De ware aard van deze werkelijkheid

De ware aard van onze wereld en werkelijkheid kan worden uitgedrukt
door middel van scheppingsverhalen en verhalen over de val.

Als je gelooft dat een perfecte God deze wereld heeft geschapen
en dat alles wat er niet perfect aan is, menselijk is,
dan is dat een voorbeeld van een overtuiging
die jouw wereldbeeld en de aard van jouw werkelijkheid bepaalt.

De volgende leringen en verhalen zijn allemaal versies van het idee
dat er twee werelden bestaan: een 'echte' en een illusionaire, namaak wereld.
We hebben het hier niet over dimensies
of het verschil tussen fysieke en niet-fysieke werelden;
het gaat hier over werkelijkheid en schijnwerkelijkheid.

De *Spiritual School of Ascension leert dat de aarde lang geleden
buiten de grenzen van de Grote Centrale Zon terecht kwam
en zo zijn onze moeilijkheden begonnen.
Heilige geometrische talen van verschillende scheppingen
kwamen onbedoeld met elkaar in contact en raakten verward;
ons DNA werd aangetast.
Elektrische rechtlijnige geometrie
kwam terecht op de aarde met haar rondvormige magnetische geometrie
en veroorzaakte spraakverwarring, communicatiestoornissen,
en de ene val in bewustzijn na de andere.

Wij leven hier niet in de echte goddelijke schepping (the real Tao)
maar in een schaduw-schepping in de spiegel,
de grensgebieden tussen verschillende echte scheppingen in.
Het is nooit de bedoeling geweest dat die gebieden leven zouden bevatten
en het leven dat zich daar bevindt, is dan ook corrupt en gemechaniseerd
omdat er geen holografische verbondenheid met de echte schepping is.

Ascensie naar steeds hogere dimensies hier in de spiegel is onzinnig,
niet alleen omdat die allemaal corrupt zijn
maar vooral omdat ze niet de weg naar huis bevatten.
De enige weg naar huis is rechtstreeks,
waar je je ook bevindt binnen de dimensies,
door je bewustzijn uit te breiden, je vibratie te verhogen.

De aarde is een ascenderende planeet,
die uit haar slachtofferrol is gestapt en nu op weg terug naar is naar huis.

De *Freedom Teachings vertellen een verhaal dat op het eerste gezicht
lijkt op het vorige, maar toch heel anders is.
Bewustzijn dat binnen de dimensies van de Levende Tijdmatrix is geprojecteerd
is voorzien van alle benodigde energie voor die ervaringen.
Maar als je van dat rooster afvalt ('fall off the grid')
raak je afgesneden van je eigen bron en word je een zwart gat.

De Freedom Teachings hebben het over een Fantoom-matrix (Phantom matrix).
Het doel van gevallen wezens is om alle bewustzijn op aarde erin te sleuren.
Ons bewustzijn bevond zich ooit in een hoger verdichtingsniveau op de planeet Tara
tot het mis ging en een deel van Tara werd opgeblazen.
Het bewustzijn dat viel manifesteerde zich een heel verdichtingsniveau lager
binnen het energieveld van een planeet die zich daar bevond: Ur-tha.
De aarde zoals wij die zien hoort hier niet thuis
en is 'te gast' bij Urtha, die buiten ons waarnemingsbereik ligt.

We waren op aarde nog geen dode, maar wel een afgebonden tak van de tijdmatrix
die nu geheel gaat afbreken.
Nu het ascensieproces of de grote inademing is begonnen,
kan de aarde niet mee terug naar huis,
ook al hebben Reddingswerkers hun best gedaan om dat wel voor elkaar te krijgen.
Bewustzijn van een deel van de mensen kan Ur-tha's 'taal' leren spreken
en mee ascenderen met die planeet.
De aarde als fysieke manifestatie is geen lang leven meer beschoren.
Het bewustzijn dat niet mee kan ascenderen
heeft dan de laatste boot terug naar huis gemist.

*Amitakh en de gnostici vertellen een heel ander verhaal.
Over de werkelijkheid waar ons bewustzijn deel van uitmaakte
is een duister bewustzijn heen gelegd dat onze essentie/geest/spirit
gevangen heeft gezet in materie, tijd en ruimte.

Dat wil zeggen dat alle dimensies, van hoog tot laag
onze gevangenis zijn, een mallemolen, een volledig geprogrammeerde werkelijkheid
met een zwakzinnige 'god' aan het roer.

Door elektromagnetische gevangenissen te scheppen
kon het bewustzijn van de Demiurge ons laten focussen
op deze Virtuele materiele werkelijkheid.
Mensen doen wat hun programma's hen opdragen.

We zijn in een menselijk lichaam gestopt en in een draaimolen gezet
zodat de werkelijkheid van de draaimolen waarachtiger lijkt
- omdat we dat paard waar we op kunnen zitten om rondjes te rijden
veel beter kunnen waarnemen dan de 'buitenwereld' die er onscherp uit ziet.
Amitakh spreekt van de 'illusion of no motion':
de aarde lijkt voor ons stil te staan terwijl we weten dat hij ronddraait.

De grote tijdcycli waar veel spirituele groeperingen zo van onder de indruk zijn
zijn programmerende krachten die ons bewustzijn over tijdlijnen voortstuwen,
en vormen de kalenders, muren en kanalen voor ons bewustzijn.
Andere effectieve New Age programmeringen in deze Eindtijd:
"De aarde is een leerschool", en
"Je kunt je eigen werkelijkheid scheppen."
Dat staat de Duistere Heerser inderdaad toe:
Je mag je eigen draaimolentje bouwen in je achtertuintje
zolang je met jouw fantasie
zijn Virtuele Werkelijkheid niet ontmaskert.

Het bewustzijn van de planeet aarde is ondertussen bevrijd
en heeft haar gevangenis/woning als een lege huls achtergelaten.
Bewustzijn van het licht ascendeert terug naar huis;
de lege omhulsels van mensen en de planeet zelf zijn stervende.
De hele Virtuele Werkelijkheid is in staat van ontbinding.
Voor de ware lichtwerker is dat aanleiding voor een feestje
zonder alcohol.Bezieling, kloontechnologie en bezetenheid
Vorige pagina:
Wat is bewustzijn?
*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home