18   Gestoorde schepper of koloniale bezetting

In deze scheppingsversie is de aarde het schuurtje in de achteruin van een gevaarlijke seriemoordenaar. We zijn hier ten prooi gevallen aan gestoord hoger dimensionaal bewustzijn dat ons gevangen houdt; we hebben geen schijn van kans.

De experimenten die met ons worden uitgevoerd en de behandelingen die we ondergaan geÔsoleerd van de rest van de schepping hebben onze evolutie stopgezet. Die behandelingen zijn genetisch en elektromagnetisch van aard en manipuleren ons bewustzijn.

Een mogelijke agenda van koloniale bezetters zou het onderzoek betreffen dat wil nagaan onder welke omstandigheden we nog overleven, net zoals wij proefdieren gebruiken om te kijken hoeveel ze van een bepaalde stof kunnen verdragen. Of het zou gaan om de uitvoer van de mens als slaaf of voedsel naar andere delen van de melkweg, en worden we hier op bepaalde eigenschappen doorgekweekt. En wij ons maar afvragen waarom het toch zo lekker druk is geworden op onze aardbol. Net zoals wij onze dieren met hormonen en speciaal geprepareerd voedsel bewerken, zo krijgen wij ook speciale 'voedingsstoffen' en hormonen toegediend zonder dat we dat door hebben.

Koloniale bezetters kunnen als handelaars worden beschouwd, in de geest die we als Nederlanders met ons trotse koloniale verleden onmiddellijk moeten herkennen. De mens als soort is ook een hulpbron, vergelijkbaar met alle andere hulpbronnen die zich op aarde bevinden, en waarop een imperialistisch bezetter roofbouw kan plegen. De mens is een handelsprodukt en kan worden gekweekt als huisdier, bediende, arbeidskracht, seksslaaf of manager van kleine groepjes andere slaven.

Mensen die een vorm van onzichtbare bezetting als perspectief hebben staan bekend als samenzwerings- of mind control-theoretici. De frequentiebehandelingen die ons isoleren van ons potentieel scheppen een barriere die wel het Net wordt genoemd; men spreekt van het Programma dat ons daarbinnen gevangen houdt.

Sommigen schatten onze situatie als hopeloos in, anderen geloven in actie op het fysieke vlak. Weer anderen hebben ontdekt dat dergelijke acties niet zinvol zijn omdat de eerste oorzaken van de corruptie niet in deze derde dimensie, maar in hogere dimensies van ons wezen hun oorsprong vinden. Velen geloven wel in het nut van verspreiden van informatie omdat het bewustzijnsverruimend kan werken. Maar de enige actie die op termijn kans van slagen heeft zou toch spiritueel van aard moeten zijn en juist vanuit die hogere dimensies aangestuurd moeten worden.


19  Meerdere levens
Home