4   God's wegen zijn ondoorgrondelijk

De relatie die de mens heeft met goddelijkheid, een god of meerdere goden, is vanuit het menselijk perspectief onbegrijpelijk. De mens zou deze onkenbaarheid van goddelijke perfectie moeten respecteren door zich niet met goddelijkheid te identificeren, en door zich niet te verbeelden dat hij over directe kennis van spirituele zaken kan beschikken.

De goddelijke perfectie die zich uitdrukt in oneindigheid, alomtegenwoordigheid, waarachtigheid, heerlijkheid en onveranderlijkheid ligt buiten het bereik van de mens. De mens is wel het produkt van goddelijke scheppingskracht, maar kan zelf geen enkele aanspraak maken op dergelijke krachten of goddelijkheid.

Tegenstanders van deze visie vinden dat de uitspraak God's wegen zijn ondoorgrondelijk een echte dooddoener is, die is misbruikt om mensen passief te maken en machteloos. Ze worden erdoor aangemoedigd om hun hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling af te leggen en slaafse volgelingen te worden van anderen of van leringen. Zo kan de mens van zijn evolutiepad worden afgeleid.


5  De aarde als leerschool of heropvoedingsgesticht
Home