Amitakh over exopolitiek: Het exopolitieke wereldtoneel 2010-2015

Amitakh beschrijft veel details en geeft daarbij aan dat de tijd zal moeten leren hoe bepaalde zaken aflopen. Veel zal afhangen van de vraag of mensen gaan beseffen dat ze door buitenaardsen worden gemanipuleerd.

Op deze pagina staat informatie van Amitakh die je zou kunnen betrekken op wat er nu in de Q-beweging gebeurt. Informatie over bekende en minder bekende soorten buitenaardse technologie staat op de volgende pagina.

2010

De meeste regeringen zijn in verregaande staat van ontkenning als het gaat over een mogelijke invasie van de aarde door buitenaardsen, maar de sterkste regeringen zijn zich hier juist zeer van bewust. Zij zijn bezig met het bouwen van machtige wapens in samenwerking met verschillende buitenaardse groeperingen om zich te kunnen verdedigen tegen indringers uit de ruimte. De mensen krijgen te horen dat het gaat om verdediging tegen asteroiden en ander ruimtevuil.

De meer vreedzame groepen buitenaardsen verlaten de aarde als ze dat kunnen. De echte piraten blijven over of komen nog binnen.

Geavanceerde gentechnologie (rommelen met DNA) was verspreid over andere planeten, en heeft daar rampzalige gevolgen gehad. De aarde heeft ook iets van die nachtmerries meegekregen in Atlantis.

2011

Wikileaks heeft de wereld bedonderd. Zelfs echte vrijheidsstrijders zijn erin getrapt. Niemand zou zoveel interne memo’s kunnen lekken zonder dat de heersende elite erachter staat. Het is een plan dat past in hun agenda: Amerika verwoesten. Gaat Julian Assange eindigen als zondebok of held? De tijd zal het leren. Nu wordt hij beschermd door de Britse geheime dienst, of hij dat nu zelf begrijpt of niet, maar de vraag is hoe lang nog.

Wereldleiders worden nu in snel tempo vervangen door klonen.

De heersende elite is zich nog niet bewust van een andere groep buitenaardsen die buiten hun bereik ligt en ook snode plannen voor de aarde heeft. Het blijken hun eigenlijke meesters te zijn, die ze hebben gediend zonder dit zelf te weten. De manipulatoren worden zelf ook gemanipuleerd.

Als oorlogsmisdaden worden berecht binnen het leger, moet je de vraag stellen of dit rechtvaardig kan zijn. Als overwinnaars zulke rechtszaken achter de schermen beginnen, hoe kan dat dan ooit eerlijk verlopen?

De oude Britse Olcar wordt vervangen door een nieuwe. Het Britse plan om te overwinnen omvat het scheppen van vluchtelingenstromen, wereldwijd.

Censuur door regeringen zal ongekende vormen aannemen. Dit zal meer protesten, onrust en rellen veroorzaken.

2012

Bij Ierland en Korea zijn in beide gevallen twee buitenaardse groeperingen betrokken. In Amerika zijn er maar liefst drie groepen die de macht willen grijpen. Het Amerikaanse politieke, sociale en economische landschap zal daardoor heel ingewikkeld worden.

Alle buitenaardse groepen die willen heersen over mensen, willen af van het Amerikaanse recht om wapens te dragen. Dat recht is in de Amerikaanse grondwet opgenomen toen Amerika niet langer een kolonie was en zich had bevrijd uit de klauwen van de Engelse koning. Het recht van burgers om wapens te dragen staat voor het recht van het volk om een tirannieke onderdrukker of dictator te kunnen verjagen.

Het script van de “lone gunman”- de gestoorde gek die een geweer pakt en er op los schiet op scholen of andere plekken en daarna zelf wordt doodgeschoten zodat hij niet kan worden onderzocht, is een doordacht plan om mensen over te halen deze wet te veranderen of vrijwillig hun wapens in te leveren. Deze eenzame jagers zijn menselijke drones, die op afstand worden bestuurd door demonische spelers met een computer scherm.

2013

Het plan om Amerika te verwoesten is nu bijna onomkeerbaar geworden.

Buitenaardsen zitten in buitenaardse lichamen, menselijke lichamen of in dieren. Veel UFO-groepen zijn zwaar geinfiltreerd.

De buitenaardsen hebben mensen zo gehersenspoeld dat ze zijn gaan vechten voor (schijn)democratie in plaats van voor vrijheid.

In Amerika lijkt de macht te liggen bij de President, het Witte Huis en een beetje bij het Congres. De echte touwtjes zijn in handen van buitenaardsen die de heersende elite sturen. De meeste Amerikanen hebben niet door dat ze nu in een politiestaat wonen. Er is geen persvrijheid of vrijheid van meningsuiting.

De aarde is een enorm slagveld voor buitenaardse oorlogvoering geworden. Er zijn veel partijen die de macht proberen te grijpen. De mensen van de sterren kunnen worden verdeeld in groepen met een geweten en mededogen, en groepen die liegen, moorden en plunderen. De eerste groep is op aarde nog nauwelijks vertegenwoordigd.

Ongewone wapens zullen worden gebruikt om ongewone rampen te veroorzaken. Een dergelijke oorlogvoering betreft het weer, ziektes, chemische aanvallen, branden, instortingen van bruggen en gebouwen, vliegtuig- en treinongelukken.

De meeste buitenaardse culturen leven in gemeenschappen, niet in apart gezinsverband zoals mensen. Ze hebben meestal geen partner voor het leven. Als hun bevolking te groot wordt, nemen ze zelf maatregelen om hun aantallen onder controle te houden. Nu er zo veel buitenaardsen op aarde zijn, doen ze hun best het traditionale gezin om te zetten naar gemeenschappen zonder familieverband. Omdat er te veel mensen zijn, vinden ze dat de aantallen sterk moeten worden teruggedrongen.

Er is ruimte om en door ons heen en er zijn andere werkelijkheidsvelden dicht bij de aarde die worden beinvloed door alles wat er hier gebeurt. Vooral de manipulatie van het weer, het splitsen van atomen, het knoeien met magnetische velden en andere experimenten die mensen nu uitvoeren bezorgen omringende werkelijkheden veel problemen.

De grens tussen de geest (mind) en het fysieke vlak wordt dunner. Wij kunnen eerder gedachten uit andere werelden opvangen en anderen in omringende werelden kunnen eerder onze gedachten opvangen. Dit kan voor merkwaardige verschijnselen zorgen.

2014

In Amerika is een alliantie van buitenaardse groeperingen bezig een nieuwe wereldorde te maken, maar een machtig onderdeel van die heersende elite die Amitakh de Rode Draak noemt, heeft besloten Amerika achter te laten en te verhuizen naar Australie. Hierdoor is het politieke buitenaardse toneel in Amerika opeens aangrijpend veranderd.

Onze wereld is een Virtuele Werkelijkheid binnen een grotere Virtuele Werkelijkheid. Onze virtuele wereld is uiteen aan het vallen. Een aantal buitenaardsen hebben dit door en proberen een nieuwe Virtuele Werkelijkheid te maken en gebruiken de aarde voor hun experimenten. Dit gaat over overleving. Ze proberen delen van deze virtuele werkelijkheid mee te slepen naar hun nieuwe wereld, maar ze hebben weinig tijd meer. Hun experimenten verergeren de problemen met het weer en kunnen daardoor voedseltekorten veroorzaken. Andere experimenten kunnen meer geboorteafwijkingen en mentale problemen veroorzaken.

Verschillende groepen aliens proberen verschillende regeringsleiders over te nemen en te manipuleren. Daardoor zijn buitenaardse conflicten onderdeel geworden van het poltieke toneel van mensen.

NATO heeft Nazi-Duitsland vervangen en verspreidt tirannie in de naam van democratie.

Kijk uit voor legers. Legers zijn nodig om nationale belangen te verdedigen, maar ook uiterst gevaarlijk voor vrije burgers. Het grote plan is om westerse regeringen oorlogshelden te laten promoten om de mensen het leger in positieve zin te laten beoordelen. Er worden momenteel heel gevaarlijke elite militaire groepen in het westen getraind. Het ontvoeren en verplaatsen van vlucht MH370 was onderdeel van zo’n geheim militair experiment.

De Amerikaanse regering is wanhopig bezig om alle vaderlandslievenden in te delen bij binnenlandse terroristen en extremisten, zodat men ze kan onderdrukken. In Amerika worden alle patriotten door de media racistische, extreem rechtse, Republikeinse extremisten genoemd.

Sommige kosmische vluchtelingen die bij de aarde aankomen hebben voertuigen die zo groot zijn als steden, compleet met laboratoria en militaire uitrusting. De groepen buitenaardsen die deze bedreiging zien aankomen, begrijpen dat ze moeten samenwerken om de veldslag tegen de binnenkomers te kunnen winnen.

De meest agressieve groep buitenaardsen die is aangekomen heeft de aarde gescand en vond door het internet een schat aan informatie over mensen en groepen, die ze met het grootste gemak konden lezen. Ze zijn begonnen internetgebruikers die een deel van hun wezen het internet in sturen dat normaal gesproken naar hen terugkeert, gevangen te houden. Zo kunnen ze hun slachtoffers met succes herprogrammeren en manipuleren. Ja lekker dan.

Een andere groep is bezig menselijke geesten (minds) te dupliceren. Ook fijn.

Wat er nu op de planeet aarde gebeurt, heeft niets te maken met onzinnige ideeen over ascensie naar een andere dimensie. Als mensen zouden weten wat er werkelijk gebeurt, zou er massahysterie uitbreken.

Als iemand in een oorlog wordt vermoord, wordt zijn geest abrupt uit zijn lijf gesmeten. Vroeger was de weg naar de astrale wereld eenvoudig te vinden, maar die is net als de fysieke werkelijkheid in elkaar aan het storten. Beide dimensies trekken elkaar mee omlaag en vergroten elkaars problemen. De geesten van veel overledenen dolen nu doelloos rond. Veel ‘levende’ mensen met een fysiek lichaam zijn nu meer dood dan veel overledenen in de astrale wereld.

Een zeer kwaadaardige kracht die mensen van achter de schermen bespeelt is nu bezig in Amerika. Deze groep heeft het element van sadisme in veel samenlevingen gepromoot. Hij heeft ook veel mensen ontvoerd en massa’s mensen op aarde laten verdwijnen. In Alaska, het Midden Oosten, Afrika en Azie zijn veel kinderen, tieners en volwassenen ontvoerd en nooit teruggekeerd. Deze buitenaardse groep was de grootste invloed op de Sumerische beschaving en wilde worden vereerd als goden. Ze worden nu weer actief. Dit is een serieuze zaak en veel meer mensen zullen in de toekomst gaan verdwijnen.

(N.B. De cijfers van 2017 in de VS en Canada opgeteld zijn schokkend: 650.000 mensen! Vooral in nationale parken vinden ontvoeringen plaats die in het nieuws worden verzwegen.)

2015

De Rode Draak heeft zijn eigen elite teams op aarde en is nu klaar om zijn oude agenten aan te vallen. De heersen elite verliest dus de steun van de Rode Draak en zal door hem van binnenuit worden aangevallen. De Rode Draak heeft ook nieuwe naderende vijanden om in het vizier te houden.

De kracht achter de NATO is aan het afnemen, waardoor een buitenaardse kracht de kans heeft gezien om een nieuwe meester aan de wereld op te dringen die zonder genade zal regeren. Deze buitenaardse kracht staat klaar om toe te slaan. Dit verandert het hele schaakspel drastisch! Sommigen juichen, anderen huilen. Mensen zijn pionnen. Er gaan machtsverschuivingen plaatsvinden. Regeringen zullen hun wrede activiteiten rechtvaardigen met de wetboeken in de hand.

De koningshuizen van de aarde staan op het punt aangevallen te worden door de groep die het internet heeft gebruikt om iedereen te bespioneren. (Dit staat los van de Deep State/Five Eyes spionageactiviteiten; deze spionnen worden nu zelf bespioneerd).

In tegenstelling tot oorlogen en invasies uit het verleden, waar de bezetters openlijk hun eigen agenda’s uitvoerden, hebben we nu te maken met piraten die zich bedriegelijk kunnen voordoen als redders en vrienden, terwijl ze meedogenloos landen overnemen.

Hoe past buitenaardse technologie in het geheel?

Om het verhaal inzichtelijker en completer te maken, moet je ook een idee hebben van alle soorten technologie en vormen van hersenspoeling waar buitenaardsen mee werken en over beschikken. Een deel van die technolgie is in handen van mensen terecht gekomen die er soms als gewetenloze 'mad scientists' mee aan het experimenteren zijn. Bovendien hebben alle partijen, menselijk en buitenaards, te maken met effecten van de uiteenvallende dimensies en materiele werkelijkheidsvelden.

Inderdaad, een complex en chaotisch speelveld.


18 augustus 2019

Amitakh: Buitenaardse technologieHome