15   De Spiraaldans: romantisch huwelijk
of wrede scheiding?

Op aarde dansen twee tegenpolen met elkaar, om elkaar heen. Ze stoten elkaar af en trekken elkaar aan. We noemen dat mannelijke en vrouwelijke oerprincipes, magnetische en elektrische energieŽn, het huwelijk van een oervader en een oermoeder, de hemel en de aarde, yin en yang.

In romantische versies is dit een goed huwelijk, waarin balans of een vreugdevol compromis mogelijk is. In minder romantische versies gaat het om een eeuwige strijd tussen de polen. Om oorlog, bruidroof, verkrachting, verleiding, verraad. Een mannelijke krabachtige levensboom die zich opdringt aan de vrouwelijke, voedende duisternis. Of een zwarte weduwe die een mannetje verleidt, met hem paart en hem daarna opeet.

Volgens sommigen is de mens als soort van nature helemaal niet gespleten in mannen en vrouwen. De mens zou eigenlijk androgyn zijn en in spiritueel opzicht over wonderbaarlijke vermogens beschikken. Een androgyn wezen is niet zonder geslacht maar verenigt beide geslachten binnen zichzelf. Het scheiden van die energie- en bewustzijnsstromen binnen de mens als soort is een onnatuurlijke, wrede scheiding die ons machteloos maakt. Een heteroseksuele aard is niet natuurlijker dan een homoseksuele, biseksuele of a-seksuele aard: ze zijn geen van allen volgens de oorspronkelijke goddelijke blauwdruk geschapen.


16  Darwin
Home