Exopolitiek, deel 4
The Alien Master Plan:
Het Meesterplan van de Buitenaardsen

(Uit: The Alien Master Plan, Illuminati News/Wes Penre)

De hybriden

Mensen op het aardse toneel die deel uitmaken van de huidige ‘Elite’ en die over een bescheiden hoeveelheid buitenaardse technologie beschikken, zullen buiten spel worden gezet zodra de buitenaardse heersers zich hier in den lijve gaan vertonen.

Een genetisch gefabriceerd ‘meesterras’ dat is samengesteld uit DNA van mensen en buitenaardsen, zal de mensheid gaan leiden. Deze hybriden zijn veel intelligenter dan gewone mensen en beschikken over gaven die we in mensen ‘paranormaal’ noemen. Dit ras heeft geen last van zwakheden die de mens teisteren: geen invoelingsvermogen, geen verlangen naar individuele vrijheid. Het kweekprogramma van deze psychopaten is al min of meer voltooid.

Via reclames worden we al langere tijd voorbereid op de komst van deze hybriden. Ze hebben magere, androgyne lichamen, een driehoekig gezicht met een laag voorhoofd en een smalle kin.

Een aantal van deze hybriden begint zich nu te presenteren als 'Indigo-kinderen' met allerlei buitengewone gaven. Eigenschappen van goede hybrides zijn dat ze kunnen overleven in de derde dimensie; dat ze zich kunnen voortplanten met andere hybriden, maar ook met mensen. Bovendien moeten ze er normaal menselijk uitzien; in elk geval voldoende normaal om zich te kunnen mengen met de bevolking.

Tactieken van de buitenaardse onderdrukkers

Voorheen was de voornaamste tactiek van de buitenaardse tirannen het onderdrukken van informatie. In dit technologisch informatietijdperk is dat veranderd. Nu is de belangrijkste tactiek het verspreiden van misleidende en onjuiste informatie.

Buitenaardse krachten hebben een effectief systeem opgezet om kennis te kunnen onderdrukken, misvormen of corrupt te maken door het binnen een onjuiste context te leveren. Er zijn al langer religieuze, politieke, economische en wetenschappelijke beheersingsmechanismen geïnstalleerd om de maatschappij in wenselijke banen te leiden.

Deze oudere systemen zijn in deze tijd aangevuld met de volgende vier methoden om spirituele waarheidzoekers onderuit te kunnen halen:

1) Waarheidzoekers worden ontvoerd en ondergaan een zelfvernietigende vorm van mind control, om te zorgen dat ze hun zoektocht beëindigen of zelfs zelfmoord plegen.

2) Schrijvers, onderzoekers, politici en wetenschappers die via hun werk de plannen van de buitenaardse meesters frustreren, kunnen onopvallend worden vermoord, gereanimeerd, en bezield door buitenaardse agenten. Deze kunnen de schade herstellen en misleidende informatie gaan verspreiden.

Met dat doel worden ook kunstmatige wezens gemaakt die zo veel mogelijk de rol van ‘autoriteit’ op diverse terreinen kunnen spelen.

3) Hulpjes van het duister met een kunstmatig bewustzijn worden ingezet om zich als waarheidzoekers voor te doen en relaties aan te gaan met echte waarheidzoekers. Door deze relaties verliezen de echte zoekers continu energie en worden afgeleid, verdoofd en in spirituele zin gesaboteerd.

4) Op alle terreinen zijn veel kunstmatige wezens aanwezig die geen spirituele agenda hebben, en die kunnen dienen als leveranciers van ‘ingeblikt applaus’ voor misleidende theorieën. Zo kunnen geïsoleerde waarheidzoekers onder zware psychische druk komen te staan.

DNA en bezieling

Volgens de schrijver van The Alien Master Plan functioneert ons DNA als verbindingskabel tussen onze niet-fysieke bezieling en het fysieke lichaam. Dat DNA zou bij het ‘profiel van de ziel’ moeten passen; als dat niet zo is, ontstaat er een probleem en kan de ziel soms geen plaats nemen in het lichaam. Daarom kan je niet zomaar lichamen kweken en daar een bezieling in gaan stoppen; de bezieling die de lichamen gaat bewonen en besturen moet eerst met die lichamen gesynchroniseerd worden.

Mensen uit bepaalde bloedlijnen hebben DNA dat beter past bij de ziele-natuur van buitenaardsen; daarom zouden mensen met dergelijk DNA veel vaker het slachtoffer zijn van ontvoeringen door buitenaardsen.

Veel aardse vrouwen werden binnen het kweekprogramma voor hybriden zwanger gemaakt, en raakten later hun ongeboren baby kwijt. De reden daarvoor is dat buitenaardse technologie niet in staat is gebleken om de voedende kracht van het menselijk etherisch lichaam in de allereerste fasen na de conceptie te imiteren. Deze etherische voeding blijkt noodzakelijk te zijn, want hybriden die volledig in het lab worden gekweekt ontwikkelen zich niet goed, of blijken vanaf hun geboorte een chronisch lage weerstand te hebben.

Buitenaardse zielen

Een aantal van de hybriden wordt geboren met de zielen van buitenaardsen. Maar het is ook mogelijk hybriden als lege omhulsels in strategische posities te manoeuvreren; buitenaardse zielen kunnen hen dan gaan bewonen wanneer het hen uitkomt.

Dit hybride programma maakt het buitenaardsen mogelijk om goed te incarneren in de derde dimensie. Hun probleem was namelijk dat ze het onder aardse condities niet lang vol konden houden. In hun natuurlijke staat zijn het wezens uit de vierde dimensie, van waaruit ze ons kunnen observeren. Wij zijn als vissen in een aquarium die de andere vissen zien die om ons heen zwemmen, maar niet diegenen buiten het aquarium die naar ons kijken.

Voorheen gebruikten de Reptilianen ook wel lichamen van Grijzen om de derde dimensie te bezoeken. De grijzen zijn als ruimtepakken voor hen. Je kunt een Grijze zien als een robot die technologisch is verbonden met een Reptiliaanse ziel. Het zijn instrumenten waarmee het aquarium bewerkt kan worden.

Het beheren van Tijd

De Reptilianen hebben geen last van de ruimte-tijd beperkingen die wij mensen ervaren. Ze kunnen heden, verleden en toekomst tegelijkertijd ‘bewerken’.

(N.B. David Icke beweert dat de Reptilianen zéér geduldig zijn omdat ze er duizenden jaren over doen om hun Great Work of the Ages, hun Grote Werk der Tijden, uit te voeren. Maar als het waar is dat ze in de tijd kunnen inbreken dan valt het wel mee met dat geduld.

De Matrix-V auteur zegt dat Reptilianen dit almachtig overzicht vanuit een positie buiten ruimte en tijd juist NIET hebben, al willen ze ons doen geloven van wel. Het zijn de Hoger Zelven die meer dan duizend incarnaties tegelijkertijd hebben en die in vele tijdperken simultaan zijn geïncarneerd, die een enorm overzicht kunnen ontwikkelen. Buitenaardsen zouden daar juist jaloers op zijn en dit soort waarnemingsvermogen met behulp van technologie proberen te imiteren.)

Hyperdimensionale manipulaties van Reptilianen geschieden door het verleden zo te wijzigen, dat iemand in het heden andere keuzes gaat maken. Volgens de schrijver van het Buitenaardse Meesterplan kunnen Reptilianen onze vrije wil niet rechtstreeks aantasten, maar wel de context bewerken waarbinnen wij onze keuzes moeten maken.

Wij menen keuzes te kunnen maken op basis van juiste informatie. Als al die informatie zwaar is gemanipuleerd, dan komt onze vrije wil op deze indirecte wijze toch in het geding.

Er vinden ook astrale ontvoeringen van de ziel plaats. Tijdens de ontvoering van de ziel (soul abduction) door buitenaardsen blijft het fysieke lichaam van het slachtoffer slapend achter. Nadat de ziel in een andere dimensie is bewerkt, wordt hij weer teruggestopt in het lichaam. De volgende ochtend weten mensen daar meestal niets meer van, al kan je het gevoel hebben dat je een vreemde nacht achter de rug hebt.

De motieven van deze buitenaardsen liggen op het metafysische vlak. Het gaat om onze bezieling, niet om onze lichamen alleen. Mensen gewoon vermoorden op het fysieke vlak is hun doel helemaal niet.

Oplossingen en commentaar

De mate waarin onze samenleving is geïnfiltreerd, gehersenspoeld en beheerst heeft overweldigende proporties aangenomen. De beste verdediging tegen de invloed van al die negatieve krachten zijn volgens de schrijver van het Alien Masterplan: de inzet van je wil, spirituele veerkracht, mentale helderheid en emotionele zuiverheid. Verbreek vriendschappen met mensen die het nut van deze agenda niet inzien of respecteren.

De informatie over de hybriden en de doelen van de buitenaardse meesters wordt geplaatst binnen een context van het leren van lessen. Het gaat om evolutie en ‘afstuderen’ op deze planeet, die een gevangenis is waaruit wij kunnen ontsnappen. Ik ben het niet eens met dat kader, en ook niet met de stelling dat we sinds onze geboorte worden geleid vanuit hogere dimensies om de juiste ervaringen op te kunnen doen, die we nodig zouden hebben om ons optimaal voor te bereiden op wat er komen gaat. Maar de schrijver zet de lezer aan om het pad van spirituele integriteit en waarheid te blijven bewandelen, zo goed en zo kwaad als mogelijk is - en dat is uiteindelijk wel waar het om gaat.


Exopolitiek, Overzicht

Exopolitiek deel 5, George Green, Alfred Webre, Neal Owen Kruse

Home