Spirituele oplossingen: Spiritual School of Ascension

Spirituele Oplossingen:
6. Spiritual School of Ascension (SSoA)


Deze en de volgende pagina's zijn door hun esoterische karakter
minder toegankelijk dan de voorgaande vijf.

Cellulaire transmutatie

De school van Mila en Oa leert dat ascensie deels biologisch is.
Dat wil zeggen dat je als je naar huis wilt, dus terugkeren naar je schepper of bron,
je jouw fysieke lichaam mee moet nemen door de lage vibraties ervan om te zetten
in steeds hogere, totdat het materiele vlak verlaten kan worden
en het lichaam weer in zijn oorspronkelijke etherische staat is teruggekeerd.

Als ascensie inderdaad biologisch zou zijn, word je verondersteld je te identificeren
met je lichaam, je DNA, evenals met het karma dat je van je voorouders hebt geŽrfd.
Als ex-studente van deze school ben ik het niet eens met deze uitgangspunten.
Maar de trauma's, programmeringen, hechtingskoorden, betoveringen en andere manipulaties
aan het etherisch veld van mensen vormen wel een energetische werkelijkheid.
Het bestuderen ervan, het zoeken naar oplossingen en methoden om deze manipulaties ongedaan te maken
samen met andere SSOA-studenten, zelfs met alle frustraties van dien, is een bijzondere ervaring geweest.

Het omhoog brengen in vibratie van je fysieke lichaam veronderstelt dat je door geestkracht,
door een juist voedingspatroon, en door voortdurend te werken met intenties
veranderingen teweeg brengt in jouw DNA, jouw lichaam op cellulair niveau en uiteindelijk ook
op holografisch niveau, dus in jouw hologram.
Er is dan geen sprake van gewone omzetting van energie - vaak transformatie genoemd,
maar van het stijgen of dalen van energie naar een ander vibratieniveau: transmutatie .

Wie zijn trauma's oplost, zijn energieveld reinigt en schoon houdt, karma oplost,
met de juiste intenties werkt en zich niet (meer) laat verleiden door duistere krachten,
slaagt erin een steeds hogere vibratieband te bereiken.
Dit proces wordt echte ascensie en genuine transmutation genoemd.
Zonder je eigen duister te ontkennen, te verdoezelen of los te koppelen van je bewustzijn,
ga je leven op basis van steeds zuiverder gedachtevormen.


Schijnascensiepatronen en manipulaties herkennen

Door cellulaire transmutatie zou het hele lichaamsbewustzijn wezenlijk veranderen,
en dit proces zou zich moeten voltrekken zonder jouw verdichting door anderen te laten absorberen.
Technieken om je eigen duister bij anderen te dumpen zijn uitgebreid in kaart gebracht door de SSOA;
ze worden gerangschikt onder de schijnascensie-technieken.

Volgens Mila's observaties kunnen mensen in bewustzijn opgesplitst zijn.
Terwijl ze op het fysieke vlak goede bedoelingen hebben en oprecht met ascensie bezig willen zijn,
blijken ze in droomtijd - op het astrale vlak - samen te werken met het duister.
Of andersom. Dit was een uiterst frustrerende situatie voor de studenten die dit patroon
volgens Mila's waarnemingen in hun energieveld hadden.

Ken uw vijand - ken de ware aard van het duister en zijn slinkse technieken!
Het duister is zowel binnen als buiten jouw energieveld actief.
Hier volgt een greep uit de vele manipulaties en valkuilen die je moet leren herkennen
om te voorkomen dat jouw ascensieweg wordt geblokkeerd:

- 1 -
Schijngoden, valse goden, demonisch astraal of hoger dimensionaal bewustzijn, entiteiten
kunnen zich voordoen als jouw voorouderlijk bewustzijn. Of als jouw innerlijke leiding,
als jouw "hoger zelf" of bronverbinding.
Op zoek naar contact met innerlijke werelden moet je leren deze valsspelers
te onderscheiden van voorouders of jouw eigen hogerdimensionale aspecten
die wel het beste met jou voor hebben.
Geen geringe opgave voor wie zojuist is ontwaakt en nog overtuigd moet raken
van het bestaan van deze innerlijke bewustzijnsvelden.
Ook andere vormen van identiteitsdiefstal komen veelvuldig voor.

Oplossing: gooi zulk bewustzijn zodra je het hebt ontmaskerd je veld uit.
Geen onderhandelingen, zonder pardon. De intentie alleen al is vaak voldoende.
Kwaad worden of een schreeuw - dit hoeft niet op het fysieke vlak, maar in gedachten -
jaagt veel astraal parasitair bewustzijn onmiddellijk weg.
Deze "stille-kreet-techniek" kan je ook in gezelschap toepassen
wanneer je onaangenaam onbelichaamd gezelschap opmerkt dat andere mensen bij zich dragen.

___________________________________

- 2 -
Soms maak je contact met voorouderlijk bewustzijn dat wel goede bedoelingen heeft,
maar ook een laag bewustzijnsniveau en een agenda waar jij geen bal mee opschiet.
In zo'n geval moet je onverbiddelijk zijn en ervoor zorgen dat dit bewustzijn met zijn gekeuvel
jouw dagbewustzijn niet in beslag gaat nemen. Dat is zonde van je tijd!

Oplossing: Mila beweert dat je veel van dergelijk bewustzijn niet zo maar jouw veld uit kan gooien
omdat het energetisch wel bij jou hoort. Het kunnen ook je eigen vorige levens
of jouw parallelle levens zijn die in bewustzijn met jou gaan versmelten.
Het is dus vaak een proces van vallen en opstaan.
Lastig bewustzijn kan je wel bevelen te zwijgen en zich niet met jouw gedachten te bemoeien.
Leren bevelen te geven om jouw bewustzijnsstromen te beheren of herorganiseren
bleek een moeilijke opgave voor veel studenten, omdat ze vonden dat ze het recht niet hadden
om wie of wat dan ook een bevel te geven. Jammer dan... deze mensen worden niet alleen fysiek
maar ook op het subtiele vlak voortdurend lastig gevallen!

___________________________________

- 3 -
In het etherisch veld van veel mensen zijn afspraken (agreements) aangetroffen
om energie of andere informatie af te staan aan de eerste de beste Anunnaki die voorbij komt.
Met zulke programma's in je veld leg je het dus energetisch steeds af als iemand met Anunnaki DNA
in jouw fysieke aanwezigheid is. In de praktijk zijn dit de dominante inlijvers,
of de charismatische mensen die "van alles gedaan krijgen" bij anderen.
Dit hebben veel SSOA-studenten aan den lijve ervaren:
alle maatregelen om hun energie af te schermen bleken te falen.
Op diep esoterisch niveau zit daar dus een onbewuste afspraak achter,
een programma in je etherisch lichaam,
die jou akkoord laat gaan met deze energieroof of dit informatieverlies.

Oplossing: werken met intenties om deze afspraken te ontbinden.
Herken deze programmering in jezelf; herken jouw neiging
om jouw informatie, levensenergie of etherisch bloed aan mensen met Anunnaki-eigenschappen af te staan.
Als je dit in jezelf herkent, kan je er eerder en beter weerstand aan bieden
en wordt het ook mogelijk om de afspraken teniet te doen.
Test: ben je altijd uitgeput, duf of futloos als je deze persoon hebt ontmoet?
In extreme gevallen leer je dat je bepaalde mensen beter kunt vermijden.
Dat is geen lafheid. Je gaat op het fysieke vlak toch ook niet in een zwerm muggen zitten
of in je blootje wat rondrennen in een bos vol teken. Ken uw vijand!

___________________________________

- 4 -
Gevallen engelen tegenkomen op je ascensiepad is geen uitzondering.
Ze liggen al op de loer zodra je begint te ontwaken.
Onze religieuze programmeringen zeggen immers dat we bang moeten zijn voor onbelichaamd bewustzijn,
maar een engel is een een goed wezen die ons beschermt en geen kwaad kan doen.
Mediterenden op zoek naar hogere vibratiegebieden kunnen worden onderschept
en vervolgens energetisch kaalgeplukt - waarna ze met een gelukzalig gevoel terugkeren
naar hun fysieke lichaam en anderen vertellen hoe mooi het was, wat ze hebben waargenomen.
De schijngoden verschijnen ook graag als engelen met grote vleugels in prachtig licht.
Vrijwel alle mediums tuinen erin.
Volgens de Freedom Teachings zijn er holografische manipulatietechnieken
waar vooral de Zeta's graag mee werken om gelovigen te imponeren.
Behalve duistere engelen zijn er ook onbezielde geprogrammeerde engelen:
Mila noemt dit de gemechaniseerde engelen (mechanized angels) in je energieveld.
Deze zorgen ervoor dat informatieoverdracht en communicatie tussen cellen, organen,
en tussen subtielere bewustzijnsvelden in het algemeen onbezield verlopen.
Daardoor is er ook gemakkelijk sprake van misverstanden, stoornissen en isolatie.
De oplossing is te werken met intenties om deze engelen te vervangen door bezielde wezens,
maar jouw vermogen om dit te doen hangt direct samen met jouw vibratieniveau en -bereik.
_____________________________________

- 5 -
Het programma van blind vertrouwen kan ook etherisch worden verankerd.
Zo hobbel je vol overtuiging achter jouw goeroe aan en laat niemand het wagen
om een kwaad woord over hem of haar te spreken!
Jouw normale onderscheidingsvermogen en kritische geest zijn op non-actief gesteld.

_________________________________

- 6 -
Een uiterst laag bij de gronds patroon dat het duister hanteert,
is misbruik maken van mensen met een open hartchakra
om de vrienden en familie van wie deze "openhartige" mensen houden
te manipuleren en te beÔnvloeden door allerlei betoveringen.

_________________________________

- 7 -
Als mensen door de kracht van hun intentie goede gebeurtenissen en relaties gaan aantrekken,
kan het zijn dat die energie wordt onderschept voor het hen bereikt.
In ruil daarvoor krijgen ze de waardeloze dromen opgeplakt,
waardoor ze ziekte, ongeluk of ellende manifesteren in hun dagelijks bestaan.
Iemand anders gaat met hun mooie manifestaties aan de haal.
Veel studenten die deze droommanipulatie-patronen bestudeerden werden er gewoon helemaal onpasselijk van.
Handel in karma voor waanzinnigheid op het fysieke vlak (lees: dysfunctionele patronen
en vibraties die waanzin veroorzaken) is een ander voorbeeld.
Het is inderdaad weerzinwekkend, maar wanneer je begrijpt dat karma een corrupt systeem is
dan sta je hier niet van te kijken. Een goede SSOA-student wordt echter verondersteld
zijn "eigen" karma volledig te aanvaarden, zelfs al blijkt er procentueel gezien
meer mee te zijn gefoezeld dan "eerlijk verdiend".

Oplossing: "Dream management". Je moet leren zo bewust mogelijk je eigen manifestatieproces
in de gaten te houden en te beheren. Ook hier vormt je vibratieniveau weer jouw beperking.

_________________________________

- 8 -
Dan zijn er nog een heleboel technieken die elke rechtgeaarde parasiet hanteert.
Het roven of kopieren van informatie uit de energievelden van anderen is normaal.
Gevolg is wel dat deze wezens geen eigen identiteit opbouwen,
want al je informatie is gestolen. Je kunt kopietjes draaien van de waarheid van iemand anders,
van zijn bewustzijn, van zijn etherich lichaam of ander deel van zijn energieveld,
van zijn verleden. Technieken van parasieten op het fysieke vlak
kennen hun equivalenten op het etherische vlak; oorzakelijk gezien is het etherische vlak
er eerder en loopt in de tijd voor op de fysieke manifestaties.

_________________________________

- 9 -
Het verlies van etherisch bloed door allerlei constructies in je etherisch lichaam komt veel voor,
maar we ervaren het meestal als een daling in ons energiepeil die we niet kunnen verklaren.
Als het verlies chronisch is, dus langzaam en doorlopend, dan weten we niet beter.
Ook etherisch gif kan in je etherisch lichaam worden opgeslagen en zich ophopen,
net zoals gifstoffen zich in je fysieke lichaam kunnen ophopen.
Weer andere etherische constructies zijn als "sterke magneten" (harsh magnets):
ze zijn in staat specifieke energieŽn of scheppingstonen van anderen aan te trekken.
Door langs iemand te lopen met zulke magneten in zijn veld raken sommige mensen
hun mooie tonen en kleuren kwijt, terwijl de parasiet die ze aantrekt hier op het fysieke vlak
volledig onbewust van kan zijn. Hij voelt zich gewoon "vanzelf" goed door in een menigte mensen
te lopen, terwijl lichtwezens in een menigte meestal energie verliezen.

__________________________________

- 10 -
Ook met herinneringen aan vorige levens en karma kan lekker worden geschoven.
Het etherisch lichaam op individueel, groeps- of planetair niveau is een databank van ervaringen;
veel helderzienden die denken dat ze betrouwbare gegevens lezen,
ook wel "akasha-kronieken" genoemd -
lezen in werkelijkheid gegevens die zijn verplaatst of waarmee is geknoeid.

__________________________________

- 11 -
Er is een rooster waar je etherisch op aangesloten kunt worden,
dat ervoor zorgt dat je de hele dag bewustzijn verliest.
Telkens als je jouw bewustzijn wilt inzetten om verantwoordelijke keuzes te maken,
daalt je energieniveau en kan je dat bewustzijn niet vasthouden.
Dit rooster heet een "consciousness dissipation grid" - het lost jouw bewustzijn op.
Manipulaties via aansluiting op bepaalde roosters heten "matrix manipulations".
Er zijn veel soorten matrices om het gedrag van mensen op het fysieke vlak te sturen -
om hele materiele dimensies te sturen.
Vaak wordt er gesproken over mind control, subtiele beinvloeding of zwarte magie.
Op het subtiele vlak zitten daar structuren achter die zichtbaar en voelbaar zijn.
__________________________________

- 12 -
"Information stripping" is een methode die het duister hanteert
om op etherisch niveau hele porties van het etherisch lichaam van mensen eraf te "ritsen".
Geestkracht op het etherisch vlak werkt veel sneller dan op het fysieke vlak.
Op het subtiele vlak blijkt het werken met intenties om je eigen roosterwerk te herstellen
en verloren informatie terug te halen in veel gevallen bijzonder effectief.
Maar er is een groot probleem: slachtoffers van information stripping ondergaan onmiddellijk
een daling in bewustzijn. Ze weten niet wat hen is overkomen, want ze hebben geen herinnering
aan de informatie die ze kwijt zijn. En dus zullen ze ook geen actie ondernemen.
Pas wanneer ze ten gevolge van een algehele vibratiestijging weel in contact komen
met de informatie die ze ooit verloren, kunnen ze zich in een flits herstellen
en komen de herinneringen volledig terug. Op zo'n moment vraag je je misschien af
waarom je deze belangrijke informatie kon "vergeten". Het antwoord is dus dat je het niet vergeten was
maar dat iemand anders jou van deze informatie heeft beroofd tijdens een ontmoeting.

Information stripping komt veelvuldig voor tijdens onbezielde seksuele ontmoetingen.
Mila beschrijft hoe ze een zaal met mannen observeerde die naar een stripper keken:
ze vermaakten zich uitstekend terwijl hun informatie massaal werd weggeritst
en de groep collectief diep in bewustzijn zonk. Wie niet weet wat hij is kwijtgeraakt,
heeft geen verliezen te betreuren...


Commentaar

door Monique Spangenberg

De oplossingen van de SSoA zijn doorgaans gericht op het werken met intenties,
steeds met de beperkingen die "jouw vibratieband" en waarnemingsbereik je opleggen.
Ik ben het fundamenteel oneens met deze beperking
en met het idee dat biologische ascensie vereist is om terug naar huis te kunnen.
Ook al is je macht op het fysieke of etherische vlak in deze virtuele werkelijkheid nog zo beperkt,
het licht van jouw innerlijk weten is je eigen licht.
Zo lang als dat schijnt ben je allesbehalve machteloos.

Tijdens mijn studie bij de SSoA heb ik nooit klakkeloos met de opgegeven duizenden intenties gewerkt.
Een aantal ervan vond ik nuttig, bij een aantal had ik mijn twijfels,
maar er waren ook intenties die ik ronduit stuitend vond.

De intentie van "true amalgamation" (ware vermenging) van licht en duister in je eigen energieveld
waar studenten in 2005 mee moesten gaan werken,
deed voor mij echt de deur dicht. Wie wil zijn echte licht moedwillig gaan vermengen
met het neplicht van parasitaire krachten?
Ik accepteerde ook niet de programmering binnen deze school dat alle leed en ellende
op aarde en binnen het hele universum is veroorzaakt door menselijk bewustzijn.
Ik wist dat er hele andere krachten aan het werk waren die wij niet menselijk zouden noemen,
en dat het belachelijk was om aan de mens als soort
de oorzaak van alle corruptie in deze schepping toe te schrijven.

Later, toen ik in contact kwam met het werk van Amitakh en de Gnostici,
begreep ik dat het wereldbeeld waar de SSoA mee werkt en de leringen van deze school
passen binnen een geheime agenda die Reptiliaans van aard is.
Daarbij wordt ook veel waardevolle informatie verstrekt om lichtwezens aan te trekken -
dat is normaal, het gebeurt bij elke succesvolle oplichtersclub.
De SSoA leert dat de Reptilianen de aarde allang hebben verlaten.
De Ananukki komen van de Pleiaden en zijn geen Reptilianen,
maar een groep wezens die uit balans waren, en die hun holografische stempel en erfenis
op aarde en in het menselijk DNA hebben achtergelaten.
Mensen plukken daar nog dagelijks de "vruchten" van.

Mijn conclusie is dat een studie bij de SSoA voor veel bewustzijnsuitbreiding kan zorgen,
maar ook past binnen het kader van de vele New Age mind control programmeringen
die van achter de schermen door Reptiliaans bewustzijn worden gestuurd.

Er zijn andere New Age groepen en leringen die ook het belang benadrukken
van gezondheid, "vitaliteit" en een hoge vibratie van het fysieke lichaam,
maar dan binnen het kader van levensverlenging.
Voor veel demonen en piraten is levensverlenging binnen deze virtuele werkelijkheid
bijzonder aantrekkelijk en een doel op zich.
Voor lichtwezens is levensverlenging binnen een geestelijke gevangenis
vanzelfsprekend nooit een doel op zich - maar kan het wel deel uitmaken
van een grotere agenda om fysieke dimensies te verlichten.
Mentale, emotionele, etherische en fysiek-lichamelijke hygiene binnen een incarnatie
zijn dan geen doel op zich, maar ondergeschikt aan een lichtagenda buiten tijd en ruimte.


Spirituele oplossingen: 7. Bevrijd jezelf uit de Matrix
Terug naar overzicht Spirituele oplossingen


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home