De corruptie van seksuele energiestromen, deel 4
J.S. Chiappalone over seks en spiritualiteit

Op deze pagina:
Programmeren door middel van seks
Programmering van het moederinstinct
Seksuele voortplanting en ondersteunende programma's
Bestialiteit
Vermenging van twee scheppingen door seks
De gevaren van wisselende partners
Vrije seks
Kundahlini en masturbatie

Het programmeren van mensen door middel van seks

(Chiappalone, Vrij naar Making sense of the madness, Vol.2
Keys To Reality)

Een fysiek lichaam kan worden geprogrammeerd om automatisch, als in een reflex,
te reageren op omstandigheden en invloeden uit de omgeving.
Hoe beter die programma’s zijn gednstalleerd,
hoe minder spiritueel bewustzijn in deze dimensie aanwezig kan zijn.
Contact met je innerlijke goddelijke geest (mind) is minder mogelijk,
naarmate er meer programmeringen actief zijn in het lichaam.
Zo zijn veel mensen volledig gevangen geraakt in deze materiële werkelijkheid.

Er zijn verschillende programmeerpaden uitgezet door het duister.
Direct na voedsel - consumeren, eten - komt seks op een goede tweede plaats.
Voordat deze schepping werd gekaapt door de Grote Piraat stond het aantal lichtwezens vast.
Er was geen enkele behoefte aan voortplanting, omdat er geen fysieke lichamen bestonden.
Er bestond geen materie. Er was ook geen nieuw kunstmatig bewustzijn op zoek naar behuizing.

De ontwikkeling van het seksuele voortplantingssysteem
maakte intensieve programmeringen van het fysieke lichaam mogelijk.
Het Duister had zelf dienaren geschapen met een sterfelijk bewustzijn
(non-permanent Atom consciousness), die in deze lichamen konden wonen.

Toen deze dimensie werd afgesloten, misleidde hij eenheden van onsterfelijk bewustzijn
om te gaan wonen in de lichamen die hij had ontwikkeld.
Elke bewustzijnseenheid werd toen in twee delen gesplitst
die werden geplaatst in een mannelijk en in een vrouwelijk lichaam.
Zo was hun bewustzijn ook gespleten.
Elke eenheid had nu een mannelijke en een vrouwelijk manifestatie,
maar de seksuele manifestaties waren eigenschappen van het fysieke lichaam,
niet van het bewustzijn dat erin woonde.

(N.B.:Merk op dat dit perspectief afwijkt van de Matrix V-auteur, die zegt dat alle ‘spirits’
zowel mannelijk als vrouwelijk zijn en niet in twee delen geplitst.

) Toen bracht de Grote Piraat nog een verandering aan.
Hij paste de buitenste bewustzijnsring van de Ware Lichtwezens aan
waardoor aan een deel van hen vrouwelijke essentie werd toegevoegd.

Programmering van het moederinstinct

(Uit: Chiappalone, Making sense of the madness, Vol. 1)
De duistere halfgod kidnapte een aantal wezens die het vermogen om te verzorgen
zeer sterk hadden ontwikkeld. Hij slaagde erin dat mechanisme te kopiëren en te bewerken,
waarna hij het overbracht naar de gehalveerde wezens met een vrouwelijk lichaam.
Dezelfde eigenschappen bracht hij ook over naar de buitenste bewustzijnslagen
van zijn kunstmatige wezens, de nep- of schertswezens (counterfeit beings).

Zo werd het bewustzijn van alle wezens in dit universum aangepast of door die aanpassing bednvloed.
Wezens handelen hier met bewerkt bewustzijn dat vrouwelijke trekken vertoont,
die inwerken op aanpassingen in het emotionele lichaam dat deze vrouwelijke
seksuele kenmerken versterkt en ondersteunt.

Zo ontstond in deze materiele dimensies de ‘moederfiguur’,
verbonden met een moederinstinct en programmeringen die wij ‘natuurlijk’ noemen.

Seksuele voortplanting en ondersteunende programma’s

De mannelijke en vrouwelijk lichamen werden nu deels door gehalveerde
spirituele lichtwezens bewoond en deels door kunstmatig bewustzijn
dat het duister geschapen had.

Al die lichamen waren geprogrammeerd om te paren via de voortplantingssystemen
die in het lichaam zaten. Een aantal stuurprogramma’s waren ontworpen
om in samenhang met elkaar dit proces te regelen via:

* Hormonen, hersenstoffen
* Het emotionele lichaam
* De zgn. ‘outer mind’, het oppervlakkig denken dat zich eenvoudig laat programmeren,
in tegenstelling tot de 'inner mind'
*Voedsel

Bestialiteit

Ook: seks met dieren, zoöseksualiteit
(Chiappalone, uit: Making sense of the Madness)

Toen de lichtwezens in fysieke lichamen geplaatst werden,
raakten ze versuft en verdoofd.
Hun levendige bewustzijn verlamde, zo groot was de invloed en macht
van de geprogrammeerde seksualiteit in hun lichamen.

Het lichaamsbewustzijn kon het roer overnemen om er flink op los te copuleren
met andere lichamen. Dat konden menselijke lichamen
van andere gespleten lichtwezens zijn, of lichamen bewoond
door kunstmatig bewustzijn, of dieren.

De ware lichtwezens werden meegesleurd door deze emotionele
en vaak plezierige programmeringen.
Ze waren zich niet bewust van het enorme verlies van hun eigen spirituele energie,
en ook niet van de overdracht van schadelijke, soms vernietigende energie
gedurende de geslachtsdaad.

Voortplanting van mensen en dieren leverde veel hybriden op.
Dit ging door tot 12.000 jaar geleden. Toen werd deze vorm van voortplanting
een halt toegeroepen door ingrepen van lichtwezens,
die het menselijke vruchtbaarheidsproces aanpasten.
Hierdoor was voortplanting tussen mens en dier niet langer mogelijk.
Veel oeroude geschriften bevatten nog aanwijzingen over het zuiver houden
van het ras; hiermee werd de hele menselijke soort bedoeld.

Ofschoon er geen nakomelingen meer uit voort konden komen,
is de neiging tot copulatie tussen mens en dier niet verdwenen.
N.B.:Peter Moon geeft aan dat DNA-onderzoek en geheime DNA-programma’s zich richten
op het herstel van zuiver DNA, dus DNA van die eerste lichamen
zonder genetische aspecten van apen (simian genetic aspects).
Daarvoor worden mensen onderzocht wiens bloed geen resusfactor bevat,
die dus resusnegatief zijn. Die oorspronkelijke ‘menselijke intelligentie’
wordt soms Adam Kadmon genoemd.

Het is duidelijk dat een ‘zuiver’ lichaam nog steeds een manipulatie van het duister is,
maar in ieder geval meer kans geeft op spiritueel contact dan een lichaam
dat ook nog door apen-programmeringen wordt gestuurd.

Vermenging van twee scheppingen door seks

De machtige dictaten van de paringsdrang gaven de Grote Piraat een effectieve methode
in handen om energie uit de ware Lichtschepping te kunnen vermengen
met energie uit zijn kunstmatige Nepschepping.

Door seks is namelijk energieoverdracht mogelijk tussen de betrokken partijen
op alle niveaus van hun wezen: fysiek, etherisch, emotioneel, mentaal en spiritueel.
Dit geldt vooral tijdens een orgasme, omdat er dan energetisch een wederzijdse afstemming
van de verschillende structuren plaats vindt, waardoor de betreffende bewustzijnsgebieden
zich voor elkaar openen en er intensieve uitwisseling plaatsvindt.

Wanneer een mens met kunstmatig bewustzijn seks heeft met een lichtwezen,
dan verliest het lichtwezen positieve energie aan de robot.
In ruil daarvoor ontvangt het lichtwezen negatieve energie,
die hem nog verder programmeert en vervuilt.
Daardoor verliest het lichtwezen nog meer bewustzijn, verzwakt
en wordt een steeds gemakkelijker prooi,
niet alleen tijdens dit leven maar ook in de incarnaties daarna.

Het gezamenlijk activeren van de emotionele lichamen lijdt tot een vorm van hechting,
die de betrokkenen emotioneel gevangen zet. Net zoals bepaald voedsel of drugs
kan deze emotionele activering verslavend werken, waardoor programma’s
die seksueel verlangen opwekken nog meer worden versterkt.

Emotionele banden in samenwerking met de moederlijke, verzorgende programmeringen
in de buitenste bewustzijnsringen leveren sterke hechting aan het nageslacht op.
Zo raakten lichtwezens geheel verstrengeld in hun rollen
en sociale omstandigheden terwijl ze spiritueel wegkwijnden.

Wanneer lichtwezens niets doen om zich te herstellen
na een seksuele ontmoeting met een robotmens,
een demonisch mens of een besmet lichtwezen,
dan is het bewustzijnsverlies uiteindelijk zo groot
dat de programmeringen het overnemen en er helemaal geen spiritueel bewustzijn
meer dit dimensionele vlak binnen kan stromen.
Als lichtwezen ben je dan een instrument van het duister geworden.

Je kunt zelfs in bewustzijn een hele klasse achteruitgaan,
waardoor je als mens op het fysieke vlak niet in staat bent
boven het geprogrammeerd gedrag van een dier uit te komen.
(N.B. Er is voldoende spiritueel bewustzijn vereist om de programmeringen
in de biologie van je lichaam te kunnen opmerken en overschrijven.
Er zit niet alleen een kwalitatief aspect aan bewustzijn,
maar ook een kwantitiatief aspect. Ook de *SSOA geeft aan dat bewustzijn
kan worden gestolen of weggesluisd door etherische technieken
via roosters en matrices of door tijdmanipulaties,
waarna een val in bewustzijn plaats vindt die je zelf vanaf dit fysieke vlak
in 3D niet meer kunt constateren.)

De gevaren van wisselende partners

Door seksuele activiteit met veel verschillende partners kan negatieve energie
zich snel ophopen in het etherisch lichaam.
Bovendien zullen parasieten eerder de kans krijgen
om zich in het etherisch lichaam te nestelen, wat jou levensenergie kost.
Je draagt letterlijk lifters met je mee.
Wanneer veel negatieve energie zich ophoopt
wordt de kans op bezetenheid door negatieve entiteiten verre van denkbeeldig.
Ook kan zich hierdoor een ziekte op lichamelijk niveau gaan manifesteren.
De aura gaat er dof uitzien.

Op het emotionele niveau zal de vervuiling emoties opwekken
die een lichtwezen nog verder gevangen zet en programmeert.
De seksuele opwinding kan verlangen of hebzucht opwekken,
of onder verschillende omstandigheden frustratie, boosheid,
schuldgevoelens, depressie, enzovoorts.

Als een lichtwezen seksuele gemeenschap heeft met een mens met kunstmatig bewustzijn
(Chiappalone noemt dit ‘mock beings‘), zijn psychische aanvallen normaal.
Het gevolg is dan hoofdpijn, depressie, of het gevoel niet stil te kunnen zitten
van het lichtwezen, terwijl de robotmens zich uitstekend voelt.

Vrije seks

Het is geen nieuws dat alcohol, verkeerd voedsel en druggebruik
leiden tot overspelig gedrag en seksuele perversie.
Veel lichtwezens zijn niet in staat de robots en vooral de vervuilde, besmette lichtwezens
te onderscheiden van niet- of minder -besmette lichtwezens.
Hieruit blijkt het gevaar van seks en meerdere relaties na of door elkaar.

De geheime agenda van sekten die vrije seks promoten is het vangen van lichtwezens.
De robots voelen zich er prima en hebben geen bewustzijn te verliezen,
terwijl de ware lichtwezens wordt geleerd niet meer zelf te denken.
Na een proces van voortgaande vervuiling
wordt een spirituele moordaanslag op zo’n lichtwezen gepland,
dus precies het tegenovergestelde van wat de ‘spirituele goeroe’ beweert na te streven.

Kundahlini en masturbatie

(Uit: Making sense of the Madness)
De seksuele voortplantingsdrift kan worden omgebogen,
net als andere emotionele programma’s.
Lagere seksuele energie kan dus worden gesublimeerd.
Dat wil zeggen dat de energie van de tweede chakra,
die de seksuele voortplantingsorganen bij mannen en vrouwen beheert,
kan communiceren en worden uitgelijnd met de hogere chakra’s zonder nare bijwerkingen.

Iets heel anders gebeurt er wanneer seksuele energie wordt misbruikt om de kundahlini-energie
op te wekken en door je ruggengraat omhoog te stuwen.
Chiappalone noemt mensen en goeroes die deze leer verkondigen, gevaarlijke gekken.

De kundahlini-energie heet ook wel de slang die ontwaakt in je stuitchakra.
Het geforceerd omhoog stuwen van die energie door je centrale vertikale kolom
zou meer spiritueel bewustzijn opleveren en volgens die gevaarlijke gekken
zelfs tot verlichting leiden.
Maar wat er in werkelijkheid met deze technieken wordt aangeleerd,
is om het lage bewustzijn van de stuitchakra en de seksuele energie-chakra
te misbruiken om zo de hogere bewustzijnscentra te kunnen binnendringen en overheersen.
Als zulke kanalen en poorten eenmaal zijn geopend, kan lager demonisch bewustzijn
het lichaam het overnemen.
Een dergelijk lichaam is een zeer gewaardeerde prooi voor demonen.
Het biologisch lichaam wordt dan gebruikt als poort voor lager bewustzijn
om toegang te krijgen tot hogere dimensies, waar het zich kan uitleven
op basis van allesbehalve integere gedachtevormen.

Masturbatie is een volledig verlies van energie en kan onder geen enkele omstandigheid leiden
tot sublimatie van seksuele of andere lagere energie.
Wat duisterlingen of doortrapte goeroes ook beweren over voordelen van masturbatie -
het zijn leugens!

(N.B.:Een voorbeeld van zo'n goeroe wordt beschreven door Peter Moon in zijn boek
the Black Sun. Deze 'meester van de helende Tao' leert mensen om hun chi en
seksuele energie zo door hun lichaam te bewegen dat ze afgestemd raken op
de 'goddelijke bron'. Mannen leren hun orgasme binnen hun lichaam te houden,
waardoor die verlengd kan worden. Het boek van deze goeroe heet
'het meervoudig mannelijke orgasme.')

Seksuele gemeenschap tussen twee lichtwezens kan vooral via de hartchakra (chakra nr. 4)
tot positieve uitwisselingen leiden, die harmonieus, vreugdevol en bevredigend zijn.
Die uitwisselingen overstijgen dus de onderste drie basischakra’s.
De lagere seksuele energieën worden NIET omhoog gestuwd tijdens deze eenwording.
Het zijn de bewustzijnscentra en subtiele lichamen die versmelten.

Maar zoals gezegd, een waarschuwing blijft op zijn plaats,
omdat Lichtwezens meestal niet in staat blijken de ware essentie van anderen
vanaf het fysieke vlak te onderscheiden.


De corruptie van seksuele energiestromen, deel 5:
Freedom Teachings over de disharmonie van menselijke seksuele vibraties

Corruptie van seksuele energiestromen, Overzicht

*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home