Spirituele oplossingen: Bevrijd jezelf uit mind control programma's

Spirituele Oplossingen:
8. Amitakh en de gnostici


Op deze pagina:
De mythe van de hemel op aarde
Beroemde lichtwezens en duistere wezens
De godsgeschenken van de Anunnaki
Universeel sprookje: "Het licht overwint altijd"
Bevrijding
White Buffalo Woman

Illusies van deze Virtuele Werkelijkheid:
De mythe van de hemel op aarde

We leven hier in een wereld die van achter de schermen wordt bestuurd
door tijdmanipulatoren, mind control specialisten en slavendrijvers.
Terwijl veel bewuste of toch minstens half ontwaakte mensen in de gaten krijgen
dat er iets heel erg mis is met deze werkelijkheid,
zitten velen van hen nog vast in de illusie dat er op deze planeet
een soort hemel op aarde geschapen kan worden.

Lichtbewustzijn dat ooit vrij was, wordt hier gevangen en gegijzeld gehouden
om deze materiele aardse en astrale gebieden te laten voortbestaan.
Leven na leven, eeuwen, millennia en zelfs grote tijdcycli aan een stuk,
zijn lichtwezens hier verleid, misleid en tot wanhoop gedreven.
Zo heeft duister bewustzijn geregeerd over het "wiel van incarnatie",
over leven en dood, en zich zich hier kunnen voordoen als "God".

Het plan van het Licht is NOOIT geweest om hier te incarneren
en deze materiele corrupte wereld te komen "redden."
Dat is de New Age suggestie die door hulpjes van de Anunnaki wordt verspreid.
Volgens Amitakh heeft Jezus nooit gezegd:
"And the truth shall set you free." - de waarheid zal jou bevrijden.
Waarheid zit hier zelf gevangen in tijd en ruimte!
Een lichtwezen die begrijpt dat hij hier gevangen zit in een duistere schepping
is met die wetenschap nog niet bevrijd.
Pas als deze hele corrupte schepping ophoudt te bestaan
kan lichtbewustzijn dat zijn gevangenschap heeft overleefd
zonder ten prooi te vallen aan het duister, weer terugkeren naar huis.

Spiritueel overleven, incarnatie na incarnatie, is dus geen grap.
Het is geen test met beloning, of onderdeel van een "evolutiecyclus",
of onderdeel van een "spel" ontworpen door een gestoord schepper.
Spiritueel overleven is een serieuze zaak geweest.
Trouw blijven aan je eigen aard als lichtwezen in een zee van corruptie,
tegen de klippen op, is jammerlijke noodzaak geweest.
Amitakh zegt dat de enige echte vrije keuze die lichtwezens hier hadden
de keuze was voor hun eigen innerlijk licht, of ten prooi vallen aan het duister.
Wie zijn wil eenmaal aan het duister heeft overgeleverd,
leeft een nepleven vol schijnkeuzes die er helemaal niets meer toe doen.

Veel licht bewustzijn dat zijn situatie en positie hier kon inschatten
viel ten prooi aan wanhoop en ellende.
Vandaar dat het licht steeds boodschappers heeft gestuurd
om te waarschuwen voor de tactieken en methoden die het duister toepast
waardoor lichtwezen die slapen, verdoofd of gehersenspoeld zijn
weer kunnen ontwaken.
Ook was de boodschap dat er een plan is om het bestaan
van deze parasitaire werkelijkheidsvelden voorgoed te beeindigen.
En wel door ervoor te zorgen dat de tijd NIET opnieuw kan worden opgestart.

Die tijd is nu. We noemen het de Eindtijd - het einde van de tijd.
De Anunnaki dachten de tijd opnieuw aan te zwengelen in 2008,
en dat plan is verijdeld. De aardse dimensies zijn aan het vervagen en storten ineen.
Dat betekent ook het einde van ruimte en beweging - het einde van materie.
Het einde van het lijden van lichtwezens die naar huis kunnen,
maar ook het einde van het lijden van gevallen lichtwezens die niet meer naar huis kunnen,
en van hulpjes van het duister die door hun eigen "meesters" werden gestraft en uitgebuit.
Deze hele Hollywoodvertoning vol "geanimeerde" cartoonfiguren en robots houdt op te bestaan.
De stekker gaat er eindelijk uit.


Beroemde lichtwezens en duistere wezens

Amitakh geeft aan dat door de geschiedenis van de mensheid veel lichtwezens zijn geincarneerd
om de boodschap door te geven dat deze schepping in handen is van het Duister.
Elk van die lichtwezens had een eigen energetische agenda, maar soms ook het doel
om de gevangenen in deze schepping moed in te praten totdat het lichtbewustzijn uit deze schepping
kan worden bevrijd. De boodschap was dan: houd vol. Vecht voor je licht. Geef de moed niet op!
Andere lichtwezens hadden een agenda om een paar Anunnaki-mind contol-feestballonnen
door te prikken waarmee ze de mensheid steeds proberen af te leiden.

Tot de lichtwezens behoren:
Een groep die is geincarneerd om de slavernij in Amerika af te schaffen
en zo plannen te verijdelen die het duister vanuit Groot Brittannie had met hun Amerikaanse kolonie.
Dat waren o.a. Thomas Paine, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin en Abraham Lincoln.
Andere lichtwezens uit verschillende tijdperioden waren de schrijver Mark Twain, Pythagoras,
Plato, de componist Haydn, Merlijn de tovenaar en koning Arthur, Jezus, Lao Tse, Zoroaster,
Edgar Cayce, Mozes uit de bijbel, de popzanger Elvis Presley, Buffalo Calf woman.
Wie op zoek wil naar zuivere informatie over al deze lichtwezens kan zich de moeite besparen,
want het duister heeft ervoor gezorgd dat hun boodschappen zijn verdraaid, omgekeerd,
of op verwrongen wijze ingelijfd in hun eigen agenda's.
Zo claimen de Freemasons dat Pythagoras een lid was van hun genootschap; dit is een leugen.

Voorbeelden van duistere wezens die een Reptiliaanse (= Anunnaki)agenda dienen
zijn Paulus ("Paul of Tarsus", met zijn nep-visioen op de weg naar Damascus,
die beweerde dat Jezus een godsdienst wilde stichten terwijl dat nooit zijn bedoeling
of boodschap is geweest); Johannes de Doper; Aaron die zich schuldig maakte aan moordpartijen
die in de bijbel zijn toegeschreven aan Mozes;
Maria Magdalena, Saint Germaine, Boeddha (die zijn 'verlichte' ideeŽn heeft gekaapt
van o.a. Zoroaster).


Advies van het duister, ©Monique Spangenberg

De godsgeschenken van de Anunnaki

Wie zichzelf spiritueel wil bevrijden en zuiveren,
moet gaan beseffen hoe groot en alles doordringend
de invloed van de Anunnaki "goden" is geweest.
Met hun geschenken hebben ze lichtwezens afgeleid van hun ware spirituele aard,
waardoor velen zijn misleid, verstrikt, en vaak tenslote geheel gevallen.

Wat voor geschenken waren dat?
Om te beginnen introduceerden de Anunnaki de praktijk van de slavernij.
Het idee dat een mens een ander mens kan "bezitten" bestond voorheen op aarde niet.
Bezit, het vergaren van steeds meer bezit, bezetenheid en bezet zijn -
het zijn nu allemaal zulke normale zaken in onze wereld dat we zijn vergeten
dat het corrupte gedachtevormen zijn voor vrije lichtwezens.

De Anunnaki hebben het geld uitgevonden, belastingstelsels, en het ontwerp van een gelaagde samenleving.
Ze willen geen middenklasse; alleen een werkende klasse en een elite van koninklijke, goddelijke wezens
die zich laten bedienen. Ze oogsten energie via de emotionele lichamen van hun slaven.
Om oorlogen en conflicten uit te kunnen lokken, hebben ze landen, grenzen, godsdiensten gesticht;
en tegelijkertijd rassenhaat, godsdienstig fanatisme, en nationalistische gevoelens aangewakkerd.
Ze moedigen wreedheid naar mens, dier en de natuur aan; het gebruik van drugs, misbruik van seks,
pedofilie, porno. Ook hun genetische manipulaties dienden uitsluitend hun duistere agenda's,
al krijgt het publiek te horen wat voor prachtige mogelijkheden die wetenschap biedt.

SoemeriŽ was een Anunnaki samenleving, die op aarde vrij abrupt werd gemanifesteerd.
Daar werden "geschenken" geÔntroduceerd in onze samenleving, zoals: wiskunde,
astrologie, astronomie, numerologie, dans, muziek, kookkunst.

De Grote Universele of Kosmische Piraat heeft lichtwezens doen geloven
dat ze een eind kunnen maken aan het misbruik en het lijden
door er hier "met zijn allen" iets moois van te maken,
en daarbij deze corrupte schepping niet alleen in tact te laten,
maar ook energetisch te blijven voeden.


Universeel sprookje: "Het licht overwint altijd"

Het is waar dat het licht sterker is dan het duister of parasitaire krachten,
maar dat geldt op een bewustzijnsniveau buiten tijd, ruimte en beweging.
De mind-control manipulaties van de duistere krachten houden in dat spirits in corrupte lichamen
geloven dat tijd, ruimte, beweging, vibraties, trillingen, electriciteit, magnetische en electromagnetisme
allemaal natuurlijke scheppingen zijn, in plaats van methoden om lichtwezens gegijzeld te houden!

Als lichtwezens geloven dat het licht zal overwinnen binnen deze virtuele werkelijkheid,
binnen de twaalf universa van de Demiurgos,
dan kunnen ze tot wanhoop worden gedreven. Want dat is niet wat ze ervaren.
Binnen deze gruwelijke schepping die Amitakh een "house of horrors" noemt,
trekken lichtwezens gewoon standaard aan het kortste eind.

Het plan van lichtwezens buiten tijd en ruimte houdt dan ook niet in,
dat ze deze virtuele werkelijkheid gaan betreden
om hier vervolgens balans, harmonie, vrede of geluk te gaan scheppen. Zeker niet!
Het zijn de vaak onbewuste New Age hulpjes van het Duister die deze onzin promoten.
Het plan van het ware licht houdt in dat deze hele materiele virtuele werkelijkheid uit elkaar valt,
waardoor het bewustzijn van lichtwezens na een eindeloze periode van gevangenschap
eindelijk kan worden bevrijd. Die missie is ondertussen bijna volbracht.


Bevrijding

Er is in de afgelopen jaren veel bewustzijn bevrijd, dat gevangen zat in deze Virtuele Werkelijkheid.
Het bewustzijn van de aarde zelf is al enkele jaren geleden bevrijd en vertrokken.
De vier elementen lucht, aarde, water en vuur zijn ook bevrijd, maar nog niet vertrokken.
De natuurlijke functie van het element lucht is dat het geen gasachtige eigenschappen vertoont.
Aarde is van nature geen vast element. Water is geen gas, vloeistof of vast element (ijs)
in de echte lichtschepping, en voordat vuur werd gevangengenomen door het Duister
kon het niets verbranden. Het element vuur in lichtscheppingen verbrandt niets.
Verbranding in deze corrupte schepping is geforceerde transmutatie.

Om fysieke biologische lichamen te kunnen maken
moest het duister eerst ware lichtdeeltjes stelen en gevangen zetten.
Daarom zijn alle biologische lichamen geforceerde, onnatuurlijke mengvormen van licht en duister.
Het is een van de vele "gedwongen huwelijken" die het Duister uit zijn eigen naam
heilig heeft verklaard.

De gegijzelde wezens die werden gedwongen om in deze Virtuele werkelijkheid
de illusie van geld in stand te houden, zijn in opstand gekomen.
Het duistere bewustzijn dat hen in esoterische zin aanvoert
verliest zijn grip op deze schepping. Het hele systeem is eigenlijk al ingestort,
maar met vereende krachten kunnen Anunnaki-groeperingen nog de schijn ophouden
dat alles wereldwijd in orde is en nog steeds onder controle.

Verschillende Anunnaki-groeperingen zijn nu met elkaar in staat van oorlog.
Ze hebben al die tijd geprobeerd hun aanwezigheid voor de mens te verbergen,
maar het zal niet lang meer duren voor ze door krijgen dat hun Grote Plan voor de Nieuwe Tijd
geheel in duigen aan het vallen is.
Hun agenda om zich voor de mensheid te verbergen kan daarmee komen te vervallen.

De tijd die nu aanbreekt is er een van chaos.
Veel mensen functioneren als robots op basis van hun programma's,
en wanneer die programma's op hol slaan of niet meer worden bijgestuurd
dan ontstaat er een enorme puinhoop op het fysieke vlak.
Op het mentale vlak ontstaan verstoringen en storingsvelden;
"normaal functioneren" gaat steeds moeilijker worden voor steeds meer mensen.


White Buffalo Woman:
Er is behoefte aan zuivering.
De tekenen des tijds zijn duidelijk zichtbaar
voor wie bewust genoeg is om ze te zien.

Blaas ze weg, die nevelen van schaamte.
Verjaag alle angst en twijfel aan jezelf,
de pijn en verwarring, boosheid en haat,
de wraak en wraakzucht, opgelegd aan alle rassen en godsdiensten
door de Grote Misleiding, de Grote Illusie.

Het Grote Lichtbewustzijn zal tot jullie spreken
in jullie hart, wanneer je luistert.
Wie luistert zal weten wat te doen.
Hij ontvangt kracht en advies van binnenuit.

Wie een zuiver hart heeft kan alle pijlen weerstaan
die het Duister op hen blijft afvuren.
Wees niet bang.
De macht van de Great Spirit is oneindig veel groter
dan de beperkte macht van het Duister.

Jouw hart heeft zijn eigen pad gekozen.
Ga in Vrede, Liefde, Waarheid en Zuiverheid.

Gondola pasa itu ka - Lichtwezens, houd jezelf in balans.
Blijf rustig in de stilte.
Blijf wakker in het ware licht.
Verheug je in de liefde van A-itu.

(A-itu: het goddelijk licht, de eeuwige vlam)Amitakh: Bevrijd jezelf uit het juk van Cijfers en Getallen
Over spirituele vervuiling

Terug naar overzicht Spirituele oplossingen


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home