Exopolitiek, deel 1
Matrix V, Gold Edition, Vol. I, II en III
(Leading Edge)

Wereldbeeld:
Het leven is een Spel dat jij als spirit uit vrije wil bent binnengetreden. De aarde is binnen het Spel een duistere planeet in een duister deel van de Melkweg. Het spel is opgezet in polariteiten, met een licht versus een duister deel. Je kunt de aard van het spel niet veranderen. De kreet dat het Licht overwint is grote onzin.

Introductie

De schrijver van het Matrix-V materiaal is een leerling van Robert Monroe, die een serie beroemde boeken heeft geschreven over astraal reizen. De MV-auteur is ook een astraal reiziger.

Hij beweert dat er in het aardse Spel twee soorten spelers zijn. De Een-voor-Eners (Sequentials) zijn allen buitenaardsen, die slechts één incarnatie tegelijkertijd na elkaar beleven, en zich vorige levens kunnen herinneren. Zij evolueren als groep en dat gebeurt heel sloom en traag. Het zijn de slakken op het evolutionaire pad, die onderweg verslaafd kunnen raken aan machtsspelletjes en uitbuiting. Ze kunnen incarneren op verschillende planeten in ons melkwegstelsel.

Aan de andere kant staan de Simultaanspelers, die vele incarnaties tegelijkertijd beleven. De aarde is hun spelbord. Zij moeten, als ze het Spel betreden, de regels van het spel leren beheersen; tijdens hun eerste incarnaties zijn ze dan ook onbewust (lagere incarnaties). Maar al gauw leert men en gaat van lagere niveaus naar middenniveaus. Gevorderden begrijpen voor een groot deel hoe het zit, identificeren zich niet langer met hun fysieke lichaam of DNA en zoeken doorlopend contact met hun hoger zelf.

De kennis en ervaring uit alle incarnaties ligt opgeslagen in het hoger zelf. De lagere incarnaties kunnen er niet bij, maar de laatste zgn. Dominante Incarnaties en de allerlaatste Finale Incarnatie wel. Die zijn ook in staat de programmeringen van het lichaam te overschrijven en beter te beheersen. Als het spel gespeeld is, trekt het Hoger Zelf alle incarnatiestromen terug uit het spel en vertrekt naar een ander deel van het sterrenstelsel, om een ander Spel te gaan spelen en deel te gaan uitmaken van andersoortige evolutiecycli. Deze ‘geheime’ kennis zou uitsluitend voor Gevorderden bedoeld zijn.

Terwijl er sprake is van een hiërarchie van incarnaties, is dat binnen het Matrix-V model wel een innerlijke hiërarchie. Je gaat als Hoger Zelf niet neerkijken op je lagere eerste incarnaties, die zo broodnodig zijn om ervaring op te doen in het Spel.

Volgens de Matrix-V auteur deugen alle buitenaardsen/Een-voor-eners niet. Ze spelen hun eigen spel en proberen de Simultanen ervan te weerhouden snel te evolueren en het spel te verlaten. Het vrouwelijke geslacht vertegenwoordigt in het Spel de duistere, negatieve, energie-slurpende pool.

In veel van zijn teksten ontpopt de MV-auteur zich als een echte vrouwenhater. Hij is homoseksueel. Ook drukt hij zich graag nogal grof uit, naar zijn zeggen om ‘Lightsiders’ weg te jagen. Toen ik de boeken vanuit Amerika ontving, was er een begeleidend schrijven bij met commentaar van lezers. Val Valerian had met rode balpen een passage aangekruist, waarin stond dat het er niet toe deed dat de Matrix-V auteur zijn persoonlijke vrouwenhaat zo uitleeft. Het gaat immers om de boodschap, en als een brandend braambos waarheid spreekt, dan wil je luisteren, ook al krijg je het er soms benauwd van.

Reptilianen uit Orion, de Annanakki uit Nibiru

Het Matrix-V materiaal geeft aan dat de Anunnaki NIET uit Orion komen, maar van Niburu. (Meer over de Anunnaki en hun oorsprong, zie Anunnaki, Nephilim: 'goden' en gentechnologie)

Toen de Reptilianen uit Orion op aarde kwamen, troffen zij daar de androgyne oermens aan, die telepatisch met elkaar kon communiceren. Door gentechnologische ingrepen werd die mens opgesplitst in twee geslachten, die hun telepatische vaardigheden kwijt waren. Dat gaf de onderdrukkers meer beheersingsmogelijkheden. Die mens werd gedwongen het gesproken en geschreven woord te ontwikkelen. Het ervaren van de beperkte communicatiemogelijkheden leverde veel spanningen op.

Pas daarna kwamen de Annanakki uit Nibiru in Afrika terecht en namen dat gebied in. Zij hebben het zwarte ras als slaven geschapen. De agenda van deze groep uit Niburu zou zijn om bij hun terugkeer op aarde het slavenras op te eisen, dat ze hebben geschapen. Volgens de MV-auteur zullen ze zwarte mensen willen meenemen, als hun bloed/DNA niet al te zeer vermengd is geraakt met andere rassen. Ze kunnen hen dan op andere planeten als slaven inzetten.

Leiders in Midden- en Zuid-Afrika zijn zich vaak heel goed bewust van het bestaan van diverse buitenaardse agenda’s. Amerikaanse Moslim-groeperingen geloven dat buitenaardsen goede bedoelingen hebben.

Kijk eens naar Mugabe, leider in Zimbabwe, zegt de MV-auteur. ‘Hij draagt een mini-Hitlersnorretje. Zwarte Nazi’s, Israëlische Nazi’s, Amerikaanse Nazi’s – Het Orion Imperium keert terug!!’

Staatsgrepen in de geschiedenis van Mintaka

Tijdens een staatsgreep in het Orionese Imperium, nog voordat de aarde werd ontdekt, kwamen de vrouwen aan de macht. Ze ontdeden zich van de koning en ook zijn volgelingen werden gedood. Uit betrouwbare bron heeft de MV-auteur vernomen dat er eind jaren negentig van het vorige millennium een staatsgreep heeft plaatsgevonden in Mintaka, de hoofdstad van Orion, thuisland van de Reptilianen.

De vorige koningin wilde de aarde liever onopvallend, van achter de schermen besturen. De nieuwe koningin wil echter dat men op aarde weet en begrijpt wie hier de baas is. Zij eist het omver werpen van gebouwen en slavernij op de gehele planeet. Zoals gebruikelijk in de Reptiliaanse cultuur heeft de nieuwe koningin de oude opgegeten.

Deze machtswisseling zou kunnen verklaren waarom er steeds meer graancirkels verschijnen met Doodssterren erin – cirkels met een cirkel in het centrum. Er is ook een graancirkel verschenen van ons zonnestelsel waarop alle planeten staan behalve de aarde.

Het oog van God: Death Star

Lang geleden heeft Orion een wapen van Sirius overgenomen. Ze maakten een ruimteschip dat eruit zag als een kleine maan of een asteroïde, maar het was een wapen om hele planeten te vernietigen. Zo’n voertuig heeft ooit rond de aarde gecirkeld. De mensen op aarde noemden het ‘het oog van God’. Het ruimteschip was rond en had een grote laadpoort, waardoor het er vanaf de aarde als een oog uit zag.
Death Star, Eye of God
Death Star, Eye of God In de Star Wars films heet het de Death Star (Doodsster). Dat idee is gebaseerd op het wapentuig uit Sirius, alleen is het in de film van metaal in plaats van gecamoufleerd. Een dergelijk wapen heeft ooit een planeet uit ons zonnestelsel verwoest. De overblijfselen daarvan vormen nu een asteroïde gordel. Om dat effect te bereiken hoefde slechts één maal te worden gevuurd.

Twee foto's van Minas, een 'maan', zijn gemaakt door een probe van Nasa, genaamd Cassini. De officiële uitleg voor de aanwezigheid van de laadpoort is dat daar een 'meteoorinslag' zou hebben plaatsgevonden. (Foto's van 16 januari 2005; 213.000 km van de aarde.) De MV-auteur zegt dat er steeds nieuwe 'manen' rond Jupiter worden ontdekt. Dat is onzin - het zijn Sterren des Doods uit Orion.

Als Orion het te gek zou maken op aarde, heeft Andromeda gedreigd in te grijpen (zie: 3 scenario’s, verderop deze pagina). De troepen uit Orion zullen de aarde liever vernietigen, als ze haar niet kunnen behouden, dan zich gewoon terugtrekken en gewonnen geven.

Een graancirkel die in 2000 in Montana verscheen, laat 3 Sterren des Doods zien – cirkels met de wapenpoorten geopend- die op de aarde vuren. Een maal vuren veroorzaakt een asteroïde gordel; drie maal vuren laat alleen stof achter. Dit zou de agenda van Orion zijn, maar het is niet gezegd dat ze ook de kans zullen krijgen om te vuren.

Geschiedenis van het sterrenstelsel

Sirius zou ooit een machtige mogendheid zijn geweest, tot het uiteindelijk moest buigen voor de macht van de Koningin van Orion. Sinds de oorlog die Sirius tegen Orion voerde en verloor, kunnen de troepen van de Dog Star (Hondsster) door Orion worden ingezet om hun agenda’s van verovering en beheersing te dienen.

De troepen van Sirius hebben de gewoonte hun overwonnen tegenstanders op te eten. Volgens het MV-materiaal zijn het echt beesten die van een slagveld een slachtveld maken.

In Orion kwam een deel van de vrouwen in opstand tegen de koningin. Ze zijn uit Orion vertrokken onder leiding van een rebelse Koningin, en hebben ons zonnestelsel ingepikt. De titel van de aardse vertegenwoordiger van die rebelse koningin is de Ninhursag; zij zit al eeuwen in Londen.
Het verhaal van George die de draak verslaat stamt uit Engeland. Die draak staat voor de heersende koningin van Orion; George staat voor de rebelse Koningin. Men heeft in de legende een man van haar gemaakt, omdat niemand zou geloven dat een vrouw een draak kon verslaan.

De toestand van quarantaine waarin de aarde zich bevindt, geldt alleen voor de mensen. Buitenaardse groeperingen komen en gaan. Voor hen geldt de quarantaine niet. Aliens leven onder ons in verschillende vermommingen.

Slechts weinig mensen worden uitgekozen als ‘contactees ‘, die boodschappen van buitenaardsen wereldkundig moeten maken. De MV-auteur wijst erop dat net als bij mediums veel gecontacteerden dom zijn en vooral geen moeilijke vragen stellen.

Voorbeeld: Edward Meier uit Zwitserland, die in contact staat met Pleiadiërs van Erran. Hij haalt mensen voortdurend neer in zijn materiaal en noemt hen ‘wormen’. De Erranen doen weinig om hem te verbeteren. Deze Pleiadiërs kunnen zich zo onder mensen begeven zonder op te vallen; ze hebben een Europees uiterlijk.

Voorbeeld: Alex Collier, een Mid-Level incarnatie, stelt zich zeer afhankelijk op ten opzichte van zijn Andromedaanse contacten. Ook hij komt van de Lichtpool uit dit spel, net als de meeste andere gecontacteerden.

'Heb je ooit gehoord van een Gevorderde incarnatie die werd benaderd? Nee, en dat zal niet gebeuren ook, want die zullen moeilijke vragen gaan stellen.'

Er zijn ook andere buitenaardsen met een mens-achtig uiterlijk. Sommigen zijn betrokken bij de agenda’s van Orion, anderen hebben hun eigen agenda’s. Een aantal daarvan zijn betrokken bij het tegenwerken van die agenda’s van Orion; maar wees niet zo dom om te denken dat ze Simultanen zouden willen helpen op hun pad.

Er bestaat een insectachtig ras dat lijkt op mieren, zo groot als mensen. Ze zijn vertegenwoordigd in een paar afleveringen van Star Trek. Ze zijn betrokken bij de agenda van Orion. Net als de Reptilianen hebben ze hun bondgenoten op het astrale vlak. De astrale versie van de insectoïden is helemaal zwart, zonder voelsprieten, en met grote mierenogen. Net als de Reptilianen proberen de astrale insectoïden nauw samen te werken met hun lichamen in de derde dimensie.

Buitenaardse beschavingen zijn heel homogeen, zowel in hun uiterlijke verschijningsvorm als in cultureel opzicht. Individualisme en het ontwikkelen van een eigen afwijkende stijl hoort niet bij de gewaardeerde, wenselijke eigenschappen. Voor de Simultanen staat conformiteit en aanpassing aan elkaar voor stilstand en gebrek aan ontwikkeling. Verschillen tussen mensen leveren snellere evolutiemogelijkheden.

De echte sterrenpoort lijkt veel op die uit de film/tv-serie Stargate. Als die wordt geactiveerd ontstaat er een lading omheen die er ook zo waterig uitziet. Maar volgens de MV-auteur heb je als Simultaanspeler helemaal geen sterrenpoort nodig om naar andere verdichtingsgebieden te kunnen reizen. Hij is zelf een ervaren astraal reiziger en beweert dat simultaanspelers die wat verder geëvolueerd zijn, hier ook mee zullen beginnen.

(Uit: Vol III) Een Reptiliaanse groepering die nu aan de winnende hand is (2004) zit in Israel, Groot Brittannie en de Verenigde Staten. Een andere rivaliserende groep uit Orion zit in China, Rusland, en het Midden Oosten dat niet met Israel sympathiseert. Het doorgronden van de wereldpolitiek kan lastig zijn, want er zijn verschillende buitenaardse agenda’s en die zijn niet allemaal met Orion verbonden.

In God we Trust staat er op de rand van het muntgeld. Dat is om je aan te moedigen blind te vertrouwen op de buitenaardse ‘Meesters’. ‘God’ verwijst naar de godheid uit de bijbel en dat is een buitenaards duister wezen.

De meeste buitenaardse duisterlingen die macht uitoefenen op het aardse toneel en die de top van een piramide vormen, blijven uit het zicht. De Koningin van Orion en de Koning van Sirius zijn de enige uitzonderingen in dit Spel; de rest blijft liever onzichtbaar.

Genetische manipulaties vergen soms jaren om het beoogde doel te bereiken. Daarom verkiest men vaak medicatie (farmaceutische industrie) en herhaalde consumptie van chemische voeding of genetisch gemanipuleerd voedsel.

Eindtijdscenario’s roepen zowel de lichtpool als de duistere pool op om actief te worden. Het advies van de MV-auteur is dat je je niet met hun spel moet bemoeien. Je moet proberen los te komen uit dit spel van polariteit door steeds verbinding met je eigen Hoger Zelf te zoeken.

De aarde is het centrum van het Spel in deze Melkweg, omdat hier ook Simultaanspelers kunnen incarneren. Elke Sterrennevel heeft zijn eigen spel, maar het doel is hetzelfde: ervaringen opdoen en uiteindelijk het spel weer verlaten.

Commentaar: Hiermee suggereert de MV-auteur dat wij als spirits er zelf voor hebben gekozen om dit spel te betreden en dus op spiritueel niveau akkoord gaan met het lijden en alle manipulaties. Ons Hoger Zelf zou zelfs veel verschillende manieren om dood te gaan voor ons uitzoeken, omdat wij informatie die we opdoen met die ervaringen zouden kunnen gebruiken. Bronnen als Steve Rother en de Kryon suggereren dit ook, en zeggen dat wij vanaf die andere kant van de sluier heel anders tegen het lijden aankijken en we dan helemaal vergeten zijn hoe erg het kan zijn. Met andere woorden, op het niveau dat ertoe doet, is het lijden niet echt of niet belangrijk.

De voornaamste geheime buitenaardse agenda, los van alle details, zowel voor groepen van de lichtpool als die van de duistere pool, is om Simultanen ervan te weerhouden af te studeren en het spel te verlaten. Beide polen werken samen om Simultanen tegen te werken en op het verkeerde spoor te zetten.

Het hoogste evolutionaire niveau dat de buitenaardsen kunnen bereiken, is het Middenniveau. Een reden voor de ontvoeringen is dat men probeert uit te zoeken hoe Simultanen met Gevorderde incarnaties, in contact met hun Hoger Zelf, zoveel kunnen en weten. Ze menen ten onrechte dat antwoorden op hun vragen gevonden kunnen worden in de fysieke lichamen van mensen, maar de sleutel ligt NIET in het DNA maar in de spirit en de dynamiek van het evolutionaire pad van Simultanen.

Alle ontvoerde mensen hebben implantaten. Het doel is hen daarna in de gaten te kunnen houden. Het doel daarvan is de geheimen van het Simultane Pad te kunnen ontsluieren. Niet alle betrokken buitenaardsen weten dit. Ze hopen een technologie te kunnen ontwikkelen die de vaardigheden van gevorderde incarnaties kan imiteren.

Sommige buitenaardsen krijgen de kans van Spel te wisselen: ze mogen het Simultane Pad op en doen dat ook. Hun grootste angst is alle herinneringen aan vorige incarnaties te verliezen.

Er zijn bepaalde rassen die mensen ontvoeren als voedsel. Rassen die dat doen beperken zich niet tot de aarde. Ze oogsten van alle planeten die binnen hun bereik liggen.

Drie toekomstscenario’s voor de aarde

Het staat nog niet vast welke van de volgende scenario’s zich zal afspelen.
Combinaties zijn mogelijk.

Senario 1: Invasie uit Orion

Dit zal leiden tot een openlijke dictatuur. Alle marionetten op het wereldtoneel die tot nu toe mochten doen of ze macht hadden, worden dan weggevaagd.

Orion zou de mogelijkheid overwegen om de huidige mensheid te vernietigen en te vervangen door een nieuwe menselijke soort (hominoid) zonder alle ‘gebreken’ van de huidige soort, in de ogen van Orion. Veel mensen zijn niet gehoorzaam en onderdanig genoeg.

Als het Oog van God, de Ster des Doods aan de hemel verschijnt, dan gaat dit scenario uitgespeeld worden. Niet de echte koningin van Orion, maar een van haar vele dochters of prinsessen zal de ruimteschepen uit Orion vergezellen. De rebelse Koningin weet dat ze de troepen van de heersende koningin niet aankan en is het zonnestelsel ondertussen ontvlucht.


Scenario 2: Ingrijpen door Andromeda
De Raad van Andromeda kan besluiten de tirannieke buitenaardse aanwezigheden op aarde te verwijderen, evenals de kunstmatige maan van de aarde die boordevol buitenaardse groeperingen zit. De mens zou te zien krijgen welke buitenaardse groeperingen hun invloed op de geschiedenis van de aarde hebben uitgeoefend.

Door de ingreep van Andromeda kan de aarde uit de invloedssfeer van Orion worden verwijderd. Dat zou het einde betekenen van het gebruik van geld en krediet; dat maakt namelijk deel uit van het onderwerpingsstelsel van Orion.

'Als dit scenario wordt uitgespeeld en jij leeft voor je geld en je aandelen, dan kan je beter een plaats reserveren op een ruimteschip naar Orion.'

Scenario 3: Veranderingen van de aarde
In dit scenario gaat de aarde ‘afstuderen’ en verlaat haar spirit dit spel. Dat betekent het einde van het hele spel, dat voor een aantal spelers elders in een nieuw spel zal worden voortgezet. Op de aarde vinden dan talloze enorme rampen plaats, die het aanzien van de planeet voorgoed zullen veranderen.

Ook een derde wereldoorlog behoort tot de mogelijkheden.

Symbool: de Feniks

De draak is een rechtstreekse verwijzing naar Orion in alle aardse culturen.
Ook de slang staat symbool voor de macht van Orion, voor zowel de heersende als de opstandige facties.

Minder bekend is dat ook de Feniks een symbool voor Orion is – maar dan voor het segment dat wordt beheerst door de Koningin van Orion. Er is een theepot uit de Ming-Dynastie waarop een Feniks staat, die een draak onderwerpt. Die beeltenis verwijst naar een gebeurtenis uit de geschiedenis van Orion, waarbij de vrouwen tijdens een bloederige staatsgreep de macht over de maatschappij in Orion verkregen.

In Orion hebben de vrouwen het voor het zeggen. Vrouwenhaat en onderdrukking van vrouwen kan een Annunaki-kenmerk zijn, maar het onzichtbare stempel van Orion bepaalt de ‘mindset’ van de westerse wereld. Achter de schermen regeert namelijk geen man maar een vrouw: de aanvoerster van een rebellengroep die zich ooit heeft afgescheiden van Orion en zich op aarde heeft gevestigd. Aan het hoofd van die piramide staat een vrouw: Koningin Elizabeth II van Engeland.

Graancirkel: een feniks • De luchtvaartmaatschappij China Air voert de Feniks als symbool.

• Noord-Amerikaanse sjamanen beschouwen de Feniks als verbinding met hun oorsprong.

• De gentechnologen van de Koningin van Orion voeren de Feniks volop als hun symbool, evenals de Caduceus. Caduceus Binnen de hiërarchie van de gentechnologische sectie staat de Feniks voor het politieke, militaire segment en de Caduceus voor het wetenschappelijke segment.

• De stad Phoenix in Arizona werd in vroeger tijden al door sjamanen als de belichaming van het kwaad beschouwd – met name door wat zich daar onder de grond afspeelt. Ook in het heden zijn er heel wat ondergrondse gebeurtenissen in Arizona die het daglicht niet zien.

• De Feniks is een symbool geworden voor de heersers van deze wereld; van de Illuminati en anderen. De oorspronkelijke verbinding met de Koningin van Orion is overgeheveld naar de Koningin van de rebellen uit Orion, die de aarde nu al een paar duizend jaar in haar macht heeft. Maar dat zou veranderen als de ‘echte’ koningin van Orion terugkeert.

• Toen de VS als zelfstandige staat werd opgericht, is ook de Feniks voorgesteld als symbool.

Stempel van Orion: Prinses

Ik wil wel een prinsesje zijn,
Maar al die prinsen zijn stom.

- Céline, 4 jaar

De koningin van Orion heeft vele dochters, zowel in biologische zin als door haar politieke persoonlijke voorkeursbeleid. Hun officiële titel is ‘prinses.’

Het ‘zo boven, zo beneden’ vindt zijn weerspiegeling in de aardse geschiedenis, waar koningen en koninginnen de machtsstructuren op Orion en Sirius imiteerden. Dat gold ook voor het priesterschap en zijn rangorde. Op Sirius regeren koningen, hun zonen zijn prinsen.

Kleine meisjes in de westerse wereld willen ook graag ‘prinsesjes’ zijn. Dat idee wordt zwaar gepromoot door Hollywood en vooral door Disney. Het beeld wordt uitgebuit door de commercie. Kleine jongetjes daarentegen worden niet aangemoedigd om ‘prinsjes’ te zijn. Hierin ziet de MV-auteur het stempel van Orion.

Kenmerken van Reptilianen (Orion)

• Reptilianen hebben hoorntjes.
• Een deel van hen kan shapeshiften (van lichaamsvorm veranderen), maar niet allemaal.
• Leden van de Koninklijke familie hebben drakenvleugels.
• De Koningin en haar Prinsessen hebben een koude, overheersende persoonlijkheid; kunnen letterlijk gif spuwen en hebben allen talent als gifmengsters.
• Reptilianen beschouwen mensen als voedselbron, zoals wij kippen en varkens behandelen. Mensen smaken volgens hen naar kip.
• Alle Reptiliaanse groeperingen eisen bloedoffers.
• Reptilianen zijn het oudste ras in het sterrenstelsel en beschikken over de meest geavanceerde technologie.
• Ze hebben een hekel aan kou/koude klimaatzones.
• Het feit dat vrouwen aan de macht zijn op Orion, weerspiegelt zich in aardse rituelen. Mannen die iets bijzonders hebben gedaan ‘knielen voor de koningin’ en mogen worden ‘geridderd’. Ook vandaag de dag nog!
• Ook het belang van genealogie (bloedlijnen, stambomen, voorouders etc) is ingevoerd door groepen Reptilianen, die hun ‘divine right of kings’ (goddelijk recht op de troon voor koningen) willen uitoefenen. Maar voor de echte machtselite uit Orion gaat het om een 'divine right of Queens': op Orion volgt men de vrouwelijke bloedlijnen, niet de mannelijke.
• Het verlangen naar onsterfelijkheid is kenmerkend voor de Koningin van Orion. Men beheerst technieken als klonen en het overbrengen van een spirit van het ene lichaam naar het andere. Zo kan een koningin haar lichaam jong houden: door af en toe een nieuwe te nemen. Maar haar verlangen is om continu haar lichaam te kunnen verjongen en zo het ‘eeuwige leven’ in haar lichaam te hebben. Een verlangen dat typerend is voor iemand die zich met zijn lijf identificeert. De MV-auteur noemt zijn lichaam een tijdelijk Halloween-pak.
• Bepaalde ‘Opgevaren Meesters’ waaronder St Germain zijn Reptiliaans van oorsprong.
• Reptilianen houden van seks om de seks. Laat alle romantiek maar weg.
• Ze zijn biseksueel van aard.
• Mensen en Reptilianen kunnen samen net zo min kinderen krijgen als katten en honden. Alleen door gentechnologische ingrepen kunnen hybriden worden gemaakt.
• De uitkomst van een film als V en V-The Final Battle is in werkelijkheid zeer onwaarschijnlijk. Wanneer je als mens een vuistslag zou uitdelen aan een Reptiliaan, dan beland je definitief in de astrale wereld. Reptilianen worden in de film door een virus of bacterie verslagen. Pure fantasie en wishful thinking.
• De Reptilianen hebben gewoon in hun broek gepiest van het lachen toen ze de film Independence Day zagen, waarin de aliens door mensen werden verslagen.
• Atlantis heeft een omgekeerde “V” als symbool. Ondanks de pogingen van Disney en Hollywood om het tegengestelde te suggereren, was Atlantis een zeer duistere beschaving.

Waarschuwing: het dragen van een Kruis

Een kruis is een duistere energie-poort. Het dragen van een kruis op je keelchakra met een korte ketting, of op je hartchakra met een lange ketting, maakt het bepaalde duistere entiteiten wel erg gemakkelijk om jouw energieveld op een bepaald chakra-niveau binnen te dringen. Ook kruizen die in huis zijn opgehangen zijn toegangswegen voor duisterlingen. Door ze op te hangen nodig je ze gewoon uit.

Bepaalde groepen Reptilianen hebben het Rode Kruis gevoerd tijdens hun veroveringen. Via dat kruis onderhielden zij het contact met astrale dimensies. De Matrix-V auteur zegt dat het triest is om te zien dat enkele Noord-Amerikaanse sjamanen het kruis zijn gaan dragen.

Ascensie

Ascensie, volgens de auteur van het Matrix-V materiaal, is een New Age term. Het verwijst naar het vertrek van de aarde van een selecte groep, zodat ze de beperkingen van het aardse leven niet langer hoeven te doorstaan. Dat slaat nergens op als je zelf hebt gekozen voor het betreden van dit Spel.

‘Rapture’ is een Christelijke cult-term.
‘Translation’ (vertaling of transformatie van het fysieke lijf naar een onsterfelijke vorm) en
‘twinkling’ – schittering, als van een ster – zijn termen die Mormonen gebruiken.

De ascensie-mythe is gebaseerd op een verwrongen waarheid. Echte ascensie vindt plaats als jouw Laatste Incarnatie besluit het Spel te verlaten en al jouw incarnatiestromen terugtrekt. De buitenaardsen willen niet dat jij begrijpt dat dit mogelijk is.

‘Asensie van de planeet’ is een populair New Age idee dat is gepromoot door buitenaardsen. Hun doel is om de Simultaanspelers op het verkeerde been te zetten.

Commentaar op het Matrix V-materiaal

De auteur heeft het liever over Het Spel dan over De Matrix. Zijn advies is: laat die anderen, die buitenaardsen, hun eigen spel spelen. Neem steeds de positie in van neutrale waarnemer, doorzie het Spel, en doe verder niets. Je vertrouwt gewoon op je hoger zelf, dat alles in goed banen leidt.

Als je vindt dat het contact met je hoger zelf niet zo bevredigend verloopt, dan moet je accepteren dat je misschien in de middenniveaus van je incarnaties zit en zeker nog niet tot de gevorderden behoort. Keer op keer hamert de auteur erop dat zijn informatie bestemd is voor gevorderden, NIET voor buitenaardsen en NIET voor beginnelingen.

Het gevecht tegen het kwaad wordt met dit wereldbeeld een geheel zinloze onderneming, omdat je de regels van het spel niet kunt veranderen, en omdat je op het niveau van je hoger zelf akkoord zou zijn gegaan met die spelregels.

Ik ben het met hem eens dat je deze materiële wereld niet 'licht' kunt maken. Veel van zijn argumenten tegen Lover & Lighters zijn valide. Ook houdt zijn 'observator-standpunt' in dat je je niet laat meesleuren door het Spel, wat zijn voordelen heeft.

Het advies om te vertrouwen op je hoger zelf klinkt heel aardig en aannemelijk. Maar geplaatst binnen het wereldbeeld dat in het materiaal wordt gepromoot, zet het jouw wilskracht op een heel slinkse wijze buiten spel. Je laat het duister zijn gang gaan en hebt er geen enkele boodschap aan; je accepteert het lijden en de ellende van de wereld als deel van het spel. Ieder zijn eigen pad, leven en laten leven.... Niemand zou hier tegen zijn wil in zitten en lagere, eerste incarnaties kan je niet helpen, want ze zijn nog niet zo ver.

Zo kan je je vermaken, leren en ervaringen opdoen in dit hologram, terwijl jouw spirituele strijdkracht bepaald niet wordt aangewakkerd...


Zie ook: Matrix V over de lichttunnelval

Exopolitiek deel 2: Spiritual School of Ascension

Exopolitiek, overzicht pagina

Home