6   Een experimenteel rollenspel

Mensen op aarde voeren een experiment uit waarbij ze rollen spelen die vooraf zijn afgesproken. De scenario's of scripts zijn vooraf bedacht, maar de praktische invulling is in handen van de acteurs en actrices. Zo zijn eindeloze variaties mogelijk binnen dezelfde thema's. Een onderzoeksvraag kan in verschillende dimensies tegelijkertijd worden uitgewerkt en onderzocht met wisselende combinaties van spelers en variabelen.

Deelnemende zielen kunnen alle mogelijke rollen op zich nemen en een heilige of een moordenaar spelen. De rol die je speelt zegt dan helemaal niets over wie je echt bent. Anderen beweren dat het juist jouw niveau van bewustzijn, vibratie of evolutie is, dat bepaalt in welke rollen je terecht komt.

Alle uitvoeringen worden waargenomen en geregistreerd. Dat gebeurt niet alleen door jouw hogere bewustzijn, ook wel jouw Hoger Zelf genoemd, die jouw levensfilm opneemt of jouw levensboek bijhoudt. Ook ander bewustzijn zou de mogelijkheid hebben om jouw levensfilm of processen uit jouw levensboek te bekijken of te bestuderen. Niet alleen direct in het heden, maar ook achteraf.

Essentieel verschil tussen de aarde als leerschool of als experiment is dat binnen de leerschool alle trajecten bekend zijn en gewenste uitkomsten door deelname verkregen kunnen worden. De experimentele opzet is juist bedoeld om onderzoek te doen op onbekend terrein, waarbij nieuwe ontdekkingen worden gedaan en verrassingen mogelijk zijn.


7  Gentechnologie
Home