De corruptie van seksuele energiestromen van de mens, deel 1
Charming: De betoverende aard van Anunnaki-DNA

Niet aleen de Nephilim of Anunnaki, maar ook andere 'goden'
die naar de aarde kwamen, zouden hebben geknutseld met menselijk DNA.
Daarbij zouden ze hun eigen DNA en ook dierlijk DNA hebben toegevoegd
aan het menselijk genenbestand.

Die vermenging zou deels door natuurlijke voortplanting hebben plaatsgevonden,
deels door aanranding, en deels door gentechnologie, dus in het laboratorium.
Door die vermengingen raakten alle soorten energiestromen
die mensen op aarde door hun fysieke en subtielere lichamen heen voeren,
in meer of mindere mate verstoord.

Er zijn bronnen die de nadruk leggen op communicatieproblemen
binnen de programmeringen van het lichaam.
De genen van de Anunnaki konden niet goed communiceren met de genen
van de aardse mensen, waardoor hun nakomelingen vaak ziek of labiel waren.

Anderen geven aan dat meerdere partijen met conflicterende agenda's
aan menselijke lichaamsprogramma's hebben gewerkt.
Hierdoor konden niet alleen de kunstmatige stuurprogramma's binnen ons lichaam
maar ook stromen van lichtbewustzijn en demonisch bewustzijn
binnen mensen met elkaar in conflict raken.

De Anunnaki of Nephilim waren overmeesteraars,
die de energiebronnen van anderen konden inlijven
alsof het hun natuurlijk recht was.

Lichtwezens hebben door de hele menselijke geschiedenis heen
gevochten tegen deze 'divine right of kings',
het zogeheten goddelijk recht van koningen.


Typische Anunnaki eigenschappen

J. S. Chiappalone zegt dat je het demonisch bewustzijn van archonten
heel eenvoudig kunt herkennen aan de hang naar geld, seks en macht.

Amitakh beschrijft hoe de mensheid door alle tijden heen is overrompeld
door gewoonten van de Anunnaki, zoals pedofilie,
het offeren van dieren en mensen, kannibalisme,
gewapende oorlogvoering, zwarte magie,
het uitschiften van zwakke rassen, volkerenmoord, marteling,
uitbuiting, godsdiensten, luxe leven, buitensporige levensstijlen,
bureaucratieŽn, grootschalige bedrijven, socialisme, kapitalisme,
slavernij, alleenheerschappij, democratie, nationalisme, racisme,
het idee dat mannen superieur zijn aan vrouwen,
prostitutie, gokken, loterijen.

Langs al deze wegen wordt de mens tot op de dag van vandaag
individueel en collectief tot slaaf gemaakt.De Anunnaki en hun levensverlengende praktijken

(SSOA, Vrij naar het Ascensiewerkboek)
De SSOA studies geven aan dat de Anunnaki allemaal betrokken waren
bij levensverlengende praktijken. Terwijl ze normaal zo'n 1000 jaar oud werden,
bedacht de zwarte tovenaar Merduk allerlei methoden die op zijn thuisplaneet
illegaal waren, en die abnormale levensverlenging mogelijk maakten.

De Anunnaki bouwden fysieke piramiden om zich te verjongen
en hun energiestromen te resetten.
Ze moesten daarvoor regelmatig in zo'n piramide gaan zitten
waardoor hun lichamen zich herstelden. Dit proces heet regeneratie.
Zeus en Innana hebben daarnaast van het begin af aan
ook gebruik gemaakt van seksuele energie om hun levens te verlengen.

Na de grote overstromingen waren de meeste Anunnaki-verblijfplaatsen
en regeneratie-piramiden op de bodem van de oceanen beland.
Merduk bedacht nu andere methoden voor levensverlenging.
Hij maakte speciale drankjes, 'levenselixers', en ontwierp
de mensenofferrituelen met inzet van zijn kennis van zwarte magie.

De andere Anunnaki vroegen zich niet af hoe het werkte
of wat het was dat Merduk hen te eten of te drinken gaf.
Ze bleven jong, dus stelden ze verder geen vragen.
Terwijl de Anunnaki steeds ouder werden,
werden hun slaven zieker en zwakker
en stierven op steeds jongere leeftijd.

Seksuele energie-vampiers

Veel mensen willen niet eens in overweging nemen
dat menselijke vampiers in kunnen tappen op de levensenergie van anderen.
Het gebeurt veel vaker dan we weten, omdat seksuele energiestromen
vaak buiten de bewuste waarneming van mensen vallen.

Het is nuttig om de verknipte, verdraaide, omgepoolde of verdrongen
seksuele energiepatronen te herkennen,
die zich door dragers van verschillende DNA-pakketjes op aarde
kunnen manifesteren in combinatie met lichtbewustzijn of demonisch bewustzijn.

Bedenk dat door elk menselijk lichaam
corrupt en demonisch bewustzijn stroomt,
ook al is de essentie dat het lichaam bewoont licht van aard.
Dit heeft altijd voor verwarring gezorgd onder mensen,
die worden geprogrammeerd om zich te identificeren
met de verknipte seksuele impulsen van demonisch bewustzijn.
Psychiaters, psychologen en vele andere beroepsgroepen
worden op universitair niveau geprogrammeerd met de overtuiging
dat het beest of monster in de mens deel uitmaakt van zijn eigen aard.

Als wezens van het levende licht begrijpen dat het gaat om programma's
waar ze door hun incarnatie aan vastgesmeed zitten,
maar die niets met hun eigen wezen of essentie te maken hebben,
zullen ze er niet aan denken om hun licht, authentieke macht en wil af te staan
aan duister bewustzijn dat het roer over hun leven probeert over te nemen.


De corruptie van seksuele energiestromen, deel 2:
De tantra-tempels van Innana en het sekspretpark van Zeus

*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home