3   Een bewustzijnsspel

Het leven op aarde is een bewustzijnsspel. Iedere speler heeft beeldende scheppingskracht en manifesteert zijn bestaan door middel van zijn geloofsovertuigingen. Of die nu religieus, wetenschappelijk of filosofisch van aard zijn doet er weinig toe.

Volgens sommigen hebben de spelers een vrije wil en mogen van het spel maken wat ze zelf willen: een spannend avontuur, een sprookje, een detective, een science fiction verhaal, een cartoon, een religieuze ervaring, een horrormythe. Zowel de gefrustreerde moraalridder als de vrijbuiter kan zich lekker uitleven.

Volgens anderen is er misschien sprake van vrije wil, maar zijn er wel degelijk spelregels die je maar beter kunt kennen. De voornaamste spelregels staan bekend als het wat je zaait, zal je oogsten principe; en resonantie, ofwel soort zoekt soort.

In een variant binnen dit perspectief op evolutie ben je ooit verleid om deel te nemen aan dit spel, maar niet op de hoogte gesteld van de vergeetachtigheid of val in bewustzijn die het betreden van dit spel met zich meebrengt. Andere versies geven aan dat het spel later is binnengedrongen en gegijzeld waardoor het is verpest of een gevangenis is geworden. Wie zichzelf als mede-schepper van dit spel beschouwt, is in de ene visie een arrogante kwal en in de andere juist iemand die zijn eigen macht en verantwoordelijkheid terug neemt.

Velen zouden dit spel veel te serieus nemen waardoor ze hun spelmogelijkheden niet benutten. Ook zou de aarde een speelterrein kunnen zijn waar verschillende spelen tegelijkertijd worden gespeeld, wat voor verwarring zorgt. Je denkt dat je met een enkele puzzel te maken hebt en probeert stukjes van verschillende puzzels in elkaar te passen: een frustrerende bezigheid.

Binnen de theorie van het leven op aarde als een bewustzijnsspel met overtuigingen zijn veel verschillende of zelfs tegengestelde visies op evolutie mogelijk.


4  God's wegen zijn ondoorgrondelijk
Home