Exopolitiek, deel 3
De Freedom Teachings

Wereldbeeld:

Er is een goddelijke blauwdruk voor scheppingen binnen de Tijdmatrix of Grote Levensboom. Het deel waar wij leven is een dor takje, dat afgezonderd is geraakt en binnenkort dreigt af te breken. De aarde is een van de twaalf planeten van ons zonnestelsel, die lang geleden letterlijk uit een hogere dimensie zijn komen vallen. Deze planeet en de levensvormen die zich hier bevinden staan niet langer in contact met de Bron, ervaren energiegebrek en consumeren zichzelf. Er is een Reddingsactie op touw gezet door de Hoeders (Guardians) om te redden wat er te redden valt.

Op deze pagina:
Inleiding Freedom Teachings
Gevallen Engelachtigen
Sterrenpoorten
Sterrenpoorten in ons universum
Oerzonde
Politieke groeperingen: drie grote partijen
Twee duistere politieke Zonne-agenda's
Buitenaards bezoek door tijdreizen
De Anunnaki en Mind Control
Buitenaardse technologie: Matrixstructuren op aarde
De Phoenix Matrix en de 'hemel'
Val van Atlantis door een Anunnaki experiment
De Alfa-Omega Alliantie en de Nieuwe Wereldorde
Versmelten der dimensies: 666-technologie
Oorlog tussen buitenaardsen
Buitenaardse technologie: BeaST
Buitenaardse technologie: HAARP
Buitenaardse technologie: Holografische invoegingen
Commentaar

Inleiding

De informatie van de Freedom Teachings is zeer uitgebreid, divers en gedetailleerd. In tegenstelling tot de SSOA (deel 2) is deze informatie niet gechanneld. De informatie wordt overgedragen via drie zogeheten Sprekers (Speakers), met name door Ashayana Deane. Zij is sinds haar vroege jeugd ontvoerd door een duistere buitenaardse groepering. Later ontfermde een welwillende groep zich over haar en werd ze getraind om informatie te kunnen ontvangen en verwerken, zonder er haar eigen interpretatie en draai aan te geven, zoals dat bij gewone mediums altijd wel het geval is. De opleiding en training van de Speakers zou er garant voor staan dat hun persoonlijke interpretatie en voorkeuren niet in de vertaling worden meegenomen.

De Freedom Teachings bieden veel informatie, die deels gaat over de mechaniek achter de schepping van een Tijdmatrix. Je kunt verdrinken in al die namen, beschrijvingen en de vele technieken die worden aangeboden. Op deze pagina zijn de meest technische details achterwege gelaten.

Sinds de eerste publicaties is er veel veranderd, waardoor oudere informatie soms niet meer waardevol is. Ook ascensiemogelijkheden zijn aan verandering onderhevig gebleken.

Sinds zijn Val is de mens gedwongen tot tegennatuurlijke, onbewuste uitdrukkingsvormen. Wie in de echte Tijdmatrix leeft, is zich bewust van alles wat er gebeurt en doet ervaringen op, op basis van zuivere gedachtevormen. Mensen en Indigo’s in hun gevallen toestand hebben te maken met verschillende soorten onnatuurlijke ompolingen, waardoor ze zich niet meer kunnen uitdrukken in overeenstemming met hun ware aard.

De Gevallen Engelachtigen

Verschillende rassen zijn afgeweken van het ascensiepad dat hen terug naar huis zou voeren. In plaats daarvan zijn ze de andere kant op gegaan: steeds verder van huis, door zich als veroveraars, imperialisten, profiteurs en uitbuiters te gaan gedragen. Een aantal rassen begon met het innemen van het sterrenstelsel door zo veel mogelijk sterrenpoorten (Star Gates) te veroveren.

Er zijn veel gevallen Zwart-Gat-rassen die hun eigen agenda dienen, o.a. de Anunnaki, de Drakons, Budhara, de Annu-Elohim, de THE-Tans, en groepen uit Wesedak en Wesedrak.

Een gevallen Reptiliaans ras uit Lyra (Vega) heet de Gevallen Seraphim. Hun nakomelingen vormen nu het gevallen Orion-Drakonische Engelenlegioen. Een ander ras uit Lyra (Aveyon) met DNA dat ons doet denken aan een hybride ras van katachtigen en apen, raakte ook steeds verder van de Bron verwijderd. Zij noemden zich de Annu; de Annu-Elohim vormden een ander legioen van gevallen Engelen. Zij zijn de voorvaderen van de Anunnaki uit Sirius.

(N.B. De naam ‘Engel’ werd gebruikt omdat deze wezens afkomstig zijn uit de hoogste dimensies. Ze beschikten over veel kennis en macht, zeker toen ze andere, lagere dimensies wilden domineren. Iets dat in een normale Tijdmatrix volgens de Freedom Teachings niet voorkomt. In oude teksten werden deze engelen soms ‘goden’ genoemd. Tegenwoordig spreken we eerder van ET’s of buitenaardsen.

De term 'Gevallen' geeft aan dat het betrokken bewustzijn wel uit de Bron afkomstig is. De SSOA en Amitakh delen die mening, hoewel zij andere oorzaken voor de val geven. Merk op dat Tijd en de indeling in dimensies met elektrische, magnetische en elektro-magnetische eigenschappen als zodanig binnen de Freedom Teachings deel uitmaken van de normale goddelijke schepping, de Tijdmatrix. Binnen de gnostiek (Zie Amitakh Stanford) is dat niet het geval: tijd en ruimte zijn parasitaire scheppingen.)

Sterrenpoorten

Eng: Star Gates, Signets

Sterrenpoorten verlenen doorgang van de ene dimensie naar de andere en zijn dus in geval van een Galactische oorlog tussen groeperingen van groot belang. Kennis over die sterrenpoorten is vervat in de Levensboom, die in terminologie van de Freedom Teachings het Kathara Rooster wordt genoemd. De levensboom waarmee bijvoorbeeld de Kabbala werkt, bevat maar 10 of 11 dimensies. De volledige boom bevat er 12.

De Kathara is de basisbouwsteen voor alle leven in een tijdmatrix. Dat wil zeggen dat het op alle niveaus –op het niveau van een atoom, molecule, cel, lichaam, planeet, maar ook op het niveau van een sterrenstelsel of universum - als blauwdruk dient.

Binnen het ontwerp van bijvoorbeeld een sterrenstelsel of een planeet zijn er dus 12 grote Sterrenpoorten, die afhankelijk van hun positie in de levensboom in verbinding staan met andere dimensies. Zo bevinden zich op de aarde primaire sterrenpoorten in Stonehenge, Bermuda, Gizeh (Egypte), Machu Picchu, Moscow, Peru, en Tibet.

Wanneer er buiten het standaardontwerp toegang tot een dimensie wordt geforceerd, en er een onnatuurlijke verbinding wordt gemaakt, spreekt men niet van een sterrenpoort maar van een wormgat. Zo’n groot wormgat bevindt zich bijvoorbeeld in de stad New York.

Volgens de Freedom Teachings is het nuttig onderscheid te maken tussen sterrenpoorten en tijdpoorten. Een sterrenpoort, een combinatie van een wit en een zwart gat, heeft een verticale as, en verleent doorgang van het ene verdichtings- of waarnemingsniveau naar het andere. Tijdpoorten (time portals) hebben een horizontale of diagonale as en staan reizen toe tussen de ene tijd-ruimte locatie en de andere binnen hetzelfde verdichtingsniveau.

In 2012 zouden de sterrenpoorten als onderdeel van een natuurlijke, universele ascensiecyclus open gaan.

Sterrenpoorten in ons universum

In Lyra liggen de drie sterrenpoorten die toegang verlenen tot de hoogste dimensies.
SG (Star Gate)10 ligt in Vega; SG11 in Aveyon, en SG12 in Aramatena.

Sterrenpoort 9 is in Mirach, Andromeda. Poort 8 ligt in Mintaka, in Orion. Dat is in de leer van de Freedom Teachings het centrum van ons universum. (In het Matrix V-materiaal wordt het afgeschilderd als het centrum van veel ellende en uitbuiting.) SG 7 ligt in Arcturus.

SG4 is de zon van ons zonnestelsel, SG5 in Alcyone, op de Pleiaden; SG6 is op Sirius B.
SG 1, Parallelle Aarde; SG2 Binnenaarde; SG3 Aarde.

De Aarde, Sterrenpoort 3, staat rechtstreeks in verbinding met de sterrenpoorten 1, 2, 4, 5 en 6. Dat zou verklaren waarom zo veel partijen in de geschiedenis van de aarde strijd hebben gevoerd over het beheer van de aarde.

Oerzonde

Wat in de geschiedenis ‘Original Sin’ wordt genoemd – oerzonde, soms vertaald als erfzonde – is volgens de Freedom Teachings de vernietiging van Sterrenpoort 12, Aramatena. Het gevolg daarvan was dat niemand terug naar huis kon. Bewustzijn kon in onze tijdmatrix incarneren, maar de ascensieweg naar huis was versperd. Iedereen zit hier ‘gevangen in de tijd.’

Er is een Reddingsactie op touw gezet om een weg terug naar huis vrij te maken.

Politieke groeperingen: Drie grote partijen

De Freedom Teachings beweren dat er honderdduizenden rassen binnen en buiten ruimte en tijd bestaan, die op de een of andere manier iets met de aarde te maken hebben. Een deel van hen is verenigd in de Guardian Angelic Nations, Hoeders- Engelennaties, die tot doel hebben gevangen bewustzijn te bevrijden uit deze Tijdmatrix. Zij vormen een grote partij die aan de ‘goede’ kant staat.

Tot de Hoeders/Beschermers van de Aarde behoren o.a. de Stichters of Grondleggers, een mensachtig ras uit Sirius met een bleke huidskleur; de Aethien, die lijken op grote bidsprinkhanen; de Ranthia, de Breneau met hun langwerpige gezichten; de Queventelliur, intelligente, grote, langharige aapachtige wezens; de Turaneusiam (zie: De eerste mens en zijn missie: Turaneusiam-experiment); een aantal Zeta’s die zijn overgelopen van de indringers en afspraken hebben gemaakt met de Hoeders.

Alle ET’s met een agenda die nadelig is voor de evolutie van de mensheid worden Indringers (Intruders) genoemd. Die kunnen grofweg worden verdeeld in twee grote partijen slechteriken die streven naar overheersing van deze hele Tijdmatrix.

Dat zijn aan de ene kant de Annu-Elohim/Anunnaki en aan de andere kant de Drakonische Seraphim. Deze voeren oorlog met elkaar omdat ze de bevolking van de aarde willen beheren, omdat ze de aarde als onroerend goed willen bezitten, maar vooral omdat de aarde over Sterrenpoorten beschikt die een sleutelrol spelen in het ascensieproces. Het gaat dan met name om de Hallen van Amenti, de sterrenpoort in Egypte.

Twee duistere politieke Zonne-agenda’s

De Gevallen Seraphim-groep maakt deel uit van de Agenda van de Zwarte Zon. Zij worden bestuurd en beheerd vanuit de tiende dimensie, die met vrouwelijke, magnetische energie werkt.

Als je de groepen die deze agenda’s dienen beschrijft, lijkt het wel iets uit een sprookje of mythe. Toch hebben veel mensen een van deze wezens wel eens in droomtijd (astraal) ontmoet. We hebben het dan o.a. over de Grijzen uit Nibiru met een oranje-kleurige huid; draakachtigen uit Orion; Draak-mot-mensen; gevallen Seraphim hybriden uit Orion; Insectachtigen uit Andromeda; Zeta-Grijzen uit Rigel; Rutilia, een Zeta-Dracos hybride.

De andere agenda is die van de Belil Zon en wordt gevolgd door de gevallen Annu-Elohim. Zij worden bestuurd en beheerd vanuit de elfde dimensie, die met mannelijke, elektrische energie werkt.

Een van deze groepen ziet eruit als gewone mensen. Dat zijn de Blonde Anunnaki, een Pleiadisch-Mensachtige hybride uit Nibiru. Verder zijn er de Anunnaki uit Sirius, ook de Nephilim genoemd; de dolfijnmensen uit Arcturus en de binnenaarde; de Necromiton MIB, de Dracos-Anunnaki hybriden; en Rama-kloosterrassen.
(Aantekeningen:
- Een hagedisachtig ras uit Orion, de Drakon, waren koelbloedige wetenschappers. Zij hebben een hybride ras geschapen door het eigen DNA te vermengen met dat van mensen. Reptielachtige lichamen met een mensachtig gezicht. Dit ras heet de Dracos.

- Binnen de leer van de Spiritual School of Ascension deugt alles wat elektrisch van aard is niet, omdat het uit een ‘andere schepping’ afkomstig zou zijn. Magnetisme is wat hier op aarde thuis zou horen. Volgens de leer van de Freedom Teachings is dat een onzinnige stelling, omdat elk waarnemingsplatform of Harmonisch Universum uit drie dimensies bestaat, waarvan er een magnetisch is, een elektrisch, en een elektromagnetisch.

De sturende krachten achter de SSOA-agenda zouden volgens de indeling van de Freedom Teachings afkomstig zijn uit de Seraphim groep: agenda van de Zwarte Zon.)

Buitenaards bezoek door tijdreizen

Als je bijvoorbeeld van deze derde dimensie naar de vijfde wil reizen, dan moet je door een sterrenpoort. Blijf je binnen de derde dimensie, dan kan je door tijdpoorten gaan. Er zouden zeven culturen bestaan binnen onze drie-dimensionale tijdportaal-zone, die over kennis van het tijdreizen beschikken en die onze werkelijkheid langs die weg kunnen benaderen.

Twee van die culturen zitten achter fysiek (dus niet astraal) buitenaards bezoek aan de aarde. Dat zijn ten eerste de Zeta Reticuli, die behoren tot de indringers en de NWO-agenda. De Ranthia of Rhanthunkeana zouden tot de Hoeders behoren, en verantwoordelijk zijn voor veel graancirkels.

De Ranthia zijn van meet af aan bij de aarde betrokken geweest en hebben de mensheid vaak behoed voor ongewenste bemoeienis uit andere dimensies. Zij kunnen onzichtbaar blijven voor mensen door zich tussen twee dimensies in op te houden; soms zijn ze zichtbaar als ‘orbs’ – lichtbollen, die op foto’s te zien zijn.

Ook de Zeta kunnen als ‘lichtformaties’ verschijnen, en tot verschillende partijen behoren. Er bestaan volgens Ashayana bepaalde Zeta-groeperingen die nu tot de Hoeders behoren.

De Anunnaki en Mind Control

Het plan van de Anunnaki om de mensenrassen en de Indigo (Redders/Helers-)rassen te onderwerpen aan verschillende Mind Control programma’s is al heel oud. Hun doel is ervoor te zorgen dat wanneer ze de aarde ook op het fysieke vlak binnenvallen, zij geen of minimale weerstand zullen ondervinden.

Het is hun plan om dan de toegang tot de Binnenaarde te forceren en die energetisch te verbinden met hun ‘Phoenix’- APIN-Matrix. De Amenti sterrenpoorten in Egypte zouden dan snel in een Fantoom Matrix worden gezogen, een groot zwart gat. Als dat gebeurt zullen alle biologische levensvormen op aarde sterven. Bewustzijn zou dan vast komen te zitten in een vervormd aftreksel van de originele schepping.

(Merk op dat dit de situatie is waarin wij ons nu al zouden bevinden, volgens o.a. de SSOA en de gnostische leer.)

Deze verknipte lichaams-gedachtevormen zouden niet in staat zijn te ascenderen, maar ook niet op de normale manier kunnen sterven. Gedachtevormen raken dan steeds verder corrupt tot er een vorm van implosie plaats vindt, waarna de identiteit tot ‘ruimtestof’ (space dust) vergaat. Dit zijn minimale bewustzijnseenheden zonder ervaringen die allemaal hetzelfde zijn.

Buitenaardse technologie: Matrixstructuren op aarde

Volgens de Freedom Teachings is er in principe weinig mis met deze technologie, omdat de Hoedersrassen deze ook hebben toegepast om ‘ascensie en evolutie voor iedereen’ te kunnen stimuleren. Maar eenmaal in handen van de gevallen Engelengroepen kon deze technologie als zwart-gat-technologie zwaar worden misbruikt, hetgeen ook is gebeurd.

Op strategische plaatsen worden kristallijne micro-chips in de huid van de aarde geïmplanteerd. Die maken een verbinding met het natuurlijk energiesysteem van de aarde, dat nu kan worden beïnvloed en gemanipuleerd. Vergelijk het met een implantaat dat een mens kan krijgen om zijn gedrag te beïnvloeden en energie af te tappen, maar dan op planetair niveau.

Verschillende groeperingen hebben in de geschiedenis van de aarde hun eigen matrixstructuren geïnstalleerd. De eerste twee grote PINs (= Pylon Implant Network) werden gebouwd door de Atlantiers en de Lemurianen.

‘Goede’ toepassingen van deze technologie zouden zijn: het leveren van planetaire ‘vrije energie’-systemen, klimaatbeheersing, heling, communicatie met andere planeten. Een aantal van deze roosters die met goede intenties zijn gemaakt, zijn deels gegijzeld door gevallen groepen die ze voor hun mind control doeleinden hebben ingezet.

De Phoenix Matrix en de ‘hemel’

De gevallen Engelenrassen zijn volledig parasitair geworden en proberen al 250 miljoen jaar om de gehele Tijdmatrix in hun macht te krijgen. Als ze daarin zouden slagen, kunnen ze over gigantische voedselvoorraden beschikken en zich nog heel lang uitleven in hun eigen ‘werkelijkheidsveld.’

De naam van deze agenda om de aarde te veroveren, de binnenaarde binnen te vallen en de aarde een zwart gat in te sturen, is het Phoenix Matrix Meesterplan van de Luciferische Anunnaki. De gehele mensheid zou voorgoed tot slaaf gemaakt worden. Beloften van een eeuwig leven in hun holografische gevangenis zijn al sinds de val van Atlantis gebruikt om de mensheid te misleiden.

Behalve de Phoenix Matrix zijn er andere roosters met welluidende namen, vaak van dieren. Ze zijn in handen van verschillende groepen. De Hoeders zijn verantwoordelijk voor “De Vier Gezichten van de Mens” en “De Grote Witte Leeuw”. Aanvankelijk goed, maar later deels gegijzeld zijn de “Gouden Adelaar” en de “Blauwe Os”. In handen van gevallen Engelengroepen zijn de genoemde Phoenix Matrix, de Slang, de Duif en Olijftak, het Niburu Kristal (Canada) en het planetaire Nibiru Electrostatisch Transductie Veld, ook wel Het Net genoemd.

Val van Atlantis door een Anunnaki-experiment

In 9558 voor Christus zou de val van Atlantis zijn veroorzaakt door een experiment van de Anunnaki. Die wisten door list en bedrog diverse Anunnaki-groepen te verenigen om zich aan te sluiten bij hun plan. Er was een groep onder leiding van Thoth, en een rivaliserende groep die werd geleid door Enoch. Beide groepen schaarden zich onder de OWO(One World Order)-agenda.

Hun poging om een sterrenpoort in Egypte met geweld te openen liep uit op een fiasco. De Centrale Eilanden van Atlantis werden vernietigd; alleen de Bermuda-eilanden zijn daar nu nog van over.

Er ontstonden gaten in de Muur van de Tijd, die niet konden worden gerepareerd, maar hun plan was in elk geval niet geslaagd.

De Alfa-Omega-Alliantie en de Nieuwe Wereld Orde

Ook in deze tijd hebben verschillende groeperingen zich verenigd. Niet omdat ze nu zo graag samenwerken, maar omdat ze samen meer kans van slagen hebben.

Leden van deze Alfa-Omega Alliantie zijn:
1) Anunnaki
De Centaur (Paardmens) en Draconische (Mens-draakachtige hybriden/Reptiliaanse) Anunnaki-rassen uit Alpha Centauri en Omega Centauri, die zich bevinden in de tweede en derde dimensie.
2) Necromiton
Een hybride Anunnaki-ras uit Andromeda, dat DNA van keverachtigen en reptielen verenigt: de Andromies en de MIB (Men in Black).
3) Nog een aantal groepen Gevallen Engelencollectieven.

(Merk op dat de Anunnaki volgens de Freedom Teachings in de tweede en derde dimensie leven. Volgens hun leer vormen drie dimensies een verdichtingsniveau of waarnemingsplatform (Harmonic Universe), die bestaat uit een magnetisch/vrouwelijk deel (dimensies 1, 4, 7, en 10), een elektrisch/mannelijk deel (dimensies 2, 5, 8 en 11) en een elektromagnetisch deel (dimensies 3, 6, 9 en 12). De Anunnaki manipuleren vooral via de elektrische dimensies en zoeken vanuit de tweede dimensie steeds contact met hun meesters en opdrachtgevers in hogere elektrische dimensies.)

Deze groepen volgen de agenda voor totale beheersing van de aarde, de Omicron-Drakonische-Zeta-Illuminati Nieuwe Wereld Orde.

Dit Anunnaki-Draconisch Verbond is volgens de Freedom Teachings verantwoordelijk voor de informatie die er wordt verspreid, met name via het internet, over misleidende DNA-Activatie-Programma’s. Die lopen zowel via New Age groepen met het accent op Liefde en Licht, als via de UFO-beweging met meer accent op informatie over buitenaardse (gen-)technologie. De Anunnaki-rassen die zich hier voornamelijk mee bezig houden komen uit Sirius A, Arcturus, de Pleiaden en Nibiru.

Door middel van een hoop geslijm waarbij jouw ego wordt gestreeld en jij te horen krijgt wat je graag wil horen, zoals snelle en gemakkelijke oplossingen voor problemen, word je belazerd waar je bij staat.

Versmelten der dimensies: 666-technologie

De Indringers hebben een plan uitgevoerd waarbij ze gebruik maken van een 20-jarige cyclus van de aarde, die een magnetisch hoogtepunt heeft gehad in de jaren 1943, 1963, 1983 en 2003.

1943 Het Philadelphia Experiment
1983 Het Montauk Project
2003 ‘Great Thunder’ Project: Voltooiing van het Versmelten der Dimensies – dat was in elk geval het plan, dat volgens de Hoeders op het laatste moment is verijdeld.

(N.B. In 1963 vond volgens Preston Nichols de opname plaats van het Zwanenmeer, dat als draaggolf zou gaan dienen voor de fantoomtijdlijn waar wij volgens hem al deel van uitmaken – zie het Zwanenmeer.

Het laten ‘versmelten’ van dimensies zijn mooie woorden voor het activeren van de 666-BeaST- Machine. De cijfers 666 staan voor de coördinaten van een rooster tussen Amsterdam, Parijs en Brussel; elk van deze steden is ingeplugd in een gevallen fantoomrooster.

In 2007 zou Amsterdam weer zijn uitgeplugd, waardoor de Hoeders hebben verhinderd dat de plannen van de Indringers konden worden uitgevoerd.

Oorlog tussen buitenaardsen

Zonder dat de slapende mensenmassa er iets van in de gaten heeft, is er sinds het jaar 2000 steeds openlijker oorlog gevoerd tussen allerlei buitenaardse groeperingen. De Hoeders berichten dat de Andromedanen zich hebben ingespand om ervoor te zorgen dat een aantal Anunnaki legioenen zich hebben aangesloten bij voorheen rivaliserende Drakonische groepen. De indringers vormden een verbond, dat de Hoeders de UIR noemen (United Intruder Resistance).

De Necromitons, een ras uit Andromeda, hebben contact gezocht met verschillende mensen in de UFO-beweging. Diverse gevallen Engelengroeperingen zijn verenigd in een verdrag met een agenda die recht tegenover de agenda voor vrede en vrijheid van de Hoeders staat.

Zij gaven de Hoeders op 12 september 2000 de mogelijkheid om 50.000 van hun Indigokinderen uit de bloedlijn van de Heilige Graal te evacueren en daarna de aarde te verlaten. De overgebleven mensen en indigo’s zouden dan zijn overgeleverd aan de UIR-agenda met zijn plannen voor een Nieuwe Wereldorde. De Hoeders hebben dit voorstel geweigerd, waarna de UIR hen openlijk de oorlog verklaarden.

Sindsdien is de situatie explosief en kunnen er dingen gebeuren die rampzalig zijn, niet alleen voor de aarde maar ook voor de rest van de Tijdmatrix.

Buitenaardse technologie: BeaST

De Necromitons uit Andromeda en Jehova-Anunnaki (die o.a. gehoorzaamheid aan een wraakzuchtige, jaloerse god promoten via het Oude Testament) staan momenteel in contact met een groep mensen die zich de Labyrinth Groep noemen.

Ze gebruiken een technologie die de Hoeders de technologie van het BeeST noemen: Blank Slate Technology (Schone Lei-technologie). Het is een manipulatie die van buiten tijd en ruimte wordt toegepast en die uiteindelijk tot gevolg heeft dat de herinnering aan de aardse geschiedenis geheel gewist wordt: er ontstaat een Schone Lei, waarop de geschiedenis van de Fantoom-Aarde wordt aangebracht. Voor de aarde zou het betekenen dat men aan totaal geheugenverlies zou leiden en dat een deel van ons heden letterlijk wordt toegevoegd aan de geschiedenis van een imitatie-tijdlijn.

Buitenaardse technologie: HAARP

High Frequency Active Aural Research Program

Deze installatie in Alaska zendt hoge radiofrequenties uit en wordt bediend door het Amerikaanse leger en Philips. Langs deze weg zouden onderzeeërs beter met elkaar kunnen communiceren en zouden ondergrondse olievoorraden of geheime opslagplaatsen kunnen worden ontdekt. De werkelijke agenda achter HAARP dient de agenda van de Bezoekers/Indringers: het helpt bij het scheppen van een frequentie-hek of scherm.

Deze buitenaardse technologie veronderstelt kennis van het manifesteren van een werkelijkheid of hologram, die wij ervaren als ‘de wereld om ons heen’. Dat hologram is gebaseerd op wat wij geluid noemen; geluid stuurt een materiële schepping. Door geluiden te manipuleren, kan ook het waarnemingsvermogen van mensen direct worden beperkt. Men noemt dit het scheppen van een Frequency Fence: letterlijk een hek, opgebouwd met bepaalde frequenties, waardoor wij niet meer kunnen waarnemen wat zich daar achter afspeelt. Het is een vorm van mind control die inwerkt op het zenuwstelsel. Chemische en hormonale patronen in de biologische lichamen van mensen worden door deze technologie gestuurd en beïnvloed.

Buitenaardse technologie: Holografische Invoegingen

Wanneer dat Frequentiehek eenmaal is geïnstalleerd, kan ook worden gewerkt met de techniek van het invoegen (Holographic Inserts)- van van alles en nog wat in ons hologram. Gegevens kunnen binnen een bepaalde frequentieband worden uitgezonden en diegenen die erop zijn afgestemd, zullen die illusie in het hologram van hun dagelijks leven opnemen.

Anders gezegd: de wereld om je heen is al een projectie, en anderen met kennis over hoe die projectie tot stand komt kunnen jouw ervaring manipuleren. Het is te vergelijken met het Holodeck uit Star Trek. Volgens de Freedom Teachings zijn er negen dimensies en de vijf menselijke zintuigen betrokken bij deze ‘mind-over-matter’ techniek.

Commentaar

Er zijn opmerkelijke overeenkomsten en verschillen met het wereldbeeld van Amitakh Stanford in Exopolitiek, deel 5. De Matrix-V auteur (deel 1) claimt dat ascensie en evolutie voor buitenaardsen een groepsgebeuren is, dat per ras of planeet geschiedt. Individualiteit wordt niet op prijs gesteld, dienstbaarheid aan het geheel wel. Veel informatie van de Freedom Teachings wijst op die mentaliteit. Volgens de Freedom Teachings zijn menselijke rassen en Indigo-rassen geschapen als onderdeel van hun Reddingsmissie, die tot doel had stervende takken van de Levensboom te redden dan wel te snoeien. De Levensboom en de Tijdmatrix zijn binnen de leer van de Freedom Teachings synoniemen.

Amitakh daarentegen beweert dat tijd en ruimte juist geen deel uitmaken van de originele levensboom. Het menselijk ras is geschapen om het duister in zijn plannen te ondersteunen. Het redden van een ras, bloedlijn, planeet of andere materiële levensvorm is juist NIET het doel van het Reddingsteam. Het gaat om het redden van levensvatbare lichtwezens.

Dat betekent dat de agenda van Amitakh's Rescue Team de agenda's doorkruist van alle drie partijen die de Freedom Teachings noemt, die tegen elkaar aan het strijden zijn; van zowel de Gevallen Seraphim, als de Gevallen Anunnaki, als ook van de Hoeders met hun reddingsacties.

Uit de berichtgeving van deze informatiebronnen blijkt dat ook. De Freedom Teachings, net als de Spiritual School of Ascension, zien zonnen als gevers van (biologisch!) leven en energie. De Sun Cruisers die deel uitmaken van Amitakh's reddingsteam zijn bezig geweest de zon, de grootste illusie voor veel mensen op aarde, te ontmantelen. Na hun 'aanval op de zon' berichtten de Freedom Teachings dat alle kans op voortgezet leven op aarde nu is verkeken; door de ingreep van 'duistere groeperingen' is de zon nu een cyclus van verval ingegaan en kan niet meer worden gered.


Exopolitiek, Overzicht

Exopolitiek deel 1, Matrix V (Leading Edge)

Exopolitiek deel 2, Spiritual School of Ascension

Exopolitiek deel 4: Het Meesterplan van Buitenaardsen

Home