De corruptie van seksuele energiestromen, deel 3
Matrix V over seks, seksuele geaardheid en spiritualiteit

Op deze pagina:
Het lichaam, seks en spiritualiteit
Gescheiden seksen in 3D en 4D
Biseksualiteit
Masturbatie
Duister instrument
Licht en duister

Het lichaam, seks en spiritualiteit

(Uit: Matrix V, Gold Edition)
Aardmensen, vooral Amerikanen, hebben het woord liefde zo vervormd
dat het betekent: seks en macht over iemand anders.

Seks komt voor 100% voort uit het lichaam.
De seksuele driften zijn enorm opgevoerd door genetische wetenschappers
uit Orion, die wilden dat mensen flink zouden doorfokken
voor hun machtig imperium.

Je ontmoet iemand en besluit ermee het bed in te duiken.
Dat is lust, geen liefde.
Liefde op het eerste gezicht is lichaamstaal en betekent
lust op het eerste gezicht.

Genegenheid is spiritueel.
Dat is geen seks, al kan er seks bij komen.
Genegenheid en resonantie is wat partners naar hogere dimensies voert.
De seks blijft achter in 3D.

Wie klaagt dat hij zich een man voelt, gevangen in een vrouwenlichaam
of een vrouw, gevangen in een mannenlichaam
uit zich lichamelijk, NIET spiritueel.
Wie zijn spirituele aard herkent weet zich zowel mannelijk als vrouwelijk.

Wie zich met zijn lichaam identificeert
laat zich spiritueel door zijn lichaam en lichaamsprogramma's sturen.
Wie zich door zijn spiritualiteit laat leiden kan intiem zijn met wie dan ook,
onafhankelijk van het eigen geslacht of dat van de ander.

Gescheiden seksen in de derde en vierde dimensie

(Uit:Matrix V)
Aparte seksen bestaan feitelijk alleen in de derde dimensie.
Maar de illusie van seksen bestaat ook in de vierde dimensie,
op het astrale niveau, omdat spirits zich daar zelf aan vastklampen.
Omdat men zich vaak met zijn aardse rol identificeert,
wordt de illusie van seksen in astrale werelden door de bewoners zelf
herschapen en in stand gehouden.

Biseksualiteit

(Uit:Matrix V, Gold Edition)
Het gelijke trekt het gelijke aan.
Het Spel probeert het bestaan van grootschalige biseksualiteit te verbergen.
Zo hoor je vaak het stompzinnige argument dat een mens
ofwel heteroseksueel ofwel homoseksueel van aard MOET zijn.
Dit is een leugen.

Wie zich niet door zijn lichaamsprogramma's laat sturen
weet dat hij spiritueel gezien beide geslachten in zich verenigt
en laat gewoon wetten van resonantie en aantrekking hun gang gaan.

Heteroseksualiteit is een aan oermensen opgelegd programma.
Door lichamen in twee geslachten te splitsen werd het moeilijker voor mensen
om hun Hoger Zelf te ontdekken.

Masturbatie

(Uit:Matrix V)
Er is een verschil tussen de energetische 'bedrading'
van het mannenlichaam en het vrouwenlichaam.
Wanneer seksuele energie zich ophoopt,
is masturbatie een goede manier voor beide seksen
om zich van dergelijke ladingen te ontdoen.
Taboes zijn door grote godsdiensten ingesteld
en dat op zich zegt al genoeg.

Voor vrouwen is masturbatie een manier om zich op te laden,
door middel van hun eigen spirituele energie.
Zo kunnen lichaamscommando's als ik moet een man hebben
eenvoudig worden overwonnen.
Vergeet niet dat het lichaam is volgepropt met leugens
om zo je spirituele verbindingen op non-actief te zetten.

Het DNA-commando om je als kakkerlakken voort te planten
is allesbehalve spiritueel.

Masturbatie bij mannen dient vooral het op gang houden
van verschillende fysieke lichaamssystemen.
Seksuele inactiviteit kan bij mannen fysieke problemen opleveren
wanneer deelsystemen in het lichaam in slaap sukkelen.

(Voor een gnostische visie op masturbatie,
zie deel 4 op de volgende pagina/Chiappalone.)

Duister instrument

(Uit: Matrix V, Gold Edition)
Dit instrument zien we helaas overal om ons heen.
Het vindt zijn oorsprong in het Imperium van Orion.
*
Het is oorspronkelijk een symbool van gevangenschap.
*
Het is nog steeds een symbool van gevangenschap en slavernij
*
Ontworpen door het Duister
*
Instrument van onderdukking en overheersing
*
Instrument om je bezit te markeren
*
Instrument bestemd voor verdoemden
*
Instrument dat verlies van spirituele integriteit veroorzaakt
*
Instrument dat je dwingt je individualiteit op te geven
*
Instrument van het Huis van Vijanden (Astr. 7e Huis)
*
Instrument van dominantie
*
Instrument ter onderwerping van andermans wil

Wat is dit voor instrument?
Het heet een trouwring.
En als je echt indruk wilt maken op je buitenaardse Meester,
dan draag je hem door je neus.

Licht en Duister

(Uit: Matriv V, Volume III)
Onze hogere zelven zijn zowel licht als duister in vibratie.
Op het fysieke vlak vertegenwoordigt het vrouwenlichaam de duistere pool,
en het mannenlichaam de lichtpool.
In seksueel opzicht is de man geschapen om de energieslurpende vrouw
van energie te voorzien.

Lichtenergie is gevend.
Duistere energie is ontvangend.
Door de imperialistische territoriumdrang van het duister te leven
en de zelfopoffering van de lichtzijde, in vele incarnaties,
kom je uiteindelijk tot balans.
Beide polen zijn niet goed of slecht, het zijn slechts ervaringen.

N.B.:Met deze stellingname vertegenwoordigt de MV-auteur veel bewustzijn
dat het bestaan van absoluut kwaad ontkent.
Duister en licht zijn dan slechts rollen, polen of partijen
die elkaar binnen het Spel in evenwicht houden.
Lichtwezens worden misleid met het idee
dat ze in andere incarnaties de rol van slechterik kunnen spelen
maar dat alle bewustzijn in essentie dezelfde aard en oorsprong heeft.
Ofschoon ik het beslist niet eens ben met dit perspectief van de MV auteur,
zijn veel van zijn inzichten in de werking van het Spel wel nuttig.

De heteroseksualiteit die het Spel van zijn spelers eist,
wordt volgens de Matrix V-auteur eerst vervangen door biseksualiteit
en eindigt in homoseksualiteit.
In homoseksuele relaties zullen de lichamen niet voor kortsluiting zorgen
en dus is spiritueel contact dan gewoon mogelijk.
Dit betekent zeker niet dat mensen met homoseksuele relaties
altijd spiritueel zijn en nooit door hun lichaamsprogramma's gestuurd worden.


De corruptie van seksuele energiestromen, deel 4:
Chiappalone's gnostische visie op seksualiteit

Corruptie van seksuele energiestromen, Overzicht

*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home