Simultane tijdbeleving:
Hyperchronische mensen en de staat van half-verbondenheid

Amitakh, maart 2008

”Zoals ik al zo vaak heb gezegd is de Virtuele Werkelijkheid bezig ineen te storten,
overal en op alle niveaus. Dat ineenstorten zorgt ervoor dat verleden, heden en toekomst
allemaal aan het heden worden opgedrongen. Het Duister stort ineen
en kan het verleden uiteindelijk nergens meer kwijt, dus propt hij het bij het heden.
Op dezelfde manier wordt de toekomst ook bij het heden gepropt.

Wanneer de tijd in elkaar klapt, kan een fractie van een seconde in het heden lijken,
dan weer in het verleden of de toekomst. Mensen kunnen spontaan verleden, heden en toekomst
tegelijkertijd ervaren terwijl ze gewoon wakker zijn.
Dit zal beangstigend en verwarrend zijn voor de meesten die dit gaan ervaren.
Je kunt denken dat je gek aan het worden bent.

Dit verschijnsel is een van de effecten van een toestand die ik de half-verbonden
(‘semichord)’- toestand noem {een toestand van halve verbondenheid
met de tijdzone waar jouw incarnatie aan vast zit}.
Als het wezen dat we kennen als ‘Tijd’ uit de greep van het Duister is bevrijd,
is er geen tijd meer om aan verankerd te worden.
We ervaren deze ‘half-verbonden’-toestand dan volop en steeds langer achter elkaar.
De toestand manifesteert zich al in het vroegste stadium
terwijl de Virtuele Werkelijkheid steeds verder uit elkaar valt.
Er zijn mensen die deze half-verbonden toestand nu al fracties van seconden ervaren”.


Over tijd

Hoewel ons verstand dit moeilijk kan bevatten, vindt tijd in zekere zin tegelijkertijd plaats.
Een vaak gehoorde vergelijking is dat je tijd beter als een bol kunt voorstellen
waar van alles simultaan plaatsvindt, dan als een rechte lijn,
waarop alles netjes achter elkaar, in chronologische volgorde gebeurt.

Tijdens het Philadelphia-experiment werden er proeven gedaan om een schip ‘onzichtbaar’ te maken,
dus te camoufleren. Maar de buitenaardse techniek die werd toegepast
was dat het schip naar een andere tijdzone werd vervoerd.
Toen het terug keerde en weer in onze tijdzone materialiseerde,
bleek dat er van alles mis was gegaan.
Met uitzondering van de bemanningsleden die zich helemaal onderin het schip bevonden,
was iedereen die het had overleefd waanzinnig geworden.
Een van de verklaringen die daarvoor werd gegeven was
dat het tijdslot van hun lichaam en incarnatie niet kon worden hersteld.

(N.B.:Uit: Woordenlijst tijdmanipulaties
Tijdslot (time lock) :
Wanneer bewustzijn zich voor een incarnatie verbindt met de biologie van een lichaamsvorm,
zit het vastgeklonken in een bepaalde tijdzone. Dit is een tijdslot en het wordt pas verbroken
wanneer het fysieke lichaam sterft. Bewustzijn wordt gesynchroniseerd met de pulsaties
van een dergelijke tijdzone. De Freedom Teachings noemen dit een phase lock
en verspreiden de leer dat bewustzijn hiervoor heeft gekozen;
tijdsloten zouden deel uitmaken van organische ontwerpen binnen levensvelden in een tijdmatrix.

Amitakh is van mening dat lichtbewustzijn daar helemaal niet vrijwillig voor heeft gekozen,
maar gevangen en gegijzeld wordt gehouden in tijd en ruimte.)

Hyperchroniac: buitentijds

‘Hyper’ als voorvoegsel betekent boven, buitensporig, of buiten.
‘Chronos’ is een Griekse god, de personificatie van Tijd.
‘-iac’ als achtervoegsel betekent in het Engels met betrekking tot.

Een hyperchronisch of buitentijds mens is iemand die zich in bewustzijn boven of buiten de tijd bevindt.
Het woord wordt gebruikt door Cliff High in zijn Web Bot verslag en radio-interviews, april 2009:

”Er is een nieuw verschijnsel dat zich binnen bepaalde mensen gaat manifesteren.
We noemen hen hyperchronischen of ‘buitentijdsen’.
Een deel van de bevolking gaat veranderen, misschien maar een paar duizend mensen
of misschien wel 50.000 … zij zullen de tijd anders beleven,
of op een andere manier door tijd worden geraakt dan de rest van de mensen op deze planeet.

Een buitentijds mens hoeft niet op te vallen, tenzij hij er zelf voor kiest
om zijn vaardigheid naar buiten te brengen, afhankelijk van het effect dat tijd op hem heeft.
We geloven dat bepaalde individuen zonder het te beseffen in deze buitentijdse toestand kunnen raken
en misschien zelfs tegen hun wil in. Het kan hen bijzonder van slag maken
en ze zullen denken dat ze lijden aan een nieuw soort geestelijke stoornis.”


"Buitentijdsen.. een bijzonder ingewikkeld onderwerp.
Mensen gaan leven met een voelbaar andere beleving van tijd.
Ze krijgen een nieuwe relatie met tijd.
Dit is lastig onder woorden te brengen want we hebben het stadium nog niet bereikt
dat een vijfde van de bevolking erdoor zal worden geraakt.
Misschien heeft het iets te maken met gebeurtenissen in de kosmos.
Misschien is het wel karma, wie zal het zeggen.
Het is alsof je in twee tijdstromen tegelijkertijd actief bent,
waarbij de ene naar de andere kan kijken."


Het ervaren dat je tegelijkertijd actief bent in verschillende tijdstromen of tijdzones
lijkt op Amitakh’s beschrijving van de half-verbonden staat.
Simultaantijds is misschien een passender term dan buiten- of boventijds.

Reeds bekende ‘buitentijdse’ ervaringen

Als je weet dat jou dit zou kunnen overkomen, dan wil je daar zo goed mogelijk op voorbereid zijn.
Door alleen al op de hoogte te zijn van dit verschijnsel
ben je beter voorbereid dan iemand die erdoor wordt overvallen.

Er zijn ervaringen bekend die we buitentijds zouden kunnen noemen,
lang voordat de Virtuele Werkelijkheid aan zijn verval begon.
Misschien lijken dergelijke ervaringen enigszins op wat we kunnen ervaren
in die ‘half-verbonden’ toestand. Hier volgen er een aantal:


•Astraal reizen en RV: Remote viewing•

Wie de techniek van het schouwen op afstand beheerst, ervaart tijd niet meer als rechtlijnig.
De tijdreiziger kan periodes in de geschiedenis bezoeken
en zelfs reisjes naar de toekomst zijn mogelijk.
Mensen die zich hiermee bezig houden en contact hebben gemaakt
met de vibraties van andere tijdzones,
kunnen daar ook overdag tijdens hun wakend leven weer mee in contact komen.
Soms is dat een herinnering, soms een actieve verbinding.
Deze beleving zou overeenkomsten kunnen vertonen
met buitentijdse ervaring zoals bedoeld door Amitakh of Cliff High.


•Helderziende waarnemingen en dromen•

Elk tijdperk heeft zijn zieners en profeten gehad.
Het vermogen om in de toekomst te kijken,
om het meest waarschijnlijke verloop van gebeurtenissen te bepalen
of van tevoren waar te nemen valt ook niet onder de hier bedoelde hyperchronische beleving.
Maar die ervaring zou er wel op kunnen lijken.


•Contact met vorige, toekomstige of parallelle levens•

Onder hypnose of suggestie, maar ook gewoon in wakende toestand kunnen sommige mensen
beelden en indrukken uit hun andere incarnaties krijgen.
De term ‘vorig’ en ‘toekomstig’ of ‘parallel’ is een kwestie van definitie.
Als je tijd niet als een rechte lijn ziet zijn bepaalde levens in vroeger of komende tijdperken,
die zich tegelijkertijd afspelen, ook parallel te noemen.


•Het kruisen van tijdzones•

Er zijn bepaalde punten in het weefsel van tijd, waar informatie
uit een tijdzone kan ‘binnenlekken’ in een andere tijdzone.
In het Engels gebruikt men de term ‘bleed through’, doorsijpelen.
Dat kan variëren van een vaag gevoel dat iemand jou passeert,
het opmerken van een onverklaarbare emotie of merkwaardige vibratie,
tot een complete inbreuk in jouw hologram.
Er zijn mensen die rustig in hun huiskamer een kopje thee zitten te drinken
als er opeens een stoomtrein pal voor hun voeten voorbij raast.
Deze mensen zullen de term ‘doorsijpelen’ minder toepasselijk vinden.

Nuttige oefening

Met het vervallen van de duidelijke scheidingen tussen dimensies
zouden dit soort ervaringen best eens ‘normaler’ kunnen worden.

Het is nuttig om je in te denken of te visualiseren hoe het zou zijn
om zo’n halfverbonden verankering met jouw tijdzone te beleven.
Daarbij gaat het er niet zozeer om dat je het bij het rechte eind hebt.
Ik zie het eerder als een methode om je voor te bereiden op wat er mogelijk komen gaat,
zodat je lichaam al gewend raakt aan deze verwarrende toestand.
Zo zorg je ervoor dat jouw lichaam zich niet eenvoudig laat terroriseren
en blijf je geestelijk stabiel, ook als er rare dingen gebeuren
die de wetten van de materie tarten.

Een 'Anonieme Lafaard' beschrijft zichzelf op een forum als een hyperchronisch mens:

Ik duik het verleden in en uit, zie het heden in de toekomst
in subjectieve verschrikkingen van onwezenlijke verwarring.
Oude vrienden lopen voorbij, mijn oude buurt, oude gewoonten ..
heen en weer geslingerd tussen beelden en omstandigheden,
een dans van dag en nacht en herinneringen en de wind.November 2009Contact met je Hoger Zelf Home