelijkingen buiten beschouwing, die te maken hebben met scalaire golven en hun potentie om draaikolken te vormen. Daardoor worden andere dimensies van deze werkelijkheid opzettelijk helemaal buiten beschouwing gehouden.

5G volgens de grote media

Volgens de wetenschappers die geen benul hebben van het bestaan van al die elektromagnetische golven, is 5G helemaal niet zo gevaarlijk. Het zou de potentie hebben om ons lichaam wat warmer te maken, hooguit een graad of twee, en daar zou je echt niet dood aan gaan, dus is dit effect onschuldig verklaard.

De bewering dat er geen onderzoek is gedaan naar deze technologie, geldt alleen voor de tak van wetenschap voor gewone mensen die zo’n halve eeuw achterloopt.

5G volgens het leger

5G betreft communicatietechnologie die werkt met pulserende signalen. Daar zijn schokgolven mee gemoeid, die voor een informatiepakketje uit reizen en daar als het ware de weg voor banen. Er reist dus altijd een lengtegolf voor zo’n – meestal digitaal - datapakketje uit.

Het grote probleem is dat dit soort energieveld ook gebruikt wordt door biologische lichamen – door alle biologische lichamen – voor hun interne communicatie. Een bioveld wordt opgebouwd met biofotonen. Men noemt dit een samenzweringstheorie omdat biofotonen niet op de traditionele manier kunnen worden gemeten.

In de studie die optogenetica heet heeft men ontdekt dat delen van een genoom met elkaar communiceren. Men is nu in staat om kunstmatige genetische structuren te maken, cellen die actief communiceren op hetzelfde lichtniveau als biologische lichamen van mens, dier en plant.

5G onderzoek in het leger begon al in 1963. Men wilde toen weten of microgolven ook als (semi-)dodelijke wapens konden worden ingezet. In Duitsland werden microgolven al gebruikt als onderdeel van radartechnologie tijdens de tweede wereldoorlog. 5G is dus van meet af aan ingezet als een wapen en men realiseerde zich dat dit wapen kon worden gecamoufleerd als moderne technologie.

De legers van diverse landen weten al lang dat oorlogen in de toekomst geen oorlogen tussen landen zijn, maar tussen onderdrukkers en het gewone volk, tussen de onderdrukkers en de mensen die ontwaken en zich verzetten tegen de onderdrukking. Het leger heeft oude tekeningen van wapens die zijn gecamoufleerd als technologie voor mensen. Deze informatie is wel ergens te vinden als je er hard naar op zoek gaat, maar zal zeker niet in het publieke domein worden besproken.

5G - details over de technologie

5G signalen zijn op elkaar gestapelde lengtegolven, die gepolariseerd zijn. Het signaal is opgesplitst: uploaden langs de ene kant en downloaden langs de andere kant. De antennes werken net zoals HAARP antennes, alleen op een andere golflengte.

5G gebruikt die hoge frequenties juist om minder afhankelijk te zijn van HAARP. Er staan om de 50 meter masten met antennes. Alles wordt verkleind en komt bijeen in een klein elektronisch apparaat, en zo kan het signaal als een laserstraal werken.

Je hebt dus elektromagnetische signalen met laser-eigenschappen die pulseren en gepolariseerd zijn. Dit zijn exact de eigenschappen van interne communicatie van een biologisch lichaam. De cellen communiceren met elkaar met een dergelijke elektromagnetische trilling.

Nu wordt het verhaal van wetenschappers via de grote media compleet belachelijk. Ze meten het aantal Watt per vierkante meter om te bepalen hoe gevaarlijk de straling is voor mensen, zonder te kijken naar wat er op het microniveau of het nano-niveau gebeurt.

5G is een nano-versie van HAARP. De antennes kunnen signalen verzenden die worden gesynchroniseerd, waardoor het golfpatroon overal hetzelfde is. Dan kan men de fase van de verschillende signalen verschuiven, zodat ze een nanoseconde na elkaar komen en je kunt zo een plaatselijk interferentiepatroon beheersbaar maken. Met een groep van 264 antennes kun je zo signalen maken, die een bubbel rond de hoofden van mensen opbouwen en vasthouden.

Experimentele fase is afgerond

In de vorige experimentele fase gebruikte men de smart technologie en HAARP om op bepaalde plekken waar mensen vaak verblijven, zo’n gelokaliseerd veld te scheppen dat de taal van het menselijk lichaam spreekt. De mens is een soort zender die golven produceert. De technologie was in staat om plekken waar mensen zich vaak bevinden, zoals jouw bureaustoel of bed, tot doelwit te maken.

In de nu volgende fase met 5G is het de bedoeling dat die bubbel zich niet rond jouw bed of bureaustoel bevindt, maar rond jouw hoofd gewoon met jou mee beweegt, waar je ook bent. Je woont dan met je hoofd “in the cloud”, je bent dan doorlopend verbonden, ingeplugd, en kan doorlopend worden bestraald. Hebbes.

Harald Kautz beschrijft zijn 5G ervaring

Kautz is naar een 5G testlocatie in Berlijn gegaan om zelf te ervaren wat deze technologie met zijn lichaam deed. Hij vond het een onvergetelijke ervaring. Het leek wel of elk aspect van zijn lichamelijke aanwezigheid min of meer werd overgenomen, of verstrengeld raakte met iets buiten hemzelf. Hij kon rechthoekige structuren waarnemen in zijn eigen energielichaam en de geometrie voelen van het energieveld dat bezig was hem te overrompelen; hij voelde hoe hij in een soort robot veranderde met afgevlakte gevoelens. Maar het veld dat hem overnam sprak luid en duidelijk de taal van zijn eigen lichaam.

HAARP, 5G en transhumanisme

Kautz legt een directe link tussen ondertussen verouderde HAARP experimenten en de 5G-technologie die men nu aan de wereld wil opleggen. 5G is een nano-kopie van HAARP. Beide technologieën werken via het energieveld van mensen om hun bewustzijn te bereiken en buiten spel te zetten; om biorobots te maken van mensen.

Hij vertelt over een Amerikaan die de leiding had over zo’n 24 HAARP-locaties in Amerika en die last kreeg van zijn geweten. Hij verzamelde een groepje wetenschappers om zich heen en zij brachten informatie naar buiten.

De technologie wordt gebruikt om te communiceren met nanobots in mensen. Het eerste wat ze doen is de informatie downloaden en lezen. Die informatie wordt door een computer omgezet in een Avatar-wereld waarin elk wezen dat op deze planeet rondoopt is vertegenwoordigd door een elektronische kopie. Het verzamelen van data is al jaren en jaren aan de gang. Het plan is om uiteindelijk het signaal om te keren, om de avatar in de computer te besturen en via het omgekeerde signaal te bepalen wat de mens die erbij hoort moet gaan doen.

De reden dat dit kan werken is dat mensen zich meestal volledig met hun lichamen identificeren. Als hun lichaam is overgenomen door die transhumanistische technologie, dan zullen ze zich gedragen volgens opdrachten en doelen zoals die in een computerspel kunnen worden aangereikt.

Ontvankelijk voor overname of niet?

Deze ex-HAARP werknemer beweerde dat toen hij zijn bedrijf verliet, ongeveer 70% van de Amerikanen bespeelbaar waren, klaar om via hun computer-Avatar te worden bestuurd. 30 % had een levensstijl en bewustzijnsniveau dat gezond genoeg was om de binnenkomende technologie tegen te werken.

De groep wetenschappers is ondertussen aangevallen en niet alleen zij maar ook veel van hun familieleden zijn vermoord. De enige werknemer die nog steeds informatie doorgeeft, heeft kunnen ontsnappen en werkt nu vanuit een situatie waarin hij niets meer te verliezen heeft. Hij geeft de strijd niet op.

Biorobots

Volgens Harald Kautz gebruikt een echt mens zijn hartchakra, terwijl de transhuman, de biorobot alleen functioneert op het mentale vlak, waardoor het contact met het hoger zelf er niet is en je zo iemand dus alles wijs kunt maken.

De onderdrukkers zijn niet in staat een mens met gevoelens te kopiëren. Het enige dat ze kunnen namaken is een mentaal veld omdat dit bestaat uit een talige structuur die goed kan worden nagebootst. Als een mens dit toelaat, wordt zijn hartenergie op non-actief gesteld en gaat hij zich vereenzelvigen met alleen zijn gedachten zonder nog iets te voelen.

Als een mens in dit opzicht eenmaal is overgenomen, zal hij niet kunnen toegeven dat hij gevoelloos is geworden omdat hij dat niet meer kan beseffen. Hij kan misschien een soort pijn in zijn buik voelen als hij boos wordt, maar de echte boosheid voelt hij niet meer. Wakkere mensen moeten dus beseffen dat ze veel andere mensen tegenkomen die eigenlijk niet meer aanwezig zijn.

Ontwaken

4G is dus iets heel anders dan 5G. Deze ronde gaat het niet om wat vage gezondheidsklachten. Als 5G er echt komt, dan is het GAME OVER.

Harold’s advies betreft standaard dingen die veel mensen in de samenzweringshoek allang weten en doen. Geen fluoride tandpasta gebruiken, vaccinaties weigeren, vers eten zelf bereiden en geen kant-en klaar voedsel kopen, geen smart technologie. Actief contact zoeken met je hoger zelf.

Harold noemt zijn hoger zelf kei- en keihard, omdat het geen barst geeft om wat er in jouw incarnatie binnen jouw persoonlijke leven allemaal gebeurt. Je bent geboren en je zult altijd eerst verzonken raken in het spel, maar als je hoger zelf jou begint aan te moedigen om wakker te worden, dan moet je wel luisteren.

Wat Harold beweert over hogere zelven die er genoeg van krijgen als je niet luistert vind ik wel erg ver gaan. Hij zegt dat je eerst wat wordt gepord, je voelt wat onrust. Dan krijg je duidelijkere impulsen om eens wakker te worden, je krijgt een paar klappen in je gezicht, je wordt geduwd in je rug, en als je het dan nog vertikt om te ontwaken dan krijg je een hartaanval of een hersenbloeding. Natuurlijk kunnen onze onderdrukkers zoiets veroorzaken, maar als een hoger zelf merkt dat je niet van plan bent om ook maar iets zinnigs met je incarnatie te gaan doen dan zul je in de laatste fase van werkweigering gewoon een echte hartaanval krijgen. Jouw hoger zelf heeft dan zoiets van: barst maar, ik ga geen seconde meer verspillen aan deze incarnatie.

Dit lijkt erg ver te gaan. Ik kan er niet goed over oordelen, want ik heb meestal wel geluisterd naar mijn hoger zelf die soms inderdaad in mijn oor leek te toeteren. Daardoor heb ik in de loop der jaren zelf al begrepen dat de dagelijkse beslommeringen inderdaad niet van belang zijn in spiritueel opzicht. Omdat mijn persoonlijkheid daar nu ook wel van doordrongen is, zou ik het niet wreed en keihard noemen dat mijn hoger zelf geen boodschap heeft aan hoe mijn relaties op het aardse vlak verlopen.

Collectief besluit van de mens

Harald zegt dat hij contact kan maken met collectieven en dat de mensheid op aarde heeft besloten om wakker te worden. Dit is een gezamenlijk en ongelooflijk krachtig besluit dat zijn weg gaat vinden naar elk mens. Harald is er heel blij om. Je kunt het proces tegenwerken of je kunt door de pijn heen gaan.

Het voelen van groepsenergie en contact maken met collectieven- dat doe ik ook. Iets heeft mij geraakt en doen besluiten om te reageren op de Q-beweging in Amerika en het was die diepgevoelde ‘energy shift’ – een verschuiving in de energie op wereldniveau die mij aanspoorde om weer te gaan publiceren op mijn site.

Ik weet niet of mijn spirituele doelen en die van Harald hetzelfde zijn, maar dit interview van een uur en 45 minuten heeft me op een bijzondere manier geraakt. Want ik vind het steeds moeilijker om mijn mond te houden, maar ben niet het type die een politieke carriere zoekt of op een zeepkistje gaat staan. Ik ben het wel eens met het idee dat je je los moet maken van dagelijkse beslommeringen en je in spirituele zin moet verdedigen; dat je daarbij steeds weer bereid moet zijn om de pijn van de wereld te voelen, zonder in de valkuil van schaamte en spijt te vallen.

Een tip van Harald kan ik zelf ter harte nemen. Vecht meer op het niveau van je bewustzijn en laat concrete dagelijkse dingen niet al te hoog opspelen. Hij noemt het voorbeeld van een moeder die vaccinaties voor haar kinderen weigerde en nu haar kinderen nergens op een school kan plaatsen, waardoor ze de leerplichtambtenaar op haar dak krijgt, ruzie heeft met haar omgeving, enzovoorts. Deze moeder is heel moedig het gevecht direct op het fysieke vlak aangegaan, maar juist op dat vlak worden wij mensen onderdrukt en energetisch uitgemolken. Zo’n fysiek gevecht kan je beter niet opzoeken. Het is beter om te zorgen dat je in bewustzijn niet langer resoneert met je belagers; dan ben je veel sterker. Het is die spirituele kracht die jou door moeilijke tijden heen kan helpen.

Knibbel, knabbel, knuisje

5G is de vraag: “Shall we plug you in now?” Er is een stevige informatiemuur gebouwd rond de 5G-technologie om te voorkomen dat gewone mensen door krijgen waar men aan zal worden blootgesteld. Het is nog oorverdovend stil in de Nederlandse media over details rond deze technologie die zo veel ingrijpende, kostbare veranderingen met zich mee brengt, zoals het kappen van bomen. Voor een wakker mens is de manier waarop 5G wordt geďntroduceerd al meer dan voldoende bewijs, dat er iets buitengewoon verdachts aan de hand is.

Dat digitale 5G-snoepgoedhuisje ziet er aantrekkelijk uit voor een verslaafde. Gaan genoeg mensen op tijd wakker worden in Nederland? De oven staat al aan. Wie het huisje betreedt, zit natuurlijk gebakken.

Oktober 2019

Marc Macdonald - interview

Home