Exopolitiek, deel 6
Montauk

Introductie

Val Valerian: Mind Control in Montauk
Stewart Swerdlow: Soul Transfer, bio-robots, tijdreizen
Al Bielek: Montauk en tijdreizen, contacten met aardse regeringen, de scheur in de muur van tijd
Michael Ash: overlevende uit Montauk, Onze tijdzone is niet de oorspronkelijke, Buitenaardsen in Montauk
Branton, brief uit onbekende bron
Duncan Cameron, Oorlog om Montauk
Tijdslot
Vriend of vijand


Introductie

Wat maakt Montauk, Long Island zo'n bijzondere plek in onze geschiedenis? Volgens veel bronnen is daar van alles gaande dat bepalend is voor onze beleving van de werkelijkheid.

Mensen uit het leger die bij projecten in Montauk betrokken zijn geweest, blijken soms te zijn gehersenspoeld om hun bezigheden en rol aldaar te vergeten. Sommigen menen dat het gaat om uiterst geheime mind control experimenten die daar uitgevoerd werden.

Anderen denken dat die mind control experimenten ondergeschikt zijn aan een veel grotere agenda. Het zou gaan om experimentele toepassingen van buitenaardse technologie, die door geheime legereenheden zijn uitgevoerd, wellicht in samenwerking met buitenaardsen. Het betreft technologie om door tijd en ruimte te kunnen reizen, niet slechts in bewustzijn, maar met lichaam en al.

Een selecte groep meent dat de werkelijke agenda zelfs nog meer omvattend en sinister is. Een groep buitenaardse wezens zonder materiële lichamen zoals wij, zou bezig zijn een geheel nieuwe imitatiewerkelijkheid te scheppen, die is afgeleid van de echte werkelijkheid - die volgens sommigen ook al een imitatiewerkelijkheid is.

Het ultieme motief voor dergelijke verrichtingen zou energiegebrek zijn. Door een deel van een tijdzone te gijzelen of af te tappen, kan men over de 'ziele-energie' beschikken die wordt geleverd door de wezens die in die tijdzone gevangen zitten.

Ruimte-tijdoorlog

Een andere groepering buitenaardsen zou hebben geprobeerd om deze plannen te verijdelen. Zonder dat de mensenmassa dit in de gaten had, heeft er om Montauk een heuse ruimte-tijd-energie-oorlog gewoed tussen twee grote groeperingen met elk hun eigen, tegengestelde agenda's.

Weer anderen beweren dat beide groepen duistere agenda's hadden. Dat dus ook de zogeheten 'redders' die het sinistere plan wilden verijdelen, de betreffende energie voor zichzelf wilde hebben of behouden. Niks nieuws onder de zon.

Elke tijd-ruimte-zone is een soort hologram. Met behulp van buitenaardse technologie kan men dergelijke virtuele werkelijkheden projecteren. De mensen die in het hologram verblijven, dat zijn wij dus, wonen als het ware in een film of in een computerspel, met een hele hoop levens, en we mogen elke keer weer opnieuw beginnen. Omdat ons geheugen afdoende gewist kan worden, is elk leven weer een 'nieuw' leven, en zijn we geprogrammeerd om de diverse virtuele omgevingen te accepteren als 'onze eigen' wereld.

Let wel, deze verklaringen komen niet van zwevende, OM-zingende schapen die bewustzijnsverruimende middelen gebruiken. Het gaat om mensen uit het leger wiens betrokkenheid bij bepaalde projecten soms al voor hun geboorte was bepaald.

Val Valerian:
Mind Control in Montauk

Val Valerian is een pseudoniem van John Grace, die tijdens zijn dienst bij de Amerikaanse luchtmacht het een en ander opving over buitenaardse technologie. Toen hij uit dienst kwam bleef hij zijn onderzoek voortzetten.

O.a. via de ‘Leading Edge’ (= Technologische Voorsprong) website bericht hij over wapens die in het leger in gebruik zijn genomen, en waarmee ongewone technologie gemoeid is. Door frequentiemanipulatie en gebruik van elektromagnetisme kunnen slachtoffers volkomen verward en gedesoriënteerd raken. Allerlei Mind Control projecten vallen onder de noemer PSYOPS, PSYchological OPerations. Het gaat dan om beheersing van waarnemings- en denkpatronen, om het biochemisch aansturen van emoties en gedrag.

Tussen 1969 en 1979 werd een oude luchtmachtbasis in Montauk, Long Island gebruikt voor mind control onderzoek onder leiding van de CIA. Val Valerian werd gevraagd om mee te werken vanwege zijn overgevoeligheid – zijn paranormale kwaliteiten. Er werden ook mensen gewoon van de straat geplukt en blootgesteld aan deze programmeringen of experimenten. In totaal zou het om meer dan 250.000 mensen gaan.

Valerian beweert dat iemand die dit Montauk mind control programma heeft doorlopen, specifieke patronen in zijn energieveld heeft die herkenbaar zijn voor gevoelige mensen.

Stewart Swerdlow

De helderziende Stewart Swerdlow claimt dat hij een product is van genetische experimenten van de Amerikaanse regering. DNA van 22 buitenaardse rassen zou zijn gebruikt om van hem een unieke ambassadeur te maken voor de Federatie van Planeten.
(N.B. Volgens de Freedom Teachings is er ooit een Federatie van Planeten geweest met vredelievende bedoelingen.
De naam zou gekaapt zijn en nu worden misbruikt door gevallen Engelengroeperingen.)

De vraag of zijn ziel menselijk is beantwoordt Swerdlow ontkennend. Hij zegt dat hij niet één maar drie zielen heeft - wel allemaal van dezelfde bovenziel - en dat zijn ziele-persoonlijkheid uit Sirius komt.

Swerdlow was betrokken bij Montauk en het Philadelphia Experiment. Hij bevond zich op het testschip dat naar een andere tijdzone is gestuurd; bij terugkeer bleek dat de meeste passagiers dood waren of zo gedesoriënteerd dat ze niet meer normaal konden functioneren.

Hij heeft zijn best gedaan om Preston Nichols, een andere Montauk-geprogrammeerde, te helpen deprogrammeren. Stewart werd bedreigd en uiteindelijk zelfs gevangen gezet omdat hij weigerde zijn contacten met Preston te verbreken.

Buitenaardse technologie: Soul Transfer

Na de tweede wereldoorlog kregen veel Nazi’s volgens Swerdlow een nieuw lichaam. Ook de Koninklijke familie in Groot Brittannië maakt gebruik van deze zielsverhuizing (Soul Transfer) technologie. Het Matrix V-materiaal bevestigt dat.

De buitenaardse groepering die betrokken is bij het kweken van lichamen om daar een bezieling of spirit mee te verbinden, zouden de Rigelianen zijn: een groep Zeta (Grijzen) uit Rigel. Zij proberen ‘ziele-persoonlijkheden’ te vangen om hun gekweekte lichamen te besturen. Deze technologie zou afkomstig zijn uit Sirius A.

N.B. 1) Deze groep zou zitten achter de massamedia-programmering dat je na je dood altijd ‘naar het licht’ moet gaan en dat in dat licht familieleden, geliefden en bekenden jou staan op te wachten en naar je staan te zwaaien. New Agers verspreiden deze gedachtevormen ook als een virus. Series als Ghost Whisperer en veel Disneyfilms draaien rond dit thema. Zie ook de Matrix V auteur over de tunnelval van deze groep buitenaardsen.

N.B.2) Amitakh geeft aan dat wat de ‘ziel’ genoemd wordt, eerder een constructie is waarin iemands spirituele essentie gevangen gehouden kan worden. De Freedom Teachings leren ook dat de ziel een ‘tastbare structuur’ heeft; volgens Green weegt het 21 gram. Bij deze Soul Transfer-technologie zou het materiële aspect van wat de ‘ziel’ wordt genoemd dus kunnen worden overgebracht van het ene lichaam naar het andere. Volgens andere bronnen (Amitakh, SSOA, Alan Parks) kunnen ook kunstmatige zielen worden gemaakt om een lichaam te besturen. Die bevatten geen spirit, geen lichte of duistere essentie; het gaat dan om volledig gemechaniseerd of gekopieerd bewustzijn.

Een andere ex-Montauk-deelnemer die zich Larry James noemt – dat is niet zijn echte naam – zegt dat deze vorm van zielsverhuizing leidt tot een ‘Zwitserse kaas-geheugen’.
Je kunt wel wat informatie onthouden, maar er zitten veel gaten in je geheugen tot een bepaalde gebeurtenis de volledige herinnering weer opwekt.

Buitenaardse technologie: bio-robots

Swerdlow beschrijft de Grijzen als een volledig kunstmatige levensvorm. Hun hormoonstelsel, spijsverteringssysteem en seksuele organen functioneren niet goed. Het zijn geen ‘echte wezens’ maar bio-robots. Swerdlow's grootste nachtmerrie is dat Luciferische krachten erin slagen om menselijk DNA om te zetten naar Reptiliaans DNA, waardoor mensen ook als bio-robots kunnen worden ingezet.

In Pine Gap heeft men bloedmonsters van iedereen op deze planeet. Men kan zielen binnendringen en menselijk bewustzijn beïnvloeden en beheersen. De roosters van deze planeet worden gemanipuleerd, waardoor het DNA van mensen muteert.
Voor dat laatste gebruikt men ook graancirkels. Dat is een taal uit de hyperruimte; de Illuminati zijn ervoor verantwoordelijk. Deze taal is bedoeld om ons DNA te veranderen.

(Graancirkels, samengevat:
Volgens de Freedom Teachings zijn het producten van goedaardige buitenaardse wezens die de mensheid in zijn evolutie willen ondersteunen. Volgens het Handboek van George Green zijn het onderhoudsbeurten van de aarde en tekenen dat welwillend bewustzijn de mens bijstaat. Swerdlow zegt dat het een buitenaardse taal is die de Illuminati gebruiken om het DNA van mensen te muteren, om hen beter te kunnen beheersen. Volgens de SSOA zijn graancirkels boodschappen van verschillende buitenaardse groeperingen, die duister of licht kunnen zijn. Chiappalone noemt graancirkels ‘graffiti van buitenaardsen.’ De minst waarschijnlijke verklaring stamt uit de beginperiode toen graancirkels nog weinig gecompliceerd waren: die van copulerende egels.)

Tijdreizen

Tijdreizen, zegt Swerdlow, is niet zo moeilijk. Elk punt in tijd en ruimte heeft zijn unieke vibratie; als je die kunt nabootsen ben je er. Wetenschappers kunnen ontvangers plaatsen waar ze willen, om verbindingen gemakkelijker te maken. Dat zijn volgens Swerdlow Sterrenpoorten.

Een sterrenpoort verbindt twee ruimte-tijd-coördinaten. Zo kan je met lichaam en al gaan en staan waar je wil. De dimensionale sterrenpoorten worden nu niet meer in Montauk beheerd, maar door Area 51.

Swerdlow beweert dat hij de grootste gemene deler heeft ontdekt die alle buitenaardse groeperingen met elkaar verbindt: een interdimensionale taal die alle bewuste wezens aanspreekt. Hij meent dat mensen, net als alle andere soorten op aarde, buitenaardse wezens zijn. Dertien Reptiliaanse Koninklijke families heersen over de Aarde.

Al Bielek: Montauk en tijdreizen

Mensen die betrokken waren bij Montauk, bleken hiervan in hun normale dagelijkse leven meestal weinig of niets meer af te weten. Ze hebben een soort dubbelleven geleid.
Volgens Al Bielek, die ook in Montauk heeft gewerkt, is de technologie met betrekking tot het reizen door tijdtunnels aan de CIA overhandigd door een samengestelde groep buitenaardsen, voornamelijk uit Orion. Er zaten Reptilianen bij en een groep die de Leveron heette: zeer materialistisch en wetenschappelijk ingesteld.

Hun doel was om snel zo veel mogelijk technologie aan de aardse samenleving door te geven, omdat een technologische samenleving eenvoudiger manipuleerbaar is. Er waren veel kleine grijzen, werkers, bij betrokken. Ook waren er mensen uit Antares, die niet van aardse mensen te onderscheiden zijn.

In 1977 werden de tijdtunnels in gebruik genomen, en moesten uitgebreid worden getest. Pas in 1979 was men tevreden over de resultaten.

(N.B. Het Matrix-V materiaal geeft aan dat men mensen, vooral jonge kinderen, bij bosjes van de straat heeft geplukt als proefkonijnen voor de tijdreizen. Zij zijn nooit meer terug gekomen. Veel vermissingen van kinderen die voortdurend op melkpakken verschenen in die periode, zijn door dit project via tijdtunnels uit onze tijdlijn verdwenen. Veel mensen schrijven alle vermissingen toe aan buitenaardsen die genetische proeven met mensen doen of die hen zouden programmeren. De MV-auteur zegt dat deze slachtoffers niet noodzakelijkerwijs allemaal vermoord zijn. Men kon hen vaak wel met succes naar een ander ruimte-tijd coördinaat sturen, maar niet meer terughalen. In 1979 lukte dat dus wel.)

De buitenaardse tijd-tunneltechnologie werd ook gebruikt om naar Mars te gaan, volgens Bielek al in 1962.

Contacten met aardse regeringen

President Roosevelt werd benaderd door een groep Pleiadiërs die hun hulp aanboden. Maar hij gaf er de voorkeur aan om in zee te gaan met ‘de K-groep’- de Kondroshkin, een groep Grijzen met een blauwige huid.

Het Philadelphia Experiment in 1943 had verbindingen met het Phoenix Project. De buitenaardsen die vanuit de andere kant van de tijdtunnel werkten in 1983, veroorzaakten deze effecten. Bielek zegt dat ze dat helemaal niet per ongeluk deden. Door die scheur in de tijd konden grote aantallen buitenaardse wezens en hun voertuigen onze tijdlijn binnendringen.

De Amerikaanse regering weet al sinds 1887 van het bestaan van buitenaardsen af. Ze waren er toen slechts in kleine aantallen. Nu zijn het er heel wat meer.

Scheur in de Muur van Tijd

Volgens Al Bielek is het Montauk Project in 1998 opnieuw geactiveerd.

In 1963 zou de scheur in de tijd tot rust zijn gebracht. De naam van dat project was ‘Atlanticus Not Revisited’ (Geen Herhaling van Atlantis.)

Bielek claimt iets merkwaardigs: men zou hem wel de mond willen snoeren, maar kan hem niet vermoorden, omdat hij met zijn energieveld een bijdrage levert aan het stabiliseren van die scheur in de tijd. De schrijver van het Matrix-V materiaal beweert over zichzelf ook iets in die trant. Heel opmerkelijk.

Michael Ash: Overlevende uit Montauk

(Uit: Montauk Survivors Tape Series)

In Montauk werden experimenten gedaan met het dupliceren van een object of dier. Dat werd gedaan door eerst een opname te maken van de elektromagnetische signatuur ervan, die vervolgens via apparatuur opnieuw werd uitgezonden. Ash beweert dat er dan vanuit de ethers een duplicaat van het origineel kon materialiseren, met 'etherische materie' als grondstof.

De namen van twee projecten in Montauk waren Dreamsleep en Deepsleep. Deze onderzochten hoe men geachtepatronen en gedrag van mensen tijdens hun slaap kon overnemen en sturen. Het was ook mogelijk om opnamen te maken van de dromen van mensen, in beeld en geluid, zelfs in kleur.

De slachtoffers in Montauk hadden vaak familieleden die betrokken waren bij speciale militaire projecten of die lid waren van de Vrijmetselaars.

Onze tijdzone is niet de oorspronkelijke

Volgens Ash gaan er geruchten dat in de oorspronkelijke tijdzone John F. Kennedy niet is vermoord. Hij kreeg daar lucht van de gebeurtenissen in Montauk en slaagde erin om die projecten stop te zetten en af te sluiten.

De wezens die achter het Montauk project zitten hebben besloten in te grijpen. Ze zijn teruggekeerd in de tijd en hebben moordenaars gestuurd die JFK hebben vermoord, en ook Oswald, Ruby, en andere kroongetuigen. Daar waren verschillende reizen vanuit Montauk in de jaren 80 terug naar de jaren 60 mee gemoeid.

Op die manier is onze waarneming van 'onze' werkelijkheid gewijzigd. Wij zitten hier in een alternatieve versie van de oorspronkelijke tijdzone. Dit kan verklaren waarom claims dat Kennedy nog leeft wel een kern van waarheid kunnen bevatten. Die hebben alleen geen betrekking op 'onze' werkelijkheid.

Tijd is niet als een rechte lijn maar lijkt op een bol, waarop bepaalde punten belangrijke gebeurtenissen voorstellen. Het verloop van tijd wordt ervaren door de beweging van de ene cluster gebeurtenissen naar de volgende op het oppervlak van die bol. Al Bielek heeft gezegd dat teruggaan in de tijd om iets te veranderen geen paradox oplevert: er komt gewoon een nieuwe versie bij, een nieuwe variant van hetzelfde spel. We leven in virtuele werkelijkheden waarvan vele versies met elkaar verweven kunnen zijn.

Buitenaardsen in Montauk

De samenwerkingsverbanden tussen mensen en buitenaardsen worden uiteindelijk bestuurd vanuit Alpha Draconis. In Montauk werd een Sterrenpoort geschapen. Men had de coordinaten gekregen van een planeet waar hele legereenheden naar toe zijn gereisd. Die hele planeet is bezet en de krijgswet is daar ingevoerd. Die planeet is nu waarschijnlijk ingelijfd in het Imperium van Draco.

Agenten uit Draco die samenwerken met mensen en Ashtar-troepen zouden zich in enorme uitgebreide ondergrondse complexen bevinden. Die liggen overal ter wereld, o.a. in het Gizeh-plateau in Egypte, vlak bij de grote piramides; op het eiland Malta, in Dulce in New Mexico, en in Montauk. Al die ondergrondse faciliteiten zijn met elkaar verbonden via een diep ondergronds treinnetwerk. Dit zijn samenwerkingsprojecten van Draco's, Grijzen en mensen die deelnemen aan 'Black Ops' (zwarte, geheime projecten). Het zijn buitenaardsen, en geen mensen, die het uiteindelijk voor het zeggen hebben.

Michael Ash claimt dat er veel contact is tussen buitenaardsen uit Alpha Draconis, Rigel - Orion, Sirius B en Aldebaran.

Aldebaran werd oorspronkelijk bewoond door insectachtige, grijze wezens. Ash doet verslag van een speciale missie, die werd uitgevoerd om een groep insectachtigen te vermoorden en hun ruimteschip te stelen, gewoon in onze tijd. Voordat een van die buitenaardsen stierf besmette hij Ash bewust met een virus, dat het biovoertuig infecteerde dat ze hadden gestolen. Het voertuig was deels mechanisch en deels organisch, als een biologisch wezen. Het ruimteschip werd in korte tijd 'oud' en 'stierf' onmiddelijk nadat het op het aardoppervlak was geland.

De buitenaardse wezens die Ash in Montauk heeft gezien zijn grote Grijzen, uit Zeta Reticuli; Draco's die de leiding hadden over de meeste projecten; wezens uit Vega met blond of rood haar, en Pleiadiërs.

Branton: Brief uit onbekende bron

(Uit: Letter from an unknown source)

Branton beweert dat hij een 'sleeper agent' (slapend agent) is voor de CIA. Via mind control technieken is er in hem een 'alternatieve persoonlijkheid' opgewekt die zich bezig houdt met de Zwarte Projecten van de CIA en het Bavarisch-Grijze collectief. In zijn alternatieve of dubbelleven had hij toegang tot verschillende ondergrondse bases en hij heeft tijdens zijn werk diverse buitenaardse groepen ontmoet.

Toen zijn bewuste, dagelijkse zelf begon te ontwaken en te beseffen dat er een andere geheime kant aan zijn persoonlijkheid bestond, begon hij de samenzwering van de buitenaardsen en mensen tegen de rest van deze planeet naar buiten te brengen. Hij weet niet of zijn alternatieve zelf het eens is met deze beslissing en zijn morele normen deelt. Hij beschrijft dat er veel meer anderen zijn die zo'n dubbele persoonlijkheid hebben. In de aanwezigheid van buitenaardsen kan die alternatieve persoonlijkheid onmiddellijk worden ingeschakeld of komt dan vanzelf naar boven.

In 1983 werd het Montauk Project gesaboteerd en het project is daarna 'ondergronds' gegaan. De CIA bestuurt het, evenals de Thule Vereniging en de Grijzen. Volgens Branton speelt deze basis een sleutelrol bij de oprichting van de Nieuwe Wereldorde. Hij maakt melding van een connectie met het hoofdkwartier van de Grijzen nabij Dulce, New Mexico: onder de grond in Archuleta Mesa.

Duncan Cameron

Degene die ervan verdacht wordt dat hij het project in Montauk heeft gesaboteerd, is Duncan Cameron. Hij moest plaats nemen op de zogeheten "Montauk chair", de stoel die gedachtevormen kon kopieren, vergroten en versterken. Duncan moest bepaalde gedachtevormen produceren; dit zou alleen in de beginperiode nodig zijn geweest. Later was men in staat de benodigde gedachtevormen op mechanische wijze op te wekken.

Er manifesteerde zich een enorm monster, 'het Beest', dat de bijnaam 'Junior' kreeg. Junior vernielde de apparatuur en vermoordde een aantal aanwezigen. Het project werd toen onmiddellijk afgeblazen, maar dat zou slechts tijdelijk geweest zijn.

Oorlog om Montauk

Mensen die bij Montauk betrokken zijn geweest en de experimenten hebben overleefd, weten dat ze gehersenspoeld zijn. Hun geheugen is op een bijzondere manier rechtstreeks gemanipuleerd. Toch blijkt dat een aantal van hen in staat was om bepaalde gewiste of bedekte herinneringen weer toegankelijk te maken. Het probleem blijft wel dat mensen die een klein radertje vormen binnen een grote machine, conclusies proberen te trekken over de vraag waar die grote machine voor dient. Zo ook in Montauk. Er speelde zich daar van alles af, waarvan het personeel vanzelfsprekend niet op de hoogte werd gesteld.

Het zgn. 'Omega Dossier' suggereert dat twee rivaliserende partijen bij projecten in Montauk betrokken zijn geweest. De Andromedanen en Pleiadiërs zouden samen een groep vormen met hun basis in de Dode Vallei in de VS. Zij stonden in contact met Nicola Tesla, die de Philadelphia Experimenten hielp op te zetten. Een hele andere partij, de 'Draco-Orions', met hun basis in Archuleta Mesa, zou in contact hebben gestaan met Von Neumann, die het Montauk Project ging leiden. Deze groep zou banden hebben met de Thule Vereniging en de Nazi's.

Het dossier spreekt van dubbelspionnen die zowel bij het Philadelphia project als het Montauk Project betrokken waren. Zij worden de Zwarte Monniken (Black Monks) genoemd, Sirisch-Draconische spionnen van de CIA en de NSA. De oorlog tussen de Andro-Pleiadiers en de Draco-Orion-Nazi's is eigenlijk een ruimte-tijd oorlog, die de grenzen van onze tijdzone zou overschrijden. Sterker nog, onze tijdzone zou een PRODUKT zijn van die ruimte-tijd oorlog.

Preston Nichols vertelt dat agenten uit het Andromeda-Pleiaden-collectief zichzelf hebben 'getransporteerd' naar de basis van Montauk onder Camp Hero, en hun leven hebben gegeven in een poging om de projecten te saboteren die een rampzalige, apocalyptisch ruimte-tijd-ongeluk zouden kunnen veroorzaken.

Een ander gemeenschappelijk verband tussen Nazi's en buitenaardsen zou een basis hebben onder de bergen van Neu Schwabenland in Antarctica. Er zijn talloze verslagen van verschillende andere plekken op aarde, onder de grond of diep in de oceanen, waar buitenaardsen hun basis hebben, buiten het zicht van mensen. Naar hun afzonderlijke agenda's kan alleen worden geraden.

Tijdslot

(Uit: Montauk Time Line)

Montauk is de top van een berg, die zich grotendeels onder water bevindt. Daarom biedt deze plek ruim voldoende rots-ruimte om ondergrondse kamers en gangstelsels te herbergen. De locatie is gekozen omdat het een geomagnetisch belangrijk punt is, waar allerlei afwijkingen plaatsvinden in de zwaartekracht en het aardmagnetisme. Die afwijkingen zijn voorwaarde voor de experimenten die er uitgevoerd zijn. Meerdere groeperingen zouden daarom op die locatie azen.

Vroeg in de 17e eeuw woonden er Indianen, een stam die de Algonquin heette. Veel Indianenstammen geloven dat zich bij Montauk een sterrenpoort bevindt, een interdimensionale vortex of wervelstorm, die de oorsprong is van onze werkelijkheid. Ons hologram, onze werkelijkheid, zou daar ontstaan.

Von Neuman gebruikte de term 'reality engineering', het op mechanische of technische wijze doen ontstaan van een werkelijkheid. Na het deels mislukken van het Philadelphia experiment zou von Neumann een nieuwe opdracht hebben gekregen. Hij moest uitzoeken waarom de mensen die terugkeerden uit een andere dimensie geestelijk compleet in de war waren en op lichamelijk niveau letterlijk geterroriseerd, dus door angst verlamd.

Een bepaald onderdeel van een persoon, vaak zijn spirit of ziel genoemd, moet tijdens het tijdreizen gesynchroniseerd blijven met zijn oorspronkelijke ruimte-tijdslot, dat ontstaat tijdens het moment van conceptie op het fysieke vlak. Als iemand naar andere dimensies reist en dit tijdslot wordt verbroken, dan kan deze ziel niet terugkeren naar zijn eigen tijd.

Er zijn meer grote namen met het Philadelphia experiment verbonden, waaronder Edison en Nicola Tesla. Edison was een voorstander van het gebruik van directe stroom (DC- direct current), terwijl Tesla wisselstoom aan het promoten was (AC- Alternate current).

In 1899 vertelde Tesla aan de pers dat hij in contact stond met buitenaardsen. Hij was in staat om hele reeksen 'nieuwe' vindingen te produceren die onmiddellijk goed functioneerden, dus zonder te leren door vallen en opstaan. Tesla is het nooit eens geweest met Hertz over zijn definitie van een radiogolf.


Zie ook: Meer over Montauk en tijdmanipulaties

Het Zwanenmeer als draaggolf voor 'onze' tijd

Preston Nichols en de muziekindustrie

Exopolitiek, Overzicht

Exopolitiek deel 7: Operation Majority

Home