De geschiedenis van menselijk DNA

Waren de 'goden' gentechnologen?
Waren onze verre voorouders androgyn (tweeslachtig)?


De tweeslachtige mens? "Zeus riep de goden bijeen voor een beraad
en gaf uitdrukking aan zijn bezorgdheid
over deze ongewone schepselen,
die ooit een bedreiging konden gaan vormen
voor hun heerschappij.
Maar hij voelde er weinig voor
om ze te vernietigen met zijn bliksemflitsen,
omdat er dan niemand zou zijn
om aan de goden te offeren.
Hij loste het probleem op
door de schepselen in trance te brengen
en doormidden te splijten...
toen ze ontwaakten,
kon elke helft zich nog maar vaag herinneren
wat zijn wezen was voor deze splitsing in twee delen.


Zeus legde uit aan de goden en godinnen
die bijeen waren gekomen hoe slim zijn plannetje was.
Deze wezens zouden geen bedreiging meer voor hen vormen,
omdat ze al hun noemenswaardige energie van nu af aan
zouden besteden aan het zoeken naar hun ontbrekende wederhelft."

Leonard Schlain,
Een verhaal uit Plato's Symposium

Zie ook Perspectieven op evolutie:
15  Spiraaldans: romantisch huwelijk of wrede scheiding?Credo Mutwa is een Zulu Shaman en een verhalenverteller.
Afrikaanse mythen en tradities vertellen over de geschiedenis van de mens op aarde.
De mens had geen geslacht en was volledig telepatisch...
Toen de Reptilianen kwamen, beloofden ze om 'goden' van hen te maken.
Met mooie praatjes werden ze verleid
om een groene of een oranje grot binnen te gaan -
een metafoor voor vertrekken waar hun aardse DNA werd gesplitst en veranderd.
Wie de groene grot betrad kwam als vrouw naar buiten.
Wie de oranje grot koos werd man.
De mannen en vrouwen vonden elkaar walgelijk en afstotelijk.
Mannen met zo'n slang tussen hun benen
en vrouwen met rare ballen op hun borst.
Een universele wet, 'soort zoekt soort', bleek van toepassing.
Ze wilden niets met elkaar te maken hebben.
Er waren hele reeksen gentechnologische ingrepen nodig
om hun walging voor elkaar om te zetten in een kunstmatige aantrekkingskracht
en om het 'gaat heen en vermenigvuldigt u'-commando
in hun DNA te programmeren.
De verdeel en heers tactiek is op de mens als soort
zowel in lichamelijke als geestellijke zin toegepast.

Uit: Matrix V:The Gold Edition/Ancient Earth - Loss of Innocence

Lang geleden hadden mensen op aarde een schijnbaar ideaal bestaan.
Ze verenigden beide geslachten in een enkel lichaam.
De meeste van die lichamen zagen eruit als die van de moderne man,
met uitzondering van de genitaliŽn.
Van de buitenkant zag dat gebied eruit als bij de moderne vrouw.
Maar zowel de mannelijke als vrouwelijke organen bevonden zich in het lichaam.
Ze konden zich dus voortplanten met wie ze maar wilden
en ze konden ook bewust regelen of ze een kind wilden of niet.
Ze konden genieten van seksuele gemeenschap
zonder het risico van ongewenste zwangerschap.
Ze konden de groeimatrix van het vrouwelijke eitje
gescheiden houden van het mannelijke zaad.
En natuurlijk produceerde elk mens in die tijd
zowel het zaad als de matrix.


Uit: Anton *Parks/Geheimen van de duistere ster

In het Oude Testament wordt het woord Ish vertaald als 'eerste man',
en Ishasha als 'eerste vrouw'.
Genesis zegt dat Ishasha werd getrokken uit de zijde van Ish.
Maar Parks geeft aan dat Ish de androgyne oermens is
die de Reptilianen op aarde aantroffen,
waaruit Ishasha werd gevormd.
Dit betreft een manipulatie van de genetische code van de oermens,
die behalve androgyn ook hermafrodiet zou zijn geweest,
dus in staat tot zelfbevruchting zonder contact met een soortgenoot.
Door in de bijbelvertaling van de 'eerste mens' een man te maken
is onze geschiedenis vanaf het allereerste begin verdraaid,
en niet zo subtiel ook.

Uit: J.S. Chiappalone/Leer van de Gnostici

De buitenaardsen hebben de biologische lichamen ontworpen.
Hun ontwerp omvat niet alleen het fysieke deel van de mensheid,
maar ook het kunstmatige bewustzijn dat hun lichamen zou besturen,
onder leiding van de "Evil Mind" die was ontstaan door de Goddelijke Vergissing.
De blauwdruk voor die lichamen werd gestolen en aangepast:
er werd een ademhalingssysteem toegevoegd, een spijsverteringssysteem,
een seksueel voortplantingssysteem, en een filtermechanisme
om open contact met andere werkelijkheidsgebieden en dimensies te voorkomen.

Wie waren die 'goden?'

Er is door alle tijden heen hard gewerkt aan het zaaien van verwarring
over de identiteit van die goden of gentechnologen
die mogelijk hebben ingegrepen in ons wezen.
We zitten daardoor met een DNA-mutatie of een holografische erfenis
die het ons moeilijk of soms onmogelijk maakt
contact met ons hoger zelf te vinden.

Volgens verschillende bronnen waren die goden de Anunnaki of de Anannuki.
Die zouden afkomstig zijn van Sirius, of van de Pleiaden,
en weer anderen beweren dat ze van Orion komen.

Waarom zouden we in deze tijd nog dode talen leren -Grieks en Latijn-
en is ons universitair onderwijs en onze maatschappij
vergeven van namen en tradities uit de klassieke mythologie?

We onderzoeken een aantal versies van dit verhaal
en bestuderen mogelijke onderliggende agenda's.


Buitenaards bezoek: Ananuki, Nephilim

Home