9   Isolatie van een virus

We zitten hier op aarde in quarantaine omdat we uit balans zijn en onze zelfherstellende functies defect zijn. De aarde is een verzamelbak geworden voor slecht functionerende of gestoorde zielen, die parasitair en mechanisch gedrag vertonen.

Volgens sommigen kan je hier ook als healer, therapeut of cipier aanwezig zijn en is dat vrijwilligerswerk jouw missie; of het gaat om een mogelijkheid om een misstap uit het verleden te herstellen. Weer anderen beweren dat ex-gedetineerden die zijn hersteld van hun parasitair gedrag de beste hulpverleners zijn, omdat al het andere hogere bewustzijn geen toegang kan vinden tot de dwalende ziel. Hoger bewustzijn zou de lage, corrupte gedachtevormen die leiden tot het profiteren van anderen niet eens in overweging kunnen nemen of kunnen begrijpen.

Als het gaat om de mogelijkheid de parasiet als valse noot in het geheel weer zuiver te maken, dan zijn de meningen daarover verdeeld. Sommigen beweren dat het mogelijk is om de aard van de parasiet te veranderen door processen als transformatie en transmutatie. Volgens anderen is er nog geen echte therapie gevonden en is het onderzoek naar de mogelijkheden nog in volle gang: parasieten worden onderzocht en geobserveerd om die oplossing te vinden. In de meest extreme variant, de isolatiecel-theorie, zitten we hier gewoon weggemoffeld als hopeloze gevallen en wordt er niet langer naar een oplossing gezocht.


10  Love & Light
Home