Amitakh: Ontwakende Lichtwezens

Amitakh over Spirituele vervuiling


Op deze pagina: Amitakh over
Ware lichtwezens
Blauwdruk van licht
Het einde van de dood

Ware Lichtwezens

Echte lichtwezens zullen zich op natuurlijke wijze aangetrokken voelen tot het echte Licht,
tenzij ze sterk besmet zijn door het duister.
Wezens ontsproten aan het Duister voelen zich aangetrokken tot het neplicht
dat het duister heeft geschapen, en voelen zich afgestoten en bedreigd door het echte Licht.
Ware lichtwezens kunnen toch door het neplicht worden aangetrokken
door programmeringen, illusies en vervuiling.

Terwijl vervuilde lichtwezens verleid kunnen worden door het duister
zullen ze zich uiteindelijk niet laten afstoten of zich bedreigd voelen door echt licht.
Ze kunnen zich hooguit onzeker of verward voelen door de duistere programmeringen en vervuiling.
Maar het echte licht voedt hen.

Vervuilde, geprogrammeerde lichtwezens kunnen niet door het duister worden gevoed.
Ze worden altijd uitgebuit en worden afgezonderde bronnen van energie die het duister voeden.

Duistere wezens voelen zich niet op hun gemak in de aanwezigheid van Echt Licht.
Ze voelen zich bedrukt en ervaren een onheilspellend gevoel.
Ze kunnen het echte licht en zijn boodschappers niet aanvaarden;
ze kunnen zich ook nooit geheel wijden aan het werk dat door het echte licht wordt gesponsord.
Zulke duistere wezens houden steeds maar het gevoel dat ze de weg terug naar huis moeten zoeken,
zelfs als ze echt Licht tegenkomen op hun weg.
Dat is dus terecht, want hun echte "thuis" ligt in het duister en niet in het echte licht.

Aan de andere kant kan een echt lichtwezen zich nooit vol overgave wijden aan een duistere zaak.
Echte lichtwezens die weer gevoed worden door het echte licht beginnen zichzelf te zuiveren
en van hun duistere programmeringen te ontdoen,
terwijl duistere wezens die gevoed worden door het duister steeds corrupter worden.
In deze tijden zullen wezens van beide kanten uiteindelijk gaan begrijpen aan welke kant ze staan.


Blauwdruk van het Licht

Het echte licht draagt een innerlijk geluid bij zich, een innerlijke vibratie,
een blauwdruk die het neplicht niet kan namaken, alhoewel het wel mogelijk is
om de uiterlijke verschijningsvorm van echt licht te imiteren.
Wanneer de laatste stadia van scheiding van Licht en Duister op gang komen,
zullen bewuste Lichtwezens in staat zijn om lichtwezens te gaan onderscheiden van duistere wezens.
Ze zullen dat innerlijke geluid herkennen, die innerlijke vibratie,
waar lichtwezens ieder voor zich toegang toe kunnen vinden in zichzelf om echt licht te herkennen.

Het proces van scheiding van Licht en Duister is al in volle gang.
Dit proces manifesteert zich op veel niveaus en de hele operatie is ingewikkeld en subtiel.
De hele Boom der Schepping, de Uitdrukking, lijkt vrijwel geheel te verdwijnen,
maar er kan nog iets van worden teruggehaald.

Wanneer echte lichtwezens steeds verder los komen van duistere wezens,
kunnen ze zich meer verenigingen met het echte Licht.
Ze zullen dan direct gaan ervaren hoe anders ze zijn dan de duistere wezens om hen heen.
De verschillen zullen meer op het subtiele vlak zichtbaar zijn,
en in hun spirituele uitdrukkingsvormen,
dan in hun verschijning op het fysieke vlak.

Lichtwezens en duistere wezens zullen intoleranter worden naar elkaar toe
en zich ook minder bij elkaar op hun gemak voelen.


Het einde van de dood

Mirra van Pondicherry verkondigt dat de dood niet iets natuurlijks is.
De dood op het fysieke vlak is een kunstmatige uitvinding van het Duister.
Vele leugens zijn er over de dood verspreid,
zoals de fabel dat het de oorsprong is van wedergeboorte,
dat het gevolgd wordt door een periode van herstel,
of dat het de groei van de "ziel" dient,
of een kans biedt om er iets bij te leren.
Hier is niets van waar, noch zijn deze zaken noodzakelijk
voor de ontwikkeling van bewustzijn in de ware goddelijke schepping.
De dood is een methode om lichtbewustzijn in de materie tot slavernij te dwingen.

Lang, veel te lang hebben mensen de Grote Piraat vereerd
en hem "hun schepper" genoemd, terwijl hij hen heeft gevangen gezet,
misbruikt en gegijzeld gehouden. De Grote Piraat draagt een masker van welwillendheid
terwijl hij al die tijd Waarheid heeft vermoord.

De lichtwezens die trouw zijn gebleven aan het licht
en die hun lange gevangenschap hebben overleefd,
zullen moeten erkennen dat hun echte spirituele familie niet hun biologische familie is.

Het einde van het juk der tijd betekent het einde van deze slavernij,
gijzeling en gevangenschap.

Voor diegenen die aan het worstelen zijn - verheug je op het eind van corruptie.
Al die gevechten zijn bijna verleden tijd,
maar blijf vechten tegen het duister tot het bittere einde.
Kracht zal gegeven worden aan wie daarom vraagt,
want deze duistere schepping wordt omgeven door de liefde
van de vader/moeder schepper van het ware licht.


Spirituele strijdvaardigheid van lichtwezens:
Kennis over subtiele energie

Terug naar overzicht Spirituele oplossingen


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home