Contact met je hoger zelf

Ons hoger zelf in algemene zin is onze spirituele identiteit,
die meer of minder verstrikt is geraakt in de vibraties van materie.
Je kunt spreken van jouw ware aard, wie je werkelijk bent, de kern van je wezen,
hogere intuïtie, aangeboren wijsheid, of betrouwbare innerlijke informatiebronnen.
Gnostici hebben het over nous, jouw bron van innerlijk licht en weten.

Veel mensen ervaren dat het contact met hun hoger zelf geen eenvoudige,
open communicatiestroom is in de praktijk van het dagelijks leven.
De voornaamste reden daarvoor is mechanisatie:
wij zijn getraind om een voorgeprogrammeerd bestaan te leiden
en onze aandacht via 'onze' zintuigen gericht te houden op de Virtuele Werkelijkheid.

Hoe dieper we ondergedompeld zitten in het beleven van een incarnatie zonder missie,
hoe groter het risico dat onze wil wordt aangetast.
Wat kunnen we doen om dat contact met ons hoger zelf
zo goed mogelijk te onderhouden?

Om ons gehoorzaam te houden, en onderdanig en zwak
heeft het roofdier iets ongelooflijks gedaan:
ongelooflijk vanuit strategisch oogpunt.
Maar het is een gruwelijke zet vanuit het standpunt
van degenen die het ondergaan.
Ze hebben ons hun geest (mind) gegeven!
Hoor je wat ik zeg?
De roofdieren gaven ons hun denkwijze,
die onze manier van denken werd.


- Don Juan Matus, Uit: The Active side of Infinity


Onze tegenstander is een verminker en een aasgier -
een doortrapte buitenaardse kracht
die ons met zijn eigen aard heeft besmet.


- Michael Tsarion


Inner mind, outer mind

Het Engelse woord mind is lastig te vertalen.
Je zou het kunnen omschrijven als een bewustzijn,
dat zich uitdrukt via een stelsel van onderliggende gedachtevormen.
Die gedachtevormen bepalen hier uiteindelijk jouw denken en doen.

Het woord mind, afgeleid van het Latijnse mente,
hangt samen met het Nederlandse woord mentaliteit.
Dat is een geestelijke gesteldheid, jouw basisinstelling,
die tot uitdrukking komt in bepaalde eigenschappen.
Zoals volharding, moed, integriteit, of juist de afwezigheid daarvan.

De gnostische leer onderscheidt de inner mind en de outer mind.
Voor een lichtwezen is de inner mind de stem van je innerlijk weten en licht,
ook wel nous genoemd. Die inner mind heeft niet-materiële kenmerken;
het heeft te maken met het niet-programmeerbare licht van jouw echte bewustzijn.

De outer mind is het stelsel van corrupte, gepolariseerde gedachtevormen van het Duister.
Dat is de aard waarmee de Kosmische Piraat lichtwezens heeft besmet
en waarmee hij zijn kunstmatige en duistere hulpjes heeft uitgerust.
Deze outer mind dicteert het leven en gedrag in fysieke lichamen
in een materiële wereld van vorm en beweging.

Het duister wil dat lichtwezens zich geheel gaan identificeren met die opgelegde aard,
met dat virus waarmee hij hen heeft besmet,
met dat opgelegde stelsel van corrupte gedachtevormen.
Hij wil dat ze gaan denken zoals hij denkt,
zodat ze consumptie, verspilling en leven ten koste van elkaar normaal vinden.

Het duister wil lichtwezens wijs maken dat er slechts één mind is: die van hem.
In de Nieuwe Tijd wordt dat vaak de Universele Intelligentie of Kosmische Mind genoemd,
of datgene dat alles en iedereen met elkaar verbindt.
Maar het gaat nog verder: hij gelooft het zelf!
Het duister gelooft in zijn eigen leugens,
in de illusies van zijn eigen schepping.

©Monique Spangenberg, 2009

Het is van groot belang dat lichtwezens de opgelegde manier van denken van het duister
leren herkennen, en dat ze zich er NIET mee identificeren.
Zo kunnen ze hun spirituele integriteit beter bewaken.

Een voorbeeld over snoepjes

Toen mijn kinderen klein waren stond ik op een dag snoep te scheppen in zo’n puntzak bij de drogist.
Kikkertjes, boerderijdrop, mannetjes, lachebekjes, katjes, dolfijntjes …
terwijl ik daar stond werd ik plotseling overvallen door een inzicht, dat me met afschuw vervulde.
Wie bedenkt er zoiets? We laten onze kinderen snoep eten in de vorm van mensen en dieren . .
we laten ze op jonge leeftijd deze menselijke en dierlijke vormen consumeren,
en leren hen dat dit lekker is.. hoe walgelijk, wie bedenkt dit??


Dit onverwachte inzicht was afkomstig van mijn inner mind,
een stelsel van gedachtevormen
dat sterk afwijkt van het mechanische bewustzijn
waarmee je de hele dag op de automatische piloot kunt handelen.

Lichtwezens begrijpen wat ik bedoel met dit inzicht,
met de corruptie van deze walgelijke gewoonte.
Maar er zijn ook mensen die zeggen: hoezo dan?
Wat maakt die vorm nou uit, het is toch maar een snoepje?

Ik heb ontdekt dat ik niet in staat ben verder uit te leggen
waarom deze gewoonte corrupt is,
als iemand dat niet zelf spontaan kan toetsen aan zijn innerlijk licht.
Woorden die een 'inner mind'-boodschap uitdrukken
zijn betekenisloos voor iemand die dat contact met zijn innerlijk weten niet kan maken.

Het proces van scheiding van licht en duister is in volle gang.
Illusies kunnen niet lang meer stand houden en er komt een eind aan de verstrengeling,
aan de verwarring en onderdrukking die het echte licht hier zo lang heeft geteisterd.
Ieders ware aard komt naar boven. Zoals een vriend van me zei:

Licht en duister zijn als olie en azijn.
Als je ophoudt met schudden
blijkt dat beide essenties niet te vermengen zijn.


November 2009Volgende pagina: Had je gedacht!

Home