19   Meerdere levens na elkaar en/of tegelijkertijd

Volgens de meest gangbare versies hebben mensen meer dan een enkel leven om hun doelen te bereiken. ReÔncarnatie-theorieŽn zijn voor velen verbonden met een straf- en beloningssysteem dat karma heet. Binnen Christelijke tradities kan je de zonden van je voorvaderen erven en dat heet erfzonde. Er zijn geschriften gevonden die erop duiden dat reÔncarnatie deel uitmaakte van de vroege Christelijke leringen, maar dat alle verwijzingen ernaar uit de bijbel zijn geweerd. Dat had te maken met politieke agenda's en de betere manipuleerbaarheid van de gelovigen.

Minder bekend zijn de simultaantheorieŽn, waarbij een ziel enkele tot vele honderden incarnaties tegelijkertijd beleeft. Men spreekt ook wel van paralelle levens. Tijd is in die visie niet lineair of chronologisch zoals in het reÔncarnatiedenken maar als een bol of een kegel. Elk tijdperk heeft zijn eigen setting, kenmerken en vibraties waarbij bewustzijn reist van de ene gebeurtenis naar de andere.

Het reÔncarnatiemodel sluit het simultaanmodel niet uit: een ziel zou zowel een serie levens na elkaar als ook tegelijkertijd kunnen beleven.

Volgens sommigen is er sprake van twee soorten spelers op het spelbord aarde: hogere zelven of zielen die steeds slechts een enkel leven tegelijk leiden, maar wel herinneringen aan vorige levens meenemen; en zij die vele levens tegelijkertijd hebben maar zich op het niveau van de individuele incarnatie niets of weinig van vorige of parallele levens kunnen herinneren. In die visie is iemand die zich op jonge leeftijd veel van vorige levens kan herinneren, vanuit het standpunt van evolutionaire vooruitgang een slak vergeleken bij de mens die zich daar niets van herinnert, maar wiens bovenziel vele honderden levens simultaan beleeft. Het simultaan pad is in verhouding stormachtig snel en maakt enorme evolutiesprongen mogelijk, terwijl de slak duizenden en duizenden jaren in dezelfde vibratiebanden blijft hangen en daar nog rechten aan meent te kunnen ontlenen ook.


20  De aarde als verslavend middel of zwart gat
Home