Mind Control en Zonnige programmeringen
De veldslag om je geestelijk bewustzijn, deel II

Vervolg van Dick Sutphen's Battle for your mind, deel I
Over de geboorte van conversie, drie fasen van de hersenen, conversietactieken
Deel II: Stockholm Syndroom, afstompen van leden, 'Ware Gelovigen', overredingstechnieken,
subliminale programmeringen, ELF-golven


Het Stockholm Syndroom

Sekten en human potential-bijeenkomsten zijn ideale omgevingen om het zogeheten Stockholm Syndroom
te bestuderen. Dit is een toestand waarbij een slachtoffer of geďntimideerd persoon die moet lijden,
zijn overheerser of manipulator aardig gaat vinden, bewondert,
of zich zelfs seksueel tot hem of haar aangetrokken voelt.

Dit is ook het moment om een waarschuwing te geven. Als je denkt dat jij wel aanwezig kunt zijn
op zulke bijeenkomsten zonder erdoor geraakt te worden, dan is de kans heel groot dat je je vergist.
Ik ken het voorbeeld van een vrouw die naar Haďti ging om voodoo te bestuderen.
In haar verslag schrijft ze hoe de muziek oncontroleerbare bewegingen in haar lichaam opriep
en een veranderde bewustzijnstoestand. Ofschoon ze dit proces begreep en kon beschrijven,
kon ze er geen weerstand aan bieden. Woede of weerstand op de plek zelf staat bijna altijd garant
voor een effectieve hersenspoeling. Ze begon in trance te dansen en ontwaakte als een nieuw mens…
de enige manier om onaangedaan te blijven is om geen positieve of negatieve emoties te laten opkomen
en groeien. Zo blijf je in Pavlov’s eerste fase. Maar weinig mensen zijn in staat langere tijd
zo onaangedaan te blijven.

Bij de marine wordt er letterlijk gesproken over het afbreken van de mannen
voordat ze helemaal opnieuw worden opgebouwd- als echte mariniers. Dat is precies wat er gebeurt,
net zoals sekten mensen eerst afbreken en dan herprogrammeren tot schaapachtig glimlachenden
die bloemetjes uitdelen op de hoek van de straat. Militaire trainingen zijn hersenspoelingen.
Ik heb er verder geen oordeel over. Voor mij is het een simpel feit.


Het afstompen van leden

Als de eerste hersenspoelingen hebben plaatsgevonden is het zaak voor sekten, legereenheden
en vergelijkbare groeperingen om de leden onder controle te houden.
Er is geen plaats voor gezagondermijnende, sarcastische grappenmakers.
Leden moeten doen wat hen wordt opgedragen.
Dit krijgt men voor elkaar tijdens een afstompingproces in drie fasen.

Stap 1: Afname van alertheid
De beheersers zorgen ervoor dat het zenuwstelsel niet normaal kan functioneren,
waardoor het moeilijk wordt voor de deelnemers om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en fantasie.
Armzalig eten is een goede methode. Kijk uit voor cakejes en andere zoetigheden.
Subtieler is het spirituele dieet van veel sekten. Ze eten alleen groenten en fruit,
maar vaak zonder de aardende granen, noten en zaden; zonder melkproducten, vis of vlees.
Zo ga je mentaal vanzelf zweven. Slaapgebrek helpt ook om je niveau van alertheid te laten dalen.
Een bombardement van intensieve, nieuwe en unieke ervaringen levert hetzelfde resultaat op.

Stap 2: Geprogrammeerde verwarring
Terwijl je minder alert bent word je mentaal aangevallen. Je wordt overspoeld met nieuwe informatie,
lezingen, discussiegroepen, ontmoetingen. Vaak word je op individueel niveau overdonderd
met allerlei vragen. Kromme logica klinkt opeens aannemelijk.

Stap 3: Het denken bevriezen
Er worden technieken gebruikt om je geest op non-actief te zetten. Je kunt dit ervaren als kalmte
omdat je met iets simpels bezig bent waar je jouw aandacht op richt.
Deze toestand leidt tot een gevoel van vervoering en wekt tenslotte hallucinaties op.
Je laat je nu leiden door je overheersers om een betere marinier te worden of om verlichting te bereiken.

Het stilzetten van gedachten kan met drie technieken:
1. Marcheren
Het rondlopen op de maat wekt een hypnotische toestand op
en maakt je ontvankelijker voor suggesties.
Hitler hield niet voor niets demonstraties waarbij gemarcheerd werd.

2. Meditatie
Als je 90 minuten per dag of meer mediteert, is de kans groot dat je na een aantal weken
helemaal niet kunt terugkeren naar de Beta-toestand. Ik zeg niet dat dit verkeerd is,
wanneer je het hele proces zelf in de hand hebt. Ik heb het opgemeten bij proefpersonen
en sommigen houden uiteindelijk op met denken. In bepaalde groepen wordt dit ‘nirvana’ genoemd.
Maar het is een manipulatie, een voorspelbaar en volledig regelbaar fysiologisch eindresultaat.

3. Chanting
Steeds hetzelfde zingen. Of dezelfde woorden in een voor jou vreemde taal herhalen.

Deze drie technieken zorgen voor een veranderde bewustzijnstoestand en dit kan wenselijk zijn
als jij zelf ook degene bent, die de nieuwe programma’s gaat aanbrengen.
Ik gebruik dagelijks een vorm van zelf-hypnose die mijn eigen doelen dient.


Over 'Ware Gelovigen' (True Believers)

Ik ben van mening dat minstens een derde van de mensen valt onder een categorie die Erik Hoffner
de Ware Gelovigen noemt. Zij zijn deelnemers en volgelingen…
mensen die erop staan hun eigen macht weg te geven.
Ze zijn altijd buiten zichzelf op zoek naar antwoorden, betekenis en verlichting.

Hoffner heeft gezegd, dat ware gelovigen er helemaal niet op uit zijn om zichzelf te leren waarderen
en respecteren; het enige dat ze willen is verlost worden van een zelf dat ze verachten.
Het zijn volgelingen die er geen genoeg van krijgen om zichzelf steeds fanatiek te verloochenen -
ze zijn altijd onvolledig en eeuwig onzeker.

In de loop der tijd heb ik al heel wat van die Ware Gelovigen ontmoet.
Ik leer hen dat de basis van spiritualiteit de eigen verantwoording is.
Vaak concluderen ze dan dat ik niet spiritueel ben en gaan op zoek naar een echte goeroe.

Onderschat deze mensen niet. Ze zijn zo gevaarlijk omdat ze plooibaar zijn, om te vormen tot fanatici
die willen leven en werken voor hun heilige missie. De bruinhemden van Hilter waren Ware Gelovigen.
Alle sekten zitten vol Ware Gelovigen.

Er wordt een gezamenlijke vijand aangewezen, Satan, of de Joden, of de ongelovigen.
De hele New Age beweging is ingelijfd. Veel van die bewegingen zijn wel zo slim
om je niet te dwingen een eed af te leggen of iets dergelijks.
Maar als je de leden ondervraagt dan is hun duivel toch iedereen die hun training,
studie of inzichten niet deelt.


Overredingstechnieken

Overreding is technisch gesproken niet hetzelfde als hersenspoelen, maar het betreft wel een manipulatie
van de menselijke geest. Wie het overkomt weet vaak zelf niet meer waarom hij van mening is veranderd.

Om iemand over te kunnen halen, moet je toegang vinden tot zijn rechter hersenhelft.
De linker hersenhelft is analytisch en rationeel. De rechtkant is creatief en vol verbeeldingskracht.
Dit is wat simpel weergegeven, maar het is de kern van wat ik wil zeggen.
De overreder zorgt ervoor dat de linker hersenhelft wordt afgeleid en zich bezig moet houden
met iets anders. Hij zorgt er ook voor dat je je ogen open houdt
en van de beta- naar de alfa toestand gaat.

Laat ik eerst een voorbeeld geven van een politicus die de linkerhersenhelft van zijn gehoor
vakkundig afleidt. Tijdens zijn toespraak roept hij eerst een zogeheten yes set op.
Dat zijn een aantal beweringen waar de meeste aanwezigen in het publiek het mee eens zullen zijn.
Velen zullen er instemmend bij staan te knikken. Dan komen de waarheden als koeien van stal,
de zgn. truisms. Dat zijn beweringen waar je misschien wel over in discussie zou kunnen gaan,
maar als de politicus het publiek eenmaal op zijn hand heeft zal men doorgaans blijven instemmen
met wat hij zegt. Na een serie instemmende reacties wordt tenslotte de suggestie ingelegd.
De kans is groot dat je die nu aanneemt.

Het volgende voorbeeld bestaat uit een ‘yes set’ van drie beweringen, gevolgd door drie ‘truisms’,
en eindigt met de suggestie waar het uiteindelijk om gaat:

Dames en heren, bent u verontwaardigd over de hoge prijzen van voedsel?
Bent u ook zo moe van die buitensporige gasprijzen?
Wordt u niet goed van de inflatie die geen halt toegeroepen wordt?
Zoals u weet heeft de Andere Partij vorig jaar 18 procent inflatie toegestaan.
Het percentage misdaden is in het afgelopen jaar met 50% gestegen,
en u weet dat uw salaris uw kosten en uitgaven nauwelijks meer kan dekken.
U kunt al die problemen helpen oplossen door deze verkiezingen te stemmen op mij, Johan Smit.


Het is een bekend verhaal.
Je zou ook alert kunnen zijn op zgn. ingesloten opdrachten (embedded commands).
De spreker maakt bijvoorbeeld tijdens het uitspreken van sleutelwoorden een gebaar met zijn linkerhand.
Onderzoek heeft uitgewezen dat dit eerder toegang vindt tot de rechterhersenhelft.
Veel ‘fascinerende’ mediamensen en politici zijn tegenwoordig goed getraind
door een nieuw ras specialisten dat oude en nieuwe trucs uit de doos haalt
om het publiek te manipuleren.

De werkelijke basis voor de werking van technieken uit de Neuro-Linguistiek zijn zo beschermd
dat ik aan den lijve heb ondervonden dat ik, door erover te praten en te schrijven,
met achtervolging en rechtszaken ben bedreigd. Iedereen kan zo’n training volgen
en met de technieken werken. Het gaat om subtiele, machtige manipulatietechnieken.

Een andere gladde manipulatie heet de verstrooiingstechniek.
De bedoeling ervan is dat je, terwijl je iets zegt met woorden die het publiek bewust hoort uitspreken,
je tegelijkertijd iets heel anders aanreikt op onderbewust niveau.
Een voorbeeld. Stel dat een politicus het volgende beweert over een van zijn politieke tegenstanders,
senator Johnson:

Senator Johnson helpt de plaatselijke overheden om de stomme fouten goed te maken,
die hebben bijgedragen aan het probleem van kernafval.


Dit lijkt een neutrale, zo niet groothartige opmerking. Maar door de juiste handgebaren te maken
bij de woorden “Senator Johnson” en “stomme” of “stomme fouten”,
krijgt het publiek op onderbewust niveau de boodschap ingeplant dat deze senator een stommerik is.
Wanneer je moet gaan stemmen zit je met dat idee in je hoofd. Je hebt geen idee waar het vandaan komt.
En de politicus die deze suggestie bij jou heeft aangebracht, kan niet voor de rechter worden gesleept.

Overredingstechnieken worden ook op kleine schaal zeer effectief ingezet.
De verzekeringsman weet dat hij effectiever is als hij jou kan overhalen iets te visualiseren.
Dat is communicatie via de rechterhersenhelft. Hij kan tijdens een gesprek bij jou thuis
wat mijmerend rondkijken en bijna fluisteren: “Je moet er toch niet aan denken
dat dit alles hier tot op de grond afbrandt??”
Natuurlijk denk je er dan juist aan! De extra brandverzekering is snel genoeg afgesloten.

Sekten zijn vooral op vliegvelden actief en dat heeft een reden.
Ze passen schok-en verwar-technieken toe op mensen die zich mogelijk al op 'onbekend terrein' bevinden.
Ze leiden de linker hersenhelft af en communiceren rechtstreeks met de rechterhelft.
Ik heb iemand bezig gezien die bijna een spong door de lucht maakte,
pal voor iemands voeten. Zijn stem was eerst hard, en even later zacht.
Als mensen ergens van schrikken dan trekken ze zich automatisch terug.
In dit geval schrok men van de plotselinge verschijning, het vreemde voorkomen
en de luide stem van de toegewijde. Mensen komen dan in een alfa-toestand terecht
om de realiteit van deze ervaring niet onder ogen te hoeven zien.
Als ze in die toestand een folder of boekje hebben aangenomen,
reageren ze meestal positief op het verzoek om geld.
Onze conditionering zegt dat we iets terug moeten geven als we iets hebben ontvangen.


Subliminale programmeringen

Subliminale boodschappen zijn verborgen suggesties,
die alleen door onze onderbewuste geest worden waargenomen.
Ze kunnen verstopt zijn in muziek, of in een plaatje of logo.
Het kunnen woorden zijn die tijdens een film of video zo snel over het beeld flitsen
dat je ze bewust niet kunt opmerken.

Je kunt werkelijk niet weten of er iets in muziek verstopt zit.
Er kan een stem in verstopt zitten, of zelfs een tweede stem die verborgen zit
achter de eerste verborgen stem. Misbruik van subliminale boodschappen in reclames
en politieke campagnes is een feit.

De grote vraag is: zijn ze effectief? Het antwoord is JA.
Er zijn muziekopnames die in grote warenhuizen worden gespeeld, met de verborgen suggestie
dat je hier beter geen winkeldiefstal kunt plegen. Na een testperiode van negen maanden
bleek dat het aantal winkeldiefstallen met 37% was afgenomen.

Een technisch tijdschrift Brain-Mind Bulletin schat dat 99% van onze cognitieve activiteiten
onbewust zijn. Subliminale programmeringen zijn te gebruiken om af te vallen of te stoppen met roken.
Maar dat is niet de enige toepassing.


Massaal misbruik

Toen ik met een paar collega’s een massale bijeenkomst bijwoonde, ontdekten we
dat we heen en weer werden geslingerd tussen veranderde bewustzijnstoestanden.
Het is ons vak, dus we konden dit opmerken, maar we waren de enigen.
De enige toegepaste methode die ik kon bedenken was een vibratie van 6 tot 7 cycli per seconde
die verstopt zat achter het geluid van de airconditioner. Die vibratie roept een alfatoestand op,
waardoor het publiek zeer ontvankelijk wordt. Tien tot vijfentwintig procent van de mensen
kan zelfs een toestand bereiken die op slaapwandelen lijkt.
Die mensen zullen de suggesties van de spreker opvatten als opdrachten.

Vibrato, het trillende effect van een stem of bepaalde instrumenten,
kan ook een veranderde bewustzijnstoestand opwekken. Er is een tijd geweest
in de geschiedenis van Engeland, dat bepaalde zangers met uitgesproken vibrato in hun stem
niet mochten optreden, omdat mensen in het publiek door een andere bewustzijnstoestand
een fantasiewereld in werden getrokken, vaak seksueel van aard.
Operaliefhebbers zijn ook bekend met het effect van vibrato.


ELF: extra-low frequency

Onhoorbare extra lage frequenties zijn elektromagnetisch van aard. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt
voor communicatie met onderzeeërs. Experimenten van Dr. Andrija Puharich hebben aangetoond
dat dertig procent van de mensen in een afgesloten metalen ruimte, waar geen normale signalen
kunnen binnendringen, binnen zes tot tien seconden worden overgenomen door een ELF-signaal.

Wanneer ik zeg ‘overgenomen’, dan bedoel ik dat hun gedrag een verwacht patroon gaat volgen
bij bepaalde frequenties. Golven onder de 6 cycli per seconde bijvoorbeeld
kunnen mensen emotioneel erg van streek maken; bepaalde lichaamsfuncties raken verstoord.
Bij 8.2 cycli per seconde voelden ze zich ‘high’, als in een meditatie na jarenlange training.
Elf tot 11.3 cycli per seconde wekt een toestand van opstandigheid op die tot rellen kan leiden.


Hoe meer we ontdekken over hoe mensen in elkaar zitten, hoe beter we in staat zijn om mensen
geheel te kunnen beheersen. Wat ik echt angstwekkend vind is dat de middelen voor een complete overname
al op hun plek zijn (in 1984!). De televisie in je woon- en slaapkamer kan veel meer dan jou vermaken.

In een veranderde bewustzijnstoestand ga je functioneren op basis van je rechter hersenhelft.
Het gevolg is dat je hersenstoffen gaat produceren die chemisch gezien vrijwel identiek zijn aan opium.
Met andere woorden, het voelt goed, dus wil je meer.

Testen hebben uitgewezen dat als iemand tv kijkt, zijn rechterhersenhelft twee maal zo actief is
als zijn linkerhersenhelft. Anders gezegd, je bevindt je dan vaker in een veranderde bewustzijnstoestand.
Je krijgt je verdovende dosis drugs.

Tijdens een proef met kinderen werd de tv uitgeschakeld zodra hun hersenen voornamelijk alfa-golven
gingen produceren. De kinderen kregen de opdracht zich zo goed mogelijk te concentreren,
maar vrijwel niemand kon de tv langer dan 30 seconden aan houden.

De meeste kijkers bevinden zich toch al in een toestand van hypnose. Het verdiepen van die trance
is eenvoudig. Wanneer je in een film elke 32 plaatjes een zwart beeld invoegt,
schep je een pulsatie van 45 cycli per seconde. Alleen je onderbewuste kan dit opmerken.
Een diepe trance kan dan het gevolg zijn.

Als je in die toestand een reclameboodschap ontvangt, zal je die hoogst waarschijnlijk aannemen.
Voor sommigen zijn het geen suggesties maar opdrachten.
Als onze kinderen 16 jaar oud zijn, hebben ze al 10.000 tot 15.000 uren tv gekeken -
dat is meer tijd dan ze op school hebben doorgebracht.
Proeven hebben uitgewezen dat mensen die vragen krijgen over wat ze zojuist hebben gezien,
in 23 tot 36% van de gevallen niet eens antwoorden kunnen geven.
Als je in trance gaat, moet je de instructie meekrijgen om te onthouden -
anders vergeet je alles op bewust niveau, terwijl je onderbewuste alles opslaat.


Het topje van de ijsberg

Wat ik heb besproken is maar het topje van je ijsberg.
Als je de subliminale boodschappen achter de muziek bestudeert,
de subliminale visuele boodschappen op het scherm, de hypnotische visuele effecten,
de trance-opwekkende ritmes van muziek - dan gaat het over conversie, over hersenspoelingen.
Elk uur dat je tv kijkt word je meer geconditioneerd. En als u soms dacht dat er wetten bestaan
die dit soort praktijken verbieden, dan hebt u het mis.
Het is zeer waarschijnlijk dat er mensen aan de macht zijn die plannen met u hebben...
Mind Control en zonnige programmeringen, deel 2:
Illustraties van mind control technieken

Mind Control overzichtpagina


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home