Amitakh over exopolitiek: Buitenaardse gevechten over de rug van de mensheid

“De Amerikaanse bevolking staat voor de dringende uitdaging om hun regering van koers te laten veranderen. De buitenaardsen die een deal hebben gesloten om Amerika eerst machtig te laten worden, en vervolgens ten val te brengen, hebben dat via hun politieke partijen en de regering gedaan, zonder dat het volk hier iets van af wist. Het volk is verraden en bedonderd door de partijen die deze smerige afspraken hebben gemaakt (“the Dirty Deal”).
- Amitakh in 2011


Bronnen

In de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik veel bronnen geraadpleegd over buitenaardse agenda’s op de aarde. Soms kwam de informatie van mensen die onvrijwillig contact hadden gehad met buitenaardsen, soms van mensen uit het leger, soms uit de New Age beweging en soms van buitenaardsen zelf.

In al die tijd heb ik eigenlijk alleen maar geleerd dat corruptie hier hoogtij viert en bijna niemand te vertrouwen is. Veel informatie is zo corrupt, zoals van het Ashtar Command en de Galactische Federatie, dat ik daar al vanaf het begin doorheen kon prikken. Andere groepen die zichzelf engelen noemden en die kwamen vertellen dat alles OK is en je alleen maar het leven hoeft te omarmen en je hart open te zetten en mee te reizen naar hogere dimensies, vielen ook door de mand.

Amitakh

De enige bron die volledig met mijn eigen wezen resoneerde was Amitakh. In de jaren negentig begon ze met het publiceren van artikelen en ze heeft dat gedaan tot oktober 2015. In totaal heeft ze duizenden pagina’s geschreven over de aard van het kwaad en over exopolitiek.

Nadat ik bezig was geweest informatie en vreemde signalen uit de Q-beweging te verwerken, kreeg ik de dringende behoefte om met name haar materiaal over exopolitiek te herlezen om een beter beeld te krijgen van wat er nu werkelijk gaande is op het wereldpolitieke toneel. Amitakh wist zelf niet hoe het allemaal precies ging aflopen en ze hield meerdere scenario’s open, maar de dagen van de aarde en dit hele universum zijn in alle gevallen geteld. Voor echte lichtwezens is dat een vreugedevol bericht.

Wat Amitakh te vertellen had over onderling vechtende buitenaardse groeperingen, met name informatie uit 2003 tot en met 2009, staat al deels samengevat op de volgende pagina’s:

Exopolitiek, deel 10: Amitakh (1)
Exopolitiek, deel 10: Amitakh over groepen buitenaardsen

Zie eventueel ook de overkoepelende pagina's over exopolitiek: Exopolitiek

Amitakh over buitenaardsen in het algemeen

Het beeld over het heelal dat wij mensen opgelegd krijgen, is dat er op al die biljoenen andere planeten die leven zouden kunnen bevatten, toch vast wel ergens andere levensvormen te vinden moeten zijn. We zouden er serieus hard naar op zoek zijn. Over alle buitenaardse levensvormen die zich al op aarde bevinden, en die hier in bepaalde gevallen ook graag de baas willen spelen, wordt met geen woord gesproken.

Volgens Amitakh bestaan er veel meer soorten en groepen in verschillende soorten lichamen dan we kunnen geloven of bevatten. Bovendien is er zo veel buitenaardse technologie op aarde, dat we daar ook steil van achterover zouden slaan als we zouden willen geloven dat het echt bestond. Wat wij vandaag de dag een moderne technologische revolutie noemen, is een lachertje in de ogen van veel buitenaardse groeperingen.

Amitakh legt een direct verband tussen technologische vooruitgang en het verlies van morele waarden en normen. Hoe technologisch geavanceerder de groep, hoe hoger het piratengehalte. Geheel van God los, kan je wel zeggen. Geen herinnering aan Thuis of de Bron. Piraten verachten vooral mensen met een echt bewustzijn die weten dat ze een bewustzijn in een lichaam zijn. De mens als lichaamsvorm is een organische robot, een androide, die zichzelf kan voortplanten. De enige vraag die er echt toe doet is wat voor soort bewustzijn er in een lichaam zit, en dat geldt voor alle soorten lichamen. Menselijk, buitenaards, dier, plant, mineraal, atoom, golf.

Kosmische vluchtelingen

Net zoals het menselijk lichaam is geprogrammeerd met de drang tot overleven, zo geldt dat ook voor lichamen van buitenaardse groeperingen. Er zijn helemaal geen biljoenen mogelijke andere planeten om te gaan onderzoeken of bewonen, want die geschiedenis ligt in het verleden. De ene zon na de andere is al gedoofd en dit zonnestelsel is een van de laatste bewoonbare omgevingen, met de aarde als een van de weinige planeten die nog biologische levensvormen kan herbergen. Vandaar dat het hier werkelijk barst van de kosmische vluchtelingen, en de stroom is nog niet gestopt.

Het bewustzijn dat hier een nieuwe leefomgeving zoekt, is doorgaans zeer duister. Slechts een klein percentage kosmische vluchtelingen zou gewoon op zoek zijn naar een nieuw plekje om te leven. Het overgrote deel wil de aarde opeisen. De nieuwe kolonisten vinden mensen verachtelijk. Buitenaardsen weten ook dat je in groepen mensen altijd elementen vindt die onmiddellijk bereid zijn om hun eigen soort, ras, groep en land te verraden. Wat dat betreft lijken mensen erg op de meeste groepen buitenaardsen.

De Annunaki-achterblijvers op aarde zijn al duizenden jaren bezig met hun plannen om de Nieuwe Wereldorde te scheppen. Maar ook deze Deep State-heersende Elite begrijpt nu dat ze aanvallen van andere buitenaardse groeperingen moeten zien af te weren, en dat er meerdere kapers op de kust zijn.

De heersende elite en hun Anunnaki-meesters

Op 7 april 2011 schreef Amitakh:
Dit is mijn vereenvoudigde uitleg over wat er op komst is voor de aarde.
Deze Planeet nadert zijn einde. Het probleem van de opwarming van de aarde is in werkelijkheid veel erger en problematischer dan mensen beseffen. Het wordt veroorzaakt door een hetere zon en door geothermische opwarming: de aarde zelf wordt steeds warmer.

Deze planeet is gekoloniseerd door rivaliserende buitenaardse groepen. Deze zijn allemaal bezig geweest de aarde te overmeesteren en mensen tot hun slaven te maken of houden. Deze onzichtbare buitenaardsen oefenen hun macht over mensen uit via hun agenten. Nu zij beseffen dat de dagen van de aarde geteld zijn, proberen ze van de aarde af te komen voor het te laat is. Omdat ze hun Elite Meesters kwijt zijn, hebben ze niet langer het vermogen dit zonnestelsel of zelfs de aarde zo maar te verlaten.


Het beeld dat Amitakh schetst van de ‘ruling elite’ is behoorlijk complex en het verklaart waarom de mens betrekkelijk snel zoveel buitenaardse technologie in handen heeft gekregen.

Wat in de Q-beweging de “Deep State” of “Cabal” heet, noemt Amitakh de heersende elite, de hulpjes van de Anunnaki Achterblijvers die tevergeefs hebben zitten wachten op de terugkeer van de Anunnaki Elite. Dat zijn de oude kolonisten, de slavenmeesters en manipulatoren van tijd en ruimte. De Anunnaki achterblijvers bewonen hier het astrale vlak en rekenden erop dat de tijd opnieuw aangezwengeld zou worden in 2008, waarna zij zich als heer en meester konden uitleven op de bio-robot-menselijke bevolking in hun paradijs op aarde.

Toen bleek dat dit feest niet doorging, begrepen ze dat ze de aarde moesten verlaten voor de boel hier ook in elkaar klapt, zoals dat al is gebeurd in andere zonnestelsels. De dagen van de aarde zijn geteld en de buitenaardsen weten dit allemaal. De aarde is momenteel niet meer dan een van de laatste maar tijdelijke toevluchtsoorden.

Groepen buitenaardsen zijn soms bereid om samen te werken om een gezamenlijk doel te bereiken, maar ze vertrouwen elkaar meestal voor geen cent en laten elkaar ook vallen als een baksteen wanneer het hen uitkomt. Volgens Amitakh komt de Nieuwe Wereldorde er zeker, maar is het nog maar de vraag welke buitenaardse groep zich heel even kapitein van het zinkende schip aarde mag noemen.

Het dilemma van onze buitenaardse onderdrukkers

Waarom zijn buitenaardsen zich voor ons gaan verstoppen? Waarom hebben buitenaardsen de mens zo veel technologie overhandigd in zo’n korte tijd?

Toen de heersende elite begreep dat ze van de aarde weg moesten zien te komen, beschikten ze alleen over technologie om de aarde te ontvluchten met hulp van menselijke arbeidskracht. Ze moesten hun evacuatievoertuigen bouwen, maar daarvoor moesten ze mensen technologie overhandigen. Ze wisten dat mensen die over deze technologie gingen beschikken, ook een groot gevaar voor hen zouden vormen. Daarom besloten ze zich terug te trekken uit de maatschappij van mensen en hen te laten denken dat ze hun eigen meesters waren.

De legendes van reuzen die op aarde rondliepen zijn dus helemaal niet zo heel erg oud. Veel stammen herinneren zich de verhalen die hun voorouders vertelden over de Nephilim en andere reuzen die hier woonden. Alle skeletten van reuzen die werden gevonden zijn verdwenen. Onze hele geschiedenis is vervalst.

Toen het einde van de aarde in zicht kwam en hun dagen geteld waren, begonnen de buitenaardsen informatie door te geven aan mensen die zo de technologie konden ontwikkelen, die nodig was om hun evacuatie-apparatuur te kunnen maken. Een technologische revolutie was het gevolg.

Veel uitvindingen die aan mensen worden toegeschreven, zijn ingefluisterd of aangereikt door buitenaardsen. Het gebruik van radiogolven bijvoorbeeld om radiouitzendingen te maken en alles wat Nicola Tesla heeft “uitgevonden”. Hij gaf toe dat hij in contact stond met buitenaardsen, maar die informatie is stelselmatig onderdrukt. Tijdexperimenten, de Montauk-stoel, het gebruik van portalen of sterrenpoorten, onzichtbaarheids-technologie, draagbare telefoons, computers, wifi, gentechnologie, subtiele beïnvloeding en veel soorten hersenspoeltechnieken- het is allemaal buitenaardse technologie. Gehersenspoelde mensen trappen zonder al te veel moeite in die mythe over nerds die wat rommelen in de garage van hun ouders en daar de meest bizarre en fantastische uitvindingen doen.

Moderne technologie en het Secret Space Program

Men zal mensen niet willen vertellen vertellen over de evacuatieschepen die in het geheim zijn gebouwd. Men kan het wel hebben over een Space Force, een ruimteleger, dat wij hier nodig zouden hebben om ons te verdigen tegen buitenaardsen.

(Amitakh, 2011) Alle moderne technologie is aan mensen gegeven op voorwaarden die de buitenaardsen hebben bepaald. Mensen hebben er een enorme prijs voor moeten betalen en zijn in veel opzichten op hun buitenaardse onderdrukkers gaan lijken: ze verliezen hun traditionele normen en worden schaamteloze plunderaars.

Vanuit hun veilige basis kunnen soldaten hun tegenstanders van grote afstand belagen, alsof ze een videospel aan het spelen zijn. Maar de buitenaardsen hebben mensen ook veel nonsens en waardeloze informatie gegeven, omdat ze niet willen dat zij hun technologie volledig gaan beheersen.

De Lemurianen hebben de aarde kort geleden (2010) verlaten in hun ruimteschepen die bij de noordpool lagen. Zij beschikken over technologie die de heersende elite niet heeft.

(2011) De heersende elite/Deep State is nu banger dan ooit dat de mens zich tegen hen zal keren en hun technologie tegen hen zal gebruiken, want er zijn overal op aarde mensen die het bedrog beginnen te doorzien. Een hoop agenten die de echte agenda niet kennen (evacueren van de aarde) beginnen zich ook af te vragen wat er aan de hand is. De druk om vaart te zetten achter de evacuatie is voelbaar, maar het is een geheime agenda. De buitenaardsen beginnen wanhopig te worden.

Om het opwarmen van de aarde tijdelijk tegen te houden hebben buitenaardsen gaten gemaakt in de ozonlaag, waardoor de winters langer en kouder werden, maar dit is een lapmiddel dat bovendien grote delen van de aarde heeft blootgesteld aan schadelijke UV-straling.

Om tijd te winnen hebben de buitenaardsen nu een plan bedacht om hun eigen hachje te redden en de mensheid te vernietigen. Ze hebben technologie aan mensen gegeven om in de atmosfeer van de aarde een schild te plaatsen, dat zonnestralen kan weerkaatsen, en de planeet lang genoeg koel genoeg te houden tot de buitenaardsen hier weg kunnen. Hun plan is om te vluchten en dat schild zo aan te passen wanneer ze weg zijn, dat het dodelijke straling doorlaat.

Om te voorkomen dat mensen deze Annunaki-groep gaan achtervolgen wanneer ze weggevlucht zijn, willen ze de aarde opblazen als ze op veilige afstand zijn. Ze hebben de kerncentrales op aarde al in handen en willen in al die centrales tegelijk een meltdown veroorzaken, waardoor de aardkorst wordt opgeblazen.


Evacuatie van de heersende elite

In 2011 was het plan om te vertrekken en de aarde op te blazen nog vastgesteld tussen december 2019 en januari 2020. Men zou de mensen bezig houden met natuurrampen, veel politieke onrust, vluchtelingenstromen, opwarming-van-de-aarde-doemscenario’s etc. De buitenaardsen wilden naar Nipta, een van de manen van Jupiter. In deze periode is de stand van de planeten optimaal voor de uitvoering van dat plan. De zon, Mercurius, Venus en Mars zouden dan ook betrekkelijk beschermd zijn als de aarde opgeblazen wordt.

Amitakh vroeg zich af of mensen in staat zouden zijn om deze plannen te verijdelen en de buitenaardsen die hier weg willen tegen te houden. Dat zou de tijd op aarde wel verlengen, maar het kan de aarde zelf uiteindelijk niet redden. De kans dat de mens heeft ingegrepen is niet zo groot, maar andere buitenaardse groepen hebben ook hun belangen bij het verlengen van de levensduur van de aarde.


18 augustus 2019

Amitakh: Het exopolitieke toneel 2010-2015Home