Astrale werelden en etherische manipulaties, deel 7
De karma-mythe
en de leugen van het leven als leerschool

Waarheid en leugens zijn zo door elkaar gehusseld
dat zij die Waarheid zoeken, verward en stuurloos zijn.
De kinderen van de Illusie zijn geen spirituele Krijgers.
Alleen Spirituele Krijgers zullen Waarheid op hun pad vinden.

- White Buffalo Calf Woman

Op deze pagina:
Amitakh over het onrechtvaardige Karma-systeem
Een leugen: Wat je zaait, zal je oogsten
Wat je ook doet, het is nooit goed
De schijnheiligheid van astrale werelden
Scholing in droomtijd
Over zelfmoord
Stap uit de karma-valkuil

Uit: Amitakh over Jezus, de Essenen en Gnostiek

Karma wordt gepresenteerd als een rechtvaarige wet van oorzaak en gevolg.
Helaas zit het anders. Karma bestaat, maar het is geen rechtvaardig systeem.
Karma is ontworpen door het Duister. Weinig mensen weten of vermoeden dit.
De wetten van karma zijn wetten waar iedereen aan onderworpen is
die incarneert in deze Virtuele Werkelijkheid.
De ware God van het Licht heeft nooit een dergelijk systeem opgelegd,
niet hier en ook niet ergens anders.

Door te incarneren ben je overgeleverd aan karmawetten
die alles behalve rechtvaardig of onpersoonlijk zijn.
Ze zijn ontworpen door het Duister
om mensen te kunnen uitbuiten, manipuleren en beheersen.
In tegenstelling tot wat de Kosmische Tiran ons wil doen geloven,
worden de wetten oneerlijk toegepast; het is een en al vriendjespolitiek.
Door dit ontwerp konden ware lichtwezens onrechtvaardige 'straffen' opgelegd krijgen.
Eigenlijk is karma een methode om mensen gevangen te zetten
in een no-win situatie, onderworpen aan de egoÔstische agenda van het Kwaad.

De waarheid is dat alle vormen van lijden emotionele energie produceren
waar deze duistere Kosmos van opbloeit. De Kosmisch Heerser is afhankelijk
van een constante toevoer van energie voor zijn schepping.
Mensen maken altijd fouten tijdens hun leven,
en dus kunnen ze altijd 'naar behoren' worden gestraft, tot het einde der tijden!
Mensen zitten hier dus allemaal gevangen.
Hoe kan karma ooit rechtvaardig zijn
wanneer mensen door hun opgelegde programmeringen worden gestuurd?

Gelukkig is de Karmaraad die al die onrechtvaarige straffen uitdeelde opgeheven.
Maar het lijkt of deze raad nog steeds functioneert door onzichtbare computers,
die zijn geprogrammeerd om net zo te communiceren met de mensen hier
als de 'Lords of Karma' dat deden.

Amitakh, Uit: Spirit Karma

Aangezien het bewustzijn van menselijke wezens gevangen zit in deze Virtuele Werkelijkheid,
gaan ze na hun dood naar de verschillende niveaus of dimensies
van de astrale wereld, die door het Duister is geschapen.
De astrale werelden zijn ingewikkeld opgezet, vol subtiele valkuilen,
eigenlijk net zoals in deze materiŽle wereld.
Maar in zekere zin is de astrale wereld nog misleidender.

Geen enkel astraal wezen is wijzer alleen omdat hij uit die 'spirit'-wereld komt.
Laat niemand uit die werelden jou dicteren of hun wil opleggen.
Er zijn veel slechteriken. Sommigen kunnen zich voordoen als een filosoof,
een overleden familielid of een goede vriend.
Zo proberen ze jouw leven te manipuleren.

Er zijn twee soorten karma: astraal karma en karma in deze fysieke wereld.
Dus ook na je dood in astrale werelden blijf je onderworpen aan de astrale karmawetten.
Astrale wezens worden gedwongen steeds opnieuw te incarneren door leugens.
Astrale wezens worden misleid om te geloven dat ze iets moeten doen
om een astrale karmische schuld in te lossen.
De voornaamste programmering vanuit astrale werelden is dan ook
de leugen: WAT JE ZAAIT, ZAL JE OOGSTEN.

De karmische schulden lopen zo op, dat je ze onmogelijk kunt aflossen.
Of je nu in een aards lichaam of in een astraal lichaam verblijft,
je karmische schulden blijven steeds maar oplopen.
Je kunt dit een eeuwige hypotheek op je eigen ziel noemen.
Niemand slaagt erin zijn of haar schulden af te lossen.

Uit Spirit Karma: wat je ook doet, het is nooit goed

Er is een karmawet die zegt dat je door iemand te helpen,
zijn karma-aflossingsproces doorkruist. Je bewijst hem dus geen dienst.
Maar als je hebt nagelaten om iemand te helpen,
kan je daarvan worden beschuldigd en een karmische straf opgelegd krijgen.
Begrijp je nu hoe het werkt?
Hoe kan een mens nu weten wat hij wel of niet moet doen?
Door deze opzet is volslagen willekeur mogelijk!
Zelfs het zuiverste hart zal falen binnen dit duistere ontwerp.

Sommigen geloven dat een spirituele goeroe op het fysieke vlak
zich zo snel zou kunnen ontwikkelen, dat hij of zij al zijn karma kan wegwissen
binnen een paar levens. Dit is absurd.
Helemaal niemand komt uit deze valkuil, met uitzondering van een aantal Reddingswerkers
die een aparte ontsnappingsweg kennen.

Op het astrale vlak leer je snel genoeg dat alles op gedachten is gebaseerd.
Je kunt je gedachten daar dus goed of slecht inzetten.
Je kunt scheppen wat je wilt en het lijkt allemaal echt.
Je leeft in je zelf geschapen illusie tot de zeepbel uiteenspat
of tot je er zelf schoon genoeg van krijgt.

Wie zich als een lichtwezen gedraagt, is niet zo moeilijk herkenbaar,
en krijgt inferieure rollen en posities toegewezen.
Als je pech hebt word je jouw hele astrale leven zwaar benadeeld.
Elk astraal wezen wordt uiteindelijk op een of andere manier
tot incarnatie gedwongen.

De schijnheiligheid van astrale werelden

Vrijwel alle bewoners van de astrale wereld worden door het systeem beheerst.
Het misleidende is de vrijheid, het neplicht en de schijnbare spiritualiteit
waardoor mensen gelukkig lijken te zijn. Schijn bedriegt, ook daar.

Als je ooit per ongeluk in lagere astrale gebieden terecht komt,
kan je hulp van lichtwezens inroepen die daar door het Licht zijn ingezet;
of positieve gedachten projecteren naar waar je wel wilt zijn.
Wees niet bang voor lagere astrale wezens, want ze voeden zich met jouw angst.

Niet iedereen die zelfmoord pleegt, is verdoemd als 'verloren ziel'. Waarom?
Het karmasysteem bevoordeelt de een en benadeelt de ander.
Deze opzet kan alleen maar uit het brein van een gestoorde, zieke god afkomstig zijn.
De oorlog tussen licht en duister wordt vanzelfsprekend ook in de astrale wereld gevoerd.

Scholing in droomtijd

De 'Halls of learning', de astrale opleidingscentra waar zo velen lovend over spreken,
zijn centra voor massa-mind control en ook voor individuele programmeringen.
Wie daar binnen gaat wordt gehersenspoeld en geprogrammeerd.
De zogenaamde 'natuurwetten' en 'universele wetten' waarover wordt gedoceerd,
zijn gedicteerd door de archons van de Meester van het Duister.
Wie onrechtvaardig wordt gestraft heeft het door zijn programmeringen
niet eens in de gaten!

Sommigen worden gedwongen in verschrikkelijke lichamen te incarneren.
Maar ze krijgen de programmering mee dat het hun hoogste goed dient.
Dat ze lessen te leren hebben op aarde
en dat hun leven hier een doel heeft.
Leugen: DE AARDE IS EEN LEERSCHOOL.

Bewoners van astrale werelden zijn geprogrammeerd om te denken
dat alles is gepland ten bate van de 'ziel.'
Ze denken dat ze hun eigen ouders mogen kiezen, de plaats, de tijd
en de cultuur waarin ze geboren worden. Wat een enorme leugen!
Veel New Age healers en lichtwerkers geven deze boodschappen gedachteloos door,
en leren anderen dezelfde leugen, waardoor ze zonder het te weten
hulpjes en programmeurs voor het Duister zijn geworden.

NB: Direct na mijn ontwaken, zo'n tien jaar geleden,
heb ik dit ook gedaan. Ik heb ook de boodschap verspreid
dat 'wij allen EEN' zijn en dat het leven nuttige lessen biedt
binnen het kader van evolutie en ontwikkeling.
Maar al die tijd voelde ik wel dat er iets niet klopte.
De doorgewinterde parasiet paste niet in dat plaatje.
Het 'wij zijn alleen EEN' geldt 'thuis' wel, maar zeker niet hier!

Zelfmoord

Onder normale omstandigheden, wat voor verklaringen op het fysieke vlak men ook opgeeft
als oorzaak voor de zelfmoord, de onderliggende oorzaak is altijd
dat het slachtoffer is beÔnvloed of geprogrammeerd door onzichtbare entiteiten
om zijn of haar leven te beŽindigen.
Soms worden ze gestraft en soms kunnen ze aan hun 'straf' ontsnappen
afhankelijk van de dictaten van de tirannieke astrale heersers.
Daarom is het mogelijk tegenstrijdige verslagen uit astrale gebieden te ontvangen
over de spirituele gevolgen van zelfmoord.

Stap uit de karma-valkuil

Als lichtwezen kan je de ketens van karma verbreken door 'jouw' karma niet te accepteren.
Demonen hadden toch al geen excuus nodig om er gewoon lekker op los te leven
maar een lichtwezen die verantwoording neemt voor zichzelf begrijpt wat dit betekent:
Je laat je niet leiden door opgelegd of 'opgelopen' karma.
Je doet steeds wat je hart of je ware essentie je ingeeft.

De astrale vlakten zijn uit elkaar aan het vallen
waardoor de sluier tussen die wereld en de materiŽle steeds dunner wordt.
Daarom wordt het eenvoudiger voor astrale wezens om mensen te bereiken.

Lichtwezens die zich in de astrale wereld bevonden zullen niet opnieuw
tot incarnatie worden gedwongen omdat ze al zijn bevrijd
van het wiel van karma en reÔncarnatie.
Maar ze moeten nog wel wachten op transport uit deze dimensie.

Een aantal lichtwezens zullen na deze incarnatie direct transformeren naar het Licht
zonder eerst de astrale vlakten te bezoeken, omdat die dan al zijn opgelost.
Een mooie enkele reis naar huis!

Astrale vallen en etherische manipulaties, deel 8
Meer bronnen over de karma-mythe

*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home