Subtiele werelden:
4. Woordenlijst astrale begrippen


Op deze pagina:
astraal brandmerk (astral tagging, ownership signatures, implants), astraal lichaam, astraal reizen, astraal vlak, astrale werelden, astraal waarnemingsvermogen, astraal zicht (astral sight), astrale aanvallen, astrale feedback, astrale gevangenissen, astrale gidsen, astrale genezers, astrale huls/omhulsel, astrale lichtverschijnselen (astral lights, pings, blobs, columns), astrale lifter (hitchhiker), astrale parasieten/roofdieren/
spinnen/slangen (astral parasites), astrale programmeringen, astrale programmeercentra, astrale projectie en uittredingsverschijnselen, astrale reflectie/weerspiegeling/echo, astrale seks - incubus, succubus, astrale wetten (astral physics, astral law), bezetenheid, contracten met duistere machten, etherisch lichaam: astrale manipulaties, hechtingskoorden, implantaten, lichtlichaam, mentale vlakten, negatieve entiteiten, subtiel lichaam, transformatie, verdedigingsmechanismen.

Astraal brandmerk

Eng. astral tagging, ownership signatures, implants, "beacon of light"
Ook: Astraal etiket, astraal stempel, implantaten

Binnen de Freedom Teachings is een astraal etiket per definitie een invloed die verloopt via het bewustzijnsniveau van het vierde chakra, die van het hart. Astral tagging is het inbrengen van een energieprogramma, dat wordt vergeleken met een computervirus. Het kan binnenkomen in allerlei vormen, zoals wiskundige getallenreeksen, tekeningen, symbolen, zelfs woorden. Een *implantaat (implant) kan astraal zijn (via de vierde dimensie ingebracht), maar kan ook via een andere chakra of bewustzijnsniveau tot stand komen.

De *SSOA leert dat bewustzijn uit hogere dimensies subtiele lichamen van wezens op aarde bandmerkt met zgn. "ownership signatures", vergelijkbaar met een veehouder die zijn koeien brandmerkt om aan te geven wie hun eigenaar is. Er zijn verschillende groeperingen of "schijngoden" die wedijveren om de macht, en die elk hun herkenbare eigendomsstempels voeren. Ieder mens zou al met twee of meer van die stempels worden geboren, en zich daardoor aangetrokken voelen tot allerlei collectieven van groepszielen (zie ook: egregor) die door de betreffende schijngod worden beheerd en uitgemolken.

Stuart Wilde, Robert Bruce en anderen geven aan dat transdimensionale wezens of negatieve entiteiten werken met markeringen in het etherische lichaam of in het astrale lichaam, waardoor ze hun prooi snel kunnen opsporen wanneer ze weer wat brandstof in de vorm van levensenergie nodig hebben. Deze astrale markeringsmethode zou er ook voor zorgen dat slachtoffers een bepaald signaal uitzenden, waardoor roofdieren in menselijke of astrale vorm hen eerder als prooi zullen uitkiezen dan mensen zonder deze markeringen.

De Matrix-V auteur beweert dat astrale roofdieren het vooral voorzien hebben op New Agers die zichzelf door visualisaties in wit licht proberen te kleden om zichzelf te beschermen. Wit licht heeft wel een beschermende functie, maar dat is een frequentie die je als wezen draagt, die je vanuit je kern zelf manifesteert in open verbinding met je eigen hoger zelf. Een wezen dat geen wit licht kan dragen maar het om zich heen visualiseert in astrale vorm is volgens het matrix-V materiaal een schietschijf op het astrale vlak geworden, de meest eenvoudige prooi denkbaar, zichtbaar van verre. Op het fysieke vlak zijn deze mensen herkenbaar aan hun voetveeg(yes-walk-all-over-me-please)-syndroom.

Astraal lichaam

Zie ook vorige pagina: Het etherische lichaam en het astrale lichaam
Soms het lichtlichaam genoemd.
Volgens de *Freedom Teachings is het astrale lichaam het niveau van het bio-energetisch veld dat het fysieke lichaam omvat en doordringt op het frequentieniveau van de vierde dimensie. Het vormt een soort ei rond het fysieke lichaam en correspondeert met de energie van de vierde chakra, de hartchakra.

Astraal reizen

Reizen in bewustzijn met het astrale lichaam, meestal terwijl het fysieke lichaam slaapt of in trance is.
Voorwaarde om dit bewust te kunnen doen is volgens de Freedom Teachings dat je het bewustzijn van de derde en vierde dimensie uit jouw eigen wezen met elkaar moet kunnen verbinden.
Andere bronnen geven aan dat een mens tijdens zijn slaap astraal reist, of hij zich dat nu kan herinneren als hij wakker wordt of niet. Sommige leringen leggen verband tussen ontwikkeling en ervaring na vele incarnaties, en het vermogen om jouw astrale reizen bewust te kunnen sturen. Weer anderen claimen dat ieder mens kan leren bewust uit te treden, omdat dit vermogen deel uitmaakt van het basisontwerp van het mens zijn.

Astraal vlak, astrale gebieden, astrale werelden

Astral plane, astral territory, astral worlds
Volgens de Freedom Teachings is de astrale wereld een hologram, net zoals onze beleving in 3D. De astrale wereld is hier wel het meest corrupt in onze Tijdmatrix. De schepping van Tijd en Ruimte op zich wordt niet als corrupt gezien.

Volgens de SSOA wordt juist vanuit de astrale wereld/droomtijd het gehele proces van ascensie voor de mens op aarde gestuurd en geregeld.

Robert Bruce beweert dat de astrale dimensie een voortdurende energetische schaduw bevat die daar door de bewoners van de fysieke wereld wordt geprojecteerd. Astrale werelden zijn op een unieke manier verbonden met bewoners van materiele werelden.

Volgens Amitakh is de astrale wereld ook een virtuele werkelijkheid binnen een grotere virtuele werkelijkheid. Astrale wezens worden net zo geprogrammeerd om hun wereld als gewoon en normaal te accepteren, als mensen in de materiŽle wereld om dat te doen met hun virtuele werkelijkheid. In bepaalde delen van de astrale wereld worden de tijdloze echte lichtwerelden nagebootst. Wie deze imitatiewerelden bezoekt of zich erop afstemt, kan zich er "thuis voelen", en geloven dat het zijn doel is om daar terecht te komen binnen het kader van ascensie en evolutie.

Astraal waarnemingsvermogen, astraal zicht

Astral perception, astral sight
Het vermogen om de astrale dimensie in te kijken. Volgens bepaalde leringen betekent dit dat jouw derde oog (voorhoofd, zesde chakra) op het vierde niveau (astrale dimensie) is geopend. Je kunt met jouw astrale bewustzijn astrale wezens, gedachtevormen en geesten waarnemen. Robert Bruce beweert dat dit vermogen vaak samenvalt met real time astral sight, waarbij je ook de astrale versie ziet van de fysieke dimensie om je heen. Dit kan soms verwarrend zijn voor de waarnemer.

Zo begreep ik eens dat ik een astrale vlieg zag en geen echte, toen die dwars door het glas van het raam naar buiten vloog. De vlieg was klein, vergelijkbaar met een dikke bromvlieg op het fysieke vlak. Maar meestal zijn er geen misverstanden als je bijvoorbeeld een grote astrale spin ziet of bepaalde lichtverschijnselen.

Astrale aanvallen

Deze kunnen worden veroorzaakt door andere mensen die zich onbewust of bewust met jou bezig houden; door buitenaards bewustzijn met zijn eigen agenda; of door astrale wezens in allerlei soorten en maten. Zie ook: *Astrale parasieten; *astrale lifters, *bezetenheid, *contracten met duistere machten, *hechtingskoorden

Astrale feedback

(Astral feedback)
Term van Robert Bruce. Hij doelt op een fenomeen dat kan optreden tijdens een uittreding van het astrale lichaam uit het fysieke lichaam: Het bewustzijn van het fysieke/etherische lichaam komt in direct contact met het bewustzijn van het astrale lichaam. Bruce beschouwt het astrale lichaam als een kopie, een reproductie van het bewustzijn dat achterblijft in het fysiek/etherische lichaam. Als beide "minds" of informatieverwerkende bewustzijnseenheden elkaar beschouwen, worden ze beiden misselijk. Deze vorm van astral feedback moet dus volgens Bruce worden voorkomen. Hij vergelijkt het met twee spiegels die in elkaar reflecteren en zo het effect van eeuwige eindeloosheid produceren. En daar word je volgens hem helemaal niet goed van.

Astrale gevangenissen

Amitakh: In extreme gevallen kunnen subtiele lichamen vast worden gezet en in astrale gevangenissen geplaatst. Zowel mensen als buitenaardsen hebben problemen omdat hun astrale lichamen gevangen zitten. Er zitten dus zowel menselijke als buitenaardse astrale lichamen vast in de gevangenissen die door buitenaardsen vanaf het fysieke vlak zijn gebouwd. Een van die gevangenissen bevindt zich vlak bij Warwick in Queensland. Er zijn veel van zulke gevangenissen, klein en groot, die de aardse vlakten raken.

Astrale gidsen, astrale genezers

Amitakh, Uit: Astral and physical worlds collapse, 2006
Velen die claimen dat ze de astrale werelden goed kennen, zijn zich er niet van bewust dat er een goed georganiseerd netwerk samenspant om de bewoners van astrale werelden om de tuin te leiden. Ze weten niet dat ook de zgn. gidsen en goede spirits geprogrammeerd zijn, gemanipuleerd en misleid, net zoals mensen op het fysieke vlak op grote schaal worden misleid.

Astrale huls, astraal omhulsel

Astral shell Zie ook: * astrale tussenwereld: "dolende zielen"
Volgens Robert Bruce is een astrale huls een soort gedachtevorm die kan worden vergeleken met een nabeeld. Als je ergens naar gestaard hebt en je sluit je ogen, kan je dat nabeeld nog zien. Een astraal omhulsel is wel wat ingewikkelder en duurzamer, maar de ontstaansprincipes zijn vergelijkbaar. Tijdens hun leven projecteren mensen weerspiegelingen van hun zelfbeeld astrale dimensies in. Deze bevatten wel kopietjes van geheugenbanken en persoonlijkheid, maar hebben geen ziele-essentie. Als die mensen sterven, zijn die omhulsels als oude foto's die vergelen en steeds vager worden, maar dat kan jaren duren, afhankelijk van de geestelijke kracht van de mens die ze heeft gemaakt.

Astrale omhulsels hebben wel wat weg van dolende zielen. Daarom wordt vaak onterecht de conclusie getrokken dat het om dolende zielen gaat als men onbezielde astrale omhulsels tegenkomt.

Astrale lichtverschijnselen

(Eng: Astral lights, pings, astral blobs, astral columns)
Normale symptomen van paranormale activiteit in een ruimte of op een bepaalde plek is dat er lichtverschijnselen optreden. Alle soorten lichtverschijnselen worden samengevat onder de noemer astraal licht, dat veel verschillende verschijningsvormen kan aannemen.
Piepkleine lichtjes in allerlei mogelijke kleuren kunnen een fractie van een seconde verschijnen en onmiddellijk weer verdwijnen. Volgens Robert Bruce veroorzaken goede zielen of de zielen van zojuist overleden mensen vaak gekleurde "pings".

Zwarte stipjes daarentegen duiden op duistere aanwezigheid. Wanneer zich hele zwermen van die stipjes voor je neus beginnen op te bouwen als een zwerm zwarte vliegen, adviseert Bruce om die niet te gaan bestuderen maar onmiddellijk weg te wezen. Verlaat de ruimte en keer pas terug als het verschijnsel is geweken.

Soms verschijnen er bolletjes die bewegen, vaak in hele groepen.
Volgens Stuart Wilde hangt dit direct samen met buitenaardse activiteiten, die wij waarnemen alsof ze buiten onszelf plaatsvinden, maar die zich in "innerlijke dimensies" afspelen en die binnen ons etherisch lichaam worden geprojecteerd. Stuart spreekt van de binnenwerelden (Inner Matrix) en de buitenwerelden (Outer Matrix).

Ook zijn er kolommen van licht waarneembaar die bewegen.

Er zijn veel opnamen in omloop van dergelijke astrale lichtverschijnselen. Discussie over het hoe en waarom ervan laaien sterker op dan voorheen, omdat met de moderne digitale camera's vaker dergelijke verschijnselen worden geregistreerd.

Astrale lifter

Astral hitchhiker Zie ook: *Hechtingskoorden; *Astrale verbindingen, *astrale parasiet
William Baldwin in Close Encounters of the Possession Kind beschrijft hoe hij zijn informatie betrekt uit regressietherapie-sessies met clienten. Hij gaat wel voorbij aan het feit dat hij zo in contact kan komen met voorgeprogrammeerd bewustzijn.
Baldwin heeft na jarenlange ervaringen met clienten ontdekt dat zich van alles en nog wat aan mensen kan "hechten". Volgens hem zijn de meeste entiteiten in te delen in drie grote categrorieŽn:
1) Aardegebonden zielen (zie ook: * astrale tussenwereld); 2) Duistere entiteiten (Dark Force Entities, DFEs) 3) Buitenaardsen of ET's. Maar ook natuurwezens zoals trollen, gnomen, deva's kunnen meeliften of per ongeluk in jouw energieveld belanden. Beschadigde zielen die slachtoffer zijn van genetische experimenten; kristallen; vormloze spatten en schaduwen, gedachtevormen, *implantaten en niet nader in te delen of te beschrijven zaken bleken aan mensen vast te kunnen plakken en met hen mee te liften. Mensen die natuurwezens hadden "opgelopen" zijn vooral aangetroffen bij verslaafden aan marijuana en cocaine.

Robert Bruce beschrijft hoe hij tijdens dromen en astrale reizen soms het gevoel krijgt dat hij een ander lichaam mee sleept. Dit zijn astrale lifters. Sommigen lijken te slapen, anderen zijn wakker. Sommige lifters proberen je bang te maken, anderen negeren jou. Het kan ook een slapende spirit zijn die je per ongeluk hebt opgepikt. Ouders kunnen astrale lifters mee naar huis nemen, waar ze binnen het gezin juist de kinderen lastig vallen.

Astrale parasieten, astrale roofdieren

Astral parasites, astral spiders, astral snakes, etc.
Zie ook: *Astrale seks -incubus, succubus
Robert Bruce zegt dat astrale spinnen en astrale slangen - meestal zwart - behoren tot het type negatieve entiteiten die het een mens heel moeilijk kunnen maken. Ze zien er precies uit als spinnen en slangen als ze helderziend worden waargenomen of tijdens buitenlichamelijke ervaringen. Het zijn kwaadaardige natuurwezens. Ze werken voornamelijk via telepathie en hypnotische manipulatie van hun slachtoffers, en via droominvasie. Als ze jouw veld binnendringen tijdens de slaap kunnen ze nachtmerries veroorzaken.

Stuart Wilde heeft tijdens observaties opgemerkt dat als iemand mobiel staat te telefoneren, het ongeveer tien minuten duurt voor een astrale zwarte slang het oor van de beller in kruipt. Hij adviseert dan ook om zo min mogelijk of alleen kort mobiel te bellen. Hij weet niet precies wat ze uitrichten in je energielichaam, maar veel goeds zal het niet zijn. Verder beschrijft Wilde ook pijlinkvis-achtige wezens op het astrale vlak, die ook in de Matrix-trilogie zijn verfilmd. Astrale spinnen zouden het volgens hem vooral op je hartchakra hebben gemunt, en dan vooral via de rugzijde.

Amitakh noemt de Lye-lons als voorbeeld van parasitaire wezens die zich voeden met de mentale energie van bezoekers van de slaapwereld, een astraal gebied.

Astrale programmeringen, astrale programmeercentra

Volgens Amitakh zijn de Halls of learning, de universiteiten, scholingscentra en tempels in droomtijd, allemaal effectieve programmeercentra. Religieuze volgelingen die schijngoden volgen, New Agers en moderne robots die goeroes willen volgen worden allemaal doeltreffend voorzien van ideeŽn over evolutie en ascensie binnen tijd en ruimte, de aarde als een leerschool, lijden en ellende met als doel leren, ervaren, ontwikkeling. Karma wordt gepresenteerd als rechtvaardig systeem dat evolutie van alle werelden dient. Ook het idee dat mensen hun eigen ouders uitkiezen, het script voor hun eigen leven mogen schrijven e.d. stamt uit de astrale programmeercentra.

In de hogere astrale werelden ziet alles er zuiverder, mooier en beter uit. Astrale reizigers zijn daarvan vaak onder de indruk. Ze beschrijven bijvoorbeeld de afwezigheid van insecten en ongedierte. Ook hier geldt: schijn bedriegt. Het gevoel verbonden te zijn met het gehele universum kan kunstmatig worden opgewekt. Nirvana, universele verbondenheid, holografische eenheid etc. zijn schijnbelevingen, imitaties van echte lichtwerelden, die eindeloos worden gepromoot door archontisch bewustzijn.

De systemen in de astrale werelden zijn ontworpen en worden bestuurd door dezelfde wezens die ook de systemen in de fysieke wereld beheersen en sponsoren. Zowel op het fysieke als op het astrale vlak zijn wezens bezig zichzelf te bevrijden uit de illusies die hen gevangen houden.

Astrale projectie en uittredingsverschijnselen

Volgens de Freedom Teachings vindt astrale projectie plaats in de tweede verdichting, d.w.z. in dimensies 4, 5 en 6.
Diverse onderzoekers van astrale projectie of uittredingen beweren dat hun fysieke lichaam in slaap of in trance moet zijn om te kunnen uittreden.
Onderzoekers van aanvallen op het subtiele vlak beweren dat dit helemaal niet nodig is. Wie bijvoorbeeld haatdragende of wraakzuchtige gedachten heeft, kan al een deel van zijn eigen energie projecteren om een ander energetisch aan te vallen of te bespioneren.

Bepaalde leringen beweren dat tijdens astrale projectie het bewustzijn van het fysieke lichaam naar het astrale lichaam "verhuist".
Robert Bruce beweert dat het geprojecteerde bewustzijn een kopie is van het origineel dat achterblijft in het fysiek/etherische lichaam.
Castaneda en vele anderen beweren dat het bewustzijn van het fysieke lichaam in de materiele dimensie, en het bewustzijn van je astrale lichaam in droomtijd los van elkaar bestaan en kunnen functioneren. Kenmerkend voor een sjamaan of ziener is dat hij of zij beide vormen van bewustzijn naar believen met elkaar kan laten versmelten.

Robert Bruce, Robert Monroe en anderen geven op als symptomen die aangeven dat je bezig bent uit je lichaam te treden: Vibraties over je hele lichaam, druk, snelle hartslag, en het gevoel dat je valt.

Uit de R.V.-hoek (Remote Viewing, het projecteren van bewustzijn op het astrale vlak om elders een kijkje te nemen) komt het bericht dat elk mens, ook de grootste sufferd, kan leren op afstand naar hartelust te viewen. De CIA heeft hier een opleiding voor. Natuurlijk wordt de inhoud van het programma niet zo maar vrij gegeven, maar het zou een fabeltje zijn dat je als mens over "bijzondere" vermogens zou moeten beschikken om dit te kunnen leren.

Astrale reflectie, weerspiegeling, echo

Zie ook: *astrale huls
Volgens mensen die ervaring hebben in bewust uittreden en astraal op onderzoek uit gaan, zijn veel bewoners van astrale werelden op een vreemde manier, schijnbaar nauwelijks bewust, met allerlei taken bezig. Volgens Robert Bruce is er onderscheid tussen het astrale lichaam dat zelfstandig kan denken, redeneren, beslissingen nemen en handelen, en een zgn. astrale echo of reflectie van elk mens, die in de astrale wereld te zien is, of die persoon nu slaapt of wakker is. Die echo heeft geen zelfstandig redenerend vermogen.

Bruce beweert dat deze echo weergeeft waar een persoon op het fysieke vlak mee bezig is. Dagelijkse taken kunnen worden uitgevoerd terwijl men in bewustzijn elders is. Hij geeft als voorbeeld een huisvrouw die de was ophangt terwijl ze fantaseert over een romantisch samenzijn met iemand op wie ze verliefd is, op een tropisch eiland. Als astrale waarnemer zie je dan de astrale reflectie van deze huisvrouw die met haar "geliefde" onder een palmboom op een stukje strand staat in haar eigen achtertuin, waar een waslijn met kleren hangt. Objectieve en fantastische elementen zijn in de astrale scene met elkaar verweven.

Astrale seks - incubus, succubus

Volgens Robert Bruce en Stuart Wilde en anderen is seks met astrale wezens minder ongewoon dan vaak wordt gedacht. Officieel is de incubus de mannele versie van een anorganisch wezen dat vrouwen als prooi uitzoekt, terwijl de succubus een vrouwelijke parasiet is die mannen uitzoekt.
Volgens Bruce gaat het om hetzelfde geslachtsloze wezen dat kan kiezen welke verschijningsvorm het aanneemt; meestal worden ze niet gezien, alleen gevoeld door hun slachtoffers. Deze entiteiten zijn demonisch, van een lagere orde. Ze maken geen gebruik van angst zoals de meeste andere demonische soorten wel doen, maar van verleiding. Ze voeden zich met de seksuele energie die vrij komt bij hun slachtoffers als die een orgasme krijgen. Sommige incubi/succubi proberen vaste relaties aan te knopen met hun menselijke energiebronnen. Als een mens seksueel verslaafd raakt aan aan incubus zal hij zijn levensenergie uiteindelijk geheel kwijt raken en dan ziek worden, geestelijk verzwakt raken of zelfs kunnen sterven.
Slachtoffers zien vaak een mooi gezicht, maar vaker voelen ze alleen een mooi lichaam. Deze roofwezens zijn zeer bedreven in het scheppen van de illusie van een tastbaar fysiek lichaam van het juiste geslacht, om hun prooi te behagen. Die raakt sterker opgewonden dan normaal en voelt soms een zware druk op de borst. Bruce waarschuwt ervoor dat seksuele fantasieŽn tijdens het masturberen deze wezens kunnen aantrekken.

De Freedom Teachings leren dat de Succubus- en incubusrassen gevallen engelen zijn, die uit zijn op bepaalde frequenties en sleutels van hun slachtoffers, die ze tijdens de geslachtsdaad kunnen wegsluizen.

David Cowan onderzoekt omstandigheden in energetische patronen die ziekte of gezondheid kunnen veroorzaken: leylijnen, breuken in de aardkorst, mijnen, ondergrondse waterstromen, positieve en negatieve energielijnen en spiralen. Mensen die aangevallen worden door demonische, incubus-achtige wezens, blijken volgens hem meestal ongezonde spiralen boven hun bed of vlak bij hun bed te hebben. Hij ziet een directe relatie tussen dergelijke aanvallen en stressvolle punten op het aardoppervlak.

Astrale tussenwereld: dolende zielen

Wie sterft op het fysieke vlak, maakt een reis naar astrale werelden. De duistere heersers achter de schermen beweren dat die werelden "de hemel" of een soort paradijs zijn. Ook wie daar niet in gelooft, komt er na zijn dood toch terecht. Ook wie weet dat het niet zijn echte thuis is maar een virtuele wereld, komt er ook terecht. Veel lichtwezens zitten hier nog gevangen.
Zogenoemde verloren of dolende zielen zijn terecht gekomen in de wereld tussen het fysieke en het astrale vlak. Sommigen weten dat ze dood zijn, maar de meesten hebben geen flauw benul waar ze zijn of wat ze aan het doen zijn.

Amitakh: "Het is me opgevallen dat mensen die hun best willen doen om deze verloren zielen naar hun "bestemming" te leiden er niet in slagen om hen te leiden naar de astrale wereld waar ze afstemming op hebben. Het is belangrijk te begrijpen dat een aantal onervaren helpers met goede bedoelingen vanaf het fysieke vlak zichzelf in gevaar kunnen brengen met hun praktijken, terwijl ze er ook voor zorgen dat die "verloren zielen" nog meer in de war raken of nog dieper in de valkuil terecht komen. Dolende zielen kunnen naar de astrale wereld worden geleid na hun fysieke dood, ook al is dat niet hun echte "thuis". Hulpverleners dienen dit te begrijpen.
Pas als de hele Virtuele Werkelijkheid in elkaar valt, zullen lichtwezens en duistere wezens niet langer geboren worden en sterven, en van het fysieke naar het astrale vlak verhuizen in doelloze cycli."

Robert Bruce noemt dit de astrale "real time zone": een astrale dimensie die zich het dichtst bij de fysieke dimensie bevindt. Astrale reizigers die hun lichaam verlaten bevinden zich eerst een tijdje in dit gebied; ook dolende zielen kunnen hier rondzwerven. Bruce beschrijft het als een soort bufferzone tussen fysieke en astrale werelden. Het heeft een aantal kenmerken van het fysieke universum: een directe, objectieve weerspiegeling van de materiŽle dimensie, terwijl het ook kenmerken heeft van de astrale wereld. Het is een vloeibare, niet-fysieke wereld waar je zo uit kunt wegzappen naar een echt astraal gebied. Dolende zielen die hier blijven rondhangen worden vaak "aardegebonden" genoemd (earthbound spirits). Volgens Bruce betreft het soms ook lege *astrale omhulsels zonder bewustzijn.

Astrale wetten

Astral physics, astral law
Het astrale lichaam kan reizen door middel van gedachtekracht. Op het astrale vlak kan je elke vorm aannemen die je maar wenst.
Stuart Wilde beweert wel dat een duister wezen zich hier licht voor kan doen, maar dat kost hem wel energie. Zijn ware aard zal als je goed oplet af en toe door hem heen schijnen.
Fysieke wetten die gelden in tijd en ruimte gelden niet op het astrale vlak. Deze werelden zijn minder tijd- en plaatsgebonden, eerder vibratie-gebonden. Jouw afstemming, bezigheden en onderliggende gedachtevormen bepalen met welke astrale gebieden je dan in aanraking komt. Om die reden is het dan ook geen goed idee om een griezelfilm te kijken en met angstige gevoelens in slaap te vallen. Je kunt dan terecht komen in een gebied dat niet met jouw eigen afstemming overeenkomt.

Bezetenheid

Possession Zie ook: *Hechtingskoorden
Wanneer spreken we van bezetenheid op het astrale vlak? Veel sjamanistische tradities spreken eerst van verlies, afsplitsing of beschadiging op spiritueel niveau (Eng. soul loss), waarna een invasie zal plaatsvinden van bewustzijn dat parasitair van aard is. Veel bronnen (o.a. SSOA, Freedom Teachings) geven aan dat een demon of negatieve entiteit veel mensen tegelijkertijd in bezit kan nemen. De geschiedenis kent voorbeelden van hele groepen of menigten mensen die tegelijkertijd bezeten raakten en daarbij hetzelfde gedrag vertoonden of dezelfde geluiden maakten. Bovendien kan een enkel mens door verschillende soorten entiteiten bezeten worden. Een aantal leringen (o.a. Amitakh) geeft aan dat een mens in elk van zijn zeven hoofdchakras bezeten kan worden. Zo kan een astrale entiteit die van alcohol houdt ervoor zorgen dat iemand die nooit alcohol dronk opeens een zware drinker wordt. Als iemand zichzelf niet meer in de hand kan houden kan er sprake zijn van bezetenheid.

Bezetenheid komt veel voor en kan variŽren van milde beÔnvloeding tot volledige bezetenheid, waarbij je de controle over je lichamelijke functies geheel verliest. Tijdens een woedeaanval of een paniekaanval bijvoorbeeld. Maar ook bij allerlei vormen van dwangmatig gedrag. Sommigen beweren dat er bij 'onbegrijpelijke auto-ongelukken', soms met dodelijke afloop, vaak sprake is van bezetenheid.

Mensen beschikken over verschillende soorten verdedigingsmechanismen en natuurlijke afweermechnismen. In regressietherapie-sessies blijken veel mensen last te hebben van onwelkome indringers. Sommige onderzoekers maken onderscheid tussen beschadigde, afgescheiden delen van jezelf (sub-persoonlijkheden) en aparte wezens van verschillende oorsprong. Robert Bruce spreekt liever van spirit attachments dan van spirit possession.
Volledige bezetenheid die blijvend is in plaats van tijdelijk, is zeldzaam geweest. Met het in elkaar storten van de dimensies en tijd kan daar verandering in komen. Veel bronnen waarschuwen voor de waanzin van de eindtijd: endtime madness.

Contracten met duistere machten

Het klinkt als fictie, hoofdthema van bekende verhalen en toneelstukken: mensen kunnen een pact met de duivel sluiten en daarbij hun ziel verkopen. Maar in spirituele zin is dit geen flauwekul. Veel mensen voelen gelukkig aan dat je "voor de lol" geen dingen moet beloven die je niet meent, omdat je erop kunt worden afgerekend.

Mila (*SSOA) ontdekte dat er op het astrale vlak, in droomtijd, een levendige handel bestaat in werkelijk van alles en nog wat. Dromen voor een goede baan of succes op het fysieke vlak; creatieve energie kan worden verhandeld; karma voor ongelukken of ziekte (= niet-harmonische vibraties of samenklonteringen in je energieveld die een ongeluk of ziekte zullen manifesteren op het fysieke vlak) kan je "omruilen" voor een beter lot. Allemaal contracten en onderhandelingen met het duister.

In regressietherapie-sessies ontdekte William Baldwin dat strijders op het slagveld vaak duivelse machten aanriepen om hun vijanden te kunnen verslaan. Dergelijke contracten die werden afgesloten vlak voor ze op het slagveld stierven, bleken hen leven na leven te binden en te onderwerpen aan duistere bewustzijnscollectieven.

Terwijl jij als mens redeneert vanuit jouw ene incarnatie als je een verdrag afsluit, tilt het Piratencollectief dit contract over de grens van leven en dood heen: je bent vanaf dat moment op spiritueel niveau de pineut, of je nu geincarneerd bent of niet, en leven na leven, tussenleven na tussenleven. Soms zijn contracten doelbewust afgesloten; soms zijn het offers in ruil voor het leven van geliefden of familieleden. Of jouw intentie nu lovenswaardig was of zuiver egoÔstisch maakt niet uit: duister bewustzijn doet er zijn voordeel mee.

Amitakh waarschuwt er voordurend voor dat je jouw goddelijke wil niet moet overleveren aan duistere krachten. Je kunt in elk leven in alle opzichten worden bespeeld en bestookt, maar zo lang je jouw wil niet afstaat blijf je levensvatbaar in spirituele zin.

N.B. De krachtige intentie dat je alle contracten ongeldig verklaart waar je door al je levens heen bent ingeluisd, kan in veel gevallen al een hoop verlichting bieden. Niet zozeer omdat parasieten je dan zo maar laten gaan, maar omdat jij je niet meer uit eigen beweging blijft onderwerpen aan hun "gezag", hun manipulatieve trucs en hun robot-hulpjes. Je eist jouw rechtmatige spirituele macht weer op. Zo ben je ook beter bereikbaar voor lichtbewustzijn dat jou kan bijstaan in je spirituele overlevingsstrijd.

Etherisch lichaam: astrale manipulaties

Zie ook vorige pagina: Het etherische lichaam en het astrale lichaam
* Implantaten, * Hechtingskoorden

Het manipuleren van het etherisch lichaam vanaf het astrale vlak is een geliefde bezigheid van allererlei parasitaire krachten. Ze kunnen hun lage gedachtevormen continu afvuren op mensen die vastgeketend zitten in "Het Programma" of "het Spel", de virtuele werkelijkheid van het dagelijks leven. Veel van deze krachten sturen hun slachtoffers (op afstand) of gastheren (van dichtbij) aan door middel van straf- en belonings- systemen op het hormonale vlak. Heb je bijvoorbeeld een lagere gedachte, dan kan die worden "beloond" met een adrenalinestoot of het vrijkomen van endorfinen, of het beschikbaar komen van krachtige energie, waardoor je je goed voelt. Straffen ervaar je in de vorm van moeheid, depressie, angst. Volgens Robert Bruce kunnen *negatieve entiteiten zich aan een slachtoffer hechten, vaak al op jonge leeftijd, waarna de periode van conditionering plaatsvindt. Veel manipulaties vinden tijdens de slaap plaats.

De lijst van manipulaties van het etherisch lichaam is volgens de *SSOA indrukwekkend. Het etherisch lichaam kan door de energie van een ander worden doorboord, beschadigd, binnenstebuiten gekeerd, verdraaid naar het verleden of de toekomst. Etherisch roosterwerk en de softwareprogramma's die erin zitten kunnen worden verhandeld, bewerkt of zelfs gestolen.

Hechtingskoorden

Eng. Attachments Zie ook: *Negatieve entiteiten; *Astrale lifter; Hechtingskoorden
Sommigen delen de hechtingskoorden in bij het etherische lichaam, anderen bij het astrale lichaam. We houden het erop dat het subtiele koorden betreft, die wel degelijk materiele eigenschappen vertonen. Er zijn zeer veel soorten hechtingskoorden. De *SSOA leert dat mensen via hechtingskoorden zijn verbonden met al hun materiele bezittingen op het fysieke vlak, al kan de aard van die band wel sterk verschillen. Er ontstaan koorden met plekken waar je geweest bent, met andere mensen, dieren, planten, bomen, spullen; met dromen, ideeŽn op het mentale vlak, idealen, gedachten die meer of minder zuiver kunnen zijn.

Volgens Robert Bruce zijn het negatieve entiteiten die hechtingskoorden vormen met hun slachtoffer of prooi. Die wordt meestal op jonge leeftijd belaagd en onderworpen aan een proces van hypnose en psychologische conditionering. Deze entiteiten werken met implantaten die onnatuurlijke angsten, verlangens of de aandrang om iets te doen kunnen veroorzaken. De grootste kans om zo'n ongewenste verbinding op te lopen is gedurende seksuele gemeenschap met iemand die al is geinfecteerd. Als er sprake is van gedwongen seks, aanranding en geweld, dan is de kans bijzonder groot dat dergelijke ongewenste hechtingskoorden met negatieve entiteiten tot stand komen.

Bekend is het feit dat tweedehands objecten, vooral als die op het lichaam gedragen zijn, veel energie van hun vorige eigenaar kunnen bevatten. Door deze in je bezit te krijgen kunnen er energetische verbindingen of hechtingskoorden ontstaan waar je liever voor zou bedanken. Om dezelfde reden zou je elk geschenk dat je krijgt niet zo maar moeten aannemen. Veel helderzienden en gevoeligen geven aan dat voorwerpen die in jouw bezit zijn energetische aanvallen mogelijk kunnen maken.

William Baldwin schrijft over verschillende vormen van bezetenheid. Hij beweert dat een zojuist overleden mens zich kan hechten aan een ander mens. Dat gebeurt veel in ziekenhuizen, vooral op de zuigelingenafdeling bij pasgeborenen die zichzelf energetisch nog niet goed kunnen beschermen. Het zielebewustzijn van een overledene kan gehecht raken aan een huis of plek waar iets is gebeurd. Onderzoekers in dit veld beweren dat 70% tot zelfs 100% van de bevolking gedurende een periode in hun leven, zo niet levenslang worden geteisterd of minimaal beinvloed door entiteiten die geen eigen fysiek lichaam meer hebben.
Zieledelen van een nog levend mens kunnen zich hechten aan een ander levend mens. Het is ook mogelijk dat een overleden mens in zijn astrale lichaam via hechtingskoorden vast zit aan andere overleden mensen, aan levende mensen, aan plaatsen, of aan negatieve entiteiten, demonisch bewustzijn of buitenaards bewustzijn. Zelfs bewustzijn van hybride entiteiten - half mens, half buitenaards - trof Baldwin regelmatig in zijn onderzoek aan.

Hechtingskoorden en bepaalde soorten implantaten houden ook verband met zgn. betoveringen of vervloekingen. Het energieveld van een ander kan zo worden beÔnvloed, verzwakt of gemanipuleerd. Je kunt de aard van de inwerking beschouwen als robotachtig bewustzijn of computersoftware, of het beschrijven als demonen en entiteiten. Oude Oosterse filosofen noemden lagere gedachtevormen of impulsen ook "demonen"- bijvoorbeeld wraak, jaloezie etc. In deze tijd zouden we zulke gedachten met een gevaarlijk virusprogramma kunnen vergelijken.

Implantaten

Hoewel er in UFO-literatuur vaak melding wordt gemaakt van implantaten die op het fysieke vlak zijn ingebracht en die te fotograferen zijn, heeft het merendeel van de bevolking te maken met *etherische implantaten en manipulaties aan het etherisch lichaam of aan het astrale lichaam.

Vaak gehoord is de bewering dat 70% van de wereldbevolking door buitenaardse groeperingen is geimplanteerd. Dit betreft dus voornamelijk astrale ontvoeringen. Mensen die beschrijven hoe ze worden opgestraald naar UFO's e.d. hebben niet in de gaten dat ze buiten hun lichaam zijn getreden en hun astrale lichaam beschrijven, niet hun fysieke lichaam.

Lichtlichaam

Een in de praktijk zeer verwarrende term. Soms wordt hier het etherisch lichaam mee aangeduid; soms het astrale lichaam; soms een subtiel lichaam van nog hogere frequentie; soms het energieveld van een zgn. meester of heilige; soms het lichaam waarmee de mens naar hogere dimensies zou opstijgen door evolutie of na zijn dood.

Mentale vlakten

Mental planes Volgens bepaalde esoterische leringen zijn de mentale vlakten "hoger" in dimensie dan de astrale. Amitakh en anderen beweren dat de mentale vlakten gewoon onderdeel zijn van de astrale wereld.

Negatieve entiteiten

Eng. Negative entities, the Negs, Dark forces, Dark Force Entities (DFEs), false gods, demons, archons
Varierend van verdwaasde, dolende wezens tot zeer kwaadaardig bewustzijn dat vaak "onmenselijk" genoemd wordt. Zie*astrale parasieten, *bezetenheid, *hechtingskoorden *transformatie

Subtiel lichaam

Zie vorige pagina: Het etherische lichaam en het astrale lichaam

Transformatie

Binnen de gnostische leer worden de Archonten de hulpjes van het grote Duister, de Demiurg, genoemd. Dit bewustzijn zou ondanks vele handreikingen van lichtwezens niet vatbaar blijken zijn voor transformatie naar het Licht.
William Baldwin daarentegen beweert dat tijdens zijn Spirit-Releasement-Therapy negatieve entiteiten en zelfs zeer duistere krachten naar het licht transformeren. Vrijwel zonder uitzondering lukt het hem om duister bewustzijn zijn eigen goddelijke kern te laten ontdekken, waarna het "voor het licht zal kiezen" en naar zijn eigen lichtwereld terug zal keren. Voor gnostici is de heer Baldwin een fantast.

Verdedigingsmechanismen

Robert Bruce heeft tijdens uittredingen per ongeluk ontdekt dat je als astrale reiziger het auraveld van sommige mensen direct kunt binnendringen. Hij heeft dit verschijnsel nader onderzocht en kwam tot de conclusie dat ongeveer 10% van de mensen een zeer eenvoudig over te nemen veld hebben. Je kunt hun herinneringen en programmeringen eenvoudig lezen en hen met die kennis manipuleren.
Mensen met een sterke wil en eigenwijze instelling staan meestal niet open. Gevoelige mensen merken meer op en kunnen daardoor kwetsbaar zijn. Dat hangt dan weer af van de kracht van hun instelling en hun levensstijl. Dit verklaart waarom gevoelige mensen weten dat ze discipline en voorzichtigheid in acht moeten nemen, omdat ze anders open staan voor aanvallen waar de meeste mensen om hen heen geen last van zouden hebben.

Meer over zelfverdiging op het subtiele vlak:
Subtiele werelden, deel 5: Verdediging tegen energetische aanvallen

Terug naar Subtiele werelden, overzicht

Home