12   Holisme: alles hangt met alles samen

Volgens sommigen bepalen universele scheppingswetten dat scheppers hun eigen scheppingen betreden om die zelf te ervaren. Daarom zullen scheppers verschillende aspecten van zichzelf op vele bewustzijnsniveaus hun eigen scheppingen in sturen. Uiteindelijk gaat het hier gewoon over onszelf en zijn wij allemaal aspecten van hetzelfde grote universele goddelijke bewustzijn, die hier verdeeld lijken.

Omdat scheppers hun eigen schepping in gaan zullen ze niets willen scheppen dat ze zelf niet willen ondergaan. In al jouw relaties kom je aspecten van jezelf tegen. Vandaar de stelling die in veel heilige geschriften is opgenomen: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

In alle scheppingen voltrekken zich dezelfde processen volgens plaatselijke wetmatigheden, soms in schijnbare isolatie. Maar als je terugkeert naar huis kom je altijd op een niveau terecht waarop die verdelingen wegvallen en je jezelf weer als deel van dat geheel ervaart, deel van het grote verenigd veld.

Of je nu kiest voor ascensie en evolutie, of juist voor een daling in vibratie waardoor je steeds verder van huis terecht komt, zou binnen de grenzen van jouw eigen deelschepping je eigen verantwoordelijkheid zijn.


13  Hologram
Home