11   Mensen zijn onwaardige niemendallen

Gij zijt een zondaar en een niemendal die het verprutst heeft, niets voorstelt en dagelijks gestraft wordt omdat ge niets voorstelt. Alleen als uitverkorene maakt ge nog een kleine kans. Een wraakzuchtige god eist totale overgave en gehoorzaamheid van al zijn minkukels. Wees bereid voor hem te sterven of je eigen kind te offeren. Zonder tussenkomst van priester, paus of andere zalige is jouw kans op de hemel verkeken.

De gelovigen zijn zalig door onwetendheid. Het zijn de volgzame schaapjes.


12  Holisme: alles hangt met alles samen
Home