Subtiele werelden:
5d William Baldwin
over Close Encounters en Bezetenheid


William Baldwin gebruikt lichte hypnose en regressietherapie-technieken
om informatie te verzamelen over en contact te maken met bewustzijn uit andere dimensies,
met wezens uit andere werelden.
Zijn Spirit Releasement Therapy - het bevrijden van spirits
die allemaal, zonder uitzondering, weer terugkeren naar het licht -
heeft internationale erkenning gekregen, zelfs binnen bepaalde universitaire kringen,
en binnen de psychiatrie.

Ik heb zijn boek Close Encounters of the Possession Kind gelezen om te onderzoeken
waarom zijn werk past binnen duistere agenda's van de heersende elite.
Terwijl hij ook veel nuttige informatie ontdekt in zijn werk,
promoot hij boven alles het idee dat ook in Disney- en Hollywoodfilms wordt gepromoot
over leven na de dood en het licht dat je daar ontmoet:
ga maar naar 'het licht' en alles is dik in orde.
Vertaald naar Baldwin's werk: stuur alle parasitair bewustzijn maar naar het licht
en alles is dik in orde.
Tevens verspreidt hij de gedachte dat duister bewustzijn alleen vergeetachtig is,
maar onmiddellijk weer voor het licht zal kiezen zodra het de kans krijgt.
Dat past uitstekend binnen agenda's van parasieten en piraten!

Over Baldwin's onderzoeksmethode

Baldwin is van huis uit een tandarts die denkt en onderzoekt als een wetenschapper.
Het beroep van tandarts liet hij achter zich en hij begon een praktijk als regressietherapeut.
Zijn observaties en conclusies houdt hij zo neutraal en klinisch mogelijk.
Onder lichte hypnose konden cliŽnten sensaties in hun subtiele lichaam beschrijven.
Baldwin met zijn achtergrond legt geen verband met chakra's, meridianen of subtiele energiestromen.
Hij vraagt zijn cliŽnten om bijvoorbeeld een gevoel in de buik,
of die sensatie van een band om het hoofd, een stem te geven
en aan het woord te laten. Dat leverde zeer interessante resultaten op,
die zo gelijkluidend waren door de jaren heen, dat Baldwin het onmogelijk
als toeval of fantasie kon negeren.

Het werd hem al snel duidelijk dat niet enkele maar vrijwel al zijn cliŽnten
te kampen hadden met discarnate interference: tussenkomst van bewustzijn
zonder fysiek lichaam. Zijn cliŽnten kunnen ook dat bewustzijn een stem geven.

Hij ging onderscheid maken tussen subpersoonlijkheden die wel deel uitmaken
van het wezen van de cliŽnt, en allerlei andere, duidelijk aparte wezens.
De relatie die deze andere wezens met zijn cliŽnten hadden herkende hij als parasitair;
in de dagelijkse praktijk verkiest hij de term spirit attachment
(aanhechting van onbelichaamd bewustzijn) boven de term bezetenheid.

Drie soorten indringers

(Uit: William Baldwin, CE-VI, Close Encounters of the Possession Kind, 1999)
Na jaren klinische ervaring ontdekte ik dat er typen, drie hoofdgroepen zijn
van binnendringende entiteiten die zich aan mensen hechten.

Ten eerste zijn er de earthbound spirits, de aardegebonden zielen
van overleden mensen die niet in staat zijn naar hogere werelden te gaan
of het zelf niet willen.
De tweede groep wordt gevormd door de DFE's: Dark Force Entities.
Dat zijn duistere entiteiten. De klassieke demon zit in deze groep.
Tenslotte zijn er buitenaardsen, die beweren dat ze van een ver universum komen,
dat een andere kleur heeft dan het witgouden licht van dit universum.

Het lijkt erop dat bewustzijn zonder lichaam - een ziel, spirit of entiteit -
zich kan hechten aan een mens, en dan geheel of gedeeltelijk kan versmelten
met zijn onderbewustzijn, waardoor hij invloed uitoefent
op de mentale vaardigheden, emoties en gedrag van dat mens.

In verschillende tijden en culturen hebben mensen deze parasitaire entiteiten
verschillende namen gegeven: goden, demonen, godheden, voorouders, geestelijke leiders,
lichtgidsen, genezende krachten, grote leraren; of reizigers uit andere sterrenstelsels
zoals de Pleiaden, Arcturus, Orion, Andromeda, Lyra, Vega, of Sirius.


Contact met ander bewustzijn

Baldwin maakt contact met dergelijk bewustzijn via de cliŽnt,
die voldoende bij bewustzijn is om de antwoorden mede te registeren
en zich erover te verwonderen.
Baldwin stelt vragen zoals:
Herinner je de ervaring dat je je bij dit lichaam voegde.
Was het al bewoond? Was er al iemand aanwezig?
(Het antwoord is vaak een verrast: Ja.)
Ben je een deel van (deze cliŽnt, vul naam in) of van iemand anders?
Heb je ooit eerder in een menselijk lichaam geleefd? Op deze planeet?

CliŽnten beschrijven hun problemen vaak in overdrachtelijke zin, bijvoorbeeld:
Er drukt iets op mijn schouders; het voelt alsof ik van achteren word aangevallen;
alsof er een metalen band strak om mijn hoofd zit; ik word hier misselijk van.

Zo ontdekt Baldwin dat een traumatische ervaring uit een ander leven
niet van de cliŽnt hoeft te zijn; het kan ook van een lifter of aanhangende ET zijn.

Duistere entiteiten

Dark Force Entities, DFE's, proberen volgens het onderzoek van Baldwin
de mens het leven zuur te maken. Ze proberen de mens te remmen in zijn ontwikkeling,
ze saboteren liefde in elke vorm, situatie of relatie.
Als ze een stem krijgen vertellen ze dat ze gewoon hun werk doen:
het is hun opdracht om relaties te verzieken.

Als ze zichzelf moeten beschrijven, noemen ze zichzelf een volgeling van Lucifer,
van het Duister, het Kwaad, de Ene, de Grote en zo meer.
DFE's beweren dat ze nooit zelfstandig in hun "eigen" menselijk lichaam zijn geÔncarneerd.

CliŽnten herkennen hen aan hun kleuren: rood en zwart zijn typerende DFE-kleuren.
Hun ogen worden meestal beschreven als rood, maar soms zijn ze zwart, fel oranje,
misselijk makend geel of onheilspellend groen.
Het zijn shapeshifters die elke gewenste vorm aan kunnen nemen.
Ze kunnen zich voordoen als een overleden geliefd persoon of familielid;
als een engel of zelfs als een Christusfiguur, maar hun ogen verraden hen.
Als Baldwin zijn cliŽnten vraagt om dergelijke verschijningen goed te onderzoeken,
kunnen ze de kleur van hun ogen niet langer dan een minuut verbergen.
Daarna komt het rood (zwart, oranje, geel, groen) er doorheen opzetten.

De meeste DFE's zijn verbonden met de energie van Lucifer.
Ze maken deel uit van een strikte hiŽrachie en gehoorzamen hun bevelen blindelings.

Baldwin: "Er wordt vaak gespeculeerd dat een demon een projectie zou zijn
van de menselijke schaduw- dat demonen dus deel uitmaken van de menselijke natuur.
Maar na bijna twintig jaar klinische ervaring
heb ik daar geen bewijs voor kunnen vinden.
DFE's zijn NIET de menselijke schaduw."

In gesprek met een duistere entiteit

Tijdens regressie of SRT-sessies (Spirit Releasement Therapy-sessies)
voelt een cliŽnt bijvoorbeeld iets op een bepaalde plek in zijn lichaam.
Baldwin vraagt hem naar die plek te kijken en hem te beschrijven.
De cliŽnt zegt dat het eruit ziet als een donkere plek.
Baldwin vraagt hem: als die plek een geluid zou kunnen maken,
hoe zou dat klinken?
Als de cliŽnt dan begint te grommen, snauwen of te sissen als een slang,
dan weet Baldwin dat hij met een DFE te maken heeft.

Baldwin vraagt dan: "Jij, grommer (snauwer of sisser), als je kon praten,
wat zou je dan zeggen?"
De entiteit weet nu dat hij is ontdekt.
Baldwin beweert dat ze dat beslist niet leuk vinden,
omdat er straf staat op ontdekking in de duistere werelden.
De entiteit is nu boos, vijandig, maar vaak ook angstig en wraakzuchtig
in zijn houding naar de therapist.
Een typerende reactie, die op zich al een duidelijke diagnose geeft, is:
"F*k you!"

Baldwin stelt soms ook de vraag: "Welke kleur heeft het licht, waar jij vandaan komt?"
Het antwoord van een DFE: er is geen licht. Alles is zwart. Alles is duister.

Exorcisme versus Spirit Releasement

Baldwin beweert dat de oude Katholieke methoden om demonen uit te drijven,
de zgn. Roman Rituals, niet getuigen van mededogen en inzicht.
Men maak namelijk geen onderscheid tussen echte duistere entiteiten
en de overleden zielen van mensen die de weg kwijt zijn, de aardegebonden zielen.
Baldwin pleit voor zijn Spirit Releasement Therapy.

De methode bestaat uit het ontdekken welke entiteiten zich aan de cliŽnt hebben gehecht:
dat is er nooit maar ťťn, het zijn er altijd meerdere.
Ze moeten worden geÔdentificeerd: zijn het aardegebonden spirits, natuurwezens,
DFE's, of buitenaardsen?
Er volgt een gesprek met elk van deze wezens. Waarom is het aanwezig,
wat wil het? Baldwin probeert hen ervan te overtuigen dat het ook in hun belang is
om de cliŽnt te laten gaan.

Elk type heeft zijn eigen manier van loslaten en vertrekken.
De cliŽnt vult de plekken die vrij zijn gekomen na het vertrek van de entiteit met licht.
Afhankelijk van de omstandigheden en tijd wordt de sessie afgesloten
en gaat men in de volgende sessie op zoek naar de volgende entiteit
die kan worden losgelaten. Baldwin beweert dat het altijd lukt
om zelfs de meest duistere entiteiten te laten vertrekken.

Het Witgouden Licht en Bijna Dood Ervaringen

Mensen beschrijven na een Bijna-Dood Ervaring (BDE) een wit-goudachtig licht
dat hen tegemoet komt of omringt, wanneer ze hun fysieke lichaam verlaten.

In regressie-therapie bestaat een methode om een traumatische ervaring uit een vorig leven
los te laten: de cliŽnt wordt door het stervensproces geleid als onderdeel van die therapie.
Mensen beschrijven dan ook altijd dat witgouden licht,
en geven aan dat ze worden overspoeld door een overweldigend gevoel van liefde -
behalve als dat niet zo is, zegt Baldwin. (N.B. De SSOA beschrijft hoe valse goden alle soorten licht kunnen imiteren.
Amitakh geeft aan dat het licht uit bijna dood-ervaringen neplicht is,
dat deel uitmaakt van dit universum. Het is niet het echte licht van thuis.
De Matrix-V auteur waarschuwt al helemaal nadrukkelijk voor dit licht,
vooral als je het waarneemt als een tunnel waar je in moet gaan.
Vooral niet doen! is zijn advies.)

ET's beweren volgens Baldwin dat ze komen uit een universum met een andere kleur.
Het witgouden licht van de aarde zou altijd helder zijn en warm.
ET's beschrijven de kleur van hun universum als groen, blauw, rose, oranje,
limoen-zilverachtig, diep paars, blauwzwart, grijs.

(N.B. Kleuren ofwel frequenties per dimensie/chakra/bewustzijnsniveau volgens de Freedom Teachings:
De tweede dimensie(D2) is oranje, de hartchakra (D4) is groen,
keelchakra (D5) is blauw, D6 indigo, D7 violet, D8 goud, D9 zilver, D10 Blauw-zwart,
D11 Zilver-zwart, D12 wit, D13 zacht turquoise, D14 zachtgeel, D15 zacht magenta/rose.)

Commentaar op Baldwin's methode

Alle bewustzijn komt van God, zegt Baldwin,
en alle bewustzijn zal ook naar God terugkeren.
Hij beschrijft een typerende dialoog met een duistere entiteit als volgt:

Baldwin: "Spreek de woorden uit: Ik kies voor het licht."
Duistere entiteit: "Ik kies voor het licht."
Baldwin: "Wij zijn getuige van jouw keuze, en het universum erkent jouw keuze. Je bent vrij."
De getransformeerde duistere entiteit antwoordt: "Dank u wel."

Hallo! Is die Baldwin een grote fantast? Of worden er hier spelletjes met hem gespeeld
die een hem onbekende, duistere agenda dienen?
Baldwin claimt dat deze techniek effectief is voor alle niveaus
in de gehele hiŽrarchie van duistere entiteiten.
En hij promoot zijn methode in een boek dat zelfs internationaal erkenning krijgt.

Hij verbaast zich er wel over dat het bewustzijn dat hij aanspreekt,
ook al is het arrogant, beledigd, boos, gefrustreerd etc,
toch altijd antwoord schijnt te moeten geven tijdens zijn sessies.
DFE's die hun taak omschrijven als het frustreren of blokkeren van de cliŽnt,
laten zich zo bevrijden, zeggen netjes dank je wel en vertrekken.
De cliŽnt heeft nergens last meer van, claimt Baldwin.

Zou hij zelf echt geloven - dat hij met zijn methode ook de grote jongens te pakken heeft?
Die allemaal blij zijn dat ze terug mogen keren naar het Licht?
Hij beschrijft kleine robot-hulpjes die zijn geprogrammeerd door het duister,
en die van nature eenvoudig herprogrammeerbaar zijn.

Binnen de SSOA heet dit bewustzijn gemechaniseerd;
het is door jouw intentie herprogrammeerbaar.
Binnen de gnostische leer betreft dit de archons die zich onderin de piramide bevinden,
zeker niet de machtiger duistere entiteiten.
Die zouden hun duistere pad nooit zo eenvoudig laten ombuigen naar het licht
omdat ze Baldwin of een van zijn leerlingen tegenkomen
met Baldwin's instructies over Spirit Releasement.

Er bestaan zeker vele gevallen lichtwezens die in staat zijn
hun innerlijk licht opnieuw te ontdekken en zich vanaf dat moment
weer zo veel als mogelijk willen laten leiden door hun eigen innerlijk licht.
Maar dat geldt niet voor de doorsnee 'koninklijke'piratenfamilies met hun kolonisatiedrang
die deze virtuele werkelijkheid vooral vanuit andere dimensies besturen.


Subtiele werelden/subtiele zelfverdediging 5e
Carissa Conti en James Bartley:MILAB-slachtoffers aan het woord
Overzicht


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home