Zelfverdediging: Robert Bruce

Subtiele werelden:
5b Robert Bruce over subtiele zelfverdediging


Het onderzoek van Robert Bruce - naar bezetenheid, de aard van verschillende entiteiten,
naar methoden en tactieken van parasitair bewustzijn - is ontstaan vanuit zijn eigen ervaring.
Bruce weet uit eerste hand wat het betekent om overgenomen te worden door ander bewustzijn
waardoor je de macht over je eigen lichaam verliest.
Hij kan waarnemen vanuit bijzondere perspectieven
omdat hij niet alleen een ervaren astraal reiziger is,
maar ook beschikt over astraal zicht, waardoor hij meer feedback krijgt
over energetische gebeurtenissen dan mensen die deze waarnemingsvermogens niet hebben.
De volgende fragmenten en samenvattingen komen uit zijn boek
Practical Psychic Self-Defense -
Understanding and surviving unseen influences, 2002

Zelfbescherming in groepsverband

Gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik opgemerkt
dat groepen die samenkomen nauwelijks nog maatregelen nemen
om zichzelf te beschermen.

In New Age praktijken vertrouwen mensen op hun leraar of goeroe
als het om bescherming gaat. Dit is een vergissing.
Zelfbescherming is een persoonlijke verantwoordelijkheid.

Traditionele methoden van zelfbescherming die in sommige kerken nog worden gebruikt
omvatten schijnbaar omslachtige methoden zoals groepsgebeden, aanroepingen,
visualisaties- en duren minstens vijf minuten, vaak langer.
Maar ze zijn wel effectief.
Tegenwoordig denkt men dat het voldoende is om de groep te visualiseren
in een cirkel van wit licht, of om om hardop uit te spreken
dat alleen bepaalde soorten onbelichaamd bewustzijn de groep mogen naderen.
Het idee dat deze praktijken bescherming bieden is een illusie.
Negatieve entiteiten (Bruce noemt hen the Negs) wandelen doodgewoon de cirkel in.

Behalve Negs van buitenaf moet elke groep rekening houden met negatieve entiteiten
die in de groep worden gebracht door een van de leden.
Beschermende maatregelen rondom de groep zijn zinloos
als iemand een ongewenste indringer, een onzichtbare lifter heeft meegenomen.
Sommige soorten Negs zijn zeer moeilijk op te merken.
Ik heb in de loop der jaren al menig gevoelige New Age leraar of lerares ontmoet
die beweerde dat hij of zij het zo door zou hebben als er een negatieve aanwezigheid is.
Deze overmoed is dan gebaseerd op het feit dat ze een bepaald soort entiteit kunnen herkennen.
Maar sommige soorten weten zich prima te verbergen in het subtiele energieveld van mensen.


Over channelen

Nodig onbelichaamde wezens nooit, maar dan ook nooit uit
om jouw lichaam binnen te treden en jouw lichaam en geest over te nemen.
Paranormale vaardigheden geven status in bepaalde groepen.
Maar veel leden van New Age groepen lopen iets op tijdens bijeenkomsten.

Ook zijn er groepen die leren dat het voldoende is om indringers naar het licht te sturen.
Wat nu als dat helemaal niet werkt? Dan kan het zijn dat je jezelf goed in de nesten hebt gewerkt.

Gouden regel om problemen met Negs te voorkomen:
Speel geen spelletjes waarbij je contact probeert te leggen met onbelichaamd bewustzijn.
Het zijn namelijk open invitaties. Verblijf ook niet in een huis waar dergelijke spelletjes
worden gespeeld of sessies worden gehouden. De kans op ongewenste aanwezigheden is dan veel groter.
Vermijd in het algemeen ook mensen die zich bezighouden met zulke communicaties.
Na een paar goede ervaringen worden ze vaak overmoedig, tot het fout gaat.
De kans dat je een lifter oploopt in contact met dergelijke mediums
is verre van denkbeeldig.


Kennis en bewustzijn

Bruce: Negs doen veel moeite om niet te worden opgemerkt.
Mensen die niet geloven dat entiteiten bestaan
merken hun activiteiten dus ook niet op.
Met zulke mensen kunnen ze doen wat ze willen.
Bewuste mensen zijn veel moeilijker te grazen te nemen.

Vandaar dat zelfverdediging op het subtiele vlak
wat mij betreft voor een groot deel bestaat uit kennis.
Als je informatie hebt over het doen en laten van Negs,
dan kan je maatregelen nemen.
Herken de symptomen en tekenen van problemen
die mogelijk samenhangen met entiteiten.

Een jonge leeftijd of zogenaamde onschuld biedt geen enkele bescherming
tegen aanvallen van Negs.
In tegendeel: jeugd en zuiverheid zijn juist aantrekkelijk
voor deze aanvallers. Het motto dat het gelijke het gelijke aantrekt
gaat alleen onder bepaalde omstandigheden op.
Een goede levensstijl is een wijze keuze,
maar biedt geen volledige bescherming.


Symptomen van energetische aanvallen
volgens Robert Bruce

~ Angst, grote onrust
~ Depressieve gevoelens
~ Hoofdpijn, druk op het hoofd
~ Stoornissen in de visuele waarneming
~ Koude rillingen en kippenvel
~ Moeite met ademhalen
~ Golven van adrenaline die door je lichaam jagen
~ Plotselinge tijdelijke verlamming, gedeeltelijk of zelfs van je hele lichaam
~ Plotselinge spierkrampen
~ Scherpe steken of prikken als van een naald
~ Onnatuurlijke gedachten of neigingen
~ Een zoemend, tintelend of kloppend gevoel in bepaalde lichaamsdelen;
~ Delen van de huid die heel warm of heel koud worden;
~ Kloppende of zoemende sensaties op de huid;
~ Astrale geluiden, stemmen, geuren
~ Onwillekeurige bewegingen van het fysieke lichaam
~ Hernia-achtige aanval
~ Onverklaarbare seksuele opwinding
~ Vreemde aandoeningen en infecties die zomaar opduiken
~ Plotselinge vermoeidheid zonder bijzondere fysieke inspanning:
Negs kunnen gevoelige mensen snel beroven van vitale energie.

Directe aanvallen vinden meestal binnen plaats,
en vaker 's nachts, omdat Negs dan actiever zijn.
De kans op aanvallen is groot in openbare gelegenheden
zoals theaters, bioscopen, winkelcentra.

Bij milde aanvallen ervaren mensen een verstoorde slaap, druk op de borst,
slapen ze onrustig en hebben dromen waarin ze zich ongemakkelijk voelen.
Bij intense aanvallen reageert het fysieke lichaam met verlamming en angst;
nachtmerries, overweldigende fysieke pijnscheuten of onbedwingbare neigingen.
In het ergste geval draait je maag zich om, moet je overgeven,
krijg je een aanval van diarree, val je flauw, of is je lichaam stijf van angst.
Je kunt zelfs uit je lichaam worden geworpen.


Voortekenen van een energetische aanval

Bruce beweert dat energetische aanvallen een typerend verloop hebben.
Ze kondigen zich vaak al aan door bepaalde verstoringen,
zoals bepaalde gedachten die je maar niet los willen laten,
nachtmerries, een gevoel van onbehagen of onaangename sfeer om je heen
waardoor je je niet op je gemak voelt,
astrale lichtjes, vreemde geluiden.
Hoe meer van deze aanwijzingen er zijn, hoe groter de kans
dat een energetische aanval op handen is.

Een plotseling tintelend gevoel in je ruggengraat,
meestal tussen je schouderbladen of de achterkant van je hartchakra,
is een aanwijzing dat een directe aanval wordt uitgevoerd.
Deze kan 's nachts maar ook overdag plaats vinden.
Verlaat onmiddellijk de ruimte waar je je bevindt
om de aanval te onderbreken.

Een paniekaanval of angstaanval,
waarbij je moeilijk kunt ademhalen en deels of geheel verlamd bent,
is een reactie van jouw fysieke lichaam op een entiteit
die zich aan jou probeert vast te hechten.
Het is bezig jouw natuurlijke verdediging te doorbreken.
Het goede nieuws is dat aanhechting nog niet heeft plaatsgevonden.
Zie maatregelen tegen Negs, verder op deze pagina.


Methoden, technieken en tactieken van Negs
om mensen te bespelen

Negs die erin slagen zich aan hun prooi/gastheer te hechten,
beginnen hen te bespelen en te bewerken: te conditoneren,
door middel van een straf- en beloningssysteem.
De invasie of hechting vindt vaak al op jonge leeftijd plaats.
Conditionering geschiedt via manipulatie van het hormoonstelsel van de gastheer.
Als je goed luistert of doet wat de Neg wil, dan krijg je een adrenalinestoot,
worden er endorfines vrijgemaakt die jouw energielichaam stimuleren,
ervaar je verhoogde seksuele opwinding, of voel je je vredig,
vreedzaam, gemakkelijk, gelukzalig zelfs.
Straffen bestaan uit gevoelens van grote druk, verwarring,
neerslachtigheid, apathie, onbehagen.
Op deze manier worden heel wat mediums door 'hun' Neg bestuurd.

Het parasitaire bewustzijn van Negs weet feilloos de zwakheden van de gastheer
te manipuleren en uit te buiten. Traumatische ervaringen (Bruce noemt dit Core Images)
vormen zwakke plekken in het energielichaam.
Je kunt tijdens je slaap door zulke Core Images worden aangevallen: Dream Invasion.
Er kunnen s nachts, maar ook overdag, programmerende gedachtegolven
op jou worden afgevuurd. Je bent je er misschien niet van bewust,
maar via jouw onderbewuste komen ze binnen.
Het uitbuiten van verslavingen en zwakheden is gesneden koek voor Negs.
Seksuele fantasieŽn aanmoedigen doen ze ook,
want dat verzwakt jouw natuurlijke verdedigingsmechanismen.
Tijdens een orgasme onstaan er openingen in je energieveld.

Kortom, allerlei gebeurtenissen waar een mens zichzelf geheel verantwoordelijk voor acht
kunnen worden beÔnvloed of zelfs geheel gestuurd door bewustzijn vanuit subtiele dimensies.
Een mens die denkt dat hij zelf richting kiest in zijn leven,
kan in feite functioneren als een radiografisch bestuurbaar bootje.


De effectiviteit van populaire maatregelen tegen Negs

Bruce bespreekt kort de voor- en nadelen
van populaire, gangbare methoden van zelfbescherming.

Het opbouwen van geestkracht en discipline is ook volgens hem zeer waardevol.
Het biedt geen complete bescherming, maar staat er wel garant voor
dat je onder veel omstandigheden op zoek zult gaan naar je beste opties.
Het visualiseren van een schild is wel nuttig, maar ook geheel afhankelijk
van jouw ervaring en kracht. Een duidelijk probleem is het onderhoud van dat schild.
Sommige mensen denken dat je het even kunt visualiseren en dat zo'n schild
dan maar onbeperkt blijft zitten. Dat is niet zo: het vervaagt of lost op.
Daarom werken veel groepen met het ritueel in stand houden van schilden.
Door er dagelijks, soms meermalen per dag aan te werken, zal het wel nuttig zijn.
Anders geeft het mensen alleen maar een onterecht, gevaarlijk gevoel van onkwetsbaarheid.

Wit licht kan niet worden gevisualiseerd als bescherming.
Dat wil zeggen, je kunt wel een astraal wit licht om je heen projecteren,
maar dat is niet het witte licht dat bescherming biedt.
Bruce beschouwt een krachtige verbinding met je hoger zelf,
die eruit ziet als wit licht, als opbouwer van een ondoordingbaar persoonlijk schild.
Visualisatietechnieken hebben hier niets mee te maken.

Het visualiseren van grenzen, schermen, muren, schilden rond woningen etc.
zijn alleen effectief als je die met geschikte spirituele krachten kunt verbinden.
Zo niet, dan trekken ze alleen maar ongewenste aandacht van voorbijtrekkende negs:
wat is hier zo interessant dat het moet worden beschermd?
Net zoals een inbreker die een huis ziet dat als een fort wordt verdedigd:
hij zal de conclusie trekken dat er wat te halen valt.

Het naar het licht sturen van Negs werkt volgens Bruce uitsluitend,
wanneer je te maken hebt met zgn. earthbound spirits.
Wanneer je bedenkt hoeveel mensen dagelijks sterven,
dan zijn echte aardegebonden zielen veel schaarser dan wordt aangenomen.
De meesten van hen zijn verward en weten niet dat ze dood zijn.
Echte Negs laten zich niet zo maar naar het licht sturen.
(Zie ook: William Baldwin - die beweert dat zelfs rasechte demonen
zich zonder problemen naar het licht laten bekeren. In bewerking)

De love & light methode van mededogen voor zelfs de grootste schurk of demon
wordt volgens Bruce geheid tegen je gebruikt.
Na jarenlange praktijkervaring is zijn advies:
Woede is veel effectiever dan liefde
als je probeert je te weren tegen een neg-aanval.
Hardnekkige New Agers met hun dogmatische denkbeelden over vergeving, liefde en mededogen
vormen in groepen de zwakke schakels, de open ramen en deuren
waardoor ongewenste bezoekers vrije toegang krijgen tot de groepsenergie.

In sommige gevallen is het mogelijk dat je op onderbewust niveau
toestemming hebt gegeven voor de aanwezigheid van een demonische, parasitaire kracht.
Het herroepen van die toestemming kan dan helpen.


Maatregelen tegen Negs

Sommige van de suggesties die Bruce doet, zijn traditioneel en bekend.
Andere heeft hij uit eigen ervaring met vallen en opstaan geleerd.

Werk actief aan het herstel van je eigen zwakke plekken.
Weet dat ze zullen worden misbruikt, ook om verslavingen te versterken.

Als de activiteit van bepaalde Negs gebonden is aan een locatie, huis of gebouw,
dan is verhuizen soms de enige oplossing.
Volgende bewoners hoeven nergens last van te hebben.

Een machtig middel om je te ontdoen van aanvallende Negs is water.
Helder, stromend water heeft eigenschappen die alle soorten entiteiten afstotelijk vinden,
zelfs demonen die zich hoger in de duistere gelederen bevinden.
Het merendeel van alle Negs kan geen stromend water oversteken,
tenzij ze zich al hebben vastgehecht aan een gastheer.
Dat geldt niet alleen voor ondergrondse waterstromen, maar zelfs voor waterleidingen,
en tuinslangen als de kraan aan staat, een douche.

Geluiden, zoals van drums en ratels, helpen echt om ongewenst gezelschap te verjagen.
Ook vuur heeft afstotende eigenschappen voor Negs,
maar Bruce gebruikt alleen vuur om barrieres op te werpen
in de zeldzame gevallen dat stromend water niet effectief is.
Je kunt ook zout gebruiken en een streep op de grond maken, waar je overheen stapt.
Het branden van kruiden om een omgeving of subtiel energieveld te reinigen kan ook effectief zijn.
Bruce werkt met zwavel, chili peper, mosterdzaad en knoflook in ernstige gevallen.
Voor preventief of regelmatig onderhoud van een omgeving zijn andere kruiden beschikbaar.

Tijdens uittredingen vecht Bruce met Negs door een astraal zwaard te gebruiken,
en energieballen op hen af te vuren.
Veel New Age technieken werken met visualisaties, waarin je je voorstelt
dat je dit soort dingen doet. Bruce beweert dat die vooral effectief zijn
wanneer je niet zozeer visualiseert dat iets gebeurt,
maar wanneer in je energielichaam voelt dat iets gebeurt.
Hij noemt het tactile imaging.
Als je bijvoorbeeld een aanvallende steek in de voet voelt,
breng je het bewustzijn van je energielichaam naar je voet en
veeg je de plek schoon met een energetisch sponsje, of spoel je de plek met subtiel water, etc.
Je visualiseert dit niet zozeer - je voelt het. Dan werkt het ook.
Door doelbewust zo'n plek energetisch te beroeren, verstoor je de activiteiten van de Neg
die daar ergens mee bezig was.


Maatregelen bij plotselinge verlamming (Waking Paralysis)

Tactile Imaging is een machtig wapen, omdat je het kunt toepassen
ook als je lichamelijk beperkingen hebt, zelfs als je verlamd bent tijdens een aanval.
Wanneer je verlamd wakker wordt, adviseert Bruce dat je niet je hele lichaam probeert te bewegen,
maar dat je al je kracht gebruikt om alleen een grote teen in beweging te krijgen.
Je reinigt de teen met een subtiel sponsje, stuurt er energie doorheen
en gebruikt dan al je wilskracht om die ene teen een stukje te bewegen.
Om het moment dat jou dat lukt, is de greep van de Neg op jouw centrale zenuwstelsel verbroken
en kan je je weer bewegen.


Passieve maatregelen: subtiel onderhoud van omgeving en lichaam

Regelmatig baden in het heldere stromende water van een bergbeekje is een goed idee.
Aangezien dat voor de meesten van ons niet is weggelegd,
kan je er wel energetisch een gewoonte van maken - via tactile imaging.
Methoden om te reinigen zijn douchen, gebruik van zout, branden van kruiden met kooltjes,
het planten van bepaalde kruiden in je omgeving,
gebruik van essentiele olien; gebruik van licht of kleur op bepaalde 'koude'plekken,
geluid en muziek, windgongen. Reinig besmette gebieden en objecten.
Werk met kristallen en stenen. Knoflook stoot alle soorten entiteiten af.
Als je je 's morgens aankleedt, werk met de intentie
dat jouw kleding helpt om jou bescherming te bieden voor die dag.


Bescherming van kinderen

Babies en jonge kinderen zijn zeer gevoelig voor de aanwezigheid van Negs.
Als ze worden aangevallen, zullen ze zo verlamd raken van angst dat hun verdediging
vrijwel geheel wegvalt. Negs gebruiken ook vaak kinderen om volwassenen uit hun omgeving
aan te vallen en te verzwakken.
Het is voor ouders van het grootste belang om te voorkomen dat Negs zich op jonge leeftijd
gaan hechten aan hun kinderen. Als een baby of kind krijsend van angst wakker wordt,
pak hem of haar dan op en zorg dat je over stromend water heen gaat.
Je kunt over een tuinslang met stromend water heen stappen, maar in een stadswijk
is een blokje om lopen of rijden met de auto al voldoende om over verschillende waterleidingen
heen te gaan. Een douche kan ook helpen.
Een kind te slapen leggen naast een van zijn ouders,
of tussen beide ouders in, biedt een uitstekende energetische bescherming.
De energievelden van volwassenen kunnen niet zo maar worden binnengedrongen.

Tijdens zijn onderzoek heeft Bruce ontdekt dat na een aantal aanvallen die zich uiten
in nachtmerries en in paniek wakker worden, kinderen zullen worden geplaagd door slapeloosheid.
Negs houden de kinderen in een trance-achtige toestand; hun lichamen rusten,
maar geestelijk worden ze actief gehouden. Ze krijgen hele ritsen filmpjes te zien
waar ze de hele nacht door naar moeten kijken.
Dit proces waarbij normale slaappatronen worden verstoord, lijken sterk
op de hersenspoelmethoden die in het leger worden toegepast.
Na verloop van tijd raakt het slachtoffer geestelijk zo verzwakt,
dat hij open staat voor de suggesties die worden aangereikt.

Na een periode van nachtmerries en angstaanvallen doen ouders er goed aan hun kinderen
regelmatig te controleren wanneer ze slapen. Symptomen van aanvallen door slaaponthouding:
Het kind ligt met open ogen in bed terwijl zijn ogen snelle bewegingen maken
(= open-eyed REM-state; REM=Rapid Eye Movents);
is moeilijk wakker te maken;
Vaak bezweet, verhoogde hartslag;
vaak zijn er astrale lichtjes en geluiden in de kamer.
Maak hen wakker, al zal het moeite kosten, en laat hen over stromend water heen lopen.
Vraag hen wat er gebeurde; ze kunnen zich vaak nog van alles herinneren.
Laat hen tijdelijk bij de ouders in bed slapen;
of bescherm het bed en reinig de kinderkamer.
Je kunt emmers water rond het ledikantje plaatsen, die samen
een beschermend veld vormen. Je kunt werken met knoflook; de voetjes insmeren met knoflookolie.

Geestelijke activiteit biedt kinderen overdag een goede bescherming tegen Negs.
Geestelijke vertraging, zoals tijdens het tv kijken, maakt hen kwetsbaar voor aanvallen.
In groepen worden kinderen blootgesteld aan de Negs die aan andere kinderen vast zitten.
Houd je kind gezond en actief - dat helpt hen een goede eigen bescherming op te bouwen.


Robert Bruce: Conclusie

Sommige mensen hebben van nature een goede zelfbescherming.
Die hangt wel samen met hun levensstijl, mentale, emotionele en lichamelijke gezondheid,
overtuigingen, wilskracht en het gezelschap dat ze opzoeken.
Dit zijn belangrijke factoren.
Kennis over Negs is nuttig omdat het veel ellende kan helpen voorkomen.
Tactile imaging als techniek is veel effectiever dan visualisaties.
Werk niet vanuit angst en paniek, maar vanuit het besef dat er gevaren zijn
waar je je tegen kunt beschermen. Neem verantwoording voor jouw zelfverdediging.
Reinig en onderhoud je lichamen en omgeving op subtiel niveau.
Deze subtiele hygiŽne is net zo belangrijk als op het fysieke niveau.Subtiele werelden:
5c. Subtiele zelfverdediging: Judith Orloff over energievampiers

Subtiele werelden: Overzicht


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home