10   Love & Light: alles is o.k.

Alles komt goed, alles is dik in orde, want aan de basis van alle leven en bewustzijn ligt pure harmonie. Soms dwalen we wat af of worden vergeetachtig, maar we keren altijd terug naar goddelijke perfectie want dat is waar we vandaan komen.

Iedereen is goddelijk, in iedereen schuilt een meester, heelheid, onvoorwaardelijke liefde. Er staat een grote opruiming, zuivering, dag des oordeels, zondvloed, eindstrijd, sterilisatie of ander groot gebeuren op planetair of kosmisch niveau aan te komen, of dat proces is nu al in volle gang. Maar de uitkomst staat vast: het licht en het goede overwint altijd. Goddelijke perfectie kan niet door een dwalend fragment worden aangetast.


11  Mensen zijn niemendallen
Home