David Cowan over geostress: ongezonde aarde-energieën

Subtiele zelfverdediging:
5f. David Cowan en Rodney Girdlestone:
Geostress, ongezonde energiestromen
over en onder het aardoppervlak


Op deze pagina:
Het Hartmann-rooster en het Curry-rooster
Gezonde en ongezonde aarde-energiegolven
Sha ch'i: ongezonde energiestromen
Demonische aanvallen
Een praktijkgeval
Soms maatregelen nemen, soms vermijden
Checklist om geostress als oorzaak voor klachten uit te sluiten

Het Hartmann-rooster en het Curry-rooster

(Uit: Safe as Houses, hoofdstuk 11)
De aarde is een elektromagnetisch lichaam met zijn eigen elektromagnetische roosterpatroon.
Het belangrijkste rooster is het Hartmann Rooster (Hartmann Grid), ook wel het Net genoemd.
Het bestaat uit parallelle energiegolven die vertikaal uit de grond omhoog komen.
De Duitse arts dr. Hartmann beschrijft die lijnen als afwisselend positief en negatief;
ze lopen van noord naar zuid en van oost naar west.
In Zwitserland zijn de lijnen zo'n 10 cm breed en liggen 35 meter van elkaar vandaan.
Afstanden kunnen per gebied verschillen.

Op plekken waar twee negatieve lijnen elkaar kruisen - op een zgn. Hartmann-knoop -
kunnen bij mensen irritaties aan het centrale zenuwstelsel ontstaan,
wanneer ze veel tijd op die plek doorbrengen. Ook reumatische aandoeningen komen veel voor.

Een secundair rooster is het Curry-rooster, genoemd naar een Zwitserse arts, dr. Manfred Curry.
Deze lijnen lopen diagonaal, van het zuid-oosten naar het noord-westen,
en van het zuid-westen naar het noord-oosten, in golven die zo'n 3 meter uit elkaar liggen.
Dubbele golflijnen die in medische zin van betekenis zijn, liggen zo'n 50 meter uit elkaar.
Ook hier vormt een kruispunt van twee leylijnen een ongezonde plek om te vertoeven.
Mensen die hun bed op zo'n Curry-knooppunt hebben staan ondervinden veel verstoringen in hun nachtrust,
lijden vaker aan depressies, hebben vaker reumatische aandoeningen en last van infecties.
Ook de positieve knooppunten hebben hun keerzijde: er groeit van alles uitbundig en overdreven goed,
inclusief tumoren en gezwellen.

Tijdens zijn onderzoek heeft Cowan zich minder gericht op die Hartmann- en Curry-roosters.
Hij zegt dat ze wel van invloed kunnen zijn, maar lang niet zo sterk als de kronkelende leylijnen
die over de aarde lopen, zowel ondergronds als bovengronds, en die bij mensen ziektes
en zelfs bezetenheid kunnen veroorzaken. Het gaat dan om de invloed van ondergrondse waterstromen,
breuken in de aardkorst, 'wonden in de aardkorst' door mijnbouw, invloed van de aard van het landschap,
en van allerlei moderne elektrische installaties die het landschap onderbreken.


Gezonde en ongezonde energiestromen

Cowan vindt het gebruik van de woorden positief en negatief sterk misleidend,
omdat we 'positieve energie' met gezondheid en harmonie verbinden.
Zo zijn 'positieve ionen' schadelijk voor onze gezondheid,
terwijl 'negatieve ionen' ons goed doen.
Hij spreekt liever van ongezonde, schadelijke energiestromen,
van neutrale, onschadelijke stromen, en van gezonde stromen of leylijnen.

Gezonde energiestromen die elkaar kruisen vormen geen probleem.
Maar als ze een gebied met de vibraties van verrotting en verval doorkruisen,
zoals een riool of een kerkhof, dan kan zo'n gezonde stroom veranderen in een ongezonde.
Dat geldt dan 'stroomafwaarts', dus nadat de stroom het riool of kerkhof is gepasseerd.

Alle leylijnen en stromen bestaan uit diverse combinaties van gezonde en ongezonde golven.
Een gemiddeld woonhuis of gebouw zou ongezonde golven kunnen hebben die een meter uit elkaar liggen,
en gezonde die 10 cm. uit elkaar liggen.
Een ongezond gebouw kan omgepoold zijn. Er ontstaat dan een verticale poling
waardoor zelfs de hoogste verdieping van de hoogste wolkenkrabber
hinder ondervindt van de ongezonde energiestromen.
Een huis kan één ongezonde stroom hebben op 30 gezonde,
of andersom, of alles wat daar tussenin ligt.


Sha ch'i: de duistere adem van de aarde

Sha ch'i is het tegenovergestelde van ch'i, van gezonde energie.
Tijdens zijn onderzoek merkte Cowan een verband op tussen Chinese Feng Shui
en bepaalde aspecten van tellurische (aarde-) energie in Groot-Brittannie.

Als gezonde energie door stilstaand water gaat, door toiletten, riolen,
diepe ravijnen en kloven in het landschap, dan kan het ongezonde energie opnemen.
Men kan die afweren door het plaatsen van een spiegel, het aanleggen van een vijvertje,
een fonteintje of muurtje op de juiste plek, of door bomen te plaatsen.
Moderne bronnen van Sha ch'i zijn vervuilde stagnerende rivieren en kanalen,
graniet dat in verval is (en het giftige radon gas afgeeft), kerkhoven,
begraafplaatsen, chemische stortplaatsen of plekken waar afval is gestort.
Al deze zaken vervuilen gezonde energielijnen.

Er zijn ook onderzoekers die beweren dat bepaalde grondlagen ongezond zijn,
bepaalde kleisoorten en andere afzettingen.
Zand, zandsteen en gips zouden minder kankerverwekkend zijn.


Demonische aanvallen

Cowan heeft een paar gevallen van demonische, incubus/succubus-aanvallen bestudeerd.
De slachtoffers hoorden stemmen en werden herhaaldelijk seksueel aangerand,
terwijl ze in hun bed lagen, door wat ze 'onzichtbare demonen' noemden.
In al deze gevallen vond Cowan twee ongezonde energielijnen
die het bed van het slachtoffer kruisten ter hoogte van hun onderbuik,
met een ongezonde spiraal in het centrum.

Een slachtoffer vertelde dat hij probeerde het Onze Vader te bidden,
maar dat haalde weinig uit. Hij had het gevoel dat zijn gezicht met klauwen werd bewerkt,
al was er op het fysieke vlak niets te zien.

Alle slachtoffers beweerden dat ze niet half in slaap waren -
ze waren klaarwakker en beleefden de aanvallen als zeer werkelijk en bedreigend.
In de laatste jaren van Cowan's onderzoek is hij overgestapt op de theorie
dat veel van die ongezonde energiestromen afkomstig zijn van begraafplaatsen.
Hij noemt dergelijke stromen 'spirit lines' - spooklijnen.
Hij was verbaasd te ontdekken dat het niet om zeer zeldzame gevallen ging.

Dit deel van Cowan's onderzoek suggereert dat de negatieve energiestromen
soms niet de directe oorzaak zijn van vervelende symptomen.
Het zou mogelijk zijn dat bepaalde vormen van onbelichaamd bewustzijn
of subtiel belichaamd bewustzijn deze energiestromen als transportwegen benutten.
Wie deze ervaringen heeft, krijgt het advies om zijn bed te verplaatsen.
Dat advies kregen ook mensen die door onzichtbare krachten opeens in hun bed werden geduwd,
of die het gevoel hadden te worden gewurgd door onzichtbare handen.
In al deze gevallen vond Cowan ongezonde spiralen in de slaapkamers van de slachtoffers.


Een praktijkgeval

Een vrouw uit Dundee leed aan chronische vermoeidheid
en ze nodigde Cowan uit om haar geval te onderzoeken.
Een blik op de plattegrond van de stad gaf hem al een aanwijzing,
omdat het huis in de buurt van een oud kerkhof lag.
Toen hij haar bezocht, vertelde zij dat nog drie mensen uit dezelfde straat
last hadden van dezelfde ziekteverschijnselen.
Cowan trof inderdaad een stroom ongezonde energie die vanuit het kerkhof
door alle huizen van die straat liep.
Maar hij ontdekte dat dwars op die stroom nog een ongezonde stroom
door de woningen liep, die samen een uiterst ongezond rooster vormden.
De schadelijke golven lagen dicht op elkaar en er waren nauwelijks gezonde golven tussen.
Op zoek naar de bron van die andere stroom ontdekte hij in kleine lettertjes "necropolis" op de kaart:
er was nog een hele oude begraafplaats in de buurt.
De huizenrij lag op een kruispunt van twee ongezonde stromen;
en dat terwijl een zo'n stroom al erg genoeg is.

Volgens Cowan zijn in tijden voor de Reformatie alle locaties voor begraafplaatsen
met zorg gekozen. Hij vermoedt dat men in die tijd kennis over tellurische energie
kon toepassen, waardoor de effecten van negatieve stromen minimaal waren.


Soms maatregelen nemen, soms vermijden

Ongezonde energiestromen worden meestal tegengehouden door glas (ramen, spiegels),
maar kunnen een huis toch binnen komen door zwakke plekken,
zoals het houtwerk naast het raam of rond een deur.

De meeste ongezonde golven van moderne bronnen zijn 1m.42 tot 1m.83 lang.
De lengte van veel mensen valt binnen dit bereik.
Het menselijk lichaam, als het in bed ligt, fungeert als een antenne.
Wanneer de lengte van het lichaam overeen komt met de lengte van de golf,
dan loopt de slapende persoon meer risico's.
Dit verklaart waarom twee partners die in een tweepersoonsbed slapen,
niet evenveel hinder zullen ondervinden van een ongezonde stroom die dwars door het bed loopt,
wanneer ze een sterk verschillende lichaamslengte hebben.

Op de volgende locaties trof Cowan ook veel schadelijke energiestromen aan:
Plekken waar ooit veldslagen hebben plaatsgevonden;
Rond en boven diepe kolenmijnen, vooral als die niet meer in gebruik zijn
of als ze vol water gelopen zijn;
Gebieden rond drukke treinsporen.


Checklist

Wie geestelijke of lichamelijke klachten heeft,
zou de volgende vragen kunnen stellen:

Begonnen mijn klachten kort na mijn verhuizing (mijn nieuwe baan)?
Voel ik me beter als ik niet thuis (niet op mijn werk) ben?
Zijn er gezinsleden die vinden dat er een akelige sfeer in huis (op het werk) hangt?
Slaapt mijn kat graag op/vlak bij mijn bed of mijn favoriete zitplaats?
(Misschien een verdieping hoger of lager?)
Hadden de vorige bewoners last van dezelfde ziekten of klachten?

Nemen de klachten toe gedurende de herfst en de lente
(Als ondergrondse stromen in snelheid en kracht kunnen toenemen)?
Zijn er verstoringen in de buurt die ondergrondse waterstromen kunnen laten stromen
in verschillende kanalen onder mijn huis, voordat ik ziek werd
(Zoals mijnbouw, gebruik van dynamiet, bouwputten voor hoge gebouwen, etc.)?
Zijn er mensen die onplezierige zaken waarnemen in huis,
zoals spookverschijningen of poltergeesten?
Heb ik ooit het gevoel gehad dat iemand mij mijn bed in duwde, werd ik gewurgd door
onzichtbare handen, of werd ik wakker zonder dat ik me kon bewegen?
Zijn er plekken in huis die onnatuurlijk onaangenaam, koud of klam aanvoelen?

Hoe meer vragen je met 'ja' kunt beantwoorden, hoe groter de kans dat het huis
en zijn bewoners de effecten van ongezonde tellurische energie ervaren; van geostress.
Luister naar je gevoel als dat zegt dat je een stoel of je bed moet verplaatsen
of andere maatregelen moet nemen... het is geen onzin!Subtiele werelden:
5g. Amitakh Stanford, een gnostisch perspectief

Subtiele werelden: Overzicht


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home