Astrale werelden en etherische manipulaties, deel 8
Meer over de karma-mythe

Op de vorige pagina: Amtakh over de karma-mythe
en de leugen van het leven op aarde als een leerschool

Op deze pagina:
Diverse bronnen over karma
Karma, het etherisch lichaam en de schaduw
De Anunnaki en hun levensverlengende praktijken
Gaat heen en vermenigvuldigt u
Matrix V: Incarnatie-spelregels
Over Akasha-kronieken
Het 'oplossen' van karma

Over karma

Je kunt karma zien als de neutrale basiswet
van oorzaak en gevolg in dit universum.
Ben jij altijd de veroorzaker van je eigen lot
of kan jou ook iets worden opgelegd, tegen je wil in?
Is jouw lot iets dat je gelaten moet dragen,
of is het de spirituele uitdaging die je elk leven moet aangaan?
Weer anderen zien het karma-systeem als onderdeel
van het duistere reÔncarnatie-ontwerp, het Rad van Incarnatie,
dat jou gevangen en bezig houdt in deze wereld van illusie.

Karma blijft zich net zo lang herhalen
tot het wordt losgelaten.

SSOA/Grote Centrale Zon

Karma en spirituele lessen zijn synoniemen.
Een karmisch patroon is een spirituele les.

SSOA/Riza, 2000

Karma is een val.
Trap er niet in.

Matrix V

Karma wordt opgeslagen in je DNA.
Je DNA houdt de herinnering vast aan traumatische ervaringen.

SSOA/Moeder Aarde

Karma is een dans tussen polariteiten
die een bepaalde energetische uitwisseling schept tussen twee velden.

SSOA/Ascensiewerkboek

Karma betreft dissonante vibraties of miasma's.
Een miasma is 'bevroren licht', een invloed of sfeer die de neiging heeft
uit te putten en corrupt te maken. Miasma's ontstaan ten gevolge van keuzes
die tijdens een incarnatie worden gemaakt, en die niet in overeenstemming zijn
met de natuurwetten van het verenigd veld, met Christusbewustzijn.
Het zijn elektrisch geladen anti-deeltjes veroorzaakt door een verzameling
gedachtevormen met een lage vibratie. Je kunt karma zien als chaotische,
onsamenhangende energetische wanorde.

Freedom Teachings

Karma is gewoon een overeenkomst om iets voor iemand te doen,
in ruil waarvoor de ander iets voor jou doet.

*SSOA/Lady Athena, 1998

Karma is een onrechtvaardig systeem
dat is ontworpen door het Duister.

Amitakh Stanford

Karma ziet er vaak zwart uit. Soms verschijnt het als hele rollen
dicht opeen gepakte film of papier, zoals rollen faxpapier,
die duizenden en duizenden gegevens bevatten.
Betoveringen zijn ook wel zwart, maar lijken meer op reusachtige webben
die als een net over iemands energieveld of een deel ervan heen is gelegd.

SSOA/Mila

Karma betreft afspraken tussen twee zielen.
De etherische koorden tussen zielen in de derde dimensie
zijn het gevolg van karma.

SSOA/Lord & Lady Rize, 1998

Karma is een voorouderlijke schuld uit een eerdere tijd,
of een schuld tussen jouw voorouders en de natuur of de aarde.
Die schuld kan het gevolg zijn van een ruil of afspraak,
of van voorouders die anderen, de natuur of de aarde problemen hebben bezorgd.
Door karma te vergeven kan het worden losgelaten.

SSOA/Bats

Karma is niet iets waarmee je wordt geboren en het is ook niet iets
dat je ophaalt vanaf het moment dat je stierf in je laatste incarnatie.
Het is letterlijk een onmiddellijke verbinding, net als je verbinding met God.
Het is jou niet 'ooit eens' overkomen - het is hier in elk moment.
Karmische afdrukken komen elk moment door.

*Freedom Teeachings

Karma in verband met de Anu heeft te maken met patronen
van ziekte en overheersing in het menselijk bestaan.

SSOA/Mila

Het karmische patroon van zwakzinnigheid, leerachterstand en het Down Syndroom
houdt volgens de SSOA in dat de hersenen van een lichaam
niet goed kunnen communiceren met de hersenstoffen en hormonen.
Zo zou het Down Syndroom ontstaan doordat Sirisch DNA is gebruikt
om de fysieke hersenen in het lichaam op te bouwen,
terwijl Pleiadisch DNA dient als blauwdruk voor de hormonen en hersenstoffen.
Niet alleen Merduk maakte zich door zijn genetische combinaties schuldig
aan het vermengen van DNA dat 'verschillende heilige geometrische talen' sprak.
Ook buitenaardse wezens die op aarde bij elkaar kwamen
zouden door voortplanting en vermenging van hun bloed lichamen hebben gemaakt
vol functionele storingen.

Het karma van de ene tijdcyclus zou niet overgeheveld mogen worden
naar de volgende, claimt Mila. Maar het karma waar de mens nu mee is opgezadeld
is volgens haar grotendeels afkomstig uit allerlei andere cycli en tijdzones.
Mila is daarom vaak ijverig bezig geweest dat karma ongeldig te verklaren:
'null and void'. Dergelijke intenties bleken meestal onvoldoende
om de betreffende manipulaties ongedaan te maken,
tot grote frustratie van Mila, Oa en de studenten van de school.

Karma, het etherisch lichaam en de schaduw

Gemechaniseerd bewustzijn, entiteiten, betoveringen, vervloekingen
en hexen houden het karma op zijn plaats in het etherisch lichaam.
Ascensie brengt een groeiende gevoeligheid met zich mee
over de toestand waarin jouw etherisch lichaam zich bevindt.

SSOA/Mila

Het karma bouwt zich op in het anti-deeltjes dubbel van jouw lichaam,
ook wel je etherisch lichaam genoemd. Het voorkomt een vrije energiestroom
tussen je etherische zelf en je fysieke zelf.
De deeltjes klonteren letterlijk samen en kristalliseren rond de gedachtegolven
van de negatieve gedachtevormen die je in je energieveld vasthoudt.
Je miasmisch lichaam is jouw schaduw zelf.
Door deze schaduw kunnen we vaak niet manifesteren wat we visualiseren.

Freedom Teachings

Spirituele scholen en New Age bewegingen, inclusief de populaire imitatie-leringen
geven informatie door over de laagste vibraties in het menselijk energieveld.
Je kunt spreken over blokkades, miasma's, duistere kristallen, gevangen licht,
bevroren licht, stagenerende energie, jouw persoonlijke schaduw.

Voor helderzienden is zulke energie zichtbaar in smoezelige, ondoorzichtige,
modderige kleuren: zwart, grijs, bruin, pusgroen, mosterdgeel.
Deze kleuren vertroebelen de heldere kleuren.
Heldervoelenden ervaren het als beklemmende energie, plakkerig, slijmerig,
soms stekelig, prikkend, verdovend, vertragend, energieslurpend.
Helderruikenden nemen een heel scala aan onaangename geuren waar;
soms in samenhang met een vieze smaak in de mond.
Voor helderhorenden zijn dit valse noten, onaangename of irritante geluiden,
of de ontbrekende tonen in een zuivere reeks.

Er is veel overeenstemming over de gedachte dat de energie
vrij door je etherisch lichaam zou moeten kunnen stromen.

Oosterse leringen en New Age programmeringen dicteren dat 'zuurstof',
'universele energie', 'kosmische energie', 'prana' 'chi' en 'kundahlini-energie'
allemaal natuurlijke, integere energiesoorten zijn.
Juist dat is een aanname die aanvechtbaar is.

Waarom zouden die energieŽn zo corrupt zijn?
Het antwoord is: de willekeurige manipuleerbaarheid ervan.
Deze energieŽn helpen de illusie van materie, tijd en ruimte in stand te houden,
waardoor met bewustzijn van het ware licht kan worden gesold.

De Anunnaki en levensverlengende praktijken

Als een mens inderdaad zou oogsten wat hij zelf heeft gezaaid,
dan zou het niet mogelijk zijn om 'slecht' karma te dumpen
of op iemand anders af te wentelen.
Ook zou het dan niet mogelijk zijn om 'goed' karma dat niet van jou is
van iemand anders af te troggelen.

Volgens de SSOA waren de Anunnaki - ook wel Nephilim of Illuminati genoemd -
meesters in het manipuleren van karmische patronen.

(Uit: Het Ascensiewerkboek, *Spiritual School of Ascension)
In het begin werden de slaven gekweekt in laboratoria, behandeld als vee,
en gehouden in kooien, net als kennels voor honden of stallen voor paarden
zoals we die nu kennen. Op den duur leerden de slaven lezen en schrijven,
en deelnemen in andere activiteiten, zoals dansen, muziek maken, koken,
het verbouwen van voedsel, en seks.

Zeus en Innana hielden zich veel met seks bezig en gebruikten seksuele energie
om zichzelf te verjongen en hun levens te verlengen.
Dat gold niet voor andere familieleden van de Anu,
die de voorkeur gaven aan andere levensverlengende methoden.

Innana (=Aphrodite, Venus) verlengde haar leven door haar karma voor de dood
af te wentelen op de slavenbevolking; dit gebeurde tijdens jaarlijkse offerrituelen.
Vrouwelijke slaven werden gekweekt in Innana's naam en groeiden op in tempels
met als doel te worden geofferd als maagd wanneer ze 14 of 16 jaar oud waren.
Meestal werden ze in een werkende vulkaan gegooid.
Op den duur werden de slaven steeds minder oud door het karma voor de dood
waarmee de Anu hen opzadelden. Aanvankelijk werden de slaven 500 jaar
en begonnen na 300 jaar te verouderen. Tegen het einde,
vlak voor hun vernietiging door de kernoorlog, werden de slaven nog maar 175 jaar
en begonnen al na hun 100e verjaardag te verouderen.

Gaat heen en vermenigvuldigt u...

Merduk kwam op het idee om de slaven zich snel te laten vermenigvuldigen
en hun energievelden toe te voegen aan de energetische mengelmoes
van de dolfijnen en walvissen, waardoor de Anu meer chi (levensenergie)
tot hun beschikking kregen en zich konden herstellen en verjongen.

Zeus de Tweede ging akkoord en de seksualiteit van de slaven werd aangepast,
waardoor de vrouwen nu eens per maand in plaats van eens per jaar
een kind konden krijgen. Zo konden de slaven zich in een snel tempo vermenigvuldigen
om aan de energetische behoeften van de Anu tegemoet te komen.

Dit functioneerde vooral omdat de Anu energetische piramides instelden
die voortdurend door de energievelden van de slaven, walvissen en dolfijnen liepen
en helemaal toen de slavenbevolking de 100.000 ging overschrijden.
De Anu ontdekten dat ze zich net zo goed konden verjongen door de energie van
dolfijnen, walvissen en slaven te gebruiken, als door het gebruik
van de fysieke piramiden en de speciale verjongingsapparatuur
waar ze vroeger regelmatig in moesten zitten om hun leven te verlengen,
en die na de grote overstromingen op de bodem van de oceaan lagen...

Over incarnatie-mogelijkheden binnen het Spel

Volgens de Matrix V-auteur spelen de buitenaardsen (aliens),
die ook in een menselijk lichaam kunnen incarneren, eigenlijk een ander spel
dan de menselijke Simultanen, die honderden incarnaties tegelijkertijd beleven
in verschillende tijden. Volgens hem is er totaal geen sprake
van evolutie of spirituele ontwikkeling bij aliens die verslaafd zijn
aan het uitbuiten van anderen.

In het Matrix-V materiaal wordt het bewustzijn van de echte verslaafden
aan uitbuiting en dominant gedrag de duistere pool genoemd, de 'Darksiders',
die de lichtpool uitbuit: de voetvegen en slachtoffers, de Lightsiders.
Maar de Simultanen hebben hun eigen evolutiepad en spelen hun eigen spel.
Ze laten zich door geen van beide partijen verleiden om hun spelletje mee te spelen.
Daarom zijn ze een doorn in het oog van niet alleen de Darksiders,
maar ook van de Lightsiders. Beide partijen doen er van alles aan
om de Simultanen gevangen te zetten in hun eenheidsworst-denken
door hun New Age valkuilen en UFO-channelings.

Uit Matrix V, Gold Edition: Some Basic Rules of the Game

Wat spirituele ontwikkeling enorm tegenhoudt is het verlangen naar fysieke onsterfelijkheid,
een passie van het Imperium van Orion. Maar als je kijkt naar de Reptiliaanse koningshuizen,
die geobsedeerd zijn met klonen en levensverlenging,
dan zie je dat ze in spiritueel opzicht geen spat vooruitkomen.
Ze blijven gewoon hangen, maar dit maakt deel uit van het Spel
en dient een doel. Genoeg hierover, want dat gaat over hun spel,
niet dat van de Simultanen voor wie dit Matrix-materiaal is geschreven.

Een ander nadeel dat de buitenaardse Eťn-leven-tegelijk-spelers (Sequentials) ervaren
- vanuit het perspectief van de Simultanen tenminste -
is dat ze de neiging vertonen steeds in dezelfde sterrengroep te incarneren.
Dus in de Pleiaden, Tau Ceti, enzovoorts.
Ze ervaren bij lange na niet de enorme variŽteit
die op het speelbord van de Aarde aanwezig is,
waar de Simultanen hier in ronddartelen.
Bovendien gaan ze zich op hun gemak voelen in een mannelijk
of in een vrouwelijk lichaam en springen ze niet over
van het ene geslacht naar het andere, zoals simultanen doen.
Dit is een van de redenen waarom bijvoorbeeld de Errans uit Taygeta (Pleiaden)
zo bang zijn voor mensen.

Uit Matrix V, Gold Edition: Akashic Records

Volgens de legenden bestaan de Akasha-kronieken uit alle gebeurtenissen
die zich ooit hebben afgespeeld in de derde dimensie en nog veel meer.
De term 'Akasha' komt uit AziŽ en, zoals altijd met religieuze termen,
hangt er zo'n mystieke gloed omheen die indruk moet maken op de gelovigen.
De term verwijst naar de collectieve kennis of informatiebanken van ALLE hogere zelven.
Toegang tot Akasha-kronieken verloopt via je eigen hoger zelf.

De geheime agenda van de aliens is misbruik te maken van deze term, 'Akasha gegevens',
waardoor je gelooft dat het een of andere neutrale bron van kennis en wijsheid BUITEN JEZELF betreft.
Binnen de polariteit in hogere dimensies dan de derde wordt deze mythe verspreid.

Het 'oplossen' van karma

Hoe ga je om met je karma tijdens je incarnaties?
Het spreekt voor zich dat dit afhankelijk is van je ervaringen en je wereldbeeld,
van de mate waarin je astrale/etherische programmeringen succesvol zijn.

De Spiritual School of Ascension leert dat er buitensporig met karma wordt gesjoemeld,
maar blijft toch uitgaan van de basisgedachte dat je het MOET accepteren.
Als je niets doet, manifesteert het zich in jouw leven en de kans is enorm
dat je dan het karma 'leeft' dat niet van jou is,
karma van een ander of een andere tijdzone dat eigenlijk 'null and void' is.
Omdat het zo'n chaos is heeft Mila de algemene oplossing bedacht
om karma steeds door vergeving los te laten.
Het idee daarachter is dat je niemand persoonlijk de schuld kan geven
voor de algehele verwarring; deze school leert dat de mensheid zelf
verantwoordelijk is voor het duister in deze schepping.
Maar de gedachte van 'vergeving' houdt in dat je het karma in principe wel aanvaardt.
Er wordt voornamelijk gewerkt met de kracht van intenties,
en de kundahlini wordt gebruikt om het karma te verbranden.

De Freedom Teachings hebben een andere oplossing.
Karma is wel verbonden met spirituele lessen, maar de tijd dringt te veel.
Het advies is dus om nu energie te gebruiken om energie te veranderen,
en de spirituele lessen later te leren.
Een intentie werkt niet als je DNA-codes zijn omgedraaid of gehusseld,
(dit heeft de SSOA ook aan den lijve ondervonden)
dus wordt er niet alleen met intenties gewerkt, maar ook met codes
die via je etherisch lichaam en je derde oog worden opgenomen;
met tonen, liedjes, beweging, talloze technieken, invocaties.

Amitakh en de Matrix V auteur zijn voorbeelden van leringen die adviseren
het hele karma-systeem te verwerpen en niet in die val te trappen.

Door je te identificeren met 'jouw' karmische last,
ga je helemaal op in de rol die jou in dit toneelspel van illusie is opgelegd,
en kan je er veel gemakkelijker door worden gemanipuleerd.

Je kunt weigeren het karma van deze incarnatie te accepteren.
Vanzelfsprekend neem je innerlijk verantwoording voor je daden en woorden
en het beheer van je lichaam en energieveld
via de beste bronverbinding die je in stand kunt houden.
Zo werk je met wetten van het licht in plaats van met universele duistere wetten,
die aan ruimte, tijd en materie zijn gebonden.
Je kunt niet geheel voorkomen dat je hier als voetveeg en batterij wordt misbruikt
maar je gaat daar zeker niet bewust mee akkoord!!

Het is waar dat de duistere karma-heren als hemelse dj's
soms de verzoeknummers spelen waar jij als brave programmeur voor het duister
om hebt gevraagd. Er zijn mensen die beweren dat je jouw bestelling
alleen maar beleefd bij het universele of kosmische internet hoeft te plaatsen.
Dan kun je wachten tot je pakketje succes of geluk wordt bezorgd.
Zo kan iedereen zijn eigen leven scheppen, jawel!
In deze wereld van illusie vol nep-spiritualiteit kan dat zeker.
De Grote Piraat beloont zijn beste programmeurs.

Geef je eigen macht en wilskracht niet weg aan het Net, het Programma,
de Matrix, het Spel, de Kosmos of het Universum met zijn duistere heersers,
in ruil voor werelds 'geluk', 'macht', 'succes','rijkdom',
voor regenbogen en watervallen van nep-spiritualiteit.

De waanzinnige mens

Het wezen van de tijd

*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home