Spirituele oplossingen: Hygiënisme

Spirituele Oplossingen:
4. Natuurlijke Hygiene

Wie staat ervan te kijken dat zo veel mensen met hun huidige levensstijl
zich niet lekker voelen, lichamelijk en geestelijk ziek zijn, en spiritueel wegkwijnen?
De zogeheten hygiënisten zeker niet. Zij leggen de nadruk
op oorzaken voor gezondheid in plaats van symptoombestrijding.

Een mens die dagelijks voeding eet zonder voedingsstoffen en zelfs vol gifstoffen;
die lucht inademt van een slechte kwaliteit,
die onvoldoende beweegt, rust en slaapt,
die medicijnen en drugs als alcohol en tabak gebruikt,
en dat in een geestelijk, emotioneel of door elektrosmog vervuilde omgeving…
Kan zo iemand werkelijk verbaasd zijn over de slechte conditie van zijn lichaam,
en over zijn algemeen laag niveau van welbevinden?

Ja zeker wel! We zijn zo geprogrammeerd dat we bij ziekte de schuld geven
aan een virus, schimmel, bacterie of andere parasiet waar we door stom toeval tegenaan zijn gelopen;
of aan een ongeluk, of aan onze genetische erfenis.


“Medische kennis”

Uit: NatuurStemmingen, Groene Dag

Morris A. Beale schreef o.a. The Drug Story en The House of Rockefeller.
Beale kreeg The Drug story niet gepubliceerd, tot hij zijn eigen uitgeverij begon.
Ondanks het feit dat The Drug Story een van de belangrijkste werken genoemd kan worden
over de relatie tussen gezondheid en de politiek, dat ooit in Amerika werd gepubliceerd,
werd het nooit toegelaten in de erkende boekhandels, en werd er ook nooit een recensie over geschreven
door een krant met naam.

Bealle geeft aan dat een zaak als winstgevend wordt gezien, zodra het kapitaal minstens 6% per jaar opbrengt.
Sterling Drug, Inc., de spil en belangrijkste maatschappij binnen het Rockefeller Drugimperium
met zijn 68 dochterondernemingen, behaalden winstmarges van 54 %
(in 1961: $ 23.463.719 op investeringen van $43.108.106).
Squibb, een ander door Rockefeller gecontroleerd bedrijf,
maakte in 1945 geen 6% maar 576% winst.

Dat was natuurlijke tijdens de “vette jaren van de Tweede Wereldoorlog”,
toen de Medische legerautoriteiten nauw samenwerkten met het Medisch bureau van de Navy,
die niet alleen optraden als verspreiders van het geloof in de medicamenten,
maar die ze werkelijk in het lichaam van de Amerikaanse soldaten en mariniers dwongen,
met een gigantisch resultaat van 200 miljoen inspuitingen.

Is het dan verwonderlijk, vroeg Beale, dat de Rockefelellers en hun pleitbezorgers
in het Voedselagentschap, de Openbare Gezondheidsdiensten, de Federale Industriële Commissie,
de Zakencommissie, het Medisch Corps van het Leger, hebben samengespannen
om elke andere vorm van geneeskunde die het gebruik van medicijnen ontmoedigt, uit te schakelen?

Het laatste jaarrapport van de Rockefeller Foundation, rapporteert Beale, specificeert de geschenken
die het heeft gegeven aan collega’s, instituten en openbare agentschappen, tijdens de voorbije 44 jaar.
In totaal gaat het om meer dan een half miljard dollar.

De colleges leren natuurlijk aan de studenten al de medicijnenlarie die het Rockefeller pharmaceutisch instituut heeft opgesteld.
Zo niet, dan zouden de donaties stopgezet worden, zoals het geval is met 30 colleges in de VS
die geen therapieën op basis van medicijnen ondersteunen.
Harvard, met zijn sterk in de kijker gezette medische school, ontving $8.764.433 van Rockefeller’s Drug Trust;
Yale ontving $7.927.800, Johns Hopkins $10.418.531, Washington University in St. Louis $2.842.132,
New York’s Columbia University $5.424.371, Cornell University $1.709.072, enz. enz.
De Standard Oliemaatschappij was de basis waarop alle andere Rockefeller industrieën werden opgebouwd.
De Rockefellers bezitten de grootste cluster van medicijnenbedrijven ter wereld
en zij gebruiken alle middelen die ze nodig vinden om druk te zetten op de verbetering
van de verkoop van hun medicijnen. Het feit dat het merendeel van de 12.000 medicijnen
die in de handel zijn, ronduit schadelijk zijn, is het minste van hun bekommernissen.

De Rockefeller Stichting is opgericht in 1904.
De Rockefeller Stichting die het Algemeen Opleidingsfonds ogenschijnlijk aanvulde,
werd opgericht in 1910 en kreeg na veel manipulatie een wettelijke status in New York in 1913.
Het is daarom niet verrassend dat het Rockefeller consortium zijn eigen genomineerden heeft
in alle officiële agentschappen die iets met gezondheid te maken hebben.

De opzet was “opleiding” te geven aan het Amerikaanse publiek, om er met voorbedachten rade
een volk van medisch afhankelijken van te maken. Dit met de vroege hulp van de ouders en de scholen,
door middel van directe promotie en de invloed in de ganse mediasector.

Een compilatie van het tijdschrift Advertising Age toonde aan, dat al voor 1948
door de Grote Amerikaanse maatschappijen voor een totaal van $ 1.104.224.374 aan advertenties was geplaatst,
waarvan minstens 80% door de Rockefeller-Morgan groep.
Beale: “Zelfs de meest onafhankelijke kranten zijn afhankelijk van hun advertentie-inkomsten…”

Volgens de FDA zijn 1.5 miljoen gebruikers van medicijnen in de VS in 1987 in het ziekenhuis beland
door de neveneffecten van medicatie, ondanks herhaalde uitspraken van dappere intelligente dokters
en wetenschappers, die aangeven dat de meeste farmaceutische artikelen die circuleren in de pers
op zijn best nutteloos zijn, maar vaker schadelijk of op de lange termijn zelfs dodelijk.

De waarheid over genezing zonder medicijnen wordt onderdrukt.


De “remedie-mentaliteit”

Uit: NatuurStemmingen, naar een artikel van Dr. Stanley Bass

"Ik was gastspreker tijdens het Derde Wereldcongress van Alternatieve Geneeskunde in Sri Lanka.
Er waren vertegenwoordigers van 90 verschillende landen:
Massa’s homeopaten, allopaten, herboristen, aromatherapeuten, naturopaten, een paar osteopaten,
redelijk veel vertegenwoordigers van oorsponkelijke Indische geneeskunde zoals ayurvedische therapie,
unanitherapie, yogatherapie, psychotherapie enz. Maar de grootste meerderheid waren beoefenaars
van de traditionele Chinese geneeskunde die macrobiotiek, acupunctuur en acupressuur vertegenwoordigen.
Ik was de enige persoon die de Natuurlijke Hygiëne vertegenwoordigde.

Deze vertegenwoordigers van de verscheidene therapieën zijn het allemaal eens dat de natuur geneest
en dat genezen een biologisch fenomeen is. Allen waren ervan overtuigd
dat hun verschillende therapieën dit biologisch proces van genezing bespoedigde of versnelde.
Iedereen beweerde resultaten te hebben.

Er was echter geen enkele persoon of therapeutische school die het belang van een levensverandering
aanleerde aan patiënten om beter te worden of ziekte te vermijden.
Dat een slechte gezondheid en ziekte te wijten zijn aan verzwakking en vergiftiging,
wat het resultaat is van een dagelijkse levenswijze, was aan mij overgelaten
om aan dit geleerde publiek te vertellen. Het belang van volwaardige voeding, goede eetgewoonten,
rust, slaap, zonneschijn, lucht, mentaal en emotioneel evenwicht, het gebruik van fysiologische rust (vasten)
en een goede houding, de nood aan dagelijkse lichaamsbeweging…
hadden de geleerde professoren en dokters niet eens overwogen.

Ik legde uit dat de meesten onder hen succesvolle resultaten bekwamen omdat de meeste ziekten
van een zelf limiterende aard waren, en omdat levende organismen altijd naar herstel en regeneratie toe werken,
en naar gezondheid zodra de kans geboden wordt.

Tegen welke prijs moeten we de remedie-mentaliteit van therapeuten betalen?
De patiënt die een zogenaamde therapie ondergaat is in groot nadeel.
Hij neemt blindelings aan dat de therapie die hij krijgt hem zal “genezen”
en doet verder zelf geen moeite om te genezen van zijn ziekte.
Therapeuten willen de gewoonten van mensen zo weinig mogelijk verstoren.
Een patiënt aanraden om niet te roken, drinken, overeten of lui te zijn
is “in de vrijheid van het individu binnendringen.”

De remediementaliteit moet eruit gestampt worden.
Hygiënistische concepten en regels moeten aangeleerd worden in scholen en thuis.
Het is een waarneembaar feit dat een ondersteunende levensstijl bijna alle ziekten kan vermijden
en voorkomen. Dit is een grote stap verder dan “holistische genezing” en preventieve medicijnen.

Men schept voorwaarden voor gezondheid en laat het verder over aan het lichaam.
Een “onderhouden levensstijl” is volgens de natuurlijke hygiëne
een combinatie van gewoonten en benaderingen van het leven,
die met opzet gekozen zijn om het zelfvernietigende gedrag te vermijden of aan te vechten.
Het is een combinatie van een goed dieet, positief denken, goed stressmanagement, goede relaties,
beweging en emotioneel management. Het is een evenwichtige aandacht voor fysieke, mentale
en spirituele noden in ons leven.

Om succes te hebben in je levensprogramma, geef je zo veel mogelijk kansen aan het leven,
en concentreer je je op gezondheid en niet op de kans om je gezondheid te verliezen."
De Natuurlijke Hygiëne vertegenwoordigt over het algemeen het perspectief
dat het menselijk lichaam op zich een natuurlijke, goddelijke schepping is
die niet corrupt is. Perfecte gezondheid is dan mogelijk door bijvoorbeeld gezond te eten,
wanneer jouw lichaam en niet de klok aangeeft dat het tijd is om te eten,
en door allerlei natuurlijke leefregels in acht te nemen.
Maar ook perspectieven zoals de Gnostische, die juist uit gaan van corruptie van het fysieke lichaam
in tijd en ruimte, leren dat matigheid en een sobere levensstijl gezondheid opleveren,
wat weer voorwaarde is voor gezond spiritueel functioneren in contact met je innerlijke bron.

Er gaan ook stemmen op van moderne onderzoekers uit de alternatieve hoek,
die beweren dat traditionele methoden zoals vasten om het lichaam te reinigen
in deze tijd niet meer afdoende zijn. Nog nooit eerder heeft de mens in zo'n vervuilde omgeving
moeten leven en werken; het fysieke lichaam krijgt te maken met gifstoffen, virussen en
parasitaire indringers waar het niet eerder mee te maken heeft gehad.
Bovendien begint de e-smog (electrosmog) zo uit de hand te lopen,
dat wij geen hand voor ogen meer zouden zien als die vervuiling voor ons zichtbaar zou zijn.
Alleen met gezonde leefregels zullen wij het volgens hen niet gaan redden.

Al met al zijn er ondanks verschillende perspectieven op de ware aard van het fysieke lichaam
veel groeperingen die het nut inzien van een soberder levensstijl die het lichaam in goede conditie houdt.
Het is niet eenvoudig om je los te worstelen uit de waanzin van overconsumptie
en de greep van talloze verslavingen, maar Natuurlijke Hygiëne biedt een praktisch fundament
voor een radikale omslag.Spirituele Oplossingen: 5. Freedom Teachings
Terug naar overzicht Spirituele oplossingen


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home