5   De aarde als heropvoedingsgesticht
of bijzondere leerschool

Mensen zijn moeilijk opvoedbare of criminele zielen die scheppingswetten hebben overtreden. De oorzaak was misschien arrogantie, onwetendheid of onbezonnenheid. Hier in dit aardse hologram als in een Star Trek holodeck-spel ben je geisoleerd van de rest van de schepping om uit eigen ervaring te leren wat de gevolgen zijn van jouw daden; om te leren hoe scheppingswetten functioneren.

Het leven op aarde is eerder deel van een programma dan een spel. Je wordt gedwongen om rollen als slachtoffer, dader, meester en slaaf te spelen waardoor je als schepper je verantwoordelijkheid en macht beter zult begrijpen wanneer je deze school verlaat.

Je bent hier tegen je zin in geplaatst of hebt zelf voor deelname aan dit programma gekozen omdat je begreep dat het in je eigen belang is. Het programma is zo geschreven dat je hier gewoon net zo lang blijft zitten, tot je de les eindelijk begrepen hebt. Sommige deelnemers begrijpen er echt maar weinig van en zullen de komende eonen nog niet afstuderen.

Een variant binnen de leerschool-these beweert dat het niet gaat om heropvoeding maar om het aanleren van extreme of buitengewone vaardigheden op zieleniveau. Het leven op aarde in een zee van ingewikkelde, verwarrende en zeer diverse informatiestromen biedt een uitdagende leeromgeving. Niet alle deelnemers zullen even tevreden zijn over de behaalde resultaten wanneer het programma is afgelopen, maar wie slaagt zal over ontzagwekkende compententies beschikken.


6  Een experimenteel rollenspel
Home