Amitakh Stanford: een gnostisch perspectief

Subtiele zelfverdediging:
5g. Amitakh Stanford
Een gnostisch perspectief


Op deze pagina:
Het pintocentrum
Amitakh over de rol van het pintocentrum in de eindtijd
Het fysieke lichaam als verbindingskabel naar de Virtuele Werkelijkheid
Amitakh over het einde van materiŽle scheppingen
De duivel en de mens op aarde
Over de duivel
Aan alle lichtwerkers
Code van het licht: M24
Het zit erop - het is afgelopen

Het Pintocentrum

Tussen de hartchakra en de keelchakra in ligt een bewustzijnscentrum,
dat Amitakh in de jaren tachtig het Pinto-centrum ging noemen.
De Freedom Teachings geven ook informatie door over dit centrum,
dat binnen die lering de Azur-A heet. Het staat daar ook bekend
als de persoonlijke godsvonk, het innerlijk heiligdom, Brehmn,
het kosmische Kristus-zaad atoom.

Maar de Freedom Teachings en de gnostische leer van Amitakh staan lijnrecht tegenover elkaar
als het gaat om de vraag waar dat centrum toe dient.
De Freedom Teachings leren dat de Azur-A je in verbinding brengt met het hele universum,
terwijl de gnostische leer dat niet beschouwt als een nastrevenswaardig doel.
Het universum, de universa, de kosmische scheppingen waar het duistere bewustzijn huist,
worden juist gezien als de materiŽle werelden die lichtbewustzijn gegijzeld houden,
en daar ga je nou net geen open verbinding mee zoeken.


Amitakh over de rol van het Pintocentrum in de eindtijd

(Amitakh Stanford, Uit: Omni nr. 3, 2003)
Het Pintocentrum is een centrum van bewustzijn dat niet zo lang geleden is geactiveerd.
Het bevindt zich tussen keel- en hartchakra in, in het etherisch lichaam,
en het is buitenaards van oorsprong. Het heeft daar al die tijd gezeten,
maar bleef onontdekt, onopgemerkt en sluimerend voor de meeste mensen.
We naderen een tijd van grote onzekerheid, verwarring en chaos.
Juist nu is dit centrum van bijzonder belang voor ons.
Het is belangrijk dat we het Pintocentrum uit zijn sluimertoestand opwekken
om ons te helpen voorbereiden op de komende tijd.

De voornaamste reden dat het zo belangrijk is om dit centrum te identificeren
en te activeren, is dat het Pintocentrum ons kan helpen om de spirituele kracht
en de spirituele bronnen te vinden die ons kunnen voeden en bijstaan
in deze woelige tijd en vooral de nabije toekomst.
De wereld gaat grote veranderingen doormaken.

Dit Pintocentrum heeft zijn eigen werking en vormt geen paren,
zoals de oorspronkelijke zeven grote bewustzijnscentra (chakra's) dat doen.
Wie een spiritueel perspectief opzoekt
en op het punt staat grote veranderingen te ondergaan,
is een mogelijke verkenner van dit nieuwe bewustzijnscentrum.

Voor sommigen van jullie lijken zulke nieuwe mogelijkheden uitdagend en opwindend,
maar anderen zullen zich onzeker voelen, ongerust of verward.
De energie van het Pintocentrum kan je steunen en instrumenten en kracht aanreiken
om staande te blijven wanneer de waanzin van de eindtijd over de aarde raast.

Het Pintocentrum moet aandacht krijgen, worden versterkt en geactiveerd.
Je zult je er dus op moeten afstemmen, om het te leren kennen,
om er een goede verbinding mee te krijgen en te onderhouden.
Door met dit Pintocentrum te werken, bereid je je goed voor op wat er komen gaat.

Het Pintocentrum kan een effectief schild vormen tegen de waanzin van de wereld.


Het fysieke lichaam is de verbindingskabel
naar deze Virtuele Werkelijkheid

Wij zijn bewustzijn, spirituele essentie in fysieke lichamen.
Het lichaam is een verbindingskabel naar de Virtuele Werkelijkheid.

Wanneer we nu steeds meer ervaringen krijgen die vallen buiten de waarnemingen
die we doen met behulp van ons lichaam,
dan komt dat niet omdat er iets aan dat lichaam is verbeterd.
Dat komt eerder omdat de onsterfelijke geest zich nu beter bewust is
van de illusies van de virtuele werkelijkheid.
We zijn dan beter afgestemd op de echte werkelijkheid.

Dit directe weten - innerlijk weten,
beter in contact staan met jouw innerlijk gevoel -
heeft dus niets te maken met DNA-activaties, aanpassingen op DNA-niveau,
of betere kosmische verbindingen, zoals bepaalde groeperingen beweren.


Amitakh over het einde van materiŽle scheppingen

Veel mensen geven uitdrukking aan het verlangen om naar huis te gaan.
Maar hun uiteindelijke, werkelijke thuis ligt niet op het astrale vlak.
Daar is 'de hemel' niet. Het is in de echte schepping.

Goede zorg voor redelijk comfort in deze tijdelijke overlevingsfase kan nuttig zijn.
Dat komt omdat diegenen die hier kunnen leven zonder al te veel lichamelijke ongemakken,
het gemakkelijker zullen hebben tijdens de periode van overgang.
Wie zich op het astrale valk ophoudt zal het om verschillende redenen veel moeilijker krijgen
tijdens de overgang dan wie zich op het fysieke vlak bevindt.

De boodschap dat de aarde een leerschool is,
betreft astrale propaganda van de Anunnaki.
In werkelijkheid is de aarde een compleet slagveld.

Angst voor de dood is een walgelijke ziekte.
Het is door een zieke, zwakzinnige geest in het leven geroepen.
Deze angst zal uiteindelijk de ondergang van het hele universum veroorzaken.

Jouw innerlijk wezen zal temidden van alle tumult kunnen voorzien
dat je bevrijding nabij is en dat je weer volledige spirituele vrijheid zult kennen.
Voor sommigen zullen er eerst gevechten en verwarring zijn voor de geest tot rust komt.
Maar uiteindelijk zullen alle lichtwezens het gevoel krijgen
dat ze alle materiŽle zaken kunnen loslaten waar ze zich voorheen aan vastklampten,
met een gerust hart, op een natuurlijke manier.


De Duivel en de mens op aarde

(Amitakh, uit: De Persoonlijke Duivel)
Wie uit is op mystieke krachten kan de duivel welkom heten en aanbidden.
Wie gruwelt van het kwaad geeft de Duivel overal de schuld van.
In beide gevallen profiteert het Duister.

Het is duidelijk, nu de Reddingsmissie zijn einde nadert,
dat de Duivel niet reageert op de Christusenergie.
Hij blijft liegen, verantwoording afschudden, zijn daden ontkennen..
Mensen hebben de Duivel meer macht gegeven, door energie aan hem af te staan.
Daardoor kreeg hij steeds meer vitaliteit in de geest en expressievormen van mensen
in de Virtuele Werkelijkheid, waar de dingen niet zijn wat ze lijken.
Ook al was het zijn bedoeling niet: de mens heeft de Duivel machtiger gemaakt.
Het voornaamste middel dat de Duivel gebruikt om aan zijn energie te komen is angst.

De kracht van de Duivel is niet zo sterk op andere planeten; hij vormt daar niet zo'n probleem.
De mens is geschapen en ontwikkeld om de kracht van de Duivel hier op aarde op te bouwen.
Kwade krachten worden hier door mensen opgebouwd
door middel van oorlogen, angst voor het onbekende, onwetendheid,
culturele en godsdienstige verdeeldheid.
Ook geologische en geografische verdeeldheid zorgen ervoor
dat verbondenheid beperkt blijft.

De aarde is het favoriete stekje van de Duivel.
Giftige planten, insecten, reptielen en andere soorten gif hebben de aarde in beslag genomen.
Brute vleeseters wonen er ook. Gevaarlijke weersomstandigheden en natuurrampen alom.
Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat mensen zich bedreigd voelen en gekwetst worden.
De zware omstandigheden zorgen ervoor dat mensen zich tot 'god' wenden
voor veiligheid en bescherming, en dat ze bang zijn voor de Duivel.
Door die angst bouwen mensen vaak tempels gewijd aan de duivel (hoe die ook genoemd worden)
waar offers worden gebracht, menselijk of anderszins.
Oorlogen zijn in wezen een soort massaal bloedoffer voor het monster,
zoon van de Duivel. Daarom zullen er altijd oorlogen zijn zolang als de Duivel en zijn Vader
de Virtuele Werkelijkheid beheersen. Dat maakt duidelijk waarom de Virtuele Werkelijkheid
in zijn geheel moet worden ontmanteld.

De Duivel schept orde en dienstbaarheid door de dood,
een absoluut contrast met leven en openheid.
De voedselketen zorgt ervoor dat alle leven ander leven moet consumeren om te overleven.
Dit ontwerp staat garant voor lijden en dood.
Daarom kan het Licht niet werken met wat er is in deze wereld van het Duister.
De basis ervan, biologische lichamen, biologisch leven - het is allemaal zo corrupt,
zo door en door parasitair dat het niet behouden kan blijven in de Echte Schepping.


Over de Duivel

(Amitakh, uit: De Persoonlijke Duivel)
De Duivel kan verschillende fysieke lichamen aannemen, kan incarneren als een mens,
of een menselijk lichaam overnemen. De Duivel is al heel vaak geincarneerd,
ook in deze tijd, in het lichaam van iemand die een betrekkelijke onbeduidende positie
in de wereld heeft. Hij/zij/het gedraagt zich soms als welwillend heerser,
lijkt soms prachtige kunst te produceren, en drukt zich soms bruut uit.
De Duivel zaait verwarring rond zijn bestaan zodat mensen hem niet serieus nemen.

Wie denkt dat het absolute kwaad niet bestaat, en zijn vertegenwoordiger de Duivel ook niet,
zal het niet kunnen weerstaan.

De Reddingsmissie betreft het corrigeren van de Hemelse Vergissing (the Celestial Error)
en die missie is bijna voltooid. De Licht hoopte dat het Lichtdeel dat nog in de Duivel zit,
zou reageren op de enorme hoeveelheid Liefdesenergie die het heeft mogen ontvangen.
Helaas heeft de Duivel alleen maar gedaan alsof hij erop reageerde;
als de Missie voltooid is zal hij achterblijven.

Alles en iedereen, inclusief de Duivel en het Duister zelf,
krijgt de kans de correctie te aanvaarden.
Velen hebben het Duister als hun God gekozen.
Het Licht betreurt dat veel mensen die keuze hebben gemaakt.
Lichtwezens die nog levensvatbaar zijn zullen terugkeren naar het Licht,
waarna ze eindelijk herenigd zullen worden met hun ware Goddelijke Bron.

I shall soon gather all that are mine

Aan alle lichtwerkers

Amitakh geeft in haar artikelen duidelijk aan
dat het Pintocentrum een buitenaards bewustzijnscentrum is.
Ook geeft ze verslagen van de strijd van het licht tegen het duister
en zegt erbij dat ze die niet heeft gechanneld.

In haar laatste artikel van 9 september 2008 schrijft Amitakh dat ze een buitenaards wezen is,
dat als walk-in naar de aarde is gekomen. Amitakh is haar codenaam.
Het was haar missie om een duister wezen in de gaten te houden, wiens codenaam Ikluk is.
Eerdere incarnaties van dit wezen waren Aaron, Johannes de Doper, Kirok, Koning Arthur en Hitler.
In zijn huidige incarnatie is hij Dr Joseph Chiappalone, voormalig echtgenoot van Amitakh.

Deze uitspraken schijnen nogal rauw op het dak van een groot deel van haar lezerspubliek
terecht te zijn gekomen. Waarom, vraag ik me af?

Amitakh heeft haar buitenaardse oorsprong nooit verhuld.

Eerdere incarnaties van Amitakh waren Moses, Jezus, Buffalo Calf Woman, Guinevere.

In mei 2000 schreef ze een artikel gericht aan alle lichtwerkers op de planeet.
Velen van hen bleken vervuild te zijn door de plakkerige grijze materie van traagheid en corruptie.
Lichtwerkers waren overal bezig te ontwaken en dat proces zou zich bij velen voortzetten:

Jij bent een buitenaards wezen, een Spirituele Krijger of een een Lichtwerker
die hier is geincarneerd met een missie.
Je bent hier niet om lessen te leren, of om relaties te onderhouden, of verlicht te worden.
Ieder van jullie heeft zijn eigen rol in het grote plan van de Reddingsmissie.
Wees blij dat je deel uitmaakt van het reddingsteam
en zorg dat je ego je niet in de weg staat.
Er is geen ruimte voor zelfvoldaanheid.
Onderzoek je daden en gedachtevormen.
Negatieve geÔmplanteerde gedachtevormen moeten steeds worden verworpen.
Herken de energieen die het op jou gemunt hebben
en laat je er niet door inpalmen.

Wees flexibel. Zorg dat je je snel kunt aanpassen.
Neem elke dag de tijd om even stil te luisteren naar je innerlijke informatiebronnen
en om je energetisch weer op te laden.
Het is mogelijk dat sommigen van jullie worden ingezet om een bepaalde positie in te nemen.
Als je je daartegen verzet zal dat meer verwarring en wrijving veroorzaken.
Neem je eigen levensomstandigheden zo veel mogelijk in de hand.Code van het licht
als tegenwicht voor veel duistere codes
in de Virtuele Werkelijkheid is
M24

Het zit erop - het is afgelopen

Amitakh vertelt dat trouwen met Ikluk onderdeel van haar missie was.
Een zeer letterlijke vertaling van het Engelse gezegde:
Keep your friends close and your enemies closer
(Blijf dicht bij je vrienden - en nog dichter bij je vijanden).

Alleen een lichtwezen kan aanvoelen wat het betekent
om een duister wezen nog een allerlaatste kans te geven om terug te keren naar het echte licht
door hem een Boodschapper van het Licht te laten zijn.
Keer op keer heeft het Licht het Duister ontmoet
in vele drama's die in de geschiedenis van de mens op aarde zijn opgetekend.
Het Duister heeft ook deze kans niet aangegrepen.
Nu heeft het Licht dan ook besloten dat de missie is volbracht.
Het is afgelopen.


Subtiele werelden: 6. Astrale parasieten en huidaandoeningen
*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home