16   Darwin: natuurlijke selectie

De theorie van evolutie of natuurlijke ontwikkeling is zowel in spirituele als in wereldse kringen vrij algemeen aanvaard. Er is sprake van ontwikkeling en vooruitgang, hoe traag ook.

Als ziel ben je bij een of meerdere evolutie-cycli betrokken. Je bent een wezen dat op aarde blijft incarneren tot je voldoende hebt geleerd en besluit om verder te trekken. Of je hebt slechts een enkel leven. Meestal is er sprake van een straf- of beloningssysteem, dat bepaalt hoe lang je erover doet om de evolutionaire ladder te beklimmen. Andere versies geven de ziel meer vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Volgens velen is het beklimmen van de dimensies op weg naar steeds stralender licht en zaligheid het doel.

De darwinistische versie is gericht op fysieke lichamen. Door aanpassing en natuurlijke selectie zou ontwikkeling mogelijk zijn. Maar biologen en filosofen zijn verdeeld, omdat praktische bevindingen aantonen dat de mutaties die nodig zijn om geheel nieuwe soorten te doen ontstaan niet kunnen plaatsvinden. De mutaties die wel plaatsvinden binnen soorten veroorzaken eerder verzwakking en het uitsterven van de soort. Daarop is een grote uitzondering: parasieten, virussen en bacteriŽn. In die soorten vinden wel mutaties plaats die tot overleving leiden. Onder veel wetenschappers groeit de overtuiging dat Darwin's evolutietheorie een mythe is.

In spiritueel opzicht zijn de evolutietheorieŽn die van ontwikkeling uitgaan, of dat nu geleidelijk is of in sprongen, verbonden met twee grote paden of stromingen. De eerste verkondigt de komst van een heiland, heilige, godsdienststichter of verlichte die ons komt redden of dat al heeft gedaan. Het tweede pad is het transformatiepad, waarbij leerlingen inzicht, wijsheid en ervaring opdoen, waardoor ze hun vibratie kunnen verhogen en door meesterschap, individueel of in groepen, de dimensies beklimmen. De eerste stroming zegt dat de mens moet worden gered, de tweede dat hij zichzelf moet redden.


17  Regressie
Home